ƏJDƏR ƏLİZADƏ – PƏRVANƏ KİMİ…

PƏRVANƏ KİMİ…
(Rəməl bəhri: növ-6, variant VII)

Sən şəm ol, mən dolanım başına pərvanə kimi,
Sevmişəm çün səni, Məcnun nədi, divanə kimi.

Həsrətin çox çəkirəm mən o siyah tellərinin,
İzn(i) ver, qoy darayım saçlarını şanə kimi.

Özlədim mən səni lap çox, necə ki, sən də məni,
Sevgi hopmuş bədənə, yetmədədir qanə kimi.

Gözlərin məst eləyir şux baxıban sevgilinə,
Al yanaq lalə, ləbin qönçeyi-güldanə kimi.

Sən gülürsən, açılır qönçə dəhan, tez-tez gül,
Dişlərin cərgələnib, yanyana dürdanə kimi.

Həsrətin hey uçurur can evimi, ey dilbər,
İndi sənsiz gəzirəm sərsəri, məstanə kimi.

Görməyir göz, nə qədər dözməliyəm hicranə,
Yox əlac eyləyənim, dəhr(i)də meyxanə kimi.

Əjdərəm, cənnəti bəxş eylədi hər vəsli gülün,
Hicri qəmlər gətirir, fərz elə, qəmxanə kimi.

28.12.2018

Müəllif: ƏJDƏR ƏLİZADƏ

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ VƏ WWW.USTAC.AZ

#zaurustac #yazarlaraz #ustacaz #yazar #ustac #zaur_ustac

#sevin_ki_seviləsiz  #yaşayaq_yaradaq  #yazarlar_ancaq_yazarlar

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

=========================================================

MÜƏLLİMLƏRİN İŞƏ QƏBULUNDA BAŞ VERMİŞ YENİLİKLƏR

MÜƏLLİMLƏRİN İŞƏ QƏBULUNDA BAŞ VERMİŞ YENİLİKLƏR

2018-ci ildə İnsan Resursları Mərkəzi tərəfindən həyata keçirilmiş əsas yenilikləri diqqətinizə çatdırırıq:
1. Müddətli müqavilə ilə işləyən müəllimlərin müddətsiz müqavilə ilə işə götürülməsi müsabiqəsi. Bu müsabiqə ilk dəfə İnsan Resursları Mərkəzi tərəfindən proqram təminatı təminatı tətbiq olunmaqla mərkəzləşdirilmiş qaydada həyata keçirilmiş, müddətli müqavilə ilə işləyən 477 müəllimlə müddətsiz müqavilə bağlanılmışdır.
2. Müddətsiz müqavilə ilə işləyən müəllimlərin iş yerinin dəyişdirilməsi müsabiqəsi. Bu müsabiqə ilk dəfə İnsan Resursları proqram təminatı tətbiq olunmaqla mərkəzləşdirilmiş qaydada həyata keçirilmiş, 1294 müəllimin iş yeri dəyişdirilmişdir.
3. Ümumi təhsil müəssisələrinə müddətli müqavilə ilə müəllimlərin işə qəbulu prosesi. Müəllimlərin işə qəbulu üzrə müsabiqə başa çatdıqdan sonra İnsan Resursları Mərkəzi tərəfindən ümumi təhsil müəssisələrində boş qalan yerlərə ilk dəfə olaraq mərkəzləşdirilmiş qaydada və proqram təminatı tətbiq olunmaqla müəllimlərin müddətli müqavilə ilə işə qəbulu üzrə 4 yur həyata keçirilmişdir. Birinci turda 1178 nəfər, ikinci turda 489 nəfər, üçüncü turda 1583 nəfər, dördüncü turda isə 564 nəfər işə qəbul edilmişdir. Turlar başa çatdıqdan sonra İnsan Resursları Mərkəzi tərəfindən boş qalan vakant yerlərə yaşayış yeri, imtahan fənni, bölmə və imtahan nəticəsi nəzərə alınaraq namizədlərlə əlaqə saxlanılmış, 608 namizəd işə qəbul edilmişdir.

Qeyd:

Bütün bu dəyişikliklərdən müəllimlər və namizədlər çox razıdır. 2019-cu ildə bəzi xırda çatışmamazlıqların da aradan qalxacağına və qəbul prosesinin daha da təkmilləşəcəyinə inanırıq. Bu işdə İnsan Resursları Mərkəzinin rəhbərliyinə və bütün əməkdaşlarına uğurlar arzu edirik. Fotoda Respublikamızın tanınmış müəllimlərindən, İsmayıllı rayonunda çalışan, tarix müəllimi Təranə Məmmədovadır.

İLKİN MƏNBƏ: İNSAN RESURSLARI MƏRKƏZİ
#TəhsilNazirliyi #EduAz #EduAzIRM #Yeniil

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ VƏ WWW.USTAC.AZ

#zaurustac #yazarlaraz #ustacaz #yazar #ustac #zaur_ustac

#sevin_ki_seviləsiz  #yaşayaq_yaradaq  #yazarlar_ancaq_yazarlar

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

=========================================================

ZAUR USTACDAN YENİ KİTAB

ZAUR USTAC KİTABSEVƏRLƏRƏ YENİ KİTAB TƏQDİM ETDİ:

Müəllifi Zaur Ustac, redaktor və rəssamı isə Şəhin  Senayi  Fərd olan Baklda və Təbrizdə yayımlanacaq, iki qrafika ilə həm hal-hazırda istifadə etdiyimiz Az-Lat, həm də əski əlifba ilə olduqca nəfis şəkildə tərtib olunmuş olunmuş “Əliş və Anna” – “علیش و آننا”  kitabı işıq üzü görüb.

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ VƏ WWW.USTAC.AZ

#zaurustac #yazarlaraz #ustacaz #yazar #ustac #zaur_ustac

#sevin_ki_seviləsiz  #yaşayaq_yaradaq  #yazarlar_ancaq_yazarlar

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

=========================================================

ТЕОРИИ ОРБИТ И УНИВЕРСАЛЬНОГО СУЩЕСТВОВАНИЯ

Старший научный сотрудник  НАНА Гараев Садыг Гурбан оглы

E- mail: qarayev. 1974 @mail.ru

   ТЕОРИИ ОРБИТ  И  УНИВЕРСАЛЬНОГО СУЩЕСТВОВАНИЯ

В теориях орбит  и  универсального существования выдвигаются и обосновываются новые идеи, отличающиеся от традиционных взглядов о возникновении Вселенной и материи. На основе данных теорий стоит первичность орбит, особенность синтезирования материи, набирая высокоскоростной энергии. Т.е. земля, юпитер и т.д. не создавали «орбиту», совершая траекторию вокруг солнца после своего возникновения. Наборот, сначала существовали орбиты, набирая световые фотоны hν, высокоскоростной энергии, создали землю, юпитер и т.д. А также, в данных  теориях объяснение сложных связей между существованием и энергией действительности, причинно-следственных механизмов, дается в новом представлении. Выдвигается система различных взглядов о времени, пространстве, скорости, площадях. Теории орбит  и  универсального существования составляют единство и дополняют друг друга.

Ключевые слова: Приблизительная логика, реальная логика, синтез на орбитах, коэффициент существования,  энергия действительности, время  существования, Биг банг, бозон Хиггса, порции hν-квантов, ограниченные и неограниченные поля.

Взгляды, принятые в настоящее время

Рассмотрим логику и сущность самой популярной и принятой научной общественностью в настоящее время, теории «Биг- Банг». Русский ученый Александр Фридман и бельгийский астрофизик  Жорж  Леметр теоретически подсчитали расширение Вселенной. В 1929 году американский ученый Эдвин Хаббл, наблюдая телескопом, обнаружил удаление звезд. В дальнейшем он узнал, что звезды удаляются не только от нас, но и друг от друга. Таким образом, со временем вселенная расширяется.  В таком случае  плотность уменьшается, охлаждается. Если думать по логике, что время идет назад, вещество и энергия получили место в крайней плотности и очень маленькой точке. Из взрыва данной точки возникла Вселенная. Т.е. ничего нет, время, пространство и энергия равны нулю. Существует лишь очень маленькая точка.  Из ее взрыва возникла Вселенная.

            Для подтверждения  теории «Биг- Банг»  приведены доказательства. В аяте 47 (51) суры «Аз-Зарият» Корана говорится, «Мы Своим могуществом воздвигли совершенным образом небо, и Мы – расширяющие »

            Одной из главных основ является расширение Вселенной. В дальнейшем ученые выдвинули теорию, что в результате Большого Взрыва –  «Бинг- Банг» наличие некоторой остаточной радиации во Вселенной  неизбежно. По Джорджу Гамову, если Вселенная возникла из одной точки, то после такого Взрыва в ней должно существовать некое количество остаточной радиации и распространение  радиации должна быть равномерным  по всему космосу. В 1965 году Арно Пензиас и Роберт Уилсон открыли волны, содержащие эти остатки. Назвали ее «космическим  радиационным  фоном». За это открытие они были удостоены Нобелевской премии. В 1989 году Джордж Смит и группа НАСА запустили в космос спутник СОВЕ. Благодаря чувствительным приборам в спутнике, в течение 8 минут расчеты Пензиаса и Уилсона нашли свое подтверждение.

            Сторонники теории «Биг- Банг» утверждают, что «Большой взрыв» длится10-43 секунд. Затем начинается Планковская эра. За этот период размер Вселенной был длиной 10-35 метра-планковской длины. Это происходит за 10-37 секунд. Затем появилось ядро атома водорода. Спустя девять миллиардов лет формируется солнечная система. Через 13,7 миллиардов лет Вселенная стала такой, какой является в настоящее время. Эйнштейн тоже изучал нестабильность и постоянное расширение Вселенной. Но из-за противоречивости теории статической Вселенной, принятой в то время, великий ученый свое открытие отложил в сторону.

4 июня 2012 году Генеральный директор Европейской Организации по Ядерным Исследованиям EРН) Рольф Хойер сообщил об «открытии новых субатомных частиц». Т.е. объявили об обнаружении бозона Хиггс, или  «Божественной частицы». Утверждают, что бозон Хиггс возникает из столкновения атомов со световой скоростью, появляется в короткий  срок – одной триллионной части секунды и потом превращается в другие частицы. Физик, лауреат Нобелевской премии Леон Ледерман  своей книге о  бозоне Хиггс дал название «Божественной частицы».

Бозон Хиггс является частицей, придающей массу другим частицам. Частиц, носителей фундаментальных сил, назвали Бозонами в честь индийского физика Шатьендранат Бозе. Например, одним из  Бозонов является Фотоно-световая частица. Она – переносчик и носитель электормагнитной силы.

      Бозон Хиггс, который часто называют «Божественной частицей»,   назван в честь британского физика Питера  Хиггса.  В 1964 году Питер  Хиггс выдвинул гипотезу существования поля, придающего массу частицам. Ученые Роберт Броун, Франсуа Энглерт, Джеральд Гуральник, Том Киббле в своих исследованиях получили подобные результаты. Данному полю дали  название «поле Хиггса». В дальнейшем П. Хиггс выдвинул идею существования бозона, имеющего массу как носитель данного поля. Ему дал название «бозон Хиггса». По мнению ученого, бозон Хиггса не имеет заряда, является спин частицей  и имеет массу.

Обнаружение   бозона Хиггса помогло бы найти ответ на вопросы, связанные с происхождением массы, с возникновением Вселенной.

8 октября 2013 года Питер  Хиггс и бельгийский физик Франсуа Энглерт за исследования в этой области получили Нобелевскую премию.

Предположения, необъяснимые нюансы  теории гипотезы  «бозона Хиггс», «Божественной частицы»

«Биг- Банг» – предположения, непонятные моменты

  1. Противоречие с логикой Корана:

Теория Биг- Бангнесоответствует  логике Корана. В КОРАНЕ есть более двадцати аятов о сотворении Вселенной, земли и небес. Тезисы о возникновении  Вселенной следующие: «АЛЛАХ создал небес, землю и все, что между ними;, создал небес, землю за шесть дней;, земля и небеса были соединены, а мы их разъединили;,  Он подчинил солнце и луну, каждый из них движется к установленному сроку;, он создал землю за 2 дня, за 4 дня
распределил пищу каждого живого, затем создал небеса;, Оно (небо) было дымом. Потом обратился к  небу и  земле: «предсаньте передо мной, хотите вы того или нет»;, Они ответили: «Мы предстанем по доброй воле»;, Он сотворил семь небес за два дня и внушил каждому небу его обязанности. Мы украсили нижнее небо светильниками и оберегаем его» … 6/101, 7/54, 13/2, 21/30, 41/9, 10, 11, 12, 44/10, 50/38, 79/27, 29.  

Как видно, здесь не говорится о какой-то точке, о Большом взрыве. Подчеркивается сотворение Вселенной из ничего по своей справедливости и мудрости, продолжение этого процесса в течение 6 дней. А в теории «Биг Банг» речь идет о миллиардах лет. Существует несоответствие во времени и пространстве.

Мы думаем, что в теории возникновения Вселенной нужно особенно расмотреть понятие «ВРЕМЯ». Здесь имеется одна сложная, требующая объяснение, задача. В Коране есть следующие суры: Он (Аллах) управляет делами Своих созданий в небе и на земле, ниспосылая Своё предопределение и решение с неба на землю, потом деяния обитателей миров восходят к Нему, чтобы Он воздал за них в один день, равный тысяче лет по земному исчислению (Судный день), по которому вы ведёте счёт. Сура 32 «Ас-Саджда» (Поклон),аят 5; Ангелы и Дух восходят к Нему в течение,  равного пятидесяти тысячам лет. Сура 70 «Аль-Мааридж» , аят 4; Один день у Него, как тысяча лет из тех, что вы считаете.  Сура 22 «Аль-хаджж» «Паломничество» аят 47. В таком случае, когда говорится о 6 днях, подразумевается ли принятый и осознанный нами промежуток времени, или день у Всевышнего.  Другой вопрос, если ничего нет, в том числе, земля и Солнце не сотворены, говоря о «дне», как понимается осознанный нами промежуток времени, одни сутки?

Подчеркиваем, что учитывая то, что АЛЛАХ не нуждается во времени и аяты адресованы людям, по большей вероятности, речь идет о промежутке времени, равном, принятым нами, суткам.

Перед тем как отметить непонятные моменты, необходимо принять новые понятия, гипотезы о логике, нуле и прямой линии, создать систему различных взглядов.

 

 

1.Приблизительная, Побочная и Реальная логика

        

После единицы следует два. Бинарная логика (Аристотель) является нечеткой логикой – между единицей и два существует множество чисел. Нечеткая логика принимает существование  между единицей и два множество чисел. Но возникает вопрос, сколько? Приблизительная   логика выдвигает  приблизительное существование множество чисел  между единицей и два. А Верная и Реальная логика показывает все возможные множества чисел. Следовательно,  если бинарная логика означает наличие нижней и верхней границ,  нечеткая логика – существование множеств в этом промежутке, то приблизительная логика  означает приблизительное количество множеств. А Верная и Реальная логика показывает все  реально и точно. В КОРАНЕ при неоднократном рассмотрении разных вопросов, подчеркивается: «Решение АЛЛАХА единственное верное и лучшее». Это означает, что  Верная и Реальная логика свойственна лишь АЛЛАХУ. Другие, кроме АЛЛАХА, в том числе, человек думает приблизительной логикой.

Побочная логика –  охватывает поле от границ  круга нашей логики до верной и реальной логике АЛЛАХА. После  приблизительной логики промежуточная логика от границ ее круга до границ реальной логики называется побочной логикой.  Побочная логика – это то, что является верным, и противоположное тому, что мы считаем верным. Или не может быть, не признанное закономерным, только верное есть и Побочная логика.  Например, если Вселенная в абсолютном смысле была бы бесконечной, то как правил бы ею Аллах? Или как создал бы Аллах то, конец которого не знает? Создал бы? Следовательно, по нашей логике, Вселенная бесконечная, световая скорость самая большая. По побочной логике,  Вселенная имеет конец, существует более высокая скорость.  Приблизительная логика развивается к побочной логике.

 

 

2.О нуле: абсолютный нуль, действительный нуль

 

Как получается, когда нуль стоит направо от какой-либо цифры или числа увеличивает ее в десять раз, а когда стоит налево, в десять раз уменьшает? Т.е. как ничто, недействительное находясь направо или налево от реально существующего, может в несколько раз увеличивать или уменьшать ее? Для решения данного парадокса примем понятие «Действительный нуль»-θ. Предыдущий нуль назовем «Абсолютным нулем». Абсолютный нуль ничего не выражает и употребляется один – напр.: 1-1=0. А  действительный нуль выражает переход между недействительным и реально существующим. Это означает, чтопосле      абсолютного нуля следует  действительный нуль. Действительный нуль является наименьшей единицей чисел, первой. До него ничего нет, пустота, т.е. абсолютный нуль. Вернее будет написать не 0,1 или 10, а θ,1; 1θ. А нуль (θ) написанный один, как уже сказано, выражает наименьшее, реально существующее, число. Например, одна молекула воды в океане составляет  действительный нуль общих молекул воды. Мы ничего не берем из океана, т.е. вся вода остается на месте. В таком случае х-0=х. Если берем одну молекулу, вернее будет написать х-θ ≠х. Взять одну молекулу означает взять наименьшую часть. Данная часть является наименьшей реально существующей, следующей за нулем. Реально существующее наименьшее число после нуля и перед единицей – действительный нуль.  Действительный нуль – это переход из небытия в реальность: следующие выражения будут вернее: х+θ»х, х-θ», х*θ «х, х:θ»х-. Действительный нуль можно делить. Одним словом, выражение  «действительный нуль» объединяет в себе  небытие и реальность. Он является переходной точкой небытия в реальность и реальности в  бытие. А нуль в абсолютном смысле выражая небытие, пустоту, охватывает левую сторону нуля.

Если время и пространство отсутствует, аксиома провести одну линию из двух точек, не является илююзией? Часть вещей, называемых иллюзией,     является истиной. Нет абсолютной илююзии. Возможны иллюзии с сущностью действительного нуля. На самом деле, нуль, ничто само по себе не имеет существования. Время, пространство, точка и Вселенная никогда не имели момента нуля в абсолютном смысле и не будут иметь. Переход из единицы в два – реальность. Т.е. прибавлением двух единиц можно получить два. Но объединением нулей, невозможно получить единицу. Отделяясь от единицы можно дойти до двух, до второго реального существующего. Здесь единственной точкой ссылки является существующая точка. Однако нуль – нереальный. Отделяясь от него,  невозможно дойти до единицы. Нельзя ссылаться на нуль. Нельзя прийти в известную точку с неизвестной, не существующей в действительности, точки. Данный контраст в математике, нуль стал причиной появления понятия пространства и времени. В результате и время, и пространство никогда не были нулем.

 

3.Параллельность является иллюзией

 

Другой момент: На тождественной плоскости нет непересекающихся прямых линий. Потому что сущность плоскостей имеет свойство не позволять параллельности  прямых линий, заставить их непременно пересекаться в одной точке. Если мы  на тождественной плоскости видим непересекающиеся прямые линии, значит, они недействительные, являются иллюзией. Если на тождественной плоскости имеются прямые линии, то они непременно пересекутся, создадут точку действительности.  Прямые линии на ограниченной плоскости могут казаться параллельными. Они станут  приблизительно параллельными. Абсолютная параллельность невозможна. Другой причиной является то, что во Вселенной нет тождественности. Не может быть повторных, тождественных расстояний. Следовательно, расстояния между прямыми линиями в разных точках не могут быть тождественными, абсолютно равными. Вселенной  присуще разнообразие. Площадь круга, начерченной вне квадрата, в 2 раза больше площади  круга, начерченной внутри квадрата. Поскольку параллельность является иллюзией, такая закономерность приблизительна. В общем,  закономерности геометрическим законам приблизительны. Следовательно, геометрическое строение Вселенной является открытой системой, и имеет не стабильную, а динамичную сущность.

                                    

                         4.Форма Вселенной, пространства и времени

 

Прямая линия, вертикально, наверх выходящая из земли,– точка завершения приблизительной логики, с определенной точки, внутри побочной логики, еще вернее, с расстояния близко к реальной логике, начнет сгибаться. Если расширить круг до  расстояния близко к реальной логике, получится форма прямой линии. Вселенная имеет  форму перехода прямой линии в круг, а круга в прямую линию. Во Вселенной формы всех существ склонны к получению формы шара. Форма  шара является идеальной формой       всех существ. Другие формы, кроме  формы шара – радикальные формы. Форма шара является нейтральной, стойкой формой. А    идеальная форма времени – прямая линия. Поскольку Вселенная формируется из единства пространства и времени, ее форма имеет  периодическую и динамическую форму, переходящую из  круга в прямую линию, а из линии в круг.

У фигур, имеющих равный объем, шар является фигурой, имеющей наименьшую поверхностную площадь. Поэтому сжимающая и уменьшающая поверхность, сила поверхностного натяжения, сжимая жидкости и газы, максимально большой объем преобразует в шар, имеющий наименьшую поверхность. Следовательно, твердые планеты в эволюции проходили этапы с формой жидкости и газа.

Идеальная форма времени – прямая линия. Время идет, существующие стареют. Если наша скорость сравняется со временем, время для нас остановится, и мы не постареем. Если наша скорость обгоняет время, то время отстанет, существующие помолодеют. Достижение отстающего времени до настоящего времени является параллельным временем или расширение времени в ширину. А куда идет время? Общая энергия вселенной, время, образованное вместе с ней – направления к судному дню. После судного дня время и пространство приобретут другую форму. До судного дня время дойдет быстрее, чем существующие и пространство.

 

                      5.Ограниченные и неограниченные поля, время, скорость.               Сущность черных дыр

 

Все известные нам формы движения – прерывающиеся. Т.е. порции. В соответствии с этим, формы времени тоже являются порциями. Электрические, магнитные и гравитационные поля тоже являются порциями и прерывающимися. Если данные гипотезы истинны, то время имеет моменты покоя и в такие моменты время останавливается. Именно поэтому время тоже является порцией. В то же время, все, что находится в движении, например, Земной шар, вращающийся в своей орбите и другие пространственные тела имеют моменты покоя, точку нуля. Но существуют и противоположные формы, т.е. формы пространства и времени, не имеющие  покоя и точки нуля. Найдя форм, не имеющих непрерывающихся точек покоя, можно определить скорость больше световой скорости. Световая  скорость является прерывающееся и имеет точки покоя. Скорость прерывающегося движения, имеющего точки покоя, ограниченная.   Скорость, превышающая  световую скорость –  неограниченная скорость.  Неограниченная скорость не   прерывающаяся, может образовать полные и целые поля. В то же время, только полные, целые и неограниченные поля могут образовать массу.  Прерывающиеся поля не могут образовать массу.  В отличие от электрических, магнитных и гравитационных сил, неограниченные поля имеют неограниченное действие и силу. Черные дыры имеют  неограниченную массу и силу, образованные  неограниченными и  целыми полями, благодаря им там существует энергетическая среда, форма пространства и времени, соответствующая побочной логике. Исчезновение тяготеющих туда, не возвращение назад, неоставление следов являются неограниченным изменением в результате попадания в среду неограниченной энергии,    пространства и времени. А сами  черные дыры не смогли бы образоваться из погасших звезд. Потому что сами звезды имеют  ограниченную массу, энергию, силу, скорость и др. параметры. Черные дыры являются специфическими орбитами, в сущности которых имеются непрерывность,   неограниченность. Лишь в этом случае световые кванты, имеющие скорость и энергии   ограниченного характера, смогут там исчезнуть.

Покой, точка нуля – фактор, замедляющий движение и время. А прерывающееся поле сводит массу на нет, создает ограниченную массу, не может полностью изменить время. Т.е. в световой скорости время и пространство не переходит на другую плоскость. А в черных дырах проходит.

Когда говорится об ограниченной скорости, времени, энергии, подразумевается не бесконечность размера, а непрерывность, цельность.

 

Другие предположения, необъяснимые моменты в теориях о возникновении Вселенной

 

2.Результат всегда отличается от причины.

 

Во время взрыва физика, вообще, закономерности не создаются, а наоборот, рушатся и нарушаются. Поэтому «Биг – Банг» не объясняется математикой. Создание может произойти из скопления. При наблюдении за процессами, происходящими в живой и неживой природе, это еще раз подтверждается. Нужна сила для взрыва. Эта сила должна быть равной сумме сущности современной Вселенной или больше нее, и должна из чего-то образоваться. Первоначальная сила, создающая данную силу, должна быть еще сильнее. Например, 5 может образовать максимум 5, но не может образовать 6. Созданный является составляющей частью создателя и всегда будет меньше него. В то же время, результат является составляющей частью причины, всегда будет меньше нее. Потому что причина в абсолютном смысле не тратится на результат. Эту разницу можно назвать «потерей причины». Таким образом, результат всегда отличается от причины. Во всех случаях, начало – причина возникновения Вселенной, по комплексным параметрам, должна быть больше Вселенной.

 

3.Происхождение и сущность точки неизвестны.

 

В теории «Биг – Банг» говорится о нулевом времени, пространстве и энергии. А потом говорится об очень маленькой точке. Противоположные мнения. В то же время отметили, что  пространство и время не могут быть нулем в абсолютном смысле. Из нуля, из ничего не может возникать ничего.

У  теории «Биг – Банг» существует два доказательства: расширение Вселенной и наличие космического радиационного фона – остатка после взрыва. Рассмотрим второе доказательство: обосновывают, что в результате «Большого Взрыва» образовался космический радиационный фон, миллиардами лет хранит существование во Вселенной. На основе такого вывода стоит логика сохранения энергии. В таком случае, если подойти по этой логике, энергия одной маленькой точки, являющейся материалом «большого взрыва», масса и т.п., т.е. все параметры данной точки должны быть равны современной Вселенной. Как и откуда берутся столько энергии, силы в точке 0, являющейся даже меньше Планковской длины? Как получилось, что точка взорвалась? Возникновение Вселенной из одной точки, происхождение, физическая, химическая, математическая сущность которой не известны, является продуктом приблизительной логики.

 

4.Периодичность во Вселенной. Невозможность постоянного    расширения

 

Расширение Вселенной позвоночный столб теории «Биг – Банг». Утверждается, что звезды удаляются от нас, в то же время и друг от друга. Т.е. Вселенная быстро расширяется. Логика этого мнения – приблизительная. Дело в том, что процессы во Вселенной периодические. Т.е. Вселенная в определенное время может расширяться или сжиматься. Но в абсолютном смысле не может постоянно, быстро расширяться. Это невозможно. Во-первых, в таком случае система потеряв равновесие, разрушилась бы. Звезды, галактики во Вселенной танцуют под действием гравитации и других сил. Это движение – круговое. Звезды и галактики танцуют по своей орбите не прямо, а зигзагами  в небольшой амплитуде. А форма Вселенной не в форме круга, какой мы представляем по приблизительной логике, а в расстоянии близко к реальной логике, в форме периодической и динамической природы, где прямая линия превращается в круга, а круг в прямую линию.

Также, как качели двигаются вперед и назад  по отношению определенной точке равновесия,  так и звезды и галактики двигаются. А ученые, наблюдающие за моментом удаления их от нас, думают, что Вселенная расширяется. На самом деле, это временное явление. О постоянном удалении не может быть и речи.

Здесь есть очень простая истина. Если Вселенная постоянно расширяется, то в таком случае, должна расширяться полностью. Т.е. все компоненты Вселенной должны  расширяться по отношению друг к другу. В том числе, Солнечная система и сама должна расширяться. Земной шар от Солнца, Луна от Земли, другие планеты и спутники от Солнца и друг от друга должны удаляться.  А в противном случае, орбиты планет потеряли бы свою сущность, а результат почувствовался бы. В то же время если Вселенная постоянно расширяется, энергия, сила, заставляющая ее расширяться, обуславливающая этот процесс, расширяла бы и диаметр атомов и молекул. Как мы уже знаем, в действительности ни одно из этих событий не происходит. Одним словом, расширение Вселенной непостоянное, не однолинейное. Это одна из сложных, комбинированных форм движений галактик. Наконец, если принять, что Вселенная постоянно расширяется, то опять придем к нелогичному заключению. Поскольку расширяющиеся, центробежные силы являются не созидательного, а разрушающего, уничтожающего характера, Вселенная никогда под их действием не возникла бы.       

Если планеты образовались бы удалением от Солнца, выстраивались бы по последовательности уменьшения или увеличения масс. Венера не вращалась бы в другом направлении в отличии от других планет.

Для устранения всех этих предположений, необъяснимых моментов, мы выдвигаем новые теории «Орбиты» и «Универсальное существование», которые находятся в тесной и единой связи друг с другом.

 

Т е о р и я   О р б и т

 

Планеты образованы из скопления Солнечной энергии по орбитам, превращения в массу. При набирании энергии со световой скоростью, образуется масса. Световой луч не может полностью проходить через орбитальную линию планет. Орбиты играют роль «сети», задерживающей световой луч, порцию света hν, электромагнитные волны. В результате накопленная энергия превращается в массу. Состав атома образовался из скопления в орбите порции энергии hν, движущейся со световой скоростью. А само Солнце образовалось из какого-либо источника света. Вселенная таким образом образовалась цепочкой. Следовательно, началом Вселенной была не маленькая точка, а наоборот, источник большой энергии и света. Комплексные параметры данного источника были равны современной       Вселенной или были больше.

Тело является скоплением энергии. А скопление энергии – тело. Если материя мгновенно раздробляется, превратится в энергию; а энергия мгновенно накопится, наберется превратится в материю. Следовательно,        материя образовалась из мгновенно накопленной энергии.

А «умеющие» быстро набирать энергию, превращающие в материю –орбиты. Из сущности накопления энергии, из пространства и времени, самое главное, в зависимости от скорости  накопления образуется разные элементы, тела, планеты. Прерывающиеся, ограниченные поля высокой скоростью образуют неограниченные поля. Неограниченные, непрерывающиеся поля   образуют массу и неограниченные поля. Электромагнитное поле является прерывающимся полем. При мгновенной остановке высокоскоростных прерывающихся полей происходит стеснение, накопление. Данный процесс приводит к образованию неограниченных, целых, непрерывающихся полей.  Неограниченное, непрерывающееся поле имеет непрерывающуюся энергию. Такое  накопление энергии означает массу. Следовательно, масса имеет непрерывающуюся, неограниченную энергию, а неограниченная энергия – массу. Под неограниченности подразумевается непрерывающееся целое поле, энергия. Эволюция элементов зависит от увеличения нагрузки ядра и веса атома, от скорости скопления накопленной энергии и наблюдается поглощением тепла. А мгновенное превращение раздробленного тела в энергию наблюдается выделением тепла. Тело и энергия образовали друг друга. Кварки в составе протонов и нейтронов имеют целые, неограниченные поля, образующиеся в результате быстрого стеснения прерывающихся полей – т.е. однородные, непрерывающиеся поля. Эти поля образуют массу.

Короче говоря, из быстрого стеснения прерывающихся полей образуется целое, неограниченное поле, элементы дают  частицам массу. Масса является формой существования взаимосвязи времени со стесненным, непрерывающимся полем. Стесненное поле приобретает особую сущность.  Поскольку образует поля с редким электроном, большим расстоянием, не имеет массу.

При мгновенной остановке, накоплении в орбите быстрых, прерывающихся полей, превращаются в неограниченные поля, в массу. Следовательно, орбиты первичны. Там происходит синтез материи. Процесс имеет стесненную, накопленную сущность. Этот процесс отличатся от непродолжительной частицы Хиггса, образованной от столкновения ускоренных протонов.

При достижении к определенной мере, энергии каждого источника света, вокруг них имеются орбиты. Данная мера является «критической» энергией источника. Следовательно, после достижения критической меры, энергии,    вокруг источника света формируются орбиты.

Теорию «Орбит» можно дать тремя постулатами:

–  Вокруг других звезд, достигших Солнечной  или «критической» энергии имеются стационарные уровни – орбиты, обладающие определенной энергией, особой электромагнитным полем, размером стабильного пространства и времени, потенциалом стеснения и ускорения.

– Орбиты, задерживая как «сеть» порции энергии hν Солнца (источника света) стесняет, превращая в целые, неограниченные, непрерывающиеся поля, синтезирует протон, нейтрон, массу, материю. И его ускоряет таким образом, что образованная материя в пределах границ орбиты двигается определенной скоростью. Синтезированная в орбитах материя приобретает сначала газообразное строение, затем жидкостное, а еще потом твердое строение. Строение Земли является доказательством этому. Ядро – газ, затем жидкостный слой, а еще потом – твердый слой.

–  Орбиты имеют способность передать систему отношений между собой (орбиты вокруг Солнца, планеты в орбитах) и Солнцем (источником света) в наименьшую частицу образованной материи (ядро-орбиты-электроны внутри атома).

Началом сотворения является общевселенная энергия, божественное сияние, свет. Звезды, Солнце возникли в результате синтеза начального света, сияния.

Таким образом, орбиты первичны, звезды и планеты образования. Каждый орбит в соответствии со своей сущностью образует звезды или планеты – Меркурий, марс, Венера, Земля и т.п. Следовательно, орбиты возникли не потом, они существовали раньше материи.

Среда между звездами,  существующие там,  возникли под действием процессов, происходящих в орбите и внутри небесных тел, отношений между ними. Последовательность существования такова: АЛЛАХ, желание АЛЛАХА и слово «Будь», божественная сила, общевселенная энергия божественное сияние.  Общевселенная энергия, божественное сияние создали начальные орбиты. В орбитах возникли звезды, а у звезд орбиты. В орбитах синтез Вселенной произошел цепочкой.

 

Теория Универсального Существования

 

Каждый существующий имеет определенную энергию. Это касается не только живой и неживой природы. Относится к веществам и событиям, процессам, произошедшим, происходящим и происходящим в будущем, физическим, химическим, математическим, биологическим законам, создателю и созданному, в общем, ко всему.

Например, луна, дерево, закон кулона, явление молнии, созданное хорошее произведение – т.е. все существующие имеют свою энергию, ауру, имеется «нечто», ставшее причиной его возникновения, его составляющее, содержащее информацию в себе. Назовем это «Энергией существования». Возникает вопрос: Энергия существования раньше возникла, или существующие. Вещество, явление, закон, существующие первичные, или энергия существования? Энергия существования является созидательной или образованием?

Поскольку существующие являются результатом, причина их образования –  энергия существования должна быть первой.

Теорию «Универсального существования» постараемся дать несколькими постулатами:

– Все, что существует во Вселенной, находится внутри  энергии общевселенного существования. Контур означает, что Вселенная не бесконечная. Вселенная имеет динамическую, открытую форму, форму перехода прямой линии в контур, а контура в прямую линию. Время для этого существует. Конец Вселенной находится в реальной логике, кончается действительным нулем. Время существует раньше пространства. Потому что энергия существования возникла раньше  существования. А время возникло внутри энергии общевселенного существования. Разумеется, речь идет о времени Вселенной. Время побочной логики – другое. А у Созидателя время и пространство целое. Это означает, что бог может видеть Адама и Еву вместе с нами.  

–  Энергия существования каждого существа является составляющей частью  энергии общевселенного существования и возникла из нее, находится на ее плоскости. Особенная (длина волны и др. параметры неповторимы), имеет одинаковое время и жизнь с энергией общевселенного существования. Энергия существования имеет форму шара. Следовательно, все, что существует является особенным. Эволюция, превращение друг в друга всех  существующих – не означает образования птиц из ползающих.  У каждого существующего всю жизнь происходит  эволюция, развивается от   примитивного к высшему. Но по своей линии. Т.е. птица, развиваясь, остается птицей, не превращается в млекопитающее. Дуб, развиваясь, остается дубом,  не превращается в тополя. Все существующее обречено всю жизнь пройти эволюции, достижению пиковой точки своего значения. Потому что общая эволюция делает это необходимым. Наоборот, если принять превращение существования друг в друга, то должны принять    превращение друг в друга и энергии существования. А это означает образование всего само по себе, беспорядочно.

– Чтобы существовать, все нуждается в «Чрево матери» энергии существования. «Чревом матери» планет являются орбиты («Чревом матери» могущих произведений  является мозг гениев, войн – множество, глубина контрастов в мире и т.п.). Однако, все живое, неживое, события, открытия, гениальные произведения и т.п. находятся на плоскости энергии существования, являются ее элементом и существовало еще раньше.    Орбиты, как «Чрево матери», превратит в существующее попадающую туда энергию существования планета, имеющуюся в составе порции hν-квантов. Земля превратит в существующее желудь, содержащего в себе  энергию существования могучего дуба.

– Действительный нуль энергии существования – наименьшая единица строения, являясь меньше порции квантов (hν), образовал ее. Действительный нуль времени существования, являясь меньше планковского времени, образовал его.

– Действительный нуль энергии существования, действительный нуль времени существования (жизни), сущность образованной ими энергии общевселенного существования, время – все является творением слова АЛЛАХА «Будь», отражение его могущества, результатом, проявлением веления (причины) сотворить. Вселенная свое начало берет от приказа, желания  «Будь», т.е. с этого слова.  «Будь» – это начало, свет, сияние, причина. С этого слова, механизм образования энергии общевселенного существования, находится вне нашей логики, научного познания, в пределах реальной и верной – БОЖЕСТВЕННОЙ логики.

– Превращение  энергии существования в существование выстроено в линии времени от образования энергии общевселенного существования до судного дня по принципу «необходимость цепочки эволюции». Необходимость цепочки эволюции, энергии существования является последовательностью существования по принципу от примитивного к высшему. Т.е. сначала существовал человек, «бросающий камень», а потом стреляющий. Нарушение последовательности существования означает чудо или катастрофу. Например, если Земля существовала бы раньше Солнца, Адам раньше Евы… Что случилось бы? Все энергии существования до судного дня пройдут этап существования. Судный день означает завершение очереди существования и одновременное существование каждого на новой плоскости.

– Часть энергии существования всех существующих образует вокруг него поле. Вокруг каждого существующего имеется поле существования, образованное от энергии существования. Данное поле влияет другим существующим, в том числе, людям, это чувствуется разными сигнальными средствами: Например, поле существования произошедшего несчастного случая чувствуется человеком, находящимся далеко, чувствуешь, что через некоторое время кого-то увидишь, это означает, что поле существования того лица приближается к тебе.

                        

Универсальный закон бытия

То, что реально существует,  является обратно пропорциональным квадрату времени (жизни) по существу  и сущности  энергии  бытия.

V ≈ Q

Приближенность показывает, что не вся энергия бытия превращается в явность. Определенная часть этой энергии расходуется на создание особой области вокруг  реального. 

 V- это реально существующий предмет.  Q- коэффициент реальности  E- энергия существования M- сущность

T- время, период существования.

E- это энергия бытия, это вечная (неизменная) энергия реально существующего, которая присутствует в реальное время, до него и после него. Эта энергия неизменна, она возникает до  возникновения реального существования, она является созидателем реальности. Эта энергия стабильна, особенна для определенного реального существа. Отсюда исходит, что ничто не исчезает бесследно. Например, гремит гроза, ее звуки, свет, энергия не исчезают, а в той или иной форме остаются во вселенной. Q- коэффициент реальности является соотношением самой малой сущности любого реального существа к его малой продолжительности жизни.  

Реальное бытие выражает соотношение сущности реального нуля (сразу же после небытия, до бытия, переходная форма от небытия к реальному существованию) к продолжительности жизни реального нуля. Каждое бытие имеет свой коэффициент существования.

T- выражается в квадратах, так как коэффициент сущности и бытия нуюдается во времени.

 Энергия бытия каждого реально существующего предмета или явления i E =

VT2 = EQM – то есть,  произведение коэффициента бытия  на квадрат коэффициента собственной жизни равно произведению энергии и сущности  бытия. Приведем некоторые интересные  высказывания.

  • Те, кто заранее видели энергию  бытия, могут почувствовать и  предоставить информацию о некоторых  реальностях прошлого и будущего. Для этого у этих людей должна быть развита третья сигнальная система.
  • Нахождение энергии бытия играет большую роль в медицине (в том числе, при заболевании раком) и в военной сфере.
  • Можно заблокировать энергию бытия и сделать ее невидимой. Кроме того, ее можно сделать невидимой путем скольжения лучей, попадающих на тело.
  • Путем трансляции энергии бытия можно показать одну реальность, одно бытие одновременно в нескольких пространствах. Скорей всего, инопланетяне могут преодолевать  расстояния между вселенными именно благодаря подобной трансляции и подобных проекций (конечно же, если таковые имеются на самом деле).  

Еще раз о Бозоне Хиггса

Большой адронный коллайдер – БАК (Large Hadron Callider-LHC) это  ускоритель заряженных частиц на встречных пучках, предназначенный для разгона протонов и тяжёлых ионов, мельчайшие частицы, которые можно  проследить за очень короткое время и которые считаются хиггсовским бозоном.  Не могут образовывать основу бытия:

Во – первых, эти частицы  существуют в течение очень короткого промежутка времени. То есть, они не могут побороть время, время  уничтожает эти частицы.   Для реального бытия  важнейшим условием является умение соответствовать времени или же быть сильней времени. Различные энергии бытия, возникающие вместе с энергией вселенной, существуют в  том случае, если они соответствуют времени или же преобладают над ним (или же равны энергии времени).  Это можно назвать «плодородным временем» бытия или же «очередность бытия».  Любое реальное бытие достигает «плодородного времени существования» в том случае, если соответствует времени своего существования или же преобладает над этим временем, то есть, достигает своей очереди для реального бытия. Нацеленная на будущее стрела времени, достигая энергии бытия, выравнивается с ней. Энергия бытия превращается в реальность. В силу того, что продолжительность жизни любого существа меньше скорости времени, происходит  обратное движение по стреле времени, и тем самым начинается старение реального существа. Все это заключается в принципе эволюционной необходимости. Отсюда исходит вывод, что время обладает изменчивой формой, оно является нестабильным, периодичным, то есть, может усиливаться и слабеть, обладать большей или меньшей энергией. Во вселенной все является периодичным, словно вселенная, начиная от  своей элементарной частички до всей целостности, танцует по направлению  вниз и вверх вокруг одной точки и в этом танце причина периодичности порождается  сущностью самой точки. Эта точка является центром Божьего предписания «Живи»… Структура вселенной периодичная в пространственном значении времени и во временном значении пространства. Сферы и действия также периодичны, преломляются, имеют вид разных полос.  

Бытие полностью является периодичным. Время конца света –  достигнув с энергией бытия любого реального явления, обусловит их повторное существование.   Время конца света считается самым свободным и плодородным временем.

Элементарная частица хигговский бозон не может уравниться со временем, и поэтому не является материальной, не достигает формы реального бытия, так как в энергии вселенной нет доли энергии бытия.  

Во – вторых, бытие образуется не в результате столкновения, взрыва, распада или же  оледенения, оно образуется в результате соединения, совпадения, от объединения энергии, с большой скоростью собирающейся в орбитах, от сжатия и соприкосновения сфер.

В третьих, если существует протон, значит, существует бытие. Бозон Хиггса должен предшествовать протону на линии эволюционной необходимости. В таком случае, как мы можем считать  основой бытия  частичку, которая является более мелкой слабой, чем протон, и обладает малой продолжительностью жизни? Ведь то, что создало эту частицу и было сильней ее, существовало раньше этой частицы.  То есть, мы должны считать первостепенным не яблоню, а яблоко?   Действительностью является то, что бытие может возникнуть не в результате столкновения и взрыва, а в результате соприкосновения и объединения.  

В четвертых, еще один вопрос: для ускорения протонов необходима дополнительная энергия и процесс протекает в рамках определенного времени. Значит, бозон хиггса не может являться основой бытия и дарующей жизнь «Божьей частицей, так как она не вечна, она является дочерней и не может создавать. Элементарная частица, считающаяся бозоном хиггса, является формой взаимовлияния движущихся с большой скоростью энергий бытия, ранее расходованной энергии и прекратившегося действия, исчезнувшей скорости,  не имеющих связи с протоном, не являющихся его той или иной частью.  Это энергии бытия большой скорости и энергии начала. В отличие от обычной энергии, большая скорость сама не может остановиться и исчезнуть бесследно. Если высокая скорость внезапно остановится, она обязательно должна оставить след.

В пятых, бозон хиггса,  наблюдаемый в LHC, не обладает периодичной сущностью.  После исчезновения он ничего после себя не оставляет. Время полностью “уничтожает» эту частицу. Она не может существовать и являться основой для рождения «нового».  Божья частица, дающая жизнь, не должна возникать на основании столь сложных условий и за счет  дополнительных усилий, так как эти условия и сила сами являются бытием. 

Путем столкновения элементарных частиц невозможно найти источник материи, массы. Масса является формой  бытия взаимодействия со временем волнообразной и частичной (дуализм) энергии  непрерывной области. Практические испытания должны осуществляться в направлении создания непрерывных, неограниченных областей путем объединения и сжатия ограниченных и прерывающихся областей со скоростью света, а также, должны быть созданы специальные среды, которые смогут  выполнять функции орбит.

Автор: SADIQ QARAYEV

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ VƏ WWW.USTAC.AZ

#zaurustac #yazarlaraz #ustacaz #yazar #ustac #zaur_ustac

#sevin_ki_seviləsiz  #yaşayaq_yaradaq  #yazarlar_ancaq_yazarlar

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

=========================================================

Vüsal Şabizadə yeni kitab barədə belə dedi:

Bu günlərdə çağdaş yazarlarımızın əksəriyyətinin qatıldığı yeni kitab – “Göyərçin əllər” adlı poetik toplu işıq üzü görüb. Bu haqqda kitabın tərtibçisi və redaktoru, filoloq, tənqidçi Vüsal Şabizadədən bir-neçə kəlmə.

Vüsal Şabizadə yeni kitab barədə belə dedi:
“Bu da intizarında olduğumuz “Göyərçin əllər” poetik toplusu. Kitab Mikayıl Müşfiqin 110 illik yubileyinə həsr olunub. Ön sözün müəllifi filologiya üzrə elmlər doktoru, professor, əməkdar jurnalist Avtandil Ağbaba, rəyçi filologiya üzrə elmlər doktoru, professor Nadir Məmmədlidir. Nəşri “Elm və təhsil” nəşriyyatına aiddir. Nəşriyyatın direktoru Nadir müəllimə və kollektivə təşəkkürümü bildirirəm… “

Biz də həm təbriklərə, həm də təşəkkürlərə qoşuluruq. Xeyirli-uğurlu olsun!!!

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ VƏ WWW.USTAC.AZ

#zaurustac #yazarlaraz #ustacaz #yazar #ustac #zaur_ustac

#sevin_ki_seviləsiz  #yaşayaq_yaradaq  #yazarlar_ancaq_yazarlar

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

=========================================================

Vahid Əziz – İncimədin ki?

Vahid ƏZİZ

İNCİMƏDİN Kİ?

Düşmüşdüm dünyaya bəxt arayırdım,
səni görməyimdən incimədin ki?
Sənsiz bu dünyada bir belə, yarım,
ömür sürməyimdən incimədin ki?

Öpdüm; nəfəsimdə mehdən incidin,
ləçək dodağımda şehdən incidin,
qəlbimdə səslənən neydən incidin,
səni sevməyimdən incimədin ki?

Bilmirəm küsürsən mənim nəyimdən?
Bihuşam ərkindən, naz etməyindən,
sənə ulduzlardan, dağ çiçəyindən
çələng hörməyimdən incimədin ki?

Özüm də bilmirəm–gəzirəm nəyi?
Əlimin telinə müşgül yetməyi,
sənə öz ömrümü qurban etməyi
rəva bilməyimdən incimədin ki?

Əgər ölməliyəm–gəl məni öldür!
Deyib-gülməliyəm, qəlbimi güldür,
bütün savaşların sonluğu sülhdür–
qalib gəlməyimdən incimədin ki?
1998.

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ VƏ WWW.USTAC.AZ

#zaurustac #yazarlaraz #ustacaz #yazar #ustac #zaur_ustac

#sevin_ki_seviləsiz  #yaşayaq_yaradaq  #yazarlar_ancaq_yazarlar

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

=========================================================

Qələndər Xaçınçaylı

O elə bir insanıydı…

O elə bir insanıydı,
Tanrı əllərilə
sifətinə nur çəkmişdi.
O nurun işığına bələnmişdi.
Bir xasiyyətdə idi,
Xəlbir-xəlbir ələkdən keçib,
zamanın sınağından ələnmişdi.
O elə bir insanıydı,
Gözlərində saflıq,
Qəlbində təmizlik,
mərhəmət vardı.
O elə bir insanıydı,
İlin hər fəslində də 
Baharıydı, yazıydı.
El gözünə sığsa da,
Özü elə sığmazdı.
Arzuları sönsuz,
Sahilsiz ümmanıydı.
Dünyanın hər yerindən,
hər işindən xəbərdarıydı.
Həyatda qayğıkeş, mehriban,
Gülərüz bir insanıydı.
Ovqat gətirərdi hər kəsə,
Yanından getməzdi
Dərdlinin dərdin bölməsə.
Pay aparardı evinə,
Şərik olardı xeyrinə, şərinə.
Sevinci dən-dən çırtlardı,
Qışın sazağında da,
Yayın istisində də çiçək açardı.
Sanki bir quş olub,
qanadlanıb uçardı.
O elə bir insanıydı,
Hətta ayağının səsindən
ağaclara qonan quşlar, 
sərçələr də gəldiyini hiss edərdi.
Ac qoymazdı,
Onlara dən verərdi.
Heyvanları sevərdi,
Onlara yem verərdi.
Təbiəti sevərdi,
Qapıda güllər,
ağaclar əkərdi,
Onların nazını çəkərdi …
Bir qarışqanı ayaqlayıb keçməzdi,
Bir çiçəyi, bir gülü 
saplağından üzməzdı.
O elə bir insanıydı,
Baxışları çox kövrək,
Ürəyi nazik, ipək,
Gül ləçəyinə bənzəyərdi.
Kəsməzdi bir kimsənin sözünü,
Sinəsinə döyüb, öyməzdi özünü.
Ağac kimi bar verəndə
Başın aşağı əyərdi.
Kiçiklərə öyüd-nəsihət verib, deyəydi:
-Ağıl başın tacı,
Sadəlik ucalıqdır.
Mənəm, mənəm deyib,
özünüzdən çıxmayın,
Lovğalıq, alçaqlıqdır.
Başa xələl gətirər,
insanalığa zərər gətirər.
Tanrı böyüklüyünü
uca tutun həmişə,
Təmzliyi qoruyun,
Siz yarıyın hər işə.
O elə bir insanıydı,
Bir pislik əlindən gəlməzdi,
Şeytana lənət deyib,
Heç onu da söyməzdi.
Çünki şeytanı da
Allah yaradıb, deyərdi.
Çox kəslər həddin aşardı,
Ancaq onların qarşısında
səbrlə danışardı.
Əyrini İlmə kimi düz sözünə keçirə-keçirə
onları doğru yola aparardı.
O elə bir insanıydi,
Şərəflə oturardı,
O, şərəflə durardı.
Günəş kimi qövr edib,
Yüksəklikdə durardı.
O elə bir insanıydı,
Yalan gəlməzdi dilinə.
Haram qatmazdı
öz halal çörəyinə.
Zəhmətin nə olduğunu
Alın tərində görərdi.
Qabarlı əlləriylə
Torpağa can verərdi.
Özündən böyüklərin
Yolunu saxlayardı.
Özündən kiçiklərə
Məhəbbətin salardı.
Hər vaxt dostu,qohumu
Axtaratdı, arıyardı.
O elə bir insanıydı,
Sevərdi insanları.
Axıtmağa qoymazdı
O, günahsız qanları.
O elə bir insanıydı,
Yükün özü çəkərdi.
Müftə, haram yeyəndən
Uzaq, kənar gedərdi.
O elə bir insanıydı,
O mənim atamıydı,
O mənim anamıydı.

17. 11.2018.

Müəllif: QƏLƏNDƏR XAÇINÇAYLI

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ VƏ WWW.USTAC.AZ

#zaurustac #yazarlaraz #ustacaz #yazar #ustac #zaur_ustac

#sevin_ki_seviləsiz  #yaşayaq_yaradaq  #yazarlar_ancaq_yazarlar

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

=========================================================

OQTAY RZA

Oqtay Rza 1934-cü il noyabrın 2-də Azərbaycanın Salyan rayonunun Qalalı kəndində anadan olmuşdur. Arbatan kənd yeddiillik məktəbini bitirib Salyan şəhərindəki Nizami adına orta məktəbdə təhsilini davam etdirmişdir (1948-1951). Azərbaycan Sənaye İnstitutunun geoloji-kəşfıyyat fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirib geoloq ixtisası almışdır (1951-1956). Əmək fəaliyyətinə Bayıldakı Neft və Qazçıxarma İdarəsinin 5 saylı mədənində başlamışdır: operator, baş operator, neftçıxarma ustası olmuşdur (1956-1961). Elmi-tədqiqat işi müdafıə edib geologiya-mineralogiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almışdır. Azərbaycan KP MK yanında ikiillik marksizm-leninizm universitetini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir (1980). N.Tusi adına APİ-nin ümumi coğrafıya kafedrasında müəllim, baş müəllim (1966-1969), hazırda isə dosent işləyir (1971-cı ildən). Bakı Sovetinin deputatı seçilmişdir (1959-1960).

1961-ci ilin noyabr-dekabr aylarında Ümumdünya Həmkarlar İttifaqları Təşkilatının Moskvada keçirilən 5-ci konqresində sovet nümayəndə heyətinin tərkibində iştirak etmişdir.

“Bir may” adlı ilk şerini yeddiillik məktəbdə oxuyarkən yazıb “Sosializm yolu” rayon qəzetində dərc etdirmişdir. Həmin vaxtdan poetik yaradıcılıqla müntəzəm məşğul olur, bədii tərcümələr də edir. Dünya xalqlarının ədəbiyyatından tərcümələri dövri mətbuatda müntəzəm çap olunur.

Əsərləri xarici mətbuatda dərc edilmişdir. “Kamennıy Svetilnik” şerlər toplusu 1987-ci ildə Moskvada kütləvi tirajla buraxılmışdır.

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ VƏ WWW.USTAC.AZ

#zaurustac #yazarlaraz #ustacaz #yazar #ustac #zaur_ustac

#sevin_ki_seviləsiz  #yaşayaq_yaradaq  #yazarlar_ancaq_yazarlar

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

=========================================================

XAQANİ ƏHMƏDOV MÜKAFATLANDIRILDI

“Red N Line MMC” – nin direktoru Xaqani Əhmədov müəllifi Zaur Ustac, redaktor və rəssamı isə Şəhin  Senayi  Fərd olan Baklda və Təbrizdə yayımlanacaq, iki qrafika ilə həm hal-hazırda istifadə etdiyimiz Az-Lat, həm də əski əlifba ilə nəşr olunmuş “Əliş və Anna” – “علیش و آننا”  kitabının işıq üzü görməsində göstərdiyi xidmətlərə görə “ZİYADAR” Mükafatına layiq görülüb. Bu münasibətlə Xaqani müəllimi təbrik edir, yeni-yeni uğurlar arzu edirik.                                     

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ VƏ WWW.USTAC.AZ

#zaurustac #yazarlaraz #ustacaz #yazar #ustac #zaur_ustac

#sevin_ki_seviləsiz  #yaşayaq_yaradaq  #yazarlar_ancaq_yazarlar

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

=========================================================

BALAYAR SADİQ

Əliyev Balayar Sadıq oğlu 1965-ci ildə Lerik rayonunda anadan olub. BDU – nin  Jurnalistika fakültəsini bitirib.

İlk şeiri 1983-cü ildə “Lənkəran” qəzetində çap olunub.

Şair Balayar Sadiq 2004-cü ildə Lənkərandan Bakıya köçüb.

AYB və AJB – nin üzvüdür.

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ VƏ WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

=========================================================