ƏJDƏR ƏLİZADƏ

HƏSRƏTİN AYINDAN, İLİNDƏN DANIŞ…

Şair, yaxına gəl, uzaqda durma,
Mənə vətənindən, elindən danış.
Yalandan, filandan nağıllar qurma,
Millətimin gözəl dilindən danış…

Bir az Xan Əminin zənguləsindən,
Arif Babayevin şirin səsindən,
Baba Mirzəyevin gen nəfəsindən,
Qədir Rüstəmovun zilindən danış…

Paramparça olmuş ləl torpağımdan,
Sinəmə vurulmuş çarpaz dağımdan,
Tapdaq altda qalmış Qarabağımdan,
Ölkəmin Muğanı, Milindən danış…

Vətəndə yurduma qalmışam həsrət,
Şe’rini qaçqına, köçkünə həsr et.
Nə qədər çəkəcək, söylə, bu həsrət,
Həsrətin ayından, ilindən danış…

Yaşamaq saymadım mən bu həyatı,
Nənələr ağlasın, desin bayatı.
Əjdər tərk edəcək bu kainatı,
Yurda uzanıqlı əlindən danış…

31.01.2019.

Müəllif: ƏJDƏR ƏLİZADƏ

USTAC.AZ
WWW.YAZARLAR.AZ VƏ WWW.USTAC.AZ

#zaurustac #yazarlaraz #ustacaz #yazar #ustac #zaur_ustac

#sevin_ki_seviləsiz  #yaşayaq_yaradaq  #yazarlar_ancaq_yazarlar

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

=========================================================

Zaur Ustac – Qarabağ Atı

QARABAĞ ATI

Anası Günəşdi, atası Aydı,
“Qıratdı”, “Düratdı” Qarabağ Atı!!!!
Tanrı ərmağanı,  butadı,  paydı,
Baratdı, muraddı, Qarabağ Atı!!!!
* * *

Rəngini veribdi, ana-atası,

Hələ görünməyib, ola xatası,

Telinin əksikdi,  şana, fatası,

Namusdu, iffətdi, Qarabağ Atı!!!!
* * *

Cahanı edibdi, özünə heyran,

Utanar baxmağa üzünə ceyran,

Tüm aləm səkməyən gözünə qurban,

Hörmətdi, izzətdi, Qarabağ Atı!!!!

* * *

Qumralı, səkili, məxsus qaşqası,

Bu dərdi anlamaz, əfsus başqası,

Gəzir oylağında donuz çoşqası,

Küskündü, incikdi, Qarabağ Atı!!!!

* * *

Bir  dünya incisi çəkir əziyyət,

Əriyir, yox olur, itir məziyyət,

Ustaca tanışdır təbir, vəziyyət,

Köçkündü, qəribdi  Qarabağ Atı!!!!

21.07.2016. 23:45(15′) . Bakı.

Müəllif: Zaur Ustac

© Zaur USTAC,2018. Bakı.
WWW.YAZARLAR.AZ və WWW.USTAC.AZ

#zaurustac #yazarlaraz #ustacaz #yazar #ustac #zaur_ustac

#sevin_ki_seviləsiz  #yaşayaq_yaradaq  #yazarlar_ancaq_yazarlar

===========================================================

Söz hikmətdir…

Qələndər Xaçınçaylı

Söz hikmətdir, Tanrının yaratdığı gözə görünməyən bir varlıqdır. O varlığı hər adam görüb, onu dərk edə bilmir. Söz də Quran kimi müqəddəs, bayraq kimi ucadır. Sözün ucalığını söz sahibləri, sözdən qala tikənlər, çələng hörənlər bilər. Söz əsl yazarların, söz ustadlarının əlində mum kimi mütəhərrik bir şeydir.

Hansı yana, hansı mərrtəbəyə istəsə, onu o istəqamətə yönəldə bilər. Sözlə tarixi keçmişimizi, vətən-torpaq yolunda canlarından keçən igid oğuların əfsanəvi qəhrəmanlığını, eləcə də gözəl sənət adamlarını qələmə alır, sözlə tarixə çevirib onu yaşadır. Bədii obrazlarla onu nağıllaşdırır… Bu tarixi qəhrəmanlar, tarixi şəxsiyyətlər poetik dillə gəlıcək nəsilərə çatdırılır. Tanınmış şair və publisist Zaur Ustac da məhz söz qədrini bilən ziyalılarımızdan. Söz sahiblərindən biridir. Onu qısa vaxtlarda tanısam da, amma yaradıcılığına çöxdan bələdəm. Zaur Ustacın özünə məxsus poetik düşüncəsi, yaradıcılığı var. Nənələrimiz milli ənənəllərimizi ilmə-ilmə xalçalarda toxuduğu kimi, şairlərimiz də hər bir sözü ilmə edib öz gözəl əsərlərini yazıb ortaya qoyurlar. Zaurun bir şair kimi digərlərindən fərqləndirən cəhət onun sözə qənaətlə yanaşmasıdır. Vətənə, torpağa olan hədsiz məhəbbətini sözə, poetik obraza çevirib qələmə almasıdır. O ən çox tarixi hadisələrə müraciət edir. Onun 18 kitabı nəşr olunub. Əsərləri Qarabağ döyüşlərində qəhrəmanlıqla şəhid olan Mübariz İbrahimov kimi qəhrəman oğullarımızın keçdiyi döyüş yollarından və Qarabağ ağrılarından bəhs edir. Eləcə də Azərbaycanın tanınmış tarixi şəxsiyyətlərinin, incəsənət adamlarının və memarlarının keçdiyi həyat yolunu bədii obraza çevirib sadə dillə oxuculara çatdıra bilir.

Qeyd edim ki, təzəcə işıq üzü görmüş”Əliş və Anna” poeması da şairin 19-cu kitabıdır. Xatırladım ki, adıçəkilən kitab görkəmli memar Əliş bəy Sübhan oğlu Kərəmli-Şirvaninin anadan olmasının 700 illiyi münasibəti ilə qələmə alınıb. Kitab yubley tədbirləri çərçivəsində nəşr olunub. Qısa şəkildə desək, bu kitab memarın keçdiyi həyat yolundan, Moskvanın, Kremilin tikintisindən və eləcə də Əliş bəylə Annanın arasında mövcud olmuş nakam məhəbbətindən bəhs edir.9 fəsildən ibarət olan bu kitab iki dildə Azərbaycan və fars dilərində çap olunub. Bu əsər tamamilə klasik fikirlərə, Ulu Yaradanın böyüklüyünə, Insani dəyərlərə söykənir. Bir memarın əl işləri, yaratdığı Kreml kimi böyük bir sənət əsəri poemada geniş yer alır. Memar Əliş bəy bir Azərbaycanlı balasının böyük sənətkarlığından, yüksək memarlığından xəbər verir. Əsərdə Əliş bəylə Annanın saf məhəbbəti. onların nakam sevgiləri ustalıqla qələmə alınıb. Bu əsərdə sevginin böyüklüyü, heyrətəmizliyi, sevgi müqəddəsliyi Tanrı zirvəsinə qədər yüksəlir. Elə şairin yaradıcılığındakı üstün cəhət, böyüklük ondadır ki, dahi Nizaminin, Füzulinin, Xətainin yaradıcılığından bəhrələnməklə böyük bir sənət yolu keçməsidir, bir sözlə çağdaş ədəbiyyatımızın memarına çevrilməsidir. Bir müqqəddəs şəxsiyyət. söz adamı kimi onlara daim sitayiş edib, sözün böyüklüyü qarşısında baş əyir, ən əsası odur ki, müqəddəsliyi qoruyub saxlaya bilib. İnanıram ki, bu kitab neçə-neçə oxucunun qəlbinə yol tapacaq.

Yeri gəlmişkən qeyd edim ki, Zaur Ustac həm də xeyriyyəçiliklə məşğul olur. Ona görə də Zaur Ustac bu il Milli Qəhrəman Mübariz İbrahimovun 31 yaşı tamam olması ilə əlaqədar fevral ayında “Mübariz-31” anım-tanıtım xeyriyyə tədbirləri çərçivəsində biri cəbhə bölgəsində, biri rayon mərkəzlərinin birində, digəri isə paytaxtın tanınmış məktəblərinin birində olmaqla- 3 məktəbdə tədbirlər keçirəcək. Tədbirlər çərçivəsində Zaur Ustacın bizi Qarabağa səsləyən Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Mübariz İbrahimovun keçdiyi döyüş yolundan yazdığı “Oriyentir ulduzu” kitabının 5-ci nəşrin əsasında təkrarən nəşr olunmuş kitabı şagirdlərə, tədbir iştirakçılarına və həmin məktəblərin kitabxanasına hədiyyə ediləcək.

Qeyd:
 #keremli700#Mubariz31 

Müəllif və İlkin mənbə: Qələndər Xaçınçaylı

USTAC.AZ
WWW.YAZARLAR.AZ VƏ WWW.USTAC.AZ

#zaurustac #yazarlaraz #ustacaz #yazar #ustac #zaur_ustac

#sevin_ki_seviləsiz  #yaşayaq_yaradaq  #yazarlar_ancaq_yazarlar

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

=========================================================

İlham Qazaxlı – BARIŞMAZ

BARIŞMAZ

“Gədədən bəy olmaz “-deyib atalar,
Namərdə əyilmək mərdə yaraşmaz .
Vicdanlar susanda artar xətalar,
Haqqı tapdanan xalq bəxtlə barışmaz !

Olmasa bir xalqda inad, qətiyyət,
Çəkər ömrü boyu işgəncə – zillət,
Getsə də əlindən nə varsa, fəqət,
Şərəfi uğrunda heç vaxt vuruşmaz…

Hər kəs öz yerini bilsə həyatda,
Mənasız yaşanmaz bircə saat da,
İnsanlıq inləməz ayaqlar altda,
Şərin fitnəsilə dünya qarışmaz…

Sönər əsir yurdun yanan çırağı,
İtər köçkün elin səsi-sorağı,
Qazaxlı, el olsa elin dayağı,
Yurduna yağılar qurdtək daraşmaz…
29.01.2019.

Müəllif: ILHAM QAZAXLİ

USTAC.AZ
WWW.YAZARLAR.AZ VƏ WWW.USTAC.AZ

#zaurustac #yazarlaraz #ustacaz #yazar #ustac #zaur_ustac

#sevin_ki_seviləsiz  #yaşayaq_yaradaq  #yazarlar_ancaq_yazarlar

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

=========================================================

SONA AMAL – QALIBDIR

QALIBDIR

Məni tərk eylədin vaxtsız, vədəsiz, 
Qəlbimdə nə qədər sözüm qalıbdır.
Hey qoşa dolaşdıq, bu yerləri biz,
Səninlə hər yerdə izim qalıbdır.

Qəlbimdə əbədi yuva bağladın,
Gedərkən ömrümü qarsdın, dağladın,
Gizlincə sızladım, gizlin ağladım,
Odum çoxdan sönüb, közüm qalıbdır.

Sənsizlik çətinmiş, axı nə danım?!
Açılmır sabahım, sökülmür danım, 
Əhd-peyman bağlayıb, sözdən dönənim, 
Səbrim tükənsə də, dözüm qalıbdır.

Amalam, qəlbimi həsrətdir didən,
Qalmışam baş-başa xəyalınla mən,
Ay mənim ömrümdən əbədi gedən,
Sən gedən yollarda gözüm qalıbdır.
28. 01. 2019-cu il.

Müəllif: SONA TEYMURBEYLİ

USTAC.AZ
WWW.YAZARLAR.AZ VƏ WWW.USTAC.AZ

#zaurustac #yazarlaraz #ustacaz #yazar #ustac #zaur_ustac

#sevin_ki_seviləsiz  #yaşayaq_yaradaq  #yazarlar_ancaq_yazarlar

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

=========================================================

Nuranə Nihan – Bayraq

Bayraq

Hilal kimi doğdun mavi səmada,
Yurdumuz nuruna boyandı, bayraq!
Tayın bərabərin yoxdur dünyada,
Milyonlar hüsnünə heyrandı, bayraq!

Zirvələr fəth etmiş şanın, şöhrətin,
Gözəl görünüşün, şux əzəmətin.
Qürur qaynağısan hər an millətin,
Göy rəngin türklüyə nişandı, bayraq!

İllərdir çəkirsən göylərin nazın,
Köksünə bəzəkdir ayın, ulduzun.
Rəmzi müasirlik olan qırmızın,
Elə bil bağrında al qandı, bayraq!

Yaddaşın silinməz izlə doludur,
Tarixin şanlıdır, yaşın uludur.
Yolun uğurludur- haqqın yoludur,
Yaşılın islamdı, imandı, bayraq!

2015.

Müəllif: Nuranə Nihan

USTAC.AZ
WWW.YAZARLAR.AZ VƏ WWW.USTAC.AZ

#zaurustac #yazarlaraz #ustacaz #yazar #ustac #zaur_ustac

#sevin_ki_seviləsiz  #yaşayaq_yaradaq  #yazarlar_ancaq_yazarlar

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

=========================================================

TAPA BİLMƏDİM …

TAPA BİLMƏDİM

Qəlbimin telləri titrədi, əsdi,
Sənsizlik can aldı, nəfəsmi kəsdi,
Elə tənha oldum, ümüdsüzləşdim,
Mən səni aradım, tapa bilmədim.

Mənə sevgi verib saldın seyrinə,
Canımsan,canınam deyirsən mənə,
Könlüm güvənmişdi bu taleyinə,
Mən səni aradım, tapa bilmədim.

Demək,can deməklə can ola bilmir,
Əlimi uzatsam əl ala bilmir,
Dözsəm də bu ürək bil, qala bilmir,
Mən səni aradım, tapa bilmədim.

Könlüm küsəyəndi, bir də aramaz,
Qollarım sarılıb, bir də saramaz,
Məni məcbur etdi ürək yaramaz,
Mən səni aradım, tapa bilmədim.

27.01.2019.

Müəllif: HƏQİQƏT HƏQİQİ

USTAC.AZ
WWW.YAZARLAR.AZ VƏ WWW.USTAC.AZ

#zaurustac #yazarlaraz #ustacaz #yazar #ustac #zaur_ustac

#sevin_ki_seviləsiz  #yaşayaq_yaradaq  #yazarlar_ancaq_yazarlar

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

=========================================================

ASKEF – ə TƏŞƏKKÜRLƏR…

ASKEF-in 2019-cu il 18,19,20 yanvar tarixində Antalyada keçirdiyi böyük konfransda “Al bayraq, “Üç rəngli bayraq, “Göy bayraq” və Azərbaycan 20 yanvar şəhidlərinə sayğı duruşu,istiqlal marşı ilə açılışını etdi.
Artıq ASKEF ulu Turanın milli-mənəvi və ədəbi dəyərlərinin sənət dunyasını gerçəkləşdirən bir təşkilat,bir federesyon olduğunu sübut etdi…
ASKEF ailəsi olaraq 17 ölkənin türkdilli şair və yazarların, ictimai xadimlerin qatıldığı tədbirlər öz möhtəşəmliyi və mənəvi dəyəri ilə istirakçıların böyük sevgisini qazandı.
ASKEF rəhbəri hörmətli SAVAS ÜNAL Konfransda yeniden oy sesiyle Genel başqan seçildi və  hörmətli YAHYA AZEROĞLU ilə
ardıcıl olaraq təşkil etdikləri bele geniş mədəni-kütləvi tədbirlərlə böyük TÜRK dünyasının birliyinə ,ulu TURANIN bütövlüyünə sənət adamlarına yardımçı olmaq amacı daşıyırlar. 
Muradpaşa bələdiyyəsi başkanlığı hörmətli ÜMİT UYSAL-bəyin  köməkliyi ilə  ASKEF-in 18 yanvar ilk gününü bələdiyyə binasında qəbul etdiler.Növbəti tədbiri ayın 19 -u TURAN sevdalılarının söz-sənət toplantısı milli-mənəvi birliyin gözəlliyinə rəng qatdı. 20 -si yanvar SAYĞI DURUŞU VƏ ŞƏHİDLƏRİN RUHUNA YAZILMIŞ ŞEİRLƏRNƏN BAŞLAYIB VƏ DAVAM ETDİ. 


Türk ruhunun əbədi kəbəsi sayılan böyükTürkiyənin müxtəlif bölgələrindən gəlmiş şairlərimizdə iştirak etməklə birlikdə 20 yanvara aid sözlər ve şeirlərini ürəkden yanaraq söylədilər.
Günün ikinci yarısında Antalyanı birlikde qrup şəklində 3 avtobusla tarixi yerlərini və görməli yerləri səyahət etdik. Səyahətlər cox maraqlı oldu. İqlimi,mənzərəsi,qonaqpərvərliyi ilə bizlərə bəzən duyğulu bəzən təbəssümlü anlar yaşatdı.
ASKEFin rəhbərliyinin təşkilatçılığı ile düzənlənən bu möhtəşəm tədbir yadda qalan bir tarixə çevrildi.Gəzintilərin ən maraqlısı Antalya şəhərini iki yerə ayıran Düdəm şəlaləsinin Ağ dənizə necə axıb tökülməsinin özünəməxsus gözəlliyini idi.
Mənə maraqlı həm də o oldu ki, böyük salonda hər kəsin kitabının tanıtımı oldu.Orada mənimdə 6-cı”Sükut haray çəkir “adlı kitabımın tanıtımı xüsusən könlümə fərəh bəxş etdi.
ASKEF-in təşkil etdiyi tədbirlərin özəlliyi ondadır ki,bu təşkilat həm də digər dərnəklərlə qarşılıqlı görüşlər təşkil edir.Bu göruşlər böyük TÜRK ,TURAN mədəni birliyinin genişliyini və böyüdüyünü hiss etdirir. 
Bu səfərimizdə də bir çox dərnəklərlə görüşümüz oldu.
Hətta Bolqarıstandan,Özbekistandan, Kerkükden,Fransadan,Yunanıstandan ve s…gələn TURAN sevdalıları ilə daha böyük ,daha geniş tərkibdə görüşlərə sahid olduq. Bu görüş bizlərə də fərəhləndirici hadisə kimi yaddaşımıza həkk olundu. 
Onuda qeyd edim ki, hər görüş və səyahətimiz, xüsusilə də qara 20 yanvar çıxışları və gəzintilər canlı yayımla yayınlanırdı.

TÜRKÜN yaddaşını işıqlandıran,
Könül dünyamızın çıragı ASKEF.
TURAN tarixini söz-söz yaşadan ,
Arzunun, ümidin varağı ASKEF.

ASKEF genel başkanı 
SAVAŞ ÜNAL-bəye
ASKEF genel başkan yardımçısı,
Azərbaycan sorumlusu 
YAHYA AZƏROĞLUNA
ASKEF qonaqlarına yer verən ve rəsimlərini,əl işleərini nümayiş etdirməyə ,ASKEF -in keçirdiyi böyük konfransına qucaq açan hörmetli MURADPAŞA belediyyesi başqanı 
ÜMİT UYSAL bəye
və yardımçılarına,
Bizimlə birlikdə iştirakçı olan dərnək başkanlarına…
Ümumilikdə isə bütün iştirakçılara 
sonsuz təşəkkürümü bildirir və yenidən görüşmək ümidilə Bakıdan selamlarımı göndərirəm. 


Hörmətlə: ASKEF mətbuat katibi –
SONA ABBASƏLİQIZI.

USTAC.AZ
WWW.YAZARLAR.AZ VƏ WWW.USTAC.AZ

#zaurustac #yazarlaraz #ustacaz #yazar #ustac #zaur_ustac

#sevin_ki_seviləsiz  #yaşayaq_yaradaq  #yazarlar_ancaq_yazarlar

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

=========================================================

Zaur Ustac – “Oriyentir Ulduzu”

“ORİYENTİR ULDUZU” YENİDƏN NƏŞR OLUNUB

Azərbaycan Respublikasının Milli Qəhrəmanı Mübariz İbrahimov haqqında olan “Oriyentir Ulduzu” kitabı  #Mubariz31  xeyriyyə tədbirləri çərçivəsində məhdud sayda yenidən – altıncı dəfə nəşr olunmuşdur… Bu işdə həmişə bizə təmənnasız dəstək olan Xaqani  müəllimə təşəkkürlər… Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin, bizlərə güc və vaxt versin ki, onların qanını yerdə qoymayaq… Amin… AMEN…

USTAC.AZ
WWW.YAZARLAR.AZ VƏ WWW.USTAC.AZ

#zaurustac #yazarlaraz #ustacaz #yazar #ustac #zaur_ustac

#sevin_ki_seviləsiz  #yaşayaq_yaradaq  #yazarlar_ancaq_yazarlar

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

=========================================================

QƏLƏNDƏR XAÇINÇAYLI

Bundan ağır dərd olar?

Qəriblikdə çürüdük,
Getdi ömür, getdi gün.
İçin- için əridik,
Bitdi ömür, bitdi gün.

Bir iz sala bilmədik,
Bu torpağın üstündə.
Biz çatıldıq, dinmədik,
Bu torpağın üstündə.

Neçə yerdən çapıldıq,
Talan oldu talamız.
Topa qoyub atıldıq,
Viran qaldı qalamız.

Bülbüllərin talası
Qarğalara qalıbdı.
Özünə gəl, balası,
Çaqqallar çoxalıbdı.

Dədəmizin yurdunu
Yağılara vermişik.
Gözlərimiz kordumu?!
Ölənlərlə ölmüşük.

Biz xəyanət edirik,
Xəyanətin dalınca.
Deyin, hara gedirik?
Əzrail can alınca.

Daha yoxdur umacım,
Deyim sözümü ona.
Kəsilibdir əlacım,
Göz baxır yana-yana.

Arazularım puç oldu,
Sındı qolum-qanadım.
Göy üzünə qalxsa da
Eşidilmir fəryadım.

Bu dünyanın üzü bərk,
Rəhmu yoxdur Allahın.
Bəlkə ona gorə də
Eşidilmir bu ahım.

Açılmadı başımız,
Müsibətdən, bəladan.
Ağır gəldi daşımız,
Tənə vurduqca nadan.

Mənim oğul, qız balam,
Qaçqın, köçkün, didərgin.
Məzarlardır dağılan,
Gözlər dolu nifrət, kin…

Biz nə etdik ilahi?
Dərdi verdin sən bizə.
Parçaladın milləti
Vətənli vətənsizə.

Bundan ağır dərd olar,
Yad əllərdə obamız.
Xalq bu qədər alçalar?!
Dağılıbdır yuvamız.

Əlim çatmır ellərə,
Solub bağça-bağımız.
Batdıq qəmə, kədərə,
Sinəmizdə dağımız.

Özünə gəl qadası,
Boynumuza minən çox.
De, hardasan balası,
Gözlərimi alıb tor.

Müəllif: QƏLƏNDƏR XAÇINÇAYLI

USTAC.AZ
WWW.YAZARLAR.AZ VƏ WWW.USTAC.AZ

#zaurustac #yazarlaraz #ustacaz #yazar #ustac #zaur_ustac

#sevin_ki_seviləsiz  #yaşayaq_yaradaq  #yazarlar_ancaq_yazarlar

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

=========================================================