ÜMİD — XƏYALA QALIB…

ÜMİD — XƏYALA QALIB…

Xəyal, məni gör gözünlə,
Götür apar sən özünlə,
Yurda gedim yox izinlə,
Qoy tökülsün mıxım, nalım.
***
Dumana, çənə qarışım,
Neçə təpə, bələn aşım,
Kor dumanda azıb çaşım,
Lal dərədə naçar qalım.
***
Dizə qədər qara batım,
Babalarda ocaq çatım,
Təbim coşsun, qəmi atım,
Ovqat olsun şanlı balım.
***
Qara Suda yarpız dərim,
Böyük Şişdə axsın tərim,
Yoxa çıxsın dərdim – sərim,
Fərəhlənim, fit də çalım.
***
Mamır üstə bardaş qurum,
Nəfəs dərib tez də durum,
Nazlı döşə bir baş vurum,
Kor cığıra çəhlim salım.
***
Nərgiz dərim, dəstə tutum,
Bülbül ahın səsdə tutum,
Şəlalədən bəstə tutum,
Təzələnsin tövrüm, halım.
***
Tükənməsin ov həvəsim,
Dağa qalxım, tez tələsim,
Dar ciğirda bərə kəsim,
Doyunca xəyala dalım.
*** 
Yağı Yurddan ayrı salıb,
Dərd gözümün odun alıb,
XƏYAL, ÜMİD SƏNƏ QALIB,
Yurda apar, qadan alım!

Müəllif: MAYİL DOSTU

ЕСЛИ БЫ ТЫ ЗНАЛ

ЕСЛИ БЫ ТЫ ЗНАЛ

Наргиз Курбанова

Тлеет огонёк моей души,
Маленькая искорка надежды,
Я прошу, её ты не туши,
Будь со мною ласковым,..и нежным…
Стоит лишь увидеть мне тебя,
Становлюсь пунцовой я от краски,
Страстью заливается душа,
Я любви хочу твоей,..и ласки…
Сластью переполенные губы,
Будят чувства, спящие во мне,
А глаза, -сиянье изумрудов!
Как трава весеняя, в росе…
Сердце гложет от тоски, во тьме,
Если бы ты знал….как ты мне нужен…
Прилечу на крыльях я к тебе,
Только позови,…и в зной, и в стужу!
Запахом хочу твоим дышать,
Утолить любви и страсти жажду,
Не могу я чувств своих унять,
Поцелуев жду твоих, как счастья….
Я хочу почувсвовать тебя,
Страстью и любовью поделиться,
Отдала б тебе я всю себя,
Чтоб тобою вдоволь насладиться.
Как же мне унять свой страстный пыл!?
Ты, ведь, всё равно меня не слышишь….
Для меня ты будешь, есть , и был,
Даже, если ты меня не видишь!
Погаси очаг моей души,
Окропи холодною водой,
Может так потухнут угольки,
И останется лишь дым седой…

Автор:  Наргиз Курбанова

ПЕРВОИСТОЧНИК:Стихи о любви

Сергей Есенин: Стихи о любви

Стихи  о любви

Белая свитка и алый кушак,
Рву я по грядкам зардевшийся мак.
Громко звенит за селом хоровод,
Там она, там она песни поет.

Помню, как крикнула, шигая в сруб:
“Что же, красив ты, да сердцу не люб.

Кольца кудрей твоих ветрами жжет,
Гребень мой вострый дугой бережет”.

Знаю, чем чужд ей и чем я не мил:
Меньше плясал я и меньше всех пил.

Кротко я с грустью стоял у стены,
Все они пели и были пьяны.

Счастье его, что в нем меньше стыда,
В шею ей лезла его борода.

Свившись с ним в жгучее пляски кольцо,
Брызнула смехом она мне в лицо.

Белая свитка и алый кушак,
Рву я по грядкам зардевшийся мак.

Маком влюбленное сердце цветет,
Только не мне она песни поет.

***
В Хороссане есть такие двери,
Где обсыпан розами порог.
Там живет задумчивая пери.
В Хороссане есть такие двери,
Но открыть те двери я не смог.
У меня в руках довольно силы,
В волосах есть золото и медь.
Голос нежный и красивый.
У меня в руках довольно силы,
Но дверей не смог я отпереть.

Ни к чему в любви моей отвага.
И зачем? Кому мне песни петь? –
Если стала неревнивой Шага,
Коль дверей не смог я отпереть,
Ни к чему в любви моей отвага.

Мне пора обратно ехать в Русь.
Персия! Тебя ли покидаю?
Навсегда с тобою расстаюсь
Из любви к родимому мне краю?
Мне пора обратно ехать в Русь.

До свиданья, пери, до свиданья,
Пусть не смог я двери отпереть,
Ты дала красивое страданье,
Про тебя на родине мне петь.
До свиданья, пери, до свиданья.

Автор: Есенин

ПЕРВОИСТОЧНИК: