Boluslu Anar Əlioğlu

TORA DÜŞMƏZ

Əqli saleh olan insan,
Hər saat o,dara düşməz.
Kim taparsa işin çəmin,
Biləkləri zora düşməz.

Hey yığar dünya malını,
Xəsis xərcləməz pulunu.
Kim tutsa haqqın yolunu,
Əməlinə qara düşməz.

Mərd könlündə güllər bitər,
Anar,namərd hiylə edər.
Lazım gəlsə,”Həccə gedər”,
Qoca tülkü tora düşməz.

Müəllif: Anar Əliyev

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ   WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

ABDULLA CƏFƏR

GÖYDƏN ÜÇ ALMA DÜŞDÜ


Mən nağılı sevərdim-
Biri varmış, biri yox.
Dinləyib düşünərdim,
Nəyi azmış, nəyi çox?!

Böyüyüb başa düşdüm,
Göydən düşən nə imiş.
Ulu Tanrı göndərib
Sonra belə söyləmiş-
Üç alma göndərirəm,
Hərənizə bir dənə,
Birini mənə göndər.

Qəm-qüssəylə, sevinclə,
Ölüm də göndərirəm.
Sənin olsun sevinc-qəm.
Hələ ki, tələsmirəm,
“Ölümü” geri göndər.

Var-dövlət göndərirəm,
İstəsən də, nə qədər.
Hamısını yeyirsən,
Boş qabı geri göndər.

Əzrayıl göndərirəm,
Ət sənin, sümük sənin,-
Gözləmə bir bu qədər.
Sona çatsın nağılın-
Ruhunu mənə göndər.

Müəllif: ABDULLA CƏFƏR

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ   WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

QABİL DƏRDLİ

qabil dərdli “üç yarpaq” – da

DƏYİŞƏR GÜLLƏR, GÜLÜM.

Ömür keçir, gün keçir,
Sabah gəlir, dün keçir.
Hələ ki, sözün keçir,
Dəyişər illər, Gülüm.
Bülbül gül fərağında,
Çəmənzar qırağında.
Şirin dil sorağında,
Dəyişir dillər, Gülüm.
Gözələ gül yaraşır,
Yelkənə yel yaraşır.
Sonaya göl yaraşır,
Dəyişir göllər, Gülüm.
Bivəfadan üz əli,
Aldadar göz düz əli.
Dəyişməz tül gözəli,
Dəyişər tüllər, Gülüm.
Qapı bağlı, yox açar,
Qalmarıq böylə naçar.
Güllər solar, gül açar,
Dəyişər güllər, Gülüm.

= = = =

GÖZLƏDİM
Gözlədim mən səni bu gecə yarı,
Özlədim, gözlədim ürəyimdəcə.
Aşiq sevdasını, yarı öz yarı,
İstəyər, gözləyər hər gün, hər gecə…

Nədənsə ürəyim yenə bərk vurur,
Yadıma o gülər bəniz düşüncə.
Bir yanda təəssüf, bir yanda qürur,
Ürəyim tək səni istəyir necə.

Əlini hiss etmək istər bu əlim.
Gəzişək sahildə üzü küləyə.
Mən sənin ətrini küləkdən alım,
Saçın səpələnsin üzə, sinəyə.

Deməyək qapılıb qəm otağında,
“Heyif o günlərdən, getdilər güdaz”.
Tərsinə fırlanan fələk çarxında,
Biz də tərs mayallaq fırlanaq bir az.

Birimiz ovçuyuq, birimiz şikar,
Kim kimi tovlayıb, ovladı bilməm.
Bəzən gizlin olduq, bəzən də aşkar,
Bizə yoldaş oldu həm sevinc, həm qəm.

= = = =

BU GÜN
Həyatımın
ən ağır günlərindən biri kimi
qalır yadımda bu gün.
Çox illər öncə(47 il) 
elə ağır oldu ki,
çiynimə qoyulan yük…
Elə pis oldu ki,
mənə verilən 
“atasız” adı…
Ağırlığına öyrəşdimsədə,
heç öyrəşmədim o ada.
Çox dəyişdi həyatımı
o gün…
Yaxşıyamı, pisəmi bilmirəm…
Sözüm içimdə o qədər qaldı ki,
doğmalaşdı sözlərim.
Gözüm atalı uşaqlarda o qədər qaldı ki, özğələşdi gözlərim…
Hətta bəzən yola da getmədi
ürəyimlə gözüm .
Çox dəyişdim mən də…
Bəlkə də
uşaqlıqda boynum bükülü qaldığından,
indi dik durur hamının önündə…
Səsim o vaxt kəsik olduğundan,
indi çox ucalır yeri gəldikcə.
Ürəyim çox sızıldadığından 
daşlaşıb bəlkə indi,
təkcə kimsəsizlərə acıyır…
Bəlkə ,
ətrafdakı ədalətsizliklərə məruz qala-qala
belə mübariz olmuşam haqsızlığa qarşı?
Bəlkə zalımları görə-görə,
aciz olmuşam
atasızların qarşısında?
Bəlkə,
əlbirdir bu dünya
mənimkimilərin bəxti ilə…
24.07.2019

Müəllif: QABİL NABİYEV DERDLİ

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ   WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

Ata şeiri – Afiq Göyçəli

afiq göyçəlidən ata şeiri

ATA
Köçdün bu dünyadan,səssiz səmirsiz
Bizi başsız qoyub,getdin ay ata
Nəyimə gərəkdir,sənsiz bu dünya
Yerin cənnət olsun,sənin ay ata

Tanrı aldı səni,tez əlimizdən
Qohum əqrəbadan,həm elimizdən
Yoxluğun bizləri,qırıbdır dizdən
Qəbrin nurla dolsun, sənin ay ata

Doğru yol görsədən,canımız idin
Dağ kimi arxamız,şahımız idin
Xoş ömür yaşadan,andımız idin
Haqqını halal et,yat sən ay ata
26.07.19

Müəllif:AFİQ GOYCELİ

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ  WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

ABBAS İLHAM – SEVGİ

sevgi şairindən sevgi şeirləri

(Həsrətdən gözünüzə şeh düşməsin, əziz xanımlar… düşsə də yalnız sevincdən düşsün…)

QƏM YEMƏ, QIZILGÜL

Bir təhər dəyirsən gözümə mənim,
Baxmaq istəmirsən üzümə mənim,
Susma, bir cavab ver sözümə mənim:
-Bu damla şehdirmi, yoxsa göz yaşı?..

Bütün aləm duyar sənin ətrını,
Sevib-sevilənlər istər xətrini,
Sən dərdli, mən dərdli…söylə dərdini:
-Bu damla şehdirmi, yoxsa göz yaşı?..

Deyirsən, gəlməyir bülbül bu bağa…
Nə ola buludlar kövrələ, yağa…
Deməsin, baxanlar bu al yanağa,
Bu damla şehdirmi, yoxsa göz yaşı?…

Qəm yemə qızılgül, qayıdıb gələr,
Sənin göz yaşını aşiqin silər.
Öpər yanağından, o da kövrələr:
-Bu damla şehdirmi, yoxsa göz yaşı?..

Müəllif: ABBAS İLHAM

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ  WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

ADİL CƏFAKEŞ – SÖZ…

adil cəfakeş “üç yarpaq” -da

BAX GÖR KİMDİ

Çıxıb bu bazarı nəzərdən keçir, 
Bax gör kimdi atan qəpiyə güllə. 
Bax gör kim xoruzun quyruğun kəsir, 
Bax gör kimdi atan pipiyə güllə.

Gör kimdi zurnanı çalan tar kimi, 
Gör kimdi dinşəyən onu kar kimi. 
Gör kimdi üfrülüb şişən şar kimi, 
Bax gör kimdi atan köpüyə güllə.

Bax gör öz içində kim boğub səsin, 
Bir bax ayırd elə, yaxşısın, pisin. 
Gör kimdi tulası milli məclisin, 
Bax gör kimdi atan çəpiyə güllə.

Cəfakeş, görginən kimdi çürüyən, 
Gör kimdi kök kəsən, nəsil kürüyən. 
Bax gör kimdi yıxıb, xala sürüyən,
Bax gör kimdi atan bibiyə güllə.

= = = =

DAŞ ATMA DUYĞULARIMA

İt kimi gəmirir məni qayğılar, 
Başdan ayağacan diş yeriyəm mən. 
İçim arzuların qəbristanıdı,
Ölü yeriyəm mən, leş yeriyəm mən.

Yuxuda nə görsəm, həqiqət olur, 
Çalışma yozmağa yuxularımı. 
Kimdi oyatmağa çalışan axı, 
Kimdi daşa basan duyğularımı ?

Onsuz da qulağım dəng olub artıq, 
Bu pişik səsindən, bu it səsindən. 
Nə vaxt eşidirəm, ətim ürpənir, 
Bu çəpik səsindən, bu fit səsindən.

Çoxalıb ölkədə URA deyənlər, 
Kimdi məhəl qoyan axı azlığa. 
Hamı başlayıbdı mədh eləməyə, 
Hamı başlayıbdı tərifbazlığa.

Artıq lüzum yoxdur kişilənməyə, 
Bizim bazarımız dul bazarıdı. 
Baxırsan o tərəf dəllal bazarı, 
Bu biri tərəfsə qul bazarıdı.

Narahat adamam, tərpətmə məni, 
Qoy başım qarşsın qayğılarıma. 
Nə olar, qoy durum durduğum yerdə, 
Nə olar, daş atma duyğularıma.

= = = =

MƏNİM

Allah məndə olan dözümü kəssin, 
Artıq zəhləm gedir dözümdən mənim. 
Sən yaxşı bilirsən nələr çəkirəm, 
Oxunur bu nisgil üzümdən mənim.

Bir anlıq gözünü gözümə zillə, 
Neçənci pillədi, çıxdığın pillə ?
Hədəfdən yan keçməz atdığım güllə,
Bir tük də yayınmaz gözümdən mənim.

Özünə türk qızı, gah da rus dedin, 
Səni etdirərəm bil, məhbus dedin. 
Danışmaq istədim, mənə sus dedin, 
Basdın hər dəqiqə dizimdən mənim.

İstər türk qızı ol, istərsə əcəm,
Bax gör qismətimdə nə təkdi, nə cəm. 
Mən sənə eşqimi elan edəcəm, 
Bilirəm, çıxmazsan sözümdən mənim.

Eşqimin havasın çalıram neylə, 
Otur dinləginən, fikrini söylə. 
Adiləm, közünə əlavə eylə, 
Biraz da köz götür közümdən mənim.

Müəllif: ADİL CEFAKES

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ  WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

Təvəkkül Goruslu

ana şeirləri” layihəsindən növbəti şeir

NEÇƏ Kİ…

Neçə ki, var idin, dünya yar idi,
Fələk hiss elədi, bildi , ay ana!
Neçə ki, var idin, dünya var idi,
Səninlə iç dünyam öldü, ay ana!

Neçə ki, var idin , şaddı ürəklər,
Yaman mehribandı oğulun, qızın!
Sən getdin zəhəri daddı ürəklər,
Soyuğu, sazağı görməsin üzün!

Neçə ki, var idin, quru nəfəsin,
Məlhəmdi bizlərə dosta , yoldaşa.
Apardın özünlə yaşam həvəsin,
Mehrimiz salmışıq qranit daşa!

Neçə ki, var idin, o , kiçik otaq,
Bizlərə behiştdi, cənnətdi, ana!
İndisə torpaqdı yatdığın yataq,
Oğlun yox, qızın yox, dönsən hayana!

Neçə ki, sağ idin sənə qaçardı,
Sənin tək oğlunun qoxuyanı yox!
Şirin kəlmələrin könlün açardı,
Nəzər duasını oxuyanı yox!

Neçə ki, var idin nurlu gözlərin,
Yoluma mayakdı, işıqdı, ana!
Qanundu, yasaydı müdrik sözlərin,
Təvəkkül önündə uşaqdı, ANA!

25.07.2019.

Müəllif:TƏVƏKKÜL GORUSLU MƏMMƏDOV

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ  WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

Mehman Göytəpəli

  sən həmişə mənimləsən

Yadımda belə qalmısan

Üzülməyib eşqin hələ
Canımda hələ qalmısan,
Sən ağ gülü çox sevərdin,
Yadımda belə qalmısan,,,

Yadımda qalıb gülüşün,
Yadımda gözlərin qalıb,
Qəlb qapımın kandarında,
Son ayaq izlərin qalıb,,,

Bu dünyamda hər şey yalan,
Bircə gülüm, sən gerçəkdin.
O gecəsiz, ağ dünyamda,
Mənim üçün ağ çiçəksən…

Sən sönməyən həyat eşqim,
Sən bir yaşam bəstəsiydin.
Sən ağ gülü çox sevərdin, 
Sən ağ gülün xəstəsiydin…

Gəl, o sənli arzuları,
Bir-bir üzüm, dərim sənə,
Gəl yolum ağ saçlarımı,
Gül əvəzi verim sənə…

Müəllif: MEHMAN GÖYTEPELİ

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ  WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

ƏJDƏR ƏLİZADƏ

söz dünyası – əruz

ƏLİNDƏN…
(Həzəc bəhri: növ-8, variant I)

Könlüm, gözüm imdad diləyir yarın əlindən,
Allah günü heç görmədim əğyarın əlindən.

Bülbül kimi şux nəğməm ilən güllü çəməndən
Ötdümsə də, fəryad elədim xarın əlindən.

Hicran qəmi lap saldı mənim canımı əldən,
Ruhum da uçub getdi o dildarın əlindən.

Bilməm, niyə rəhman yaradıb qəlbimi ətdən,
Kövrək ürəyim xəstədi ruzgarın əlindən.

Həmdəm də gəlib yarəmə bir qoymadı məlhəm,
Artıbdı qəmim bax belə qəmxarın əlindən.

Kim ərz eləsin halimi ol yarə bir axşam,
Gəlsin, çiçək alsın bu diləfgarın* əlindən.

Əjdər, yenə “yarım” deyərək çöllərə düşdün,
Gördünmü vəfa, nazlı “vəfadarın” əlindən?..

*-diləfgar = ürəyi sınmış

25.07.2019

Müəllif: ƏJDƏR ƏLİZADƏ

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ  WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

Gülzar İbrahimova

müəllim haqqında şeir

Mənim əziz müəllimim!

Müəllimə ta qədimdən, 
Böyük hörmət, ehtiram var.
Bu iş hələ lap keçmişdən,
Müqəddəs peşə sayılar.

Yaxşı ki, bizi sevən, 
Gözəl müəllimlər var!
Yoxsa yaza bilməzdik, 
Hesab da öyrənməzdik.

Müəllim olmasaydı, 
Uşaqlar oxumazdı, 
Heç kim məktəbə gedib,
Bilik, savad almazdı.

Müəllim olmasaydı,
Təyyarə də olmazdı,
Mürəkkəb sxemləri,
Heç kim çəkib qurmazdı

Müəllim olmasaydı, 
Həkimlər də olmazdı,
Xəstələnsəydi kimsə,
Dərmanı tapılmazdı.

Keçmişlə yaşayardıq, 
Çox savadsız qalardıq.
Heç sevinməzdi insan,
Çox pis olardı Cahan…

Deyirəm: “Müəllimə!
Ey gözəl, nəcib insan!
Yaxşı ki həyatımda, 
Müəllim kimi varsan!

Müəllif: GÜLZAR İBRAHİMOVA

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ  WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru