RUSLAN BORÇALI

AD GÜNÜNÜZ MÜBARƏK!!!

Bu gün ( 30 July 1992 ) gənc şair Ruslan Borçalının doğum günüdür. Ad gününüz mübarək, Ruslan müəllim. Gənc şairə uzun ömür, can sağlığı, bütün işlərində uğur arzu edir və yaradıcılığından bi neçə nümunə təqdim edirik:

sevgi şeirləri

Gör məni haraya gətirdi yollar
Kəsir ayağımı qayası-daşı.
Gör nələr çəkirəm cavan yaşımda,
A bəxtsiz taleyim,a dərdli başım.

Gör məni haraya gətirdi yollar
Hay versəm haraya bir adam gəlməz. 
Niyə taleyimi qapqara yazdı?
Hərşeyi o görən,gözəgörünməz.

Gör məni haraya gətirdi yollar
Bir addım atmağa qalmadı gücüm.
Heç mənim özüm də bilmirəm vAllah,
Mən hardan gəlirəm,haradır köçüm?

Mən hər gün gedirəm bu dar yolları,
Gör məni haraya gətirdi yollar.
Ya Rəbbim sən özün kömək ol mənə,
Mənim bu yollarda özgə kimim var.

= = = =

Ömür nədir?! Gedər dönməz bir karvan,
Mən də bir gün o karvanda keçəcəm,
Ruhum bir də tapmayacaq başqa can,
Bu dünyadan əbədilik köçəcəm.

Bu dünya hey boşalacaq,dolacaq
Cavan ömrüm çiçək kimi solacaq,
Kimə qaldı,dünya kimə qalacaq? 
Bu dünyadan əbədilik köçəcəm.

Doymayacam,hələ gözüm qalacaq, 
Köçəcəyəm bəlkə izim qalacaq,
Mən ölsəm də,mənim sözüm qalacaq,
Bu dünyadan əbədilik köçəcəm.

= = = =

Çevrildim keçmişə baxdım, 
Axtardım gülən üzümü.
Niyə indi aynalar da,
Tanımır görən üzümü?!

Doğulduğma peşman oldum,
Dərddən lap yarımcan oldum,
Nə mənlə ağlayan oldu,
Nə də ki,silən üzümü.

Üzdə mənim güldü üzüm,
Öz içimdə doldu üzüm,
İkiüzlü oldu üzüm, 
Olmadı bilən üzümü.

Ya Rəbb yetir dözüm mənə,
Yad olmuşam özüm mənə,
Tanış gəlmir üzüm mənə,
Lap unutdum mən üzümü.

Müəllif: RUSLAN BORCALİ

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ   WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

MUSTAFA KAPTAN

M kaptan Erzurum Türkiye

ANLAMADIN MI ?

Ömür çınarımızdan her gün düşerken yaprak
Bütün sevdiklerimiz bir bir olurken toprak
Daha dün sen çocuktun dönde maziye bir bak
Dünya yalan diyorlar hala anlamadınmı?

Nice Hanlar Saraylar yok oldu birer birer
Şansa pek güvenilmez bakarsın bir gün döner
Her dem yanmaz bu ışık gaz biter lamba söner
Dünya yalan diyorlar hala anlamadınmı?

Kaç sultan kaç padişah kaç kral geldi geçti
Kimi acı ve zehir kimi bal şerbet içti
Bir çoğu iz bıraktı kimisi korkdu kaçtı
Dünya yalan diyorlar hala anlamadınmı?

Kimi bolluk içinde kimi açlıktan öldü
Kiminin çok genç yaşta bütün umudu söndü
Kiminide sel aldı canlı toprağa gömdü
Dünya yalan diyorlar hala anlamadınmı?

Bazısının kaderi baştan kötü yazılmış
Zengine ve fakire aynı mezar kazılmış
Insanlar masum doğar hep sonradan bozulmuş
Dünya yalan diyorlar hala anlamadınmı?

Kimseden fayda olmaz dosttan oğuldan kızdan
Oýsa sen neler çektin bilmiyorlar bu yüzden
Söylersin dinlemezler hisse almazlar sözden
Dünya yalan diyorlar hala anlamadınmı ?

Hatırlarsın gün gelir tükenen gençliğini 
Aşka kadeh kaldırıp ayrılık içtiğini
Zaman geçmez dense de çoķ çabuk geçtiğini
Dünya yalan diyorlar hala anlamadın mı?

Müəllif: Mustafa Kaptan

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ   WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

ERSİN ATMACA

yazmam bir daha…

Ne sevda türküsü , ne sevgi şiiri
Darıldım bir kere , yazmam bir daha
Ne sılaya selam , ne dosta kelam
Darıldım bir kere , yazmam bir daha

Anlatamam artık mertlik öyküsü
Sazım çalmaz bahtiyarlık türküsü
Pas tuttuysa gönül kapım sürgüsü
Darıldım bir kere , yazmam bir daha

Bezdim namertlerin iki yüzünden
Geçen yokki ahlak töre düzünden
Neler gördüm , hep döndüler sözünden
Darıldım bir kere , yazmam bir daha

Artık dilim demez kimseye rahmet
Bir insana bunca verilmez zahmet
İster Ahmet olsun , istersen Mehmet
Darıldım bir kere , yazmam bir daha

Benki gemileri yaktım bir kere
Gardaşımı dahi attım bir kere
Atmaca’yım sele aktım bir kere
Darıldım bir kere , yazmam bir daha

Müəllif: ERSİN ATMACA

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ   WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

LİLPAR CƏMŞİDQIZI

LİLPAR CƏMŞİDQIZI “ÜÇ YARPAQ”- DA

Olardım

Dünyanın dərd-sərin başımdan atım,
Al məni qoynuna yorğunam, yatım,
Bu son muradıma, arzuma çatım,
Vətən, torpağının daşı olardım.

Yenidən dünyaya doğulub gəlsəm,
Saxsı tək qəlibdə yoğrulub gəlsəm.
Xırmanda döyülub, sovrulub gəlsəm,
Dünyaya nabələd naşı olardım.

Hər kəsdən uzaqda olaydım cansız,
Həyatı yaşardım səhvsiz, yalansız.
Bir dağa dönərdim çənsiz, dumansız,
Uca zirvələrin başı olardım.

Əl üzüm vəfasız, fani dünyadan,
Doğulan günümdən hər kəsə yadam.
İllərdir alışan tüstüsüz odam,
Dörd fəslin soyuğu, qışı olardım.

Bezmişəm gileydən, güzardan artıq,
Qayğılar azalmır çoxalıb, artıb.
Ayağım yalındı, dizimsə yırtıq,
İstəsəm üzüklər qaşı olardlm.

Lilparam geriyə qayıtmır illər,
Susuz yaşayarsa saralar güllər.
Ömrüm yarı olub ağarıb tellər,
Bacarsam gəncliyin yaşı olardım.

= = = =

Taleyim

Sinəmin üstündə közün qoyubdu,
Ömrümdə silinməz izin qoyubdu.
Məni zərrə- zərrə yeyib doyubdu,
Əl çəkmir yetim tək qalan, taleyim.

Gənclik təravətin əldən alıbdı,
Al yanaq üstünə kölgə salıbdı.
İndi mənlə birgə tənha qalıbdı,
Dözümü, təpəri alan, taleyim.

Salıb nə hallara gözü doymayır,
Qəlbim inildəyir görür duymayır.
Verdiyi nisgili, dərdi saymayır,
Məni məzlum hala salan, taleyim.

Tikmişdim minarə damın uçurdu,
Ürəyin arzusun, kamın uçurdu.
Sevinci, fərəhi məndən qaçırdı,
Xoş günü ömrümdən çalan, taleyim.

Tanrının əmriylə boyun əymişəm,
Zülümdən, zillətdən libas geymişəm.
Mən daşam, kəsəyəm bilməm nəymişəm,
Fələyin əliylə talan, taleyim.

Ömrümü böş yerə hədər vermişəm,
Gül əkib yerinə tikan dərmişəm.
Mən nədən dünyaya belə gəlmişəm,
Əvvəldən axıra yalan, taleyim.

Lilparı çəkmisən hey bərkə – boşa,
Arzusun, istəyin vurmusan daşa.
Ömür gəlib çıxıb düz əlli yaşa,
Əritdin şam kimi yanan, taleyim.

= = = =

Sumqayıtım

Günəş durub xəzərdən, 
Salamlayır şəhəri.
Öz nuruna boyayır, 
Sumqayıtda səhəri.

Hər tərəf gül-çiçəkdir,
Lalə, nərgiz, yasəmən.
Sanki, təzə gəlintək,
Bəzənibdi göy çəmən.

Açıb qolun, qanadın, 
Dayanıbdı göyərçin.
Arzuları çüçərmiş,
Ümidləri olub çin.

Gözəlləşən şəhərim,
Ayın, ilin mübarək.
Yetmişınə çatmısan,
Bəyaz telin mübarək.

Gözəlliyin yayılıb, 
Yaxın, uzaq ellərə.
Adın, şöhrətin düşüb, 
Nəğmə deyən dillərə.

Lilpara bir anatək, 
Qollarını açıbsan.
Sən hələ də cavansan, 
Kim deyir qocalıbsan.

Müəllif:LİLPAR CƏMŞİDQIZI

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ   WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

TƏRANƏ MƏMMƏD

KÖNLÜM…

Çəkilib kənara tənha söyüdtək,
Yenə nə dalmısan xəyala, könlüm?
Keçir göz önündən günlərin tək-tək,
Nədən kövrəlirsən baxdıqca, könlüm?

Gecələr qovrulub, erkən oyandın,
İçindən odlanıb, içindən yandın.
Mənim dərdlərimi dərdlərin sandın,
Uca dağ vüqarlı, bəlalı könlüm!

Sirrlər ocağısan, kuskünsən, lalsan,
Ölərəm bircə gün mən sənsiz qalsam.
Səyyadın əlindən qaçmış maralsan,
Köksündən vurulan, yaralı könlüm!

Sən bir el sazısan, simlərin tarım.
Din ki, çuşa gəlsin kamanım, tarım.
Titrət simlərini,dərdinə varım,
Təkcə sarı simə toxunma, könlüm…

Müəllif: TERANE MEMMED

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ   WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

Həqiqət Həqiqi – Ana şeiri

ana haqqında növbəti şeir

ANAMDAN YAZIM

Qoy bu gün şerimi anamdan yazım,
Yazım səs-sədası dağlara düşsün.
Qoy mizrab toxunsun,dillənsin sazım,
Nəğməli dodaqlar,dillər öpüşsün.

Yazım sığal çəkən titrək əlindən,
Yazım siyah telə düşən dənindən.
Qəlbini odlayır övlad itgisi,
Yazım ürəyinin duman çənindən.

Bu gün şeirimi,anamdan yazım,
Bütün analara hədiyyəm olsun.
Ana ürəyinin qəmi silinsin,
Gözəl qəlblərinə səadət dolsun.

25.07.2019.

Müəllif: HƏQİQƏT HƏQİQİ

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ   WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

Zaur Ustac – Ana şeirləri

“ANA ŞEİRLƏRİ” LAYİHƏSİNDƏN NÖVBƏTİ ŞEİRLƏR 

#ana_şeirləri

ANA

Sönməz bir od kimi, adın qövr edər,
İçimdən atəşlə boylanar, ANA!
O, hansı duyğudur, hər şeydən uca,
Qəlbimin yağıyla qovrular, ANA?!

* * *

Nə qədər cismimdə dövr edər qanın,
Nə qədər yaşayar, bir para canın,
Özünün əmridir, Cənabi-haqqın,
Borcluyam, qarşında daima, ANA!

* * *

Ümidim, təsəllim sənin duandır,
Həmişə çin olan yuxularındır,
Ən yüksək mərtəbə analarındır,
De, səni unutmaq olarmı, ANA?!

13.04.1997. Bakı.

ANA

Beşiyim üstündə layla çalanım,
Gözümün işığı, dirəyim, ANA!
Dünyalar durduqca, yaşayasan sən,
Düşünən beyinim, ürəyim, ANA!

* * *

Dünya yaranışdan Həvva anamız,
Anadır, bacıdır qol-qanadımız,
Özün demişdin ki, deyil babımız,
Gör, nəyin dərdini çəkirsən , ANA!

* * *

Heç fikir eləmə oğul sarıdan,
Oğlunu bəxş etdi ulu Yaradan,
Mərdlərə təsəlli olmaz nigardan,
Vətənçün böyütdün oğlunu, ANA!

* * *

Vaxt olar; baharda, açanda güllər,
Yaxud da qocalar dadanda nübar,
Sənin də üzünə təbəssüm qonar,
Qayıdacaq oğlun, cəbhədən, ANA!

22.04.1995. Marağa.

ANA

Sənsən xəyalların tuşlandığı yer,
Ümdə arzuların məkanı, ANA!
Nə qədər, möcüzəli, sirli bir dünya,
Kəşf olunmamış dünyamsan, ANA!

* * *

Nə deyim, nə yazım yaraşsın sənə,
Yüksələ biləydim kaş mənsəbinə,
Dünyalar sığınar mərhəmətinə,
Özün boyda böyük dünyamsan, ANA!

* * *

Bir, şirin kəlməni eşidəydim kaş,
Kipriyim islanıb, oldu yenə yaş,
Olaydım, ayağın altda qalan daş,
Biləydim, başımın üstəsən, ANA!

* * *

Elə, kövrəlmişəm, körpə uşaq tək,
Qəlbimi yandırır odlu bir, istək,
Ay Ana, saçıma yüngül sığal çək,
Ən böyük dövlətim, qayğındır, ANA!!!

28.08.1995. Bakı.

ANA

Ey ilk sözüm, əzəl cümləm, dastanım, Ana!
İnsanların gözəli, mehribanım, Ana!
* * *
Ana, borcludur hər bir kəs önündə sənin
Səcdəyə layiqsən, ey səcdəgahım,Ana!
* * *
İlahi bəxş etmiş səni xoş günlər üçün
Ey azadə günüm, xoşbəxt dövranım, Ana!
* * *
Bil, ülviyyətin ilə sən geniş cahansan
Mənim həyat məktəbim, ilk cahanım, Ana!
* * *
Hamı istinad üçün öncə səni görür
Hər sözün mənbəyi, istinadgahım, Ana!
* * *
Dünyada sənin tək uca varlıq de hanı?
Ey müqəddəsliyin rəmzi, paklığım, Ana!
* * *
Zaurun bildiyi bu idi, bunu dedi
Bilmədiyim ucalıq, cənnəti-sultanım, Ana!

29.12.1991. Yusifcanlı.

ANA

Ana, ən ülvi insan
Çox əziz, çox mehriban.
Övladına qayğılı,
Övlad ananın balı.
Ana balasın sevər,
Hərdən tənbeh də edər.
Bu danlamaq deyildir,
Ana nəvazişidir….
Övlad üçün şalışır,
Hər zəhmətə qatlaşır.
Övladı gümrah olsun,
Paltarı təmiz olsun.
Hamıdan yaxşı geysin,
Ən ləziz yemək yesin.
Bala pis iş görəndə,
Ana bunu biləndə….
Çox da ki, kötəkləyir….
Ana məhəbbətidir.
O, övladın çox sevir.
Pis əməlin istəmir….
İstəyir yaxşı olsun,
Ləyaqətli böyüsün….
Fərsiz övlad olmasın,
Adın təmiz saxlasın.
Ana tənbeh edəndə,
Hərdən kötəkləyəndə….
O, balasın döyməyir,
Xətadan hifz eləyir.
Deyirəm, bir haləti,
Qədim bir rəvayəti;
Rəvayətdə deyilir,
Bir Ana vəfat edir….
Vəfat edərkən Ana
Deyir öz yoldaşına:
-“Sən kəs əlimi saxla,
Sonra yoldaşın olsa….
Bu əllə uşaqları,
Vursun, vuranda barı….
Mənim əlim ağtıtmaz,
Öz balamı sızlatmaz….
Axı, ananınkıdır,
Ana əli AĞRITMIR….

08.03.1990. Ağdam-Yusifcanlı.

* * *

Ay ana, adına vurğunam sənin,
Durduğun ucalıq xəyalə gəlməz…
Dünya xalqlarının lüğətlərində,
“ANA” sözünə tay söz ola bilməz!!!

08.01.1997. Bakı.

Müəllif: Zaur Ustac

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ   WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

Boluslu Anar Əlioğlu

TORA DÜŞMƏZ

Əqli saleh olan insan,
Hər saat o,dara düşməz.
Kim taparsa işin çəmin,
Biləkləri zora düşməz.

Hey yığar dünya malını,
Xəsis xərcləməz pulunu.
Kim tutsa haqqın yolunu,
Əməlinə qara düşməz.

Mərd könlündə güllər bitər,
Anar,namərd hiylə edər.
Lazım gəlsə,”Həccə gedər”,
Qoca tülkü tora düşməz.

Müəllif: Anar Əliyev

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ   WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

ABDULLA CƏFƏR

GÖYDƏN ÜÇ ALMA DÜŞDÜ


Mən nağılı sevərdim-
Biri varmış, biri yox.
Dinləyib düşünərdim,
Nəyi azmış, nəyi çox?!

Böyüyüb başa düşdüm,
Göydən düşən nə imiş.
Ulu Tanrı göndərib
Sonra belə söyləmiş-
Üç alma göndərirəm,
Hərənizə bir dənə,
Birini mənə göndər.

Qəm-qüssəylə, sevinclə,
Ölüm də göndərirəm.
Sənin olsun sevinc-qəm.
Hələ ki, tələsmirəm,
“Ölümü” geri göndər.

Var-dövlət göndərirəm,
İstəsən də, nə qədər.
Hamısını yeyirsən,
Boş qabı geri göndər.

Əzrayıl göndərirəm,
Ət sənin, sümük sənin,-
Gözləmə bir bu qədər.
Sona çatsın nağılın-
Ruhunu mənə göndər.

Müəllif: ABDULLA CƏFƏR

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ   WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

QABİL DƏRDLİ

qabil dərdli “üç yarpaq” – da

DƏYİŞƏR GÜLLƏR, GÜLÜM.

Ömür keçir, gün keçir,
Sabah gəlir, dün keçir.
Hələ ki, sözün keçir,
Dəyişər illər, Gülüm.
Bülbül gül fərağında,
Çəmənzar qırağında.
Şirin dil sorağında,
Dəyişir dillər, Gülüm.
Gözələ gül yaraşır,
Yelkənə yel yaraşır.
Sonaya göl yaraşır,
Dəyişir göllər, Gülüm.
Bivəfadan üz əli,
Aldadar göz düz əli.
Dəyişməz tül gözəli,
Dəyişər tüllər, Gülüm.
Qapı bağlı, yox açar,
Qalmarıq böylə naçar.
Güllər solar, gül açar,
Dəyişər güllər, Gülüm.

= = = =

GÖZLƏDİM
Gözlədim mən səni bu gecə yarı,
Özlədim, gözlədim ürəyimdəcə.
Aşiq sevdasını, yarı öz yarı,
İstəyər, gözləyər hər gün, hər gecə…

Nədənsə ürəyim yenə bərk vurur,
Yadıma o gülər bəniz düşüncə.
Bir yanda təəssüf, bir yanda qürur,
Ürəyim tək səni istəyir necə.

Əlini hiss etmək istər bu əlim.
Gəzişək sahildə üzü küləyə.
Mən sənin ətrini küləkdən alım,
Saçın səpələnsin üzə, sinəyə.

Deməyək qapılıb qəm otağında,
“Heyif o günlərdən, getdilər güdaz”.
Tərsinə fırlanan fələk çarxında,
Biz də tərs mayallaq fırlanaq bir az.

Birimiz ovçuyuq, birimiz şikar,
Kim kimi tovlayıb, ovladı bilməm.
Bəzən gizlin olduq, bəzən də aşkar,
Bizə yoldaş oldu həm sevinc, həm qəm.

= = = =

BU GÜN
Həyatımın
ən ağır günlərindən biri kimi
qalır yadımda bu gün.
Çox illər öncə(47 il) 
elə ağır oldu ki,
çiynimə qoyulan yük…
Elə pis oldu ki,
mənə verilən 
“atasız” adı…
Ağırlığına öyrəşdimsədə,
heç öyrəşmədim o ada.
Çox dəyişdi həyatımı
o gün…
Yaxşıyamı, pisəmi bilmirəm…
Sözüm içimdə o qədər qaldı ki,
doğmalaşdı sözlərim.
Gözüm atalı uşaqlarda o qədər qaldı ki, özğələşdi gözlərim…
Hətta bəzən yola da getmədi
ürəyimlə gözüm .
Çox dəyişdim mən də…
Bəlkə də
uşaqlıqda boynum bükülü qaldığından,
indi dik durur hamının önündə…
Səsim o vaxt kəsik olduğundan,
indi çox ucalır yeri gəldikcə.
Ürəyim çox sızıldadığından 
daşlaşıb bəlkə indi,
təkcə kimsəsizlərə acıyır…
Bəlkə ,
ətrafdakı ədalətsizliklərə məruz qala-qala
belə mübariz olmuşam haqsızlığa qarşı?
Bəlkə zalımları görə-görə,
aciz olmuşam
atasızların qarşısında?
Bəlkə,
əlbirdir bu dünya
mənimkimilərin bəxti ilə…
24.07.2019

Müəllif: QABİL NABİYEV DERDLİ

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ   WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru