YARADICILIQ

TOFİQ QƏBUL – NAXÇIVAN

ŞƏRQ QAPISI NAXÇIVAN
(Muxtar Resrublikanın 95 illiyi münasibətilə)

BİNALARI SIRALANIB,
HƏR BİRİSİ ŞUX GÖRÜNÜR.
GUR LAMPALAR SIRĞALANIB,
NƏ BUZ, NƏ SOYUQ GÖRÜNÜR.
ARAZ ÇAYI SANKI ANA,
SIĞAL ÇƏKİR NAXÇIVANA.

GECƏLƏRİ ULDUZ KİMİ
İŞILDAYIB YANIR, YANIR.
AĞACLARI GƏNC QIZ KİMİ
SƏRİN MEHLƏ XUMARLANIR.
XAN ÇİNARI SANKİ SONA,
BİR BƏZƏKDİR NAXÇIVANA.

PARKLARINDA FƏVVARƏLƏR.
FƏVVARƏLƏR NƏĞMƏ DEYƏR.
QIZ BULAĞI VƏCDƏ GƏLƏR,
BU ŞƏHƏRDƏN NƏLƏR DEYƏR !
XƏZİNƏDİR DAMCIXANA,
BİLLUR SƏPİR NAXÇIVANA.

HAÇADAĞI EHRAM KİMİ,
SIRA DAĞLAR SƏRHƏD-KƏMƏR.
BU ŞƏHƏRİ SORAN KİMİ
AĞILA İLK DUZDAĞ GƏLƏR.
MİN-MİN QONAQ HEYRAN ONA,
DUZ-ÇÖRƏKLİ NAXÇIVANA.

NAXÇIVANÇAY AXIR, AXIR.
DÖVRƏSİNİ ALIB EVLƏR.
NUH TÜRBƏSİ QUCAQ AÇIR,
GÜLƏRÜZDÜR BİZİM ELLƏR.
KÖHNƏ QALA GƏLİB CANA,
QÜRUR VERİR NAXÇIVANA.

HEYKƏLLƏRİ SIRA-SIRA,
HƏR BİRİSİ ƏZƏMƏTDİR.
HƏR BİRİSİ CİYƏRPARA,
HƏR BİRİSİ LƏYAQƏTDİR.
HƏR BİRİ NUR BU CAHANA,
BİR DƏ DOĞMA NAXÇIVANA.

İMPERİYA SAZAĞI DA 
İLK BURADAN SOZALIBDIR.
BU MİLLƏTİN BAYRAĞI DA
BU ŞƏHƏRDƏN UCALIBDIR.
ULU HEYDƏR YANA-YANA
DİQQƏT ÇƏKDİ NAXÇIVANA.

AZƏRBAYCAN ŞƏHƏRİDİR.
QƏDİM, ULU TARİXİ VAR.
KEÇMİŞİNİ VƏRƏQLƏ BİR,
QAN-QADALI TARİXİ VAR.
BU QAN-QADA YETİB SONA,
SÜLH GƏLİBDİR NAXÇIVANA.

BU GÜN ŞƏHƏR BAŞDAN-BAŞA 
QURUCULUQ ŞƏHƏRİDİR.
BU GÜN ŞƏHƏR BİR TAMAŞA
YURDUN KAMİL ƏSƏRİDİR.
ATƏŞ DÜŞÜR TAR-KAMANA,
HƏR BAXANDA NAXÇIVANA.

QOY DÜŞMƏN DƏ ANLASIN Kİ,
HEÇ VAXT SINMAZ MƏĞRUR ŞƏHƏR.
QOY ANLASIN SARSAQ TÜLKÜ,
MƏCRASINA SIĞMIR ŞƏHƏR.
DÜNYA DƏYƏR VERİR ONA,
ŞƏRQ QAPISI NAXÇIVANA !
ŞƏRQ QAPISI NAXÇIVANA !

16.01.2018.

Müəllif: TOFİQ QƏBUL

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ  WWW.USTAC.AZ

Adil CƏFAKEŞ

XƏBƏRİN VARMI

(Aşıq Ələsgərsayağı)

Hansı mahaldan gəlibsən, 
Elindən xəbərin varmı? 
İşlətdiyin əməlindən, 
Felindən xəbərin varmı?

Gündə yüz yol qucaqlayıb, 
Az yox, bol – bol qucaqlayıb. 
Gör neçə qol qucaqlayıb ,
Belindən xəbərin varmı?

Görən kəslər sancılanıb, 
Əsəbləri qamçılanıb. 
Keçi kimi qayçılanıb, 
Telindən xəbərin varmı?

Bir gör nəyə qadirsən sən, 
Hər nə gəldi edirsən sən.
Çox havalı gedirsən sən,
Yelindən xəbərin varmı?

Adiləm, aldım sorağı, 
Nə lazım gəzmək qırağı. 
Yüz – yüz vurursan arağı, 
“HEL” indən xəbərin varmı?

Müəllif: ADİL CEFAKES

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ  WWW.USTAC.AZ

NİFTALI GÖYÇƏLİ

ŞƏRARƏT VƏ SƏFALƏT

Otuz ildir danışmalar-
işğal ilə barışmalar… 
şimal, qərblə dartışmalar
durumunda bir ölkə var:
sərhəddinə, gömrüyünə 
girən kimi 
“salamlayır” səni rüşvət. 
Bu ölkədə rüşvətin epiteti: 
polis, hakim, məmur, həkim.
Yuxarıdan aşağıya 
bax belədir “etiketi”-
üsul, təlim: 
Kürsü sənin əlindəsə, 
Sən ixtiyar sahibisən,
hökm verən bir hakimsən.
fəqət “alıb-verməyə”də
gərək əməl eyləyəsən…
Bu ölkədə məmurların 
çox uzundur əli, qolu:
Kim rüşvət verməyəyirsə,
“əz, süründür, məhv et!”-yolu,
Budur üsul sağı-solu…
Şouları TV-lərdə:
“vur çatlasın”, “haray-həşir”.
Cipli, villalı məşuqlar,
bir-birilə iddələşir.
Politoloq yarışları-
çərənləmə, çəlpəşir…
Ac-yalavac millət də 
bir-birilə dərdləşir…
Şərarət meydanında 
yaltaqlar da “güləşir”-
“çempion” olmaq üçün…
Hərc-mərclik, anarxiya, 
artır səfalət hər gün…
Bu ölkənin müxalifi, iqtidarı
yalan, böhtanla paritet.
Dartışmalar çox bayağı-
söyüş, hədələr tetatet…
Hər ikisinin də ağası bir-
Qərbdə dayanıb ingilis.
İngilisin cəlladı da
Şimalda oturub iblis-
qəddar, zalım bir şovinist.
Nələr etmir bu şovinist!?
-millət, din yuvaları
qurub böyük məkanda.
Türkü yıxıb-sürüyür,
sərvətini sümürür 
Asiyada, Turanda.
Oliqarx yuvasıdır
indi “Qızıl Moskva”.
Başlarının üstündə 
durub erməni ağa.
Zəbt edib “verxuşka”nı
bir qrup xaçlı “dığa”…
Onlardan plan gəlir
işğal altda inləyən 
yurdumuz Qarabağa!..

Müəllif: NİFTALİ GOYCELİ

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ  WWW.USTAC.AZ

AYDIN XAN – SEVİN…

Sevgililər gününün himni

(Ona poetik pıçıltılarım: özü bilir kimə…)

Qaranlıq gecələr, ay gecələr,
Kədərli ruhuma güc gələr!

Eşqimi əzən o böyük ayrılıq,
Yaralı ruhumu elə hey dələr.

Yayda könlümü oda qalayan,
Sevgimin gücünü Tanrı bilər!

Səsizlik sərsəri sevdamın fəryadı,
Ürəyim yanğıdan dəli-dəli gülər.

Doğulandan məhəbbətə əkiz ruhum,
Sonda bədənimdə təklikdən ölər…

Ruhum – göydə süzən yaralı quşa, 
Suda boğulan gümüşü balığa,
Çöldə ətirindən solan gülə dönər…

Bakı, 14 fevral 2019

Müəllif: AYDİN XAN EBİLOV

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ  WWW.USTAC.AZ

ZAUR USTAC – SEV…

SEV…

Sən sev, səni sevəni, seçibdi sevgi səni,
Sevməyəni sevənlər sevgisində suçludur….
Sevdiyini söyləyən seçibdi sevgisini,
Sevgisin sezdirməyən sevgisində suçludur….

Sevgi, sevib-sevilmək, sevənin sevincidir,
Sevgi, sonsuz səxavət, sevdanın sonucudur,
Sevgi, sona sərmayə, sabahın sulqucudur,
Sevgisin sevdirməyən sevgisində suçludur….

Sevdalının sevgisi,  sirli, sonsuz, sınırsız,
Sevib, sezdirməməyi sultanlıqmı sanırsız???
Sevməyəni sevməyi sədaqətmi sayırsız???
Sevdiyini, sevdirən sevgisində suçludur….

23.09.2015 / Bakı

Müəllif: Zaur Ustac

© Zaur USTAC,2019. Bakı.

WWW.YAZARLAR.AZ və WWW.USTAC.AZ

TƏRANƏ MƏMMƏD

VƏTƏN ÇİÇƏYİ…

Yenə qış yerini bahara verir ,
Ətrafa yayılır mavi bir sehir,
Bağrımı yandırır yazdığım şeir,
Yetişə bilmirəm Xarı bülbülə.

Elimdən, obamdan qaldım nigaran,
Həsrət nəğməsinə kökləndi kaman,
Hər bahar ürəyim darıxır yaman,
Yetişə bilmirəm Xarı bülbülə.

Yazın çiçək ətri gəlir çəməndən,
Elə bil ilk bahar inciyib məndən,
Ruhum ayrı düşüb yenə bədəndən,
Yetişə bilmirəm Xarı bülbülə.

Bağlıdır Şuşanın cənnət yolları,
Basıb cığırların həsrət kolları,
Uzalı qalıbdır göydə qollarım,
Yetişə bilmirəm Xarı bülbülə.

Bir yuxu görəydim bu gecə barı,
Həm bülbül görəydim, həm də ki xarı,
Keçib köhlən atla bağlı yolları,
Yetişə biləydim Xarı bülbülə.

Əyilib üzündən öpəydim onun,
Gözünün yaşını siləydim onun,
Fırlanıb başına dönəydim onun,
Yetişə biləydim Xarı bülbülə.

Tanrı, millətimlə nə hesabın var,
Nədən Qarabağım olur tarimar?
Sənin əlindədir bütün ixtiyar,
İzin ver, yetişim Xarı bülbülə!

Müəllif: TERANE MEMMED

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ  WWW.USTAC.AZ

O BİR MƏLƏKDİR…

13 FEVRAL ZƏHRANIN AD GÜNÜDÜR…

2017 – ci il iyulun 4-də Füzuli rayonunun Alxanlı kəndi minaatanlardan və dəzgahlı qumbaraatanlardan atəşə tutuldu. Təxribat nəticəsində kənd sakinləri – 1967-ci il təvəllüdlü Quliyeva Sahibə İdris qızı və 2016-cı il təvəllüdlü Quliyeva Zəhra Elnur qızı həlak oldular.

Bu gün Alxanlı faciəsində erməni vəhşiliyinin qurbanı olan Zəhra balanın ad günüdür. Yaşasaydı, 3 yaşı olacaqdı. Düşmənin “qəfil gülləsinə” diksindi o gün balaca Zəhra… Nə baş verdiyinin fərqinə varmadan, anlamadan perik düşdü uvasından, isti ana qucağından… Uçdu göylərə – o bir mələkdi – süzür bizi… Qınayır bizi… Ad günün mübarək, Zəhra… Bizi bağışlama, Zəhra… BİZİ BAĞIŞLAMA….

FOTODA ZƏHRA  NƏNƏSİ  İLƏ.

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ  WWW.USTAC.AZ

ƏBÜLFƏZ ÜLVİ

BİR UZUN SÖZ QALIB

Dedin:-qısa danış, uzuna uyma,
Qısa söz gül açar çay tək çağlayar.
-Nə olar sözümü ağzımda qoyma,
Çaşıb dişləyərəm, canı ağrıyar.

Uzunun mənimlə nə ilgisi var,
Heç qısa sözə də çən verməmişəm.
Hər sözün özünün, öz ölçü var,
Sözlərə ölçünü mən verməmişəm.

Lap desən dilimi, bal eləyərəm,
Sözlərim çıxarmaz gözdən, göz şoru.
İstəsən dilimi lal eləyərəm,
Amma, çalış məni bu haldan qoru.

Məndə nə günah var, ay eşq sirdaşım,
Az sən günahları dilimə bağla. 
İstəsən az dinim, qısa danışım,
Qolunu kəmər et, belimə bağla.

Buyur, əllərini gəzdir telimdə,
Məni islahını alqışlayıram.
Bir uzun söz qalıb indi dilimdə,
Onu da ömrünə bağışlayıram.
09.02.2019.

Müəllif: EBULFEZ ELİEV

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ  WWW.USTAC.AZ

MAYIL DOSTU – AMANDIR…

A M A N D I R

Söz söyləmə, sözün yerin bilmədən,
Nəzmə çəkmə, sözün tozun silmədən,
Çələng düzəlt, gövhər çıxar kəlmədən,
Sözün sırasını pozma, amandır.
***
Yoldaş olma namərd kəsə, şeytana,
Tövbə elə, bir də dönmə xatana,
Yaxın olma, şər içində yatana,
Doğrunu nahaqqa yozma, amandır.
***
Ömrün yolu boran olar, qar olar,
Hərdən, dünya dik başına dar olar,
Nəslin, nəcabətin danan xar olar,
Yerini, yurdunu azma, amandır.
***
Şər danışma, diri – diri bişərsən,
Quzqun kimi leş cəmdəyi eşərsən,
Dərin qaz, dayaz qaz, özün düşərsən,
Özgəsinə quyu qazma, amandır.
***
Doğrudan varsansa, ay tale yazan,
Bəxtləri yaxşı yaz, bir savab qazan,
Ömrün baharına salma son xəzan,
Taleləri nakam yazma, amandır.

Müəllif: MAYİL DOSTU

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ  WWW.USTAC.AZ

TUNCAY MUSTAFAYEV – I YER

Bu gün, 10 fevral, 2019 – cu ildə Cüdo güləşi üzrə yeniyetmələr arasında keçirilən Bərgüşad İdman Klubunun açıq birinciliyində 21 kq çəki dərəcəsində Tuncay Mustafayev bütün rəqiblərini məğlub edərək, fəxri kürsünün ən yüksək mərtəbəsinə yüksəlmişdir. Bu Tuncayın indiyə qədərki turnirlərdə qazandığı ilk Birinci Yerdir. Qələbə münasibəti ilə balaca pəhləvanı təbrik edir, yeni-yeni qalibiyyətlər arzu edirik.

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ  WWW.USTAC.AZ