Gülü – Gülüzə Mustafayeva

AD GÜNÜNÜZ MÜBARƏK !!!

Bu gün (11 dekabr 2004) gənc yazar, rəssam, musiqiçi və eyni zamanda dərs əlaçısı, həmçinin döyüşkən ruhlu vətənpərvər bir xanım olan Gülü – Gülüzə Mustafayevanın doğum günüdür. Ad günü münasibəti ilə Gülü xanımı təbrik edir, Uca Yaradandan uzun ömür, can sağlığı və bütün işlərində müvəffəqiyyətlər arzu edirik!!! Uğurlarınız bol olsun, Gülü xanım!!! Vətənə layiqli övlad olun!!!

QISA ARAYIŞ:

Gülü  xanım – Mustafayeva  Gülüzə  Zaur  qızı 2004-cü ildə Dekabrın 11-də Bakı şəhərində anadan olub. Lap  körpəlikdən yazıb-oxumaqla yanaşı musiqiyə, rəsm çəkməyə də böyük maraq göstərir.

Hal-hazırda Bakı şəhər 20 nömrəli tam orta  məktəb-liseydə təhsilini davam etdirir. Gülü xanım dərs əlaçısı olmaqla bərabər ictimai işlərdə də xüsusi fəallıq göstərir. Demək olar ki, məktəbin bütün tədbirlərində iştirak edir və  nəticə olaraq diplomlarla, fəxri fərmanlarla,  xüsusi mükafatlarla  mükafatlandırılır. Bütün bunlardan əlavə Gülü xanım  haqqında  2012 – ci  ildə Lalə Qəzənfərqızının tərtib etdiyi “ZƏKA” kitabının 4-cü cildinin 218 – ci səhifəsində  geniş  şəkilli məqalə verilmişdir.  O, “Oxumağa nə var ki…”,“Duyğular”, “Rənglərin dili” adlı kitabların  və  hələ çap olunmamış maraqlı, orijinal hekayələrin, onlarla rəsm  əsərlərinin müəllifidir.  Ən maraqlı rəsm əsərlərindən biri “Rənglərin dili” adlı öz kitabının üzqabığında verilmiş rəsm və “KƏRƏMLİ – 700” layihəsi çərçivəsində ərsəyə gəlmiş Əliş bəy Sübhan oğlu Kərəmlinin bədii ədəbiyyat nümunələrindəki təsvirlərdən ilhamlanaraq yaratdığı “Əliş bəy Kərəmli” (portret) əsəridir. Respublika səviyyəli olduqca müxtəlif maarifləndirici-kütləvi tədbirlərin, tele-layihələrin, bilik müsabiqələrinin iştirakçısı və mükafatçısıdır.

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ   WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

Nəbi Xəzri – 95

NƏBİ XƏZRİ – 95

Bu gün təbiət və nəğməkar şair, ictimai xadim, evdə övladları üçün xəzri küləyi qədər sərt olan vətənpərvər Türkün doğum günüdür. Gözdən Əlillərin Mərkəzi Kitabxana rəhbərliyinin təşəbbüsü və istəyi ilə sözləri və nəğmələri dildən düşməyən Nəbi Xəzrinin 95 illik tədbiri baş tutdu. Hamımızı gəlişi ilə şərəfləndirən şairin oğlu Arzu Babayev öz həzin və kövrək xatirələri vasitəsilə gözümüzün önündə bir vəfalı ATA, sədaqətli ƏR və Vətəni sevən böyük Kişi obrazını yarada bildi. Bu xatirələr fonunda şair Sahib Kəlbəcərlinin saz ifaları lap yerinə düşdü. Filoloq Kamran müəllim də Nəbi Xəzri ilə bağlı bilgilərini tədbir iştirakçıları ilə paylaşdı. Ədəbiyyatda ilk qədəmlərini atan Zəkəriyyə Qurbanov öz hafizəsinə güvənərək Nəbi Xəzri əsərlərindən fraqmentlər söylədi. Respublikamızın Xalq Artisti Eldost Bayram özünəməxsus tərzdə şairin şeirini oxumaqla gurultulu alqışlar qazandı.Kitabxanaçı Mahirə Şəmşiyevanın maraqlı suallarını cavablandıran Arzu Babayev heyrətini gizlətməyərək vurğuladı ki, bu məkanda keçirilən anım tədbiri öz səmimiyyətinə görə əvvəlkiləri üstələmiş oldu.
Tədbirin uğulu alınmasında pay sahibi olmuş bəndəniz Nəbi Xəzri ilə olan görüşlərindən söz açdı və onun əbədiyaşar poeziyası haqqında yüksək fikir söylədi. Sonda tədbir iştirakçıları şairin oğlu ilə şəkil çəkdirdilər:

Mənbə: Giya Paçxataşvili

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ   WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

Ədalət Bədirxanlı

HƏCC ZİYARƏTİ
(poema)

Proloq
Bir daş düşdü göydən yerə,
Ayə gəldi Peyğəmbərə.
Zəvvar kimi həccə getmək
Buyruq oldu bəndələrə.
Bu düşən daş Kə’bə daşı,
Bilinməyir dəqiq yaşı.
Yer kürəsi üzükdürsə,
Kə’bə daşı onun qaşı.

l hissə
HAQQIN YOLU

Rəbbim özü izin verə,
Qibləgahım olan yerə
Gedə bilim ziyarətə,
Zəvvar kimi bircə kərə.
***
Arzumdur ki, hazırlaşım,
Özüm gedim ziyarətə.
Kimsə məni göndərməsin,
Heç düşməsin əziyyətə.
Bir qurban da orda kəsim,
Haqqa yetsin orda səsim.
Günahlarım bağışlansa,
Yetər, artıq mənim bəsim.
Tövbə edim xətalara,
Daş da atım, şeytanlara.
Hər nə varsa oruc olum,
Cavab tapım suallara.
Təvaf edim yeddi dəfə,
Anım Qur’an kəlamların.
Bəşər üçün nə lazımsa,
Edim bütün duaların.
Qalxım orda Nur dağına,
Enim Zəmzəm bulağına.
Məkkədəki əzan səsi
Həkk olunsun qulağıma.
Şükür sənə Ulu Tanrı,
Reallaşdır arzuları.
Döndər bizi Haqq yoluna,
Bizdə Həccə gedək barı.

ll hissə
NİYYƏT

Dərk edərək bu dünyanı,
Edək Allah buyuranı.
Gözümüz üstə qoruyaq
İmanı, haqqı, Qur’anı.
Allah bizə buyurduğu
Əməllərin dördün seçək.
Namaz, oruc, fitrə, zəkat,
Tam öyrənib, əməl edək.
Ən vacibi, səmimiyyət,
İlk olaraq niyyət edək.
Beşincisi, ən nəhayət,
Şərəfli yol, Həccə gedək.
İçimdəki bu niyyəti,
Bu alovlu məhəbbəti.
İnsanlarla bölə bilim,
Bu möhtəşəm səadəti.
Halal zəhmət olan yerdə,
Alın təri süzsün gərək.
Tam əməlin saleh olsun,
Düz kəsilsin duzla çörək.
Xəstələrə baş da çəkək,
Təmiz qəlblə çayın içək.
Son görüşə tələsmədən
Könül verib, xoşhal edək.
Barışmayan könüllərə
Qapı acaq, körpü salaq.
Qəlbən təcrid olanlara,
Heç olmasa dayaq olaq.
Xeyril-əməl işlər görən,
İnsanlığa dəstək verək.
Sübhan Allah razı olsa,
Bəli, onda Həccə gedək.

lll hissə
BORCLAR

Xətalarım o qədər ki,
Dualarım çatışarmı?
Səfər də çox ağır səfər,
Görən Allah bağışlarmı?
Borcum çoxdu insanlara,
Qulluğumda duranlara.
Kaş ki, qaytara biləydim,
Mən borcumu olanlara.
Mümkün ola Ata borcun,
Ana borcun, qaytarasan.
Ata olsan, ata borcun,
Övladına qaytararsan.
Ana haqqı müqəddəsdir,
Əbədidir, əvəzsizdir.
Qızıl heykəl qoydursan da,
Onun üçün gərəksizdir.
***
Ən böyük borc Allahadı,
Allah bizi yaradandır.
Tək Allahdı xəlq eləyən,
Onun borcu dualardır.
Borcum çoxdur təbiətə,
Borc verdiyi hər nemətə.
Ağac əkib, bağ becərib,
Qaytarsaydım cəmiyyətə.
Bilərdim ki, həyat üçün,
Borc sayılan ondan birin,
Cəmiyyətə qaytarmaqda,
Xeyri olub zəhmətimin.
Zəhmət ilə yaşamağın,
Çox böyükdür fəlsəfəsi.
Torpağı çox sevəsən ki,
Bitə tumun hər dənəsi.
***
Şumlayasan, işləyəsən,
Tərlədikcə, hey siləsən.
İdman zalı kimə gərək,
Canın cövhərin biləsən.
Yaxşı nədir saxlayasan,
Yararsızı atmayasan.
Qış sərt olar, samanıda,
Ot əvəzi axtararsan.
Soyuq başla işə başla,
Əvvəl bir az düşün barı.
Nəsihətdən uzaq olma,
Dinlə hər an qocaları.
Əbəs yerə deyilməyib:
“Dəlidən də doğru xəbər.”
-Müdriklərin dedikləri
Hər bir vədə kara gələr.

lV hissə
ELMİN TACI

Elmə söykən, elmin tacı,
Müdriklərin başındadır.
Ən qiymətli zərif daşlar,
El taxtının qaşındadır.
Alimlərdən nə soruşsan,
Qoy söyləsin sonunacan,
Dinmə, sakit, təmkinli ol,
Sözün kəsmə axıracan.
Eşitdiyin kəlmələrdən,
Özün üçün bir qala qur.
Qiybət etmə, məntiqli ol,
Şərə uyma, kənarda dur.
***
Müdriklərin kəlamları,
Alimlərin söz açarı,
Nə qədər də paslı olsa,
Açar bağlı qapıları.
***
Hər an olan hadisəyə,
Nəzərincə yetməlisən.
Bircə anlıq düşüncəni,
Ona da sərf etməlisən.
Bir ev oddan alışarsa,
Yardımına tez ara yer.
Ağla qara dalaşarsa,
Üstünlüyü ağlara ver.
Qara xəbər, qara yaylıq,
Qara gündə, qara çadır,
Düşmən belə arzulayar,
Bil ki, bu bir imtahandır.

V hissə
ƏXLAQ və İNSANLIQ

Əxlaq:Salam verib, almaq,
Tam insanlıq məqamıdır.
Sülhə səs ver, salamı al,
Verməyənlər günahkardır.
Bunlar səni heç üzməsin,
“Salam” Allah kəlamıdır.
Düzgündürsə əməllərin,
Doğru bilən tək Allahdır.
Onun taxtı çox ucadır,
İnsanlara yol göstərir.
Yaratdığı bu dünyada,
Haqqı bərqərar istəyir.
Tanrı gözü bəsirətdir,
Hər gizlini özü görür.
Zəkanı da özü verib,
Vadar edir, düşündürür.
***
Bəlkə, deyir:”Haqqa gəlin,
Mən yaratdım sizi, bilin?
Hər nə varsa mənimkidir,
Var-dövlətdən siz əl çəkin.
Şükür elə verdiyimə,
Şərik yoxdur, bilin mənə.
Ər Rəhmanam, rəhimliyəm,
Allah kimdir, deyin mənə?
Üsyan etmə mənə qarşı,
Nə dövlətə, şaha qarşı.
Təbiətdən qidalanıb,
Düşmən olma ona qarşı.
Buyurduğum sualların,
Özün axtar cavabların.
Səbirli ol, nəfsini bas,
Yolun getmə şeytanların.”

Vl hissə
EŞQİN MƏNBƏYİ

Allah birdir, qüdrətlidir,
Şəriksizdir, rəhimlidir,
Külli-aləm, yerin, göyün,
Kainatın rəhbəridir.
Rüşvət almır, pay istəmir,
Qidalanmır, heç nə yemir.
Yatır, yatmır, oyaq qalır,
Nə edirsə heç kim bilmir.
Yaratdığın özü seçir,
Hərəyə bir ağac əkir.
Hər seçimdə insanları,
Bir-bir imtahana çəkir.
Məktəblər həyat yoludur,
Təhsil onun bir qoludur.
Ondan öyrən nə öyrənsən,
Öyrənməsən küt alətsən.
Bir sevdam var, bilən bilir,
Allah eşqi tükənməzdir.
Bir Günəşdir başım üstdə,
Bu məhəbbət silinməzdir.
Ona könül bağlamışam,
Təəssüf… gec anlamışam,
Dərk edərək sevdim onu,
Bu sevdadan doymamışam.
Bəli, mən də anladım ki,
Biz Allahın bəndəsiyik.
Bizləri Allah yaradıb,
Yaradanı sevməliyik.
Həccə gedib ad qazanmaq,
Lovğalanmaq istəyim yox.
Bu ad altda daldalanan,
Tanıdığım, küsdüyüm çox.
Ən vacibi əsas budur,
Mən namaza qayıtmışam.
Ən uğurlu doğru yoldur,
Cavan ikən qanmamışam.

Vll hissə
EŞQİN QAPILARI

Öncədən bil: -Ulu Tanrı
Göstəribdir düz yolları.
Cəhənnəmə, cənnətə də,
Açıq qoyub qapıları.
Özün düşün, ver qərarı,
Hər atanda addımları.
Çalış dizin büdrəməsin,
İndidən seç qapıları.

MƏŞƏD:
İlk öncə Məşədə gedim,
İmam Rza dərgahına.
Əl qaldırım, dua edim,
Baş da qoyum məzarına.
Bibiləri yad edim mən,
İlk Məşədə yetməmişkən.
Özü belə demiş İmam
Dərgahına getməmişkən.
***
Suqra bibi Bakıdadı,
Qalanları İrandadı.
Vusta bibi İsfahanda,
Kubra bibi bil Qumdadı.
Düşündürüb insanları,
Uxra bibinin güzarı.
Uzun illər axtarıblar,
Rəştdə tapılıb məzarı.
Bibiləri yad edəndə,
Niyyət tutum ürəyimdə,
Torpağında qan axmasın,
Müsəlmanlar olan yerdə.

KƏLBƏLA:
Sonra Kəlbəlaya gedim,
Hüseyni ziyarət edim,
Kəlbəla şəhidlərinin,
Məzarını öpüm, dedim.
Bu anları gözüm görsün,
Göz yaşlarım selə dönsün.
Həzin- həzin ağlayım ki,
Həsrətimin közü sönsün.
Füzulinin dərgahında,
Dayanaraq salım yada.
Sual edim sevda nədir,
Söz ustadı qarşısında?

QARABAĞ:
Qayıdanda Kəlbəladan,
Bir kisə torpaq gətirim.
Qarabağın torpağıyla,
Qarışdırım gül bitirim.
Müjdə olsun Xarı bülbül,
Şəhid imam torpağından.
Qarabağda bitən bu gül,
Ayrılmasın budağından.

Epiloq
Şükür olsun yaradana,
Məni saldı eşq oduna.
Düşüb əqlim bu illərdə,
Bir ziyarət sevdasına.
Cıdır düzün qaytaraq ki,
Vicdanımız olsun təmiz.
Doğma elə tez dönək ki,
Hasil olsun niyyətimiz.
***
Ədalətəm, haqq gəzirəm,
Niyyətim var, səsləyirəm.
Gümanım çox, izləyirəm,
Həcc səfərin gözləyirəm.
***
Həccə getmək istəyirəm.
Həccə getmək istəyirəm!..

Son…
20-23.01.2013

Müəllif: ƏDALƏT BƏDİRXANOV

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ  WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

Zaur Ustac – ƏLİFBAM mahnısı

ƏLİFBAM 

(Nəğmə)

A, Be, Ce, Çe, De, E, Ə

Nə gözəl yaraşır

Şirin dilimə.

Fe, Ge, Ğe, He, Xe, I, İ

Bəzəyir, sevdirir

Şirin dilimi.

Je,Ke,Qe, eL, eM, eN, O

Az qaldı unudum

Ka da var baho.

NƏQARƏT:

Ka da çox vacibdir

Bilməli hamı.

Kartofu yeməyi

Sevirik axı.

Ö-sü var, Pe-si var, eR-i var bunun,

Se-si var, Şe-si var, Te-si var bunun.

U-su var, Ü-sü var, Ve-si var bunun,

Sonunda, Ye-si var, Ze-si var bunun.

10.12.2019. (9:00 -10′) Bakı.

Müəllif: Zaur Ustac

© Zaur USTAC,2019. Bakı.

WWW.YAZARLAR.AZ VƏ WWW.USTAC.AZ

==========================================================

BÜTÜN HƏRFLƏRƏ AİD ŞEİRLƏR:

HƏRFLƏRƏ AİD ŞEİRLƏR

HƏRFLƏRƏ AİD ŞEİRLƏR

VACİB MƏLUMATLAR SİZİN ÜÇÜN:

İNGİLİS DİLİ

ANALAR ÜÇÜN

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ   WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

QEYD:

30 İYUN 2019 -CU İLƏDƏK MÖVCUD OLAN YAZARLAR.AZ

Tapdıq Yolçu

AD GÜNÜNÜZ MÜBARƏK !!!

Bu gün ( 10 dekabr 1959 ) tanınmış şair Tapdıq Yolçunun doğum günüdür. Ad gününüz mübarək, Tapdıq müəllim!!! Sizə Uca Yaradandan uzun ömür, can sağlığı və bütün işlərinizdə müvəffəqiyyətlər arzu edirik!!! Uğurlarınız bol olsun!!!

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ  WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

Rasimə Könül

RASİMƏ KÖNÜLÜN SÖZ DÜNYASI

TƏKİ VƏTƏN VAR OLSUN!

Qalx ayağa,vətən oğlu,zamandı!
Bəsdir daha yurdun-yuvan talandı!
Ulu xalqım bu durumdan usandı!
Qov yağını vətənimdən, xar olsun!
Şəhid olsaq, təki vətən var olsun!

Yurdlarımı min hiyləylə aldılar.
Ellərimi yurddan qaçqın saldılar.
Xainliklə yuvamıza doldular.
Qov yağını vətənimdən ,xar olsun!
Təki anam Azərbaycan var olsum!.

Qorxu nədir bilməyib mərd babalar.
Qanlarını daşıyır qurd balalar.
Qalxıb vətən qisasını alarlar.
Qov yağını vətənimdən,xar olsun!
Təki Bütöv Azərbaycan var olsun!

Qafqazların vüqarını qaytaraq.
Elin gözəl növrağını qaytaraq.
Girov vətən torpağını qaytaraq!
Qov yağını vətənimdən,xar olsun!
Qazi olaq, təki vətən sağ olsun!

Qulaq asaq ruhumuzda fəryada.
Ana vətən qalmaz yağıya-yada.
Başı uca yaşamaqçün dünyada,
Qov yağını vətənimdən ,xar olsun!
Elim-obam-yurdum-yuvam var olsun!

Qorxu bilməz Mübarizə bənzəyək!
Fuad kimi doğru sözə bənzəyək!
Elə Nadir babamıza bənzəyək!
Qov yağını vətənimdən, xar olsun!
Təki Bütöv Azərbaycan var olsun!

Azad olsun Qarabağ şikəstəsi.
Eşidilsin Xarı Bülbül naləsi!
Oyatsın Şuşamı azanın səsi!
Qov yağını vətənimdən,xar olsun!
Təki anam Azərbaycan var olsun!

Yer, dünyaya göz açınca yurd olar.
Azərbaycan igidləri mərd olar.
Qorumasaq vətənsizlik dərd olar!!!
Qov yağını vətənimdən,xar olsun!
Təki azad Azərbaycan var olsun!

<<<< RASİMƏ KÖNÜLÜN SÖZ DÜNYASI >>>>

BİZİM SEVGİMİZ.

Sandım,unudaram sənli günləri …
Sandım,o günlərə dönmərəm daha .
Qəlbimi yaxsa da xatirələri …
Ürəyim yansa da dinmərəm daha …

Bilməzdim ,bu sevda hopub qəlbimə,
özümdən xəbərsiz yaşayacaqmış …
Bilməzdim,gözümdə çevrilib nəmə ,
Qəlbimə naxışlar toxuyacaqmış …

Bu sevda gül üstə səhər şəbnəmi ….
Bu sevda düzülüb kipriklərimə …
Bu sevda yaşadır ,həyatda məni ,
dönərək könlümdə nəğmələrimə …

Xoş arzular imiş,bizim sevgimiz ..
Kül altda qor imiş, bizim sevgimiz ..
Əbədi var imiş bizim sevgimiz …
Bir dünya dar imiş ,səninlə-mənə…

Ulduzumuz yenə barışacaqmı ?
Ruhumuz göylərdə qovuşacaqmı ?
Mələklər bu eşqdən danışacaqmı ?
Baxıb məhəbbətin əfsanəsinə …

<<<< RASİMƏ KÖNÜLÜN SÖZ DÜNYASI >>>>

ANA DEDİM

Ana dedim, uçan quşlar dayandı.
Laylasıyla gecəm nura boyandı.
Ay da gəlib pəncərəmə boylandı.
Sehirli bir sədası var ANANIN!

Ana dedim,tumarlandı tellərim.
Hənirləndi buza dönmüş əllərim.
Ana sözü bəzəyidir dillərin.
Qulağımda duası var ananın.

Ana dedim, dilə gəldi təbiət.
Küləklər də etdi mənimlə söhbət.
Bu üç hərfdə dünya boyda məhəbbət.
Tükənməyən sevdası var ananın!

Qəlbimizdə-ruhumuzda yaşayır.
Həyat elə analardan başlayır.
Xoşbəxt olan ana adı daşıyır.
Bir sehirli dünyası var ananın!

Söz çatammaz bəzəməyə adına.
Od çatammaz istisinə-oduna.
Hamımıza həyat verən qadına,
Dünya boyda sevdası var hamının!

<<<< RASİMƏ KÖNÜLÜN SÖZ DÜNYASI >>>>

SÖZ

Bircə hecası var,min-bir mənası.
Ağıl-düşüncədir sözün xanası.
Yersiz deyilərsə bircə dənəsi,
Ocaqsız-tüstüsüz yandırandı söz.

Söz var qaranlığa çıraq kimidir.
Söz var hikmətli bir kitab kimidir.
Söz var çağlayan bir bulaq kimidir.
Hicranı-həsrəti söndürəndi söz.

Ağıllı baxışlar gözüdür sözün.
Gözəli,doğrusu-düzüdür sözün.
Sevgi ləzzətidir-duzudur sözün.
Kədəri-sevincə döndərəndi söz.

Könül dediyini söz deyə bilsə,
Bütün dil-dodaqlar düz deyə bilsə,
Ağıl həqiqəti yaz, deyə bilsə,
Bütün mətləbləri qandırandı söz.

Nəfsi ədalətə kölgə salanlar.
Qalmasa danışan inan, yalanlar.
Olardı doşt-qardaş-doğma, insanlar.
Dünyanı cənnətə döndərərdi söz

<<<< RASİMƏ KÖNÜLÜN SÖZ DÜNYASI >>>>

NƏ SUALA ÇƏKİRSƏN?

Yenə məni nə suala çəkirsən,
Ruhumu cismimdə ağladan könül?
Çəkdiyimi gözlərimə köçürsən,
Nələri görərsən aynadan, könül!

Bu fani dünyanın uyma halına,
Uyma gərdişinə,cah-cəlalına,
Qalan deyil vəfalıya-zalıma,
Hamsı köç eyləyir dünyadan,könül!

O gördüyüm sıra-sıra dağları,
Gəzdiyim çiçəkli göy yaylaqları,
Suyundan içdiyim buz bulaqları,
İndi seyr edirəm röyadan,könül!

Yetim qalan bir obam var uzaqda.
İsti yuvam olub qışda-sazaqda,
Yadlar cövlan edən doğma oylaqda.
Xəyalım üşüyür şaxtadan,könül!

Bahar ayaq açır yenə dağlara,
Dağlar çiçəklənər,dönər gülzara.
Sinəmdə həsrətdən açılan yara,
Sağalar bir keçsəm oradan, könül!

Ruhumuz doğmaykən tək yaradana.
Nədən qənim olub insan-insana?
Qayıda xoş günlər,dönə zəmanə,
Ayrılıq köç edə aradan ,könül!

<<<< RASİMƏ KÖNÜLÜN SÖZ DÜNYASI >>>>

BİRLƏŞİN!

Ürəyi yara vətənim.
Çəkilir dara,vətənim!
Bu para-para vətənin,
Tökülür qanı,birləşin!

Pərən-pərən düşüb elim.
Gülüstanda solur gülüm!
El iğidim,el gözəlim,
Pirim-cavanım, birləşin!

Miaçum! Deyən yağılar,
Xanın kəndinə yığılar!
Qarabağ cihad çağırar!
Dərya-ümmanım,birləşin!

Xan Arazım aşar-daşar,
İki sahil qucaqlaşar!
Bütöv Azərbaycan yaşar!
Deyən insanım,birləşin!

Arazın o yan- bu yanı.
Tanı sərhəddini, tanı!
Yazmağa zəfər dastanı,
Dağım-aranım,birləşin!

Qarabağsız yoxdu vətən!
Şəhidlərə bayraq kəfən!
Vətən üçün candan keçən,
Südü halalım,birləşin!

<<<< RASİMƏ KÖNÜLÜN SÖZ DÜNYASI >>>>

BİRİ VARDI, BİRİ YOX.

Bir şirin nağıldı həyat.
Noğultək dağıldı həyat.
Körpədi,ahıldı həyat.
Biri vardı, biri yox…

Bu ömrü sevgi yaşadır
Sevgisiz ömür boşadır.
Sevinc-kədərlə qoşadır.
Biri vardı, biri yox.

Deməyək boşa yazılıb.
Taleydir,başa yazılıb.
Sirlər- sirdaşa yazılıb.
Biri vardı, biri yox.

Xəyallarımız yol gedər.
Beşikdən məzara qədər.
Arzu bitməz,ömür bitər…
Biri vardı, biri yox.

Müəllif: RASİMƏ KÖNÜL

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ  WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

Aida Adıgözəl

AİDA ADIGÖZƏL “ÜÇ YARPAQ”-DA

Təsəlli

Sıxma ürəyini gözünə qurban,
mən nələr itirdim, sən nələr tapdın ?!
Həyat da bu imiş ..gözəl deyilən
bacarırsan yaşa, bəxtdən nə qapdın.

Olar çiçək açar ömrün payızı ,
olar çiçək bitməz təpə , dağında .
Payızda yağışa həsrət qalarsan ,
bircə toxum bitməz yazda bağında.

Olar sevinərsən xoşbəxtəm deyə ,
olar dərdlənərsən bu nə bəxt , yazı ?!
Görərsən əlində olsa da qələm ,
sənlik deyil imiş bu yazı , pozu .

Bircə ürəyim var əlimdə qalan ,
o da paramparça , sınıb tökülmüş .
Demirəm tikiş at ,demirəm sağalt ,
bir azca təsəlli , evi tikilmiş …

Sıxma ürəyini gözünə qurban ,
mən nələr itirdim ,sən nələr tapdın ?!
Həyat də bu imiş …gözəl deyilən ,
bacarırsan yaşa , bəxtdən nə qapdın !
03.12.2014

<<<AİDA ADIGÖZƏL>>>

Özündən qaçış

Bir gün yıxılarsan ürəyin üstə ,
acı etirafdan :- “sevmirəm səni”…
o gündən taparsan dərdi, kədəri,
canından çıxmayan qəmi qüssəni .

anlarsan…
Sevmək də dəhşətmiş , sevilməmək də !

Sınıb dağılarsan qaranlıqlara ,
hər qırıq bağrında min yara açar ,
inamın yıxılar , güvənin itər ,
daha şübhələrin min yerə qaçar .

anlarsan…
Unudulmaq dəhşətmiş , unutmamaq da !

Özünü aldadıb inandırmağa
tapıb yapışarsan saman çöpündən ,
ömrün uzadarsan xəyallarının ,
çıxmaq istəməzsən yalan gölündən .

anlarsan …
Getmək də dəhşətmiş , gedəmməmək də !

Uduzmaq ağırmış ,həzm etmək çətin ,
ölmək istəyərsən dəyərin üçün ,
bir gün anlayarsan demə dəyməzmiş ,
səni istəməyən birisi üçün .

anlarsan…
Ölmək də dəhşətmiş, öləmməmək də !
05.12.2019

<<<Aida Adıgözəl>>>

Tanış hekayələr

Sənlə rastlaşanda payız gəlmişdi ,
sənin saçlarına nə qədər qırov
mənim gözlərimə sazaq düşmüşdü .
Biz üşüyürdük !

İkimiz ağ saçlı , gözü eynəkli ,
soyuqlar düşəndə canı ağrıyan ,
ümidsiz sevgidən qəlbi göynəkli…
Biz tanış idik !

Bəlkə şeir idi bizi bağlayan ,
bəlkə misraların tilsimindəydik ,
bəlkə sözlər idi bərk əfsunlayan ?
Biz sözə aşiqdik !

İndi qarşımızda bir fincan tünd çay ,
gözümüz yumulu barmaqlar qatdaq ,
görüş günümüzü hesabla say, say …
Biz darıxırdıq !

Qarışmış bu ara bir az duyğular ,
pərdə arxasında qara kölgələr ,
ortalıq qarışıq , artıb qayğılar
Biz uzaqlaşırdıq !
05.12..2019

Müəllif: AİDA ADIGÖZƏL

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ  WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

Səyahət davam edir

Rövşən Abdullaoğlu South Pole, Antarctica adlı yerdədir.

 Amundsen-Scott South Pole Station, Antarktida · 

Adaya düşməmişdən əvvəl xüsusi tozsoranlar vasitəsilə üzərimiz təmizlənir, sonra da başdan-ayağa dezinfeksiya olunur. Bununla üzərimizdə ola biləcək hər hansı bir toxum, mikroorqanizm, mikrob və s. in adaya düşmə ehtimalının qarşısını alırlar. Gəmiyə qayıdanda da eyni prosedur təkrarlanır.

Bu yerlərin özünəməxsus flora və faunası var, bizim üçün adi olan hər hansı bir bitki və ya bədənimizdə oraya daşıya biləcəyimiz mikrob yayılaraq oranın təbiəti üçün təhlükəli ola bilər. Ona görə də bu qaydalara çox həssaslıqla riayət olunur. Dünyanın istəyi Antarktidanın təbii flora və faunasını olduğu kimi qoruyub saxlamaqdır.

Rövşən Abdullaoğlu South Pole, Antarctica adlı yerdədir.

23 saat · Amundsen-Scott South Pole Station, Antarktida · 

Antarktida sahilləri boyunca üzürük. Hər dəfə fərqli sahilə yan alaraq quruya çıxacağıq. Hər tərəf qarla örtülüdür; iqlim, heyvanat aləmi, dağlar – hər şey çox fərqlidir. Hər dəfə sahilə yan almadan öncə təlimlər olacaq. Bizi nə gözlədiyi, necə davranmalı olduğumuz barədə məlumat veriləcək. Təlimdə iştirak etməyənlərə sahilə enməyə icazə verilmir.

Hazırda yenidən təlimlərə başladıq. İştirakçıların siyahısı tutuldu, bu siyahı üzrə də bizi sahilə buraxacaqlar. Sərnişinləri komandalara böldülər, hər komandanın bir rəhbəri var. Rəhbərlər xüsusi təlim görmüş bələdçilərdir. Hazırda qaydalar izah edilir. Antarktidaya ayaq basan hər kəs beynəlxalq qaydalara əməl etməlidir. Bununla bağlı hər birimiz yazılı sənəd imzaladıq.

Sizin üçün maraqlı ola biləcəyini düşündüyüm bəzi qaydaları qeyd edim:

Sahildə bələdçilərin təyin etdiyi hərəkət trayektoriyasından çıxmaq qəti qadağandır. Bəzən buzlaqların arasında çatlar əmələ gəlir, lakin bu çatların üzəri qarla örtüldüyündən biz onları görmürük. Hərəkət traektoriyasından çıxdıqda bir göz qırpımında bu yarğanlardan birinə yuvarlana bilərsən ki, bunun da sonu heç yaxşı qurtarmaz.

Gəmidən sahilə heç bir qida aparmaq olmaz. Sahildə rastımıza çıxan heyvanlara yaxınlaşmaq, onları yemləmək, ürkütmək, ümumiyyətlə, hündürdən danışmaq qadağandır, heyvanlara qartopu atmaq da olmaz. Pinqivinlərin arxasınca düşməyə də icazə yoxdur, əgər yolunuz kəsişərsə, onların keçməsinə imkan yaratmalısınız.

Sahili heç bir səbəblə çirkləndirmək olmaz. Səyyahlar təbii ehtiyaclarını belə yalnız və yalnız gəmidə təmin etməlidirlər. Çıxılmaz hallarda gəmidən gətirilmiş xüsusi dəmir qablardan istifadə olunur ki, bu qablar sonradan gəmiyə geri aparılır və yalnız orada təmizlənir.

Ümumi qaydalara əməl etməyənləri də təlimdə iştirak etməyənlərlə eyni aqibət gözləyir. Onlar gəmiyə qaytarılır, sahilə çıxışları məhdudlaşdırılır və ya tamamilə ləğv edilir.

Uğurlu yollar!!! Səfər boyu məlumat verəcəyik.

Mənbə: Rövşən Abdullaoğlu / Rovshan Abdullaoglu

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ  WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

Vahid Çəmənli və Zaur Ustac

Şair Vahid Çəmənli və şair – publisist Zaur Ustac xoş bir günün xatirəsi. (Vahid Çəmənli “USTACIN QONAĞI” layihəsində)

Bakı ş. 08.12.2019 – cu il.

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ  WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

SONA AMAL – VÜSAL

VÜSALLA ÖMRÜM BARIŞMIR

Bənzəyir göz yaşım yaz yağışına,
Dolaram, yağaram, kəsən deyiləm.
Ömrümün qatarı yetib qışına,
Yarpaqtək tıtrəyıb, əsən deyiləm.

Nə vaxtdır həsrətəm, xoş baxışına,
Özgə baxışına heç vaxt baxmaram.
Qıymazsan, bilirəm, gözüm yaşına,
Çağlaram, ta qəlbdən qəlbə axmaram.

Qar-boran bağlasa, bəndi-bərəmi,
Qəm-kədər yurd salsa, başımın üstə.
Oldu məhəbbətin dərdim məlhəmi,
Sanki yaş gəlmirdi, yaşımın üstə.

Qəlbimə xal saldın, tər lalə kimi,
Dərdimi içimə büküb saxlaram.
Özgə masasında piyalə kimi,
Badədən badəyə dolub axmaram.

Atəşə həsrətəm, öz ocağımda,
Odum çoxdan sönüb, qorum alışmır.
Hicran at səyridir, eşq oylağımda,
Amalam, vüsalla ömrüm barışmır.

07. 12. 2019.

Müəllif: SONA AMAL

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ  WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru