Tuncay Mustafayev-Ana şeiri

Tuncay muStafayevdən ana şeiri

ANA

(Anamın ad günü münasibəti ilə)

Qayğımıza  qalan,  anadır,  ana.

Varmı bu dünyada, anadan əziz?!

Dünyanın bəzəyi, anadır, ana.

Ananın özüdür, anadan əziz…

 *   *   *

Harda bir bala var, orda ana var,

Analar olmasa, bala da olmaz!

Dünyanı sözüylə bəzər analar,

Analar olmasa, dünya da olmaz!!!

27.10.2018.

ANA,  AD  GÜNÜN  MÜBARƏK !!!

Müəllif: Tuncay Sensey

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ   WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

Elçin Məlhəmli – Ana şeirləri

Elçin Məlhəmli Ana şeirləri

ANA

Ürəksiz yaşamaq olarmı görən?

Insanı yaşadan ürəkdir ana.

Soruşsan dünyada hər kəsdən əgər,

Söyləyər, “ən gözəl diləkdir ana.

Döyünən qəlbimdə fikirlər ümman,

Həyatda borcludur ona hər insan,

Hamının qəlbində yurd saldığından,

Deyirəm, ən zərif çiçəkdir ana.

13.05.1978. Şamaxı.

ANA

Sən mənə can verdin, nəfəs, qan verdin,

Sən idin ömrümə yaraşıq, ana.

Mələklər apardı səni yanına,

Itdi gözlərimdən nur, işıq, ana.

Həyətdə yıxılıb əziləndə mən,

Sən idin pənahım, köməyim mənim.

Həyatda min dəfə əzirlər indi,

De, kimin dizinə gedim söykənim?

Ən çətin vaxtımda, dara düşəndə,

Sən idin dərdimə-sərimə yanan.

Indi ağlayıram adın gələndə,

Məni bu halımda yox ovunduran.

Qurban olum torpağına, daşına,

Yorulmuşam, istəyirəm dincəlim.

Sən yanında yer hazırla, beşik qur,

Mən də dincəlməyə yanına gəlim.

02.05.1998. Bakı.

 

ANA

Sənin torpağına qurban olum mən,

Xoş gəldin yuxuma, xoş gəldin, ana.

Öpdükcə hey öpdüm yanaqlarından,

Dad bildim dünyada, dad bildim, ana.

Dinməzcə, sakitcə üzümə baxdın,

Qəlbimdə qəm evin dağıtdın, yıxdın,

Başımı sinənin üstünə sıxdın,

Sildin göz yaşımı, sən sildin, ana.

Elçinəm, dünyadan bezmişəm yenə,

Sənsən ümid yerim düşsəm çətinə,

Dedim: “Məsləhət ver, yol göstər mənə”,

Güldün gözlərinlə, sən güldün, ana.

01.10.2007. Bakı.

QURBAN OLUM

Axı nə tez köçüb getdin,
Off! Yaşına qurban olum.
Indi şəkildə gördüyüm,
Göz, qaşına qurban olum.

Həm mehriban idin, həm şən,
Hər dərdimizi bölüşən,
Kirpiyində son ilişən,
Göz yaşına qurban olum.

Ey məni anlayan, duyan,
Hər anımda oldun həyan,
Indi məni qarşılayan,
Baş daşına qurban olum.

Atamla verib baş-başa,
Bir yerdə doldunuz yaşa,
Son mənziliniz də qoşa,
Yoldaşına qurban olum.

Müəllif: Elçin Məlhəmli (Bagirov)

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ   WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

Sevda İbrahimli – Ana şeirləri

Sevda İbrahimli ana şeirləri

Ana Sevgisi

Analıq sevgisi ,tükənməz hissidir,

Bu necə tutqudur, bu necə sirdir?

Yandırır göynədir onun sevgisi,

Atəşdən köynəkdir amma əzizdir,

Ananın övlada olan sevgisi.

Soğan qabuğundan soyulan kimi,

Sinidə qovrulan qovurqa kimi,

Suya həsrət qalan kor bulaq kimi,

Yandırır, göynədir, onun acısı,

Ananın övlada olan sevgisi.

Çəkdiyi əziyyəti yadına salır,

Haqqı itirilsə üsyan baş alır,

Gücüdə çatmasa fikirə dalır,

Saçının ağıdır övlad acısı.

Yaşadar ananı övlad sevgisi.

Çəmənzar zəmilər öz lalasını,

Qoruyar hər canlı öz balasını,

Şerdə, nəğmədə oxunan kimi,

Yaşatsın övladlar öz anasını,

Qorusun həmişə O, balasını.

03.08.2015

 Qocalmış Anam

Zaman saçlarıma ağların hörüb,

Qocalıq torlarıgözünə çöküb,

Xoş günün həsrətin çox çəkmiş anam.

Hər dərdə , cəfaya dözən olubdur,

Məfəsi gül olub ,süsən olubdur,

Uşaqlar dağılışıb , təkcə qalıbdır,

Yaşlanıb, illərdən güc almış anam.

Həyatın bağlayıb övladlarına,

Sözünü deyibdir sirdaşlarına.

Ömrünü həsr edib zalim yarına,

Oğullar böyüdüb ,ucalmış anam.

Xoş günlər keçirib barmaq sayalı,

Əziyətlər çəkibdir ,başı bəlalı.

Nəğmələr qoşmuşam ,ana laylalı,

Bu gün qonağınam ,qocalmış anam.

04.06.2016

 

Günəşim Ana

Bir həsrət nəğməsini oxur içindən,

Ömrünü şam kimi əridir ana.

Evladı yolunda hər bir cəfaya,

Hər ağrı ,əzaba dözəndir ,ana.

Sevgini, istəyi, müqəddəs hissi,

Qəlbimin içində olur sevgisi,

Ən şirin arzuyla yaşadır bizi,

Dünyaya nur saçan işıqdır ana.

Uşaqlıq illərim keçdi önümdən,

Acı xatirələr keçdi gözümdən,

Yanımda tapmadım öpəm əlindən,

Laylası həzin bir dalğasan ana,

Qəlbimdə parlayan günəşsən ana.

08.06.2014.

 

Cənnətə Qapı

Müqəddəs dünyadır, ana dünyası,

Bəşər də əyilər bir ona qarşı.

Cənnətə qapıdır ana dünyası,

Anadan qiymətli dünyada nə var?

Ağlayan körpəsi onu çox yorar,

Qolların körpəyə sarar ovudar,

Ana qoxusunu o duyar susar.

Anadan şəfqətli dünyada nə var?

Ötən günlər yada düşdü ,kül oldum,

Buğda dənəsi tək daşda ovuldum,

Onun cənnətində bir həyat buldum,

Anadan qüvvətli dünyada nə var?

Qəlbimə nur düşər ana eşqindən,

Nurdan pay səpələr, Secda könlündən,

Çöhrəmdə gül bitər onun mehindən,

Anadan hikmətli dünyada nə var?

02.07.2017

Müəllif: SEVDA İBRAHİMLİ

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ   WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

Zaur İlhamoğl – Ana şeiri

Zaur İlhamoğlundan Ana şeiri

Ana, mənə layla de…

Görürsənmi, anacan, necə də üzülmüşəm,
Necə də sınıxmışam?
Eh,elə dolmuşam ki, axası göz yaşımı
Bəbəyimdə sıxmışam.
Körpə çağlarım təki yatım dizlərin üstə
Laylançün darıxmışam,
Ana, mənə layla de!

Dizlərin-varlığımın sığındığı tək məkan
Başımı qoyum, ana.
“Şirin balam, a layla,
Körpə balam, a layla”
Səsini duyum, ana.
Bəlkə, ruhum dincələr qoy yatım mışıl-mışıl,
Bir az uyuyum, ana.
Ana, mənə layla de!

Səhərdən axşamadək çəkdiyim acıları
Bir gecədə unudum.
İçimdəki yanğını, içimdəki atəşi
Bircə anlıq soyudum.
Kədər məngənəsində sıxılan ürəyimi
Laylan içrə ovudum.
Ana, mənə layla de!

Axı yaxşı bilirsən, sənin şirin sözlərin
Varlığıma həyandır.
Yatırt! Yatdığım zaman birdən qorxub ağlasam,
Hay ver məni oyandır.
Birdə qorxmayım deyə bıçaq qoy başım alta,
Dur, bir üzərlik yandır,
Ana, mənə layla de!

Nə olsun böyümüşəm, yaşlanmışam həyatda,
Qurban sənə, layla de.
Ehtiyacım var axı, ” Olmaz” kəlməsi demə,
Dönə-dönə layla de.
Ölüm dizlərin üstə, bəlkə, dinclik taparam,
Susma, yenə layla de.
Ana, mənə layla de!

Müəllif: Zaur Ilhamoglu

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ   WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

Adil Cəfakeşin Söz dünyası

Adil Cəfakeşin söz dünyası

İLAHİ, BU YAĞIŞ NƏ GÖZƏL YAĞIR

Laçın yağışına oxşatdı özün, 
İlahi, bu yağış nə gözəl yağır. 
Möhkəm döyəcləyir damın dəmirin, 
Başımın üstündə qurub çal – çağır, 
İlahi, bu yağış nə gözəl yağır.

Sönüb sərinləşir yanğı sinədə, 
Yüz dəfə şükr edir, qoca nənə də. 
Sağına başlayıb səma yenə də, 
Döşünü doldurmuş buludu sağır, 
İlahi, bu yağış nə gözəl yağır.

Çalır göy üzündə qələbə, düşür, 
Bakıya, Bağdada, Hələbə düşür. 
Bir anın içində yüz təbə düşür, 
Yağır gah şiddətli, gah ağır – ağır, 
İlahi, bu yağış nə gözəl yağır.

Şair üstünlüyü baxışa verib, 
Söz ilə çəkdiyi naxışa verib. 
Çıxıb üst – başını yağışa verib –
Deyir həm dəlisov, həm də ki, fağır ,
İlahi, bu yağış nə gözəl yağır.

ADİL CƏFAKEŞİN SÖZ DÜNYASI

MƏNİMTƏK DƏRVİŞ YOX İMİŞ

Bir qocalan qurddu bəxtim, 
Ağzında bir diş yox imiş. 
Mənim kimi bir hal əhli, 
Mənimtək dərdiş yox imiş.

Şeytan göstər daş atmağa, 
Xülyaları yaşatmağa. 
Gün keçirib, baş qatmağa, 
Bir yönlü vərdiş yox imiş.

Xoş işi də batil kimi, 
Öz özünə qatil kimi. 
Mən Cəfakeş Adil kimi, 
Dünyada dərviş yox imiş.

ADİL CƏFAKEŞİN SÖZ DÜNYASI

SAHİBSİZ QƏBİR KİMİYƏM

Ta çək – çevir etmə məni, 
Mən açılmış sir kimiyəm. 
Sevgi adlı cinayətdə, 
Səninlə əlbir kimiyəm.

Suyum axmaz, odum yanmaz, 
Görən məni adam sanmaz. 
Çünki, sənsiz arzulanmaz 
Tək gələn səbir kimiyəm.

Düşünürəm nələr, nələr, 
Bunu ancaq duyan bilər. 
Eh, tökülür xatirələr, 
Yaddaşı xəlbir kimiyəm.

Yox məni ağlayan bəndə, 
Gəl unutma barı sən də. 
Mən qəriblər ölkəsində, 
Sahibsiz qəbir kimiyəm.

Adımı çək, söylə məni, 
Tanış elə köylə məni. 
Gəl ziyarət eylə məni, 
Ocaq kimi, pir kimiyəm.

Müəllif:ADİL CƏFAKEŞ

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ   WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

Elbrus Mahmudoğlu-Ana

Elbrus mahmudoğlu ana şeiri

ANA

( Elegia: Ağıt)

Cennet anaların ayakları altındadır.
Hadisi-Şerif

Ana hakkı Tanrı hakkıdır.
Hadisi-Şerif

Fotoğrafı dehi kalmayan aziz ve kutsal anam Sakine hanımın unutulmaz hatırasına.

Analar hatrına içinden önkürüp ağlamak isteyenler varsa, mendillerini hazır tutsunlar, belki yüreklerini boşaltıp teskinlik bulurlar.

Ne tez gettin, ana, doya bilmedim?
Yıllarım dert oldu, saya bilmedim,
Sensiz muhabbeti duya bilmedim,
Ayağın altından geçeydim ana.

Gefil sorak tuttum acı haberden,
Yaylaktan arana koştum seherden,
Önkürüp geçirdim kese, güzerden,
Karşı gedikleri aşaydım, ana.

Yıkıldı dünyalar yine başıma,
İkinci felaket çıktı karşıma,
Sevin felek, gözden akan yaşıma,
Tüten ocağımın taşıydın, ana.

Durdura bilmedi çınkıllı dere,
Çırpılıp taşlara düşürdüm yere,
Ayağım batmıştı akan kan tere,
Bir görsem halini, neceydin ana?

Feryatımı avuturdu Gıjoy çay,
Çırpınarak hay verirdi, ay haray,
Deyirdi: koş, koçum benim, yetiş, vay,
Helal- himmet edip göçeydin ana.

Dağlar aralanıp yolunu açtı,
Tepeler alçalıp onümden kaçtı,
Irmaklar seslenip hüzünle coştu,
Savrulup yellere uçaydım, ana.

Can vere bilmedim kabrinin üste,
Ağladım, ağladım, ben düştüm haste,
Güz gülü yeşerdi taze nevreste,
Gül olup yanında açaydım, ana.

Ayağın altında bir karış toprak,
Belki nasip olur kapısız otak?
Gökçe yâd ellerde, felek çekir dağ,
Fenadan ukbaya göçeydim, ana.

Sana benzeyeni ana sanıram,
Ana hasretiyle hala yanıram,
O mutlu günleri her vaht anıram,
Senin kucağında paşaydım, ana.

Taşıdın dokuz ay ağır hurcunu,
Kanınla ödedin hakkın borcunu,
Ödemek mümkün mü senin harcını?
Ağrıyan yaramın başıydın, ana.

Geceler uykusuz muğayat oldun,
Beşiğin başında nekâret oldun,
Açılan dünyama kol-kanat oldun,
Tutup eteğinden koşaydım, ana.

O helal sütünle besledin beni,
Ana laylasına kattın nağmeni,
Sevdirdin Gökçe’ni, anavatanı,
Bağlanmış yolları açaydım, ana.

Yitirsem hakkını, yitsin emeğim,
Kesilsin umudum, sönsün dileğim,
Anacan, ben sensiz neye gereğim?
Öpüp ellerini kucaydım, ana.

Su döküb yıkardım sayrı ayağı,
Teselli tapardım Üveys sayağı,
Dinmeyen gözyaşı sezmiş ferağı,
Karışıb sellere taşaydım, ana.

Suretin nekş olub gözüm üstüne,
Gel dese, söylerem: gözüm üstüne,
Tanrı hak tanımış sözün üstüne,
Ecel şerbetini içeydim, ana.

Bir yürek vermisen, sevgi doludu,
Elimden tutmusan, Ali yoludu,
Sevgiden doğulan Mahmudoğlu’du,
Kuzunu sürüden seçeydin, ana.

Nekarat:

Işıklı dünyanı, engin fezanı,
Miraca sesleyen kutsal ezanı,
Göğsümde döyünen minbir e’zanı,
Cisimde canımı sen bağışladın!

Agustos 1960 Kerkibaş Gokçe,
13 Mayıs 2001 (Analar günü), 
30 Şubat 2003, Mayıs 2003, 31 Ocak 2013, 
18 Agustos 2016, 22 Ağustos 2019 İstanbul

1 Ana: 17/İSR–23: Ve kadâ rabbuke ellâ ta’budû illâ iyyâhu ve bil vâlideyni ihsânâ(ihsânen)… Rabbin, ancak O’na kul olmanızı ve anaya babaya ihsanla davranmanızı emretti…

Müəllif: ELBRUS MAHMUDOĞLU

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ   WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

İldırım Əkbəroğlu- Ana şeiri

ildırım əkbəroğlu ana şeiri 

ANA
(Dünya işığına həsrət qalan anama…)

Bir ana gözünə işıq nədir ki,
Aldı görməmiş tək, tamarzı təki.
Bəlkə həyat verən istəmədi ki,
Görəsən dünyanın nəsini, ana!

Sən də həyat verən,sən də bir sirsən,
Əllərin göylərdə, hey baş əyirsən.
Yenə də gözünü qurban deyirsən,
Eşitsən övladın səsini, ana!

Nə var göy üzündə, yeddinci qatda,
Behişt də, cənnət də ayağın altda.
Tanrı imtahana çəkər həyatda,
Deyirlər sevdiyi kəsini , ana!

İldırım, o verdi həyatı sənə,
Günəş, Ay nurunu tökdü üzünə.
Nur verə bilməyib nursuz gözünə,
Şad edə bilmədim mən səni, ana!

Müəllif:İLDIRIM ƏKBƏROĞLU

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ   WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

Vidadi Məmmədli

AD GÜNÜNÜZ MÜBARƏK !!!

Bu gün ( 3 Sentyabr 1954 ) gözəl insan, dəyərli dostumuz, tanınmış şair Vidadi Məmmədlinin doğum günüdür. Ad gününüz mübarək, Vidadi müəllim!!! Uca Yaradandan Sizə uzun ömür, can sağlığı, bütün işlərinizdə müvəffəqiyyətlər arzu edirik. Uğurlarınız bol olsun!!!

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ   WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru