Təvəkkül Goruslu – SƏNİN DƏLİNƏM

SƏNİN DƏLİNƏM

Sevgindi qəlbimdə çatılan ocaq,
Atəşli sevdayla açdınsa qucaq.
Qoyma ki, soyuyam, qoyma ilinəm,
Mən sənin dəlinəm, sənin dəlinəm!

Tufanam, leysanam, yaz yağışıyam,
İldırım çaxışı, od çaxışıyam.
Çağlayan, gurlayan, eşqli selinəm,
Mən sənin dəlinəm, sənin dəlinəm!

Sevda budağında saralan yarpaq,
Düşdüsə yerlərdə olacaq torpaq.
Qoyma ki, yox olam, qoyma silinəm,
Mən sənin dəlinəm, sənin dəlinəm!

Həsəd eyləyənlər nə çoxdu, gülüm,
Leylilər, Məcnunlar eşq yaxdı , gülüm.
Bilirsən çılğınam…qoyma bilinəm,
Mən sənin dəlinəm, sənin dəlinəm!

 07.12.2018.

Müəllif: Təvəkkül Goruslu Məmmədov

WWW.YAZARLAR.AZ və WWW.USTAC.AZ

#zaurustac #yazarlaraz #ustacaz #yazar #ustac #zaur_ustac

#sevin_ki_seviləsiz  #yaşayaq_yaradaq  #yazarlar_ancaq_yazarlar

ADİL CƏFAKEŞ – NURİDƏ MİSİR

NURİDƏ MİSİR

( Adil Cəfakeşdən gözəl bir təcnis )

Hüsnündə Kəlbəcər təravəti var, 
Bir dağ çiçəyisən, Nuridə Misir. 
Çox gözəl yaraşır, sənin adlnda, 
İki ad birləşib : – Nuridə, Misir.

Dağda gəzdik, çıxıb gəzək bağda da, 
Ətrindən məst olub, gəlsin bağ dada. 
Sorağımız gedib çatsın Bağdada, 
Qoy lap xəbər tutsun Nuridə, Misir.

Nəfəsin yaramdan hav alandı ki, 
Havasız can evim havalandı ki. 
Cəfakeş eşqindən havalandı ki, 
Məhəbbətmi sirdi, Nuridəmi sirr ?

Müəllif: ADİL CEFAKES

WWW.YAZARLAR.AZ və WWW.USTAC.AZ

#zaurustac #yazarlaraz #ustacaz #yazar #ustac #zaur_ustac

#sevin_ki_seviləsiz  #yaşayaq_yaradaq  #yazarlar_ancaq_yazarlar

İNDİ UZAQDADIR

Abdulla Cəfərdən bir şeir

İndi uzaqdır…
Əllərim hər gecə saçını hördü,
Gözlərim dünyanı gözündə gördü,
Bütün fəsillərim bir qışa döndü,
Hər an yaxın olan indi uzaqdır

Elə bil, ruhumu götürüb gedib,
Quş kimi uçaraq gözümdən itib,
Tükənməz bildiyim ümidim bitib,
Hər an yaxın olan indi uzaqdır.

Daha kökdən düşüb könlümün tarı,
Qanayan yaramı, gəl, özün sarı,
Acı, zəhər dadır bağımın barı,
Hər an yaxın olan indi uzaqdır.

Ətrafım işıqdır, içim qaranlıq,
Şəfəq saç qəlbimə özün bir anlıq,
Uca dağlar başı artıq dumanlıq,
Hər an yaxın olan indi uzaqdır.

Sevib-sevilmək də sanki bir yuxu,
İtirdiyi zaman anlayır çoxu,
Yay çəkib, sinəmə sacılıb oxu,
Hər an yaxın olan indi uzaqdır.

Buludlar ağladı, çiçəklər açdı,
Göz yaşım suladı, kədər gül açdı,
Ölmək istəyirdim, əcəl də qaçdı,
Hər an yaxın olan indi uzaqdır.

Müəllif:  Abdulla Cəfər  

WWW.YAZARLAR.AZ və WWW.USTAC.AZ

#zaurustac #yazarlaraz #ustacaz #yazar #ustac #zaur_ustac

#sevin_ki_seviləsiz  #yaşayaq_yaradaq  #yazarlar_ancaq_yazarlar