İLDIRIM ƏKBƏROĞLU

NADAN ƏLLƏRİNDƏ ÇÖRƏYƏ BAXMA

Qəm-kədər içində gün keçdi hədər,
Tay,dönməz o günlər,geriyə baxma!
Səni yıxa bilər bir qəza-qədər,
Zirvə ucalıqdan dərəyə baxma!

Dəryaya baş vurma,bil,heydən salar,
Özündən küs, inci batırsa sular,
Səni qurtarmağa yetməz arzular,
İmdada yetişən bərəyə baxma!

Düşərsən irəli, yolun kəsməsə,
Bir nadan tor qurub , yolu kəsməsə.
Qollar güclü olub, qılınc kəsməsə,
Hədərdir, çəkilən nərəyə baxma!

Özünü itirən yolu itirər,
Bu torpaq tikan da, gül də bitirər.
Acından ölməzsən,Tanrı yetirər,
Nadan əllərində çörəyə baxma!

İldırım, bax, demə, kimsə qoymadı,
Bu gözəl dünyadan heç kim doymadı.
Hər dərdə, kədərə yandın qıymadı,
Halına sızlayan ürəyə baxma!

Müəllif: İLDIRIM ƏKBƏROĞLU 

Allah rəhmət eləsin… Ruhu şad olsun… Bu şeir (sonetlər) “İldırım Əkbəroğli – 70” layihəsi çərçivəsində N : 15 qeydi ilə yayımlanır. Eyni zamanda bu layihə çərçivəsində İldırım Əkbəroğlunun 70 illik yubileyi münasibəti “Yazarlar” jurnalının xüsusi buraxılışı formasında nəşr olunacaq “İldırım Əkbəroğli – 70” kitabına daxildir.

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ  WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

ABDULLA MƏMMƏD

ƏLVİDA, GÖZƏL, ƏLVİDA!

(“Tələbəlik illəri” silsiləsindən.)

Qaşlarını çatıb getdin,
Al günəştək batıb getdin.
Neçə ilin sevincini,
Qəm üstünə atıb getdin,
Əlvida, gözəl, əlvida.

Saçlarımda incə dənsən,
İnciyən sən, incidən sən.
Üzüm gülməz hörsən belə
Hər telini incidən sən,
Əlvida, gözəl, əlvida.

Ayrılığı göy də duyar,
Ləpirini yağış yuyar.
Gözümdəki göz izini,
Gün gələr-gül baxış yuyar,
Əlvida, gözəl, əlvida.

Sözüm ağlar, gözəl, günlə,
Qəlb dağlayar gözəl günlər.
Xatirəmə yağar qartək,
Sənlə keçən özəl günlər,
Əlvida, gözəl, əlvida.

Bir gün sözüm yada düşər,
Yaddaşında oda düşər.
Armudun da ən yaxşısı,
Daş ürəkli yada düşər,
Əlvida, gözəl, əlvida.

Bir baharsan öz ömrünə,
Ola bilməz söz ömrünə.
Düşünmə ki, indən belə,
Ürək tutsun üz ömrünə,
Əlvida, gözəl, əlvida.

Sənli günlər nağıllaşır,
Dəli könlüm ağıllaşır.
Yollarımız haçalanır,
Gəl, səninlə sağollaşım:
“Əlvida, gözəl, əlvida!”

Azərbaycan. Bakı-Quba.

1985.

25.11.2019.

Müəllif: Abdulla Məmməd

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ  WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

İLDIRIM ƏKBƏROĞLU

QƏLBİ BİRLƏŞDİRƏN BİR ÇİÇƏK OLUB

Eli-obanı say, eldən qida al,
Yolundan çox çıxma , öz yolunda qal!
İşə bax, şərəfsiz-alçaq ağsaqqal,
Nadana tay olan ağbirçək olub.

Hər işi baş-ayaq, tərsdi bu dövran,
Bilənə, qanana dərsdi bu dövran,
Doğruyla aranı kəsdi bu dövran,
Yalanı, yamanı, ta, gerçək olub.

Göz görür, olanı ürəklər anlar,
Sanki, bəhsə girib qəstə duranlar,
Qırar inamı da qəlbi qıranlar,
Qəlbi birləşdirən bir çiçək olub.

Yeri var güvəncin, yeri var ərkin,
Əyilmir, sınmağı tez olur bərkin,
Daxili çirkinsə, gözəl də çirkin,
Könüllə sevilən yar köyçək olub.

Sülh deyən qan ilə badə qaldırar,
Arını arıya dövran çaldırar,
İldırım, yol kəsən karvan saldırar,
Ürək bulandıran bir milçək olub.

Müəllif: İLDIRIM ƏKBƏROĞLU 

Allah rəhmət eləsin… Ruhu şad olsun… Bu şeir (sonetlər) “İldırım Əkbəroğli – 70” layihəsi çərçivəsində N : 14 qeydi ilə yayımlanır. Eyni zamanda bu layihə çərçivəsində İldırım Əkbəroğlunun 70 illik yubileyi münasibəti “Yazarlar” jurnalının xüsusi buraxılışı formasında nəşr olunacaq “İldırım Əkbəroğli – 70” kitabına daxildir.

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ  WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru