YARADICILIQ

“ORİYENTİR ULDUZU” KİTABI “MÜBARİZ-31” TƏDBİRİNDƏ

Bu gün Bakı şəhəri Arif Hüseynzadə adına 20 nömrəli məktəb – liseydə Quliyeva Gözəl müəllimənin təşkilatçılığı ilə Azərbaycan Respublikasının Milli Qəhrəmanı Mübariz İbrahimovun əziz xatirəsinə həsr olunmuş “MÜBARİZ-31” ( #Mubariz31 ) anım-tanıtım tədbirləri çərçivəsində Zaur Ustacın “Oriyentir Ulduzu” kitabının müzakirəsi təşkil olunmuş, məktəblilər kitabın çalışmalar bölümündə tövsiyə olunan inşa adlarına uyğun olaraq, “Vətəni sevmək imandandır”, “Xocalı”, “Mənim sevimli qəhrəmanım” mövzularında qısa inşalar yazmışlar. Fərqlənən şagirdlərə və məktəbin kitabxanasına tədbir çərçivəsində nəzərdə tutulduğu kimi Zaur Ustacın Milli Qəhrəman Mübariz İbrahimovun son döyüşündən bəhs edən “Oriyentir Ulduzu” kitabı hədiyyə olunmuşdur.

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ  WWW.USTAC.AZ

HƏQİQƏT HƏQİQİ

ÇİÇƏYƏM

Çiçəyəm, bir damla suya həsrətəm,
Yağış ol, göylərdən çilən üstümə.
Soldurmaq istəsən mənim ömrümü,
Şaxtalı qara dön, ələn üstümə.

Çiçəyəm, bitmişəm sinəndə sənin,
Ürəyin torpağım, sinən çəmənim,
Əzdirmə, üzdürmə səninəm, sənin,
Kimin kölgəsidir gələn üstümə?!

18.02.2019

Müəllif: HƏQİQƏT HƏQİQİ

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ  WWW.USTAC.AZ

ƏBÜLFƏZ ÜLVİ

GÖTÜRMÜR

(Hər ötən gün bir tarixdir – çox şükürlər olsun ki, 1992-ci ildə
yazılmış, itən bu şeiri tapıb, oxucularıma
təqdim edə bilirəm.)

Deyirlər sınmayın, bazar dövrüdür,
Bu adı bazarın özü götürmür.
Demirlər dərd, kədər, azar dövrüdür,
Əyrilər boynuna düzü götürmür.

Elə vaxt çatıbdır, məhv olub qucaq,
Qəlblərə buz dolub, donubdur sıcaq,
Biləndə nadan da ondan dadacaq,
Çörək də yox deyir, duzu götürmür.

Bu necə qurğudur, zaman özün de,
Sən də mənim kimi qorxma, düzün de, 
Bəlkə qurda – məni özü deyir ye,
Qoyun olacağın quzu götürmür.

Biveclik o qədər açıbdır ayaq,
Özünə bivecdən axtarır dayaq,
Deyil sırımaqla, gülşən, bağça, bağ,
Bülbülə ayrılıb, qazı, götürmür.

Ülvi, gərək bilə bunu da nadan,
Alın elə yerdə salıbdır liman,
Ora ulu Tanrı, ulu Rəbb yazan,
Yazıdan savayı, yazı götürmür.
01.02.1992.

Müəllif: EBULFEZ ELİEV

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ  WWW.USTAC.AZ

ZAUR USTAC – TUNCAYA

TUNCAYA

(Ad günün mübarək, Tuncay!!!)

Tanrı tutub, ağ torpaqdan mayanı,
Gündoğandan Günbatana sənindi!
Nişan verib, yeddi günlük Ayını
Əksi düşən tüm torpaqlar sənindi
* * *
Xəzəri ortaya düz qoyub nişan,
Boynuna dolanan Hilal sənindi!
Ən uca zirvələr, ən dərin göllər
Ormanlar, dəryalar, düzlər sənindi!
* * *
Tanrının payıdı, lütf edib sənə,
Tanrıya sarsılmaz inam sənindi!
Ataya, Anaya, qocaya hörmət
Sirdaşa sədaqət, güvən sənindi!
* * *
Zamanla hökm etdin tüm yer üzünə
Hakimiyyət sənin, höküm sənindi!
Aman istəyəni kəsmədin heç vaxt,
Ən böyük ədalət, güzəşt sənindi!
* * *
Unutma ki, lap binədən belədi,
Mərhəmətli, yuxa ürək sənindi!
Xilas etdi, bağışladı ənamlar,
Yamana yaxşılıq, ancaq sənindi!
* * *
Döyüşdə, düşməni alnından vuran,
Süngüsü əlində ərlər sənindi!
Savaşda, uçağı kəməndlə tutan,
Qüvvəsi qolunda nərlər sənindi!
* * *
Dəli-dolu Türk oğullar cahana
Bəxş etdiyi şərəfli ad sənindi!
Adı gəlsə, yeri-göyü titrədən
Qorxu bilməz, şanlı əsgər sənindi!
* * *
Çöldə simgə etdin Qurdu sancağa,
Kəhər Atın ən yaxşısı sənindi!
Ay-yıldızı nişan tikdin Bayrağa,
Zəkalar, dühalar tümü sənindi!
* * *
Tutduğun yol tək Tanrının yoludu,
Aydın zəka, tər düşüncə sənindi!
Çoxu deyir, tay dünyanın sonudu,
Fəqət bilməz, yeni dünya sənindi!!!

10.10.2011. Bakı.

MÜƏLLİFİN ÖZ DİLİNDƏN:

Müəllif: Zaur Ustac
© Zaur USTAC,2019. Bakı.
WWW.YAZARLAR.AZ və WWW.USTAC.AZ

#zaurustac #yazarlaraz #ustacaz #yazar #ustac

ZAUR USTAC – BƏNÖVŞƏ

BƏNÖVŞƏ

Kimi öyər, bənövşəni,
Kimi qara, qara yaxar…
Bənövşənin od həsrəti,
Qarı da yandırıb, yaxar…
* * *
Bulaq başı buz, sırsıra,
Əlin düşə, köz ısıra,
Rəbbim yol verməz qüsura,
İçindən can qalxıb, baxar…
* * *
Ustacam, xeyməm laməkan,
Rusqat verə, qıla imkan,
Tər bənövşəm olar kankan,
Qar içindən çıxıb, qoxar…
12.12.2017. Bakı. (12:25) 12’

Müəllif: Zaur Ustac
© Zaur USTAC,2019. Bakı.
WWW.YAZARLAR.AZ və WWW.USTAC.AZ

TOFİQ QƏBUL – NAXÇIVAN

ŞƏRQ QAPISI NAXÇIVAN
(Muxtar Resrublikanın 95 illiyi münasibətilə)

BİNALARI SIRALANIB,
HƏR BİRİSİ ŞUX GÖRÜNÜR.
GUR LAMPALAR SIRĞALANIB,
NƏ BUZ, NƏ SOYUQ GÖRÜNÜR.
ARAZ ÇAYI SANKI ANA,
SIĞAL ÇƏKİR NAXÇIVANA.

GECƏLƏRİ ULDUZ KİMİ
İŞILDAYIB YANIR, YANIR.
AĞACLARI GƏNC QIZ KİMİ
SƏRİN MEHLƏ XUMARLANIR.
XAN ÇİNARI SANKİ SONA,
BİR BƏZƏKDİR NAXÇIVANA.

PARKLARINDA FƏVVARƏLƏR.
FƏVVARƏLƏR NƏĞMƏ DEYƏR.
QIZ BULAĞI VƏCDƏ GƏLƏR,
BU ŞƏHƏRDƏN NƏLƏR DEYƏR !
XƏZİNƏDİR DAMCIXANA,
BİLLUR SƏPİR NAXÇIVANA.

HAÇADAĞI EHRAM KİMİ,
SIRA DAĞLAR SƏRHƏD-KƏMƏR.
BU ŞƏHƏRİ SORAN KİMİ
AĞILA İLK DUZDAĞ GƏLƏR.
MİN-MİN QONAQ HEYRAN ONA,
DUZ-ÇÖRƏKLİ NAXÇIVANA.

NAXÇIVANÇAY AXIR, AXIR.
DÖVRƏSİNİ ALIB EVLƏR.
NUH TÜRBƏSİ QUCAQ AÇIR,
GÜLƏRÜZDÜR BİZİM ELLƏR.
KÖHNƏ QALA GƏLİB CANA,
QÜRUR VERİR NAXÇIVANA.

HEYKƏLLƏRİ SIRA-SIRA,
HƏR BİRİSİ ƏZƏMƏTDİR.
HƏR BİRİSİ CİYƏRPARA,
HƏR BİRİSİ LƏYAQƏTDİR.
HƏR BİRİ NUR BU CAHANA,
BİR DƏ DOĞMA NAXÇIVANA.

İMPERİYA SAZAĞI DA 
İLK BURADAN SOZALIBDIR.
BU MİLLƏTİN BAYRAĞI DA
BU ŞƏHƏRDƏN UCALIBDIR.
ULU HEYDƏR YANA-YANA
DİQQƏT ÇƏKDİ NAXÇIVANA.

AZƏRBAYCAN ŞƏHƏRİDİR.
QƏDİM, ULU TARİXİ VAR.
KEÇMİŞİNİ VƏRƏQLƏ BİR,
QAN-QADALI TARİXİ VAR.
BU QAN-QADA YETİB SONA,
SÜLH GƏLİBDİR NAXÇIVANA.

BU GÜN ŞƏHƏR BAŞDAN-BAŞA 
QURUCULUQ ŞƏHƏRİDİR.
BU GÜN ŞƏHƏR BİR TAMAŞA
YURDUN KAMİL ƏSƏRİDİR.
ATƏŞ DÜŞÜR TAR-KAMANA,
HƏR BAXANDA NAXÇIVANA.

QOY DÜŞMƏN DƏ ANLASIN Kİ,
HEÇ VAXT SINMAZ MƏĞRUR ŞƏHƏR.
QOY ANLASIN SARSAQ TÜLKÜ,
MƏCRASINA SIĞMIR ŞƏHƏR.
DÜNYA DƏYƏR VERİR ONA,
ŞƏRQ QAPISI NAXÇIVANA !
ŞƏRQ QAPISI NAXÇIVANA !

16.01.2018.

Müəllif: TOFİQ QƏBUL

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ  WWW.USTAC.AZ

Adil CƏFAKEŞ

XƏBƏRİN VARMI

(Aşıq Ələsgərsayağı)

Hansı mahaldan gəlibsən, 
Elindən xəbərin varmı? 
İşlətdiyin əməlindən, 
Felindən xəbərin varmı?

Gündə yüz yol qucaqlayıb, 
Az yox, bol – bol qucaqlayıb. 
Gör neçə qol qucaqlayıb ,
Belindən xəbərin varmı?

Görən kəslər sancılanıb, 
Əsəbləri qamçılanıb. 
Keçi kimi qayçılanıb, 
Telindən xəbərin varmı?

Bir gör nəyə qadirsən sən, 
Hər nə gəldi edirsən sən.
Çox havalı gedirsən sən,
Yelindən xəbərin varmı?

Adiləm, aldım sorağı, 
Nə lazım gəzmək qırağı. 
Yüz – yüz vurursan arağı, 
“HEL” indən xəbərin varmı?

Müəllif: ADİL CEFAKES

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ  WWW.USTAC.AZ

NİFTALI GÖYÇƏLİ

ŞƏRARƏT VƏ SƏFALƏT

Otuz ildir danışmalar-
işğal ilə barışmalar… 
şimal, qərblə dartışmalar
durumunda bir ölkə var:
sərhəddinə, gömrüyünə 
girən kimi 
“salamlayır” səni rüşvət. 
Bu ölkədə rüşvətin epiteti: 
polis, hakim, məmur, həkim.
Yuxarıdan aşağıya 
bax belədir “etiketi”-
üsul, təlim: 
Kürsü sənin əlindəsə, 
Sən ixtiyar sahibisən,
hökm verən bir hakimsən.
fəqət “alıb-verməyə”də
gərək əməl eyləyəsən…
Bu ölkədə məmurların 
çox uzundur əli, qolu:
Kim rüşvət verməyəyirsə,
“əz, süründür, məhv et!”-yolu,
Budur üsul sağı-solu…
Şouları TV-lərdə:
“vur çatlasın”, “haray-həşir”.
Cipli, villalı məşuqlar,
bir-birilə iddələşir.
Politoloq yarışları-
çərənləmə, çəlpəşir…
Ac-yalavac millət də 
bir-birilə dərdləşir…
Şərarət meydanında 
yaltaqlar da “güləşir”-
“çempion” olmaq üçün…
Hərc-mərclik, anarxiya, 
artır səfalət hər gün…
Bu ölkənin müxalifi, iqtidarı
yalan, böhtanla paritet.
Dartışmalar çox bayağı-
söyüş, hədələr tetatet…
Hər ikisinin də ağası bir-
Qərbdə dayanıb ingilis.
İngilisin cəlladı da
Şimalda oturub iblis-
qəddar, zalım bir şovinist.
Nələr etmir bu şovinist!?
-millət, din yuvaları
qurub böyük məkanda.
Türkü yıxıb-sürüyür,
sərvətini sümürür 
Asiyada, Turanda.
Oliqarx yuvasıdır
indi “Qızıl Moskva”.
Başlarının üstündə 
durub erməni ağa.
Zəbt edib “verxuşka”nı
bir qrup xaçlı “dığa”…
Onlardan plan gəlir
işğal altda inləyən 
yurdumuz Qarabağa!..

Müəllif: NİFTALİ GOYCELİ

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ  WWW.USTAC.AZ

AYDIN XAN – SEVİN…

Sevgililər gününün himni

(Ona poetik pıçıltılarım: özü bilir kimə…)

Qaranlıq gecələr, ay gecələr,
Kədərli ruhuma güc gələr!

Eşqimi əzən o böyük ayrılıq,
Yaralı ruhumu elə hey dələr.

Yayda könlümü oda qalayan,
Sevgimin gücünü Tanrı bilər!

Səsizlik sərsəri sevdamın fəryadı,
Ürəyim yanğıdan dəli-dəli gülər.

Doğulandan məhəbbətə əkiz ruhum,
Sonda bədənimdə təklikdən ölər…

Ruhum – göydə süzən yaralı quşa, 
Suda boğulan gümüşü balığa,
Çöldə ətirindən solan gülə dönər…

Bakı, 14 fevral 2019

Müəllif: AYDİN XAN EBİLOV

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ  WWW.USTAC.AZ

ZAUR USTAC – SEV…

SEV…

Sən sev, səni sevəni, seçibdi sevgi səni,
Sevməyəni sevənlər sevgisində suçludur….
Sevdiyini söyləyən seçibdi sevgisini,
Sevgisin sezdirməyən sevgisində suçludur….

Sevgi, sevib-sevilmək, sevənin sevincidir,
Sevgi, sonsuz səxavət, sevdanın sonucudur,
Sevgi, sona sərmayə, sabahın sulqucudur,
Sevgisin sevdirməyən sevgisində suçludur….

Sevdalının sevgisi,  sirli, sonsuz, sınırsız,
Sevib, sezdirməməyi sultanlıqmı sanırsız???
Sevməyəni sevməyi sədaqətmi sayırsız???
Sevdiyini, sevdirən sevgisində suçludur….

23.09.2015 / Bakı

Müəllif: Zaur Ustac

© Zaur USTAC,2019. Bakı.

WWW.YAZARLAR.AZ və WWW.USTAC.AZ