MAYIL DOSTU – VƏTƏN…

dərd yüklü vətən – vətən yüklü söz

DƏRD YÜKLÜ VƏTƏN

Düşünürəm acı – acı,
Vətən,üzün çapıq-çapıq.
Əriyirsən damcı-damcı,
Soyulursan qabıq-qabıq.
***
Vətən,Vətən deyə-deyə,
Yarasını bağlamırıq.
Duz -çörəyin yeyə-yeyə,
Dərdinə gün ağlamırıq.
***
Gələn gəlir, gedən gedir,
Çarə tapmır bu müşkülə.
Arzu, dilək ancaq birdir:
Sahib çıxaq ocaq,külə.
***
İstəmirik qan tökülsün,
Özgə çarə bilən varmı?
Yalvarmaqla, bağırmaqla,
Donuz darıdan çıxarmı?
***
Dərd yüklüyəm,necə qalxım,
Əzabımı görən yoxdur.
Vətən dərdi salxım-salxım,
Vaxtı ötür, dərən yoxdur.
***
Millət, sənə kef yaraşmır,
Vətən, namus dar ayaqda.
Dərdlərini dərya tutmaz,
Yol gedirsən bir qayıqda.
***
Yurddan başqa yerimiz yox,
Bu qaxincı silmək gərək.
Danışmağa dilimiz yox,
Bu gerçəyi bilmək gərək.
***
Gün gələcək,sağ qalanı,
Daş, qayaya basacaqlar.
Öldürməsək bu ilanı,
Bizi gorda asacaqlar…

= = = =

SƏNDƏN ÖZGƏM YOX

Belə olmaz gülüm,insafın olsun,
Odlu baxışınla üzürsən məni.
Bilirsən, gözünə vurğunam sənin,
Gözünə kiprik tək, düzürsən məni.

Arzuların çoxdur, ümid sabaha,
Nə olar, sən məni qısqanma daha,
İlk görüş yerində durmuşam tənha,
Kiminsə yanında, gəzirsən məni.

Kimsəynən işim yox, səndən savayı,
Dünyam sənsiz heçdir,ömür havayı,
Niyə çəp baxırsan, elə dolayı?
Suçlu biri kimi, süzürsən məni.

Ayıb iş sayılmır, gözələ baxmaq,
Mayıldan uzaqdır, əriyib axmaq,
Axı ağıllısan, deyilsən axmaq,
Sevgimi tapdayıb, əzirsən məni.

= = = =

HALIM… HAL DEYİL

Dağ selinə oxşar çağlamağım var,
Dolmuş bulud kimi ağlamağım var,
Dərdimə dağ çəkib dağlamağım var,
Gəl mənə toxunma, halım hal deyil.
***
Sədaqət alçalıb, vəfa atılıb,
Mərhəmət can verir, iman satılıb, 
Halalca mayama haram qatılıb,
Şəkər şirəsidir, balım bal deyil.
***
Torpağım yağıda, tükənir güman,
Yox daha özgədən mərhəmət uman,
Yolları çən tutub, hər tərəf duman,
Mıxım tökülübdü, nalım nal deyil.
***
Səbrim daşa dönüb, təbim yuxalıb,
Ruhum öləziyib, əzmim yox olub,
Halıma gülənlər yaman çoxalıb,
Yalmanım qırxılıb, yalım yal deyil.
***
Neyləyim, yadıma əsir yurd düşür,
Göynəyən qəlbimə ağır dərd düşür,
Çürüyən arzuma daha qurd düşür,
Dəymişim tökülür, kalım kal deyil.

= = = =

TAPDIN MƏNİ

Daş yuxumu sökə-sökə,
Qəlb evimi tikə – tikə,
Kündələyib kökə – kökə,
Ürəyinə yapdın məni.

İlk baharda süzə – süzə,
Gül açırdın təzə – təzə,
Saf eşqini gəzə – gəzə,
Gülüm, gəlib tapdın məni.

Sevgimizi silə – silə,
Təmizlədin gilə – gilə,
Mələyim, sən bilə – bilə,
Hamıdan tez qapdın məni.

Rübabını çala – çala,
Ürəyimi ala – ala,
Ovsunlayıb bala – bala,
Sən taladın, çapdın məni…

Müəllif: MAYİL DOSTU

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ  WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

ZAUR USTAC – SÖZ…

SÖZ MÜQƏDDƏSDİR

Dostum, kəmənd ilə tutmazlar sözü,

Cələ qur, dilinə qoy özü düşsün…

Oynama, qələmlə huydurma – ağac,

Elə tut, əlinə qoy izi düşsün…


Qələm müqəddəsdir, müqəddəsdi söz,

Onların nazın çək, möhnətlərə döz,

Gör, sənin ağzına baxır neçə göz,

Qələmlə uslu ol, qoy üzə düşsün…


Gəldin bu aləmə, ərkanı gözlə,

Yaxşı bax ətrafa, dövranı izlə,

Ustac əmanəti, aram ol sözlə,

Qələmlə elə yaz, qoy izi düşsün…

01.05.2017. Şamaxı.

Müəllif: Zaur Ustac

© Zaur USTAC,2019. Bakı.
WWW.YAZARLAR.AZ və WWW.USTAC.AZ

ABDULLA CƏFƏR

İSTƏKLƏRİM NAĞILMIŞ


Toxunmayın, bulud kimi dolmuşam,
Açılmamış qonçə ikən solmuşam,
İndi bildim bu sevdaya qulmuşam,
Xəyallarım, istəklərim nağılmış.

Hələ yenə vəfasıza yazıram,
Dolandığım küçələrdə azıram.
Öz əlimlə məzarımı qazıram,
Xəyallarım, istəklərim nağılmış.

Qismətimlə barışmağa dözüm yox,
Ürəyimə hökm etməyə üzüm yox,
Daha sənə deyiləsi sözüm yox,
Xəyallarım, istəklərim nağılmış.

Gecə-gündüz gözlərini anıram,
Alovnaıb için-için yanıram.
Səbr edirəm, qayıdacaq sanıram,
Xəyallarım, istəklərim nağılmış.

Onsuz bir an, danışmıram, gülmürəm,
Bəxt ulduzum, bəlkə sönüb, bilmirəm.
Bu sevdanın sonu yoxdu, görmürəm,
Xəyallarım, istəklərim nağılmış.

Arzuların zirvəsinə çatmadım,
Zamanında bu sevdanı atmadım.
Öz sevgimi öz ağlıma satmadım,
Xəyallarım, istəklərim nağılmış.

Müəllif: ABDULLA CƏFƏR

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ  WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

Təvəkkül Goruslu

QARDAŞ…

Zalımlıq, rəzalət artıb – çoxalıb, 
Allahın işi də çoxalıb, qardaş! 
Ədalət incəlib, düzlük yuxalıb, 
Onun da ürəyi yuxalıb, qardaş!

Zalımlar verdikcə dünya düzənin, 
Kasıba dirənir ucu nizənin, 
Axirət yazığın, dünya əzənin,
Haram da halalda yıxanıb, qardaş!

Demokrat oyunu dərindən – dərin, 
Müsəlman dünyası yeyir bir – birin, 
Bu yerdə açılıb gözü məşhərin, 
Qulağı hədislə tıxanıb, qardaş!

Dünyanın dövləti, sərvəti, varı,
Aparıb barmaqdan, əldən qabarı, 
Artdıqca eliti, sözdə kübarı, 
İnsanlıq azalıb, yox olub, qardaş!

21. 07. 2019.

Müəllif: TƏVƏKKÜL GORUSLU MƏMMƏDOV

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ  WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

TƏRANƏ MƏMMƏD

təranə məmməd “üç yarpaq”- da

Gecə

Önündə Aydan duvağın, 
Ulduzlardan boyunbağın.
Baxçan qara, zülmət bağın,
Gözləyirsən səhər çağın.

Şəvətək qara paltarın


Sərilib tül örpək kimi,


Dayanmısan mətin,

Məğrur sevənlərə örnək kimi.

Valeh edir sakitliyin,
Sən özüsən gözəlliyin.
Öz ətrin var həzin, incə
Ömrün Günəş görününcə…

= = = =

Ruhum bir quş kimi …

Ruhum bir quş kimi uçdu qoynuna,
Açıb qanadların saldı boynuna.

O elə gözəldi,elə möhtəşəm!
Elə sevinirdi, olmuşdu sərsəm!

Sənə sığınaraq o həzz alırdı,
Qəlbində özünə yer axtarırdı.

Lakin, sən tətiyi çəkərək birdən,
Ruhuma dərs verdin sanki qəfildən.

Sərsəm xəyallarım ucdu, dağıldı, 
Ruhum yaralandı, o, şikəst qaldı.

Bir güllə səsindən bağrım yarıldı,
Ürəyim sızladı,ruhum sarsıldı,
Ağrıdı,ağrıdı,yaman ağrıdı…

= = = =

Tənhalığım ol.

Gözümdən süzülən yaşım,
Gözümün üstündə qaşım,
Etibarlı bir sirdaşım
Olma…

Evimdəki çıl-çırağım,
Saçlarımdki darağım,
İçimdə yanan ocağım
Olma…

Ürəyimdən gələn sözüm,
Qəlbimin aynası gözüm,
Həsrət nəğmən mənim özüm
Olma…

Qovuş təkliyimə, tənhalığıma,
Arxamca sürünən lal bir kölgəm ol!
Dözmə onun kimi ayrılığıma,
Əbədi həmdəmim, tənhalığım ol!

Müəllif: TERANE MEMMED

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ  WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

NƏCİBƏ İLKİN

AD GÜNÜNÜZ MÜBARƏK !!!

Bu gün Milli Mətbuat Günü olmaqla bərabər həm də hamımızın sevimlisi, gözəl insan, həmişə gənclərə dəstək olan, mayası haqdan yoğrulmuş şair, azad və iti qələm, kəsərli söz sahibi publisist kimi tanıdığımız, elə əsl mətbuat adamı Nəcibə İlkinin doğum ( 22 July 1961 ) günüdür. Ad gününüz mübarək, Nəcibə xanım!!! Uca Yaradandan Sizə can sağlığı və bütün işlərinizdə müvəffəqiyyətlər arzu edirik!!! Uğurlarınız bol olsun!!!

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ  WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru