Təvəkkül Goruslu

ana şeirləri” layihəsindən növbəti şeir

NEÇƏ Kİ…

Neçə ki, var idin, dünya yar idi,
Fələk hiss elədi, bildi , ay ana!
Neçə ki, var idin, dünya var idi,
Səninlə iç dünyam öldü, ay ana!

Neçə ki, var idin , şaddı ürəklər,
Yaman mehribandı oğulun, qızın!
Sən getdin zəhəri daddı ürəklər,
Soyuğu, sazağı görməsin üzün!

Neçə ki, var idin, quru nəfəsin,
Məlhəmdi bizlərə dosta , yoldaşa.
Apardın özünlə yaşam həvəsin,
Mehrimiz salmışıq qranit daşa!

Neçə ki, var idin, o , kiçik otaq,
Bizlərə behiştdi, cənnətdi, ana!
İndisə torpaqdı yatdığın yataq,
Oğlun yox, qızın yox, dönsən hayana!

Neçə ki, sağ idin sənə qaçardı,
Sənin tək oğlunun qoxuyanı yox!
Şirin kəlmələrin könlün açardı,
Nəzər duasını oxuyanı yox!

Neçə ki, var idin nurlu gözlərin,
Yoluma mayakdı, işıqdı, ana!
Qanundu, yasaydı müdrik sözlərin,
Təvəkkül önündə uşaqdı, ANA!

25.07.2019.

Müəllif:TƏVƏKKÜL GORUSLU MƏMMƏDOV

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ  WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

Mehman Göytəpəli

  sən həmişə mənimləsən

Yadımda belə qalmısan

Üzülməyib eşqin hələ
Canımda hələ qalmısan,
Sən ağ gülü çox sevərdin,
Yadımda belə qalmısan,,,

Yadımda qalıb gülüşün,
Yadımda gözlərin qalıb,
Qəlb qapımın kandarında,
Son ayaq izlərin qalıb,,,

Bu dünyamda hər şey yalan,
Bircə gülüm, sən gerçəkdin.
O gecəsiz, ağ dünyamda,
Mənim üçün ağ çiçəksən…

Sən sönməyən həyat eşqim,
Sən bir yaşam bəstəsiydin.
Sən ağ gülü çox sevərdin, 
Sən ağ gülün xəstəsiydin…

Gəl, o sənli arzuları,
Bir-bir üzüm, dərim sənə,
Gəl yolum ağ saçlarımı,
Gül əvəzi verim sənə…

Müəllif: MEHMAN GÖYTEPELİ

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ  WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

ƏJDƏR ƏLİZADƏ

söz dünyası – əruz

ƏLİNDƏN…
(Həzəc bəhri: növ-8, variant I)

Könlüm, gözüm imdad diləyir yarın əlindən,
Allah günü heç görmədim əğyarın əlindən.

Bülbül kimi şux nəğməm ilən güllü çəməndən
Ötdümsə də, fəryad elədim xarın əlindən.

Hicran qəmi lap saldı mənim canımı əldən,
Ruhum da uçub getdi o dildarın əlindən.

Bilməm, niyə rəhman yaradıb qəlbimi ətdən,
Kövrək ürəyim xəstədi ruzgarın əlindən.

Həmdəm də gəlib yarəmə bir qoymadı məlhəm,
Artıbdı qəmim bax belə qəmxarın əlindən.

Kim ərz eləsin halimi ol yarə bir axşam,
Gəlsin, çiçək alsın bu diləfgarın* əlindən.

Əjdər, yenə “yarım” deyərək çöllərə düşdün,
Gördünmü vəfa, nazlı “vəfadarın” əlindən?..

*-diləfgar = ürəyi sınmış

25.07.2019

Müəllif: ƏJDƏR ƏLİZADƏ

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ  WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

Gülzar İbrahimova

müəllim haqqında şeir

Mənim əziz müəllimim!

Müəllimə ta qədimdən, 
Böyük hörmət, ehtiram var.
Bu iş hələ lap keçmişdən,
Müqəddəs peşə sayılar.

Yaxşı ki, bizi sevən, 
Gözəl müəllimlər var!
Yoxsa yaza bilməzdik, 
Hesab da öyrənməzdik.

Müəllim olmasaydı, 
Uşaqlar oxumazdı, 
Heç kim məktəbə gedib,
Bilik, savad almazdı.

Müəllim olmasaydı,
Təyyarə də olmazdı,
Mürəkkəb sxemləri,
Heç kim çəkib qurmazdı

Müəllim olmasaydı, 
Həkimlər də olmazdı,
Xəstələnsəydi kimsə,
Dərmanı tapılmazdı.

Keçmişlə yaşayardıq, 
Çox savadsız qalardıq.
Heç sevinməzdi insan,
Çox pis olardı Cahan…

Deyirəm: “Müəllimə!
Ey gözəl, nəcib insan!
Yaxşı ki həyatımda, 
Müəllim kimi varsan!

Müəllif: GÜLZAR İBRAHİMOVA

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ  WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

Rəfiqə Abbasova

Dərdimiz bir ildə böyüdü

Dərdimiz bir ildə böyüdü,Allah,
Qocaldı dərdimin beli büküldü.
İnləyib can verir Ağdamım Allah,
Düşmən gülüşündən qəlbim söküldü.

Zərif bənövşəsi barıt qoxuyur,
Bulaqların gözü qan yaşla dolub.
Çölləri toplardan giksinib durur,
Çəməni,çiçəyi xiffətdən solub.

Bəzən xəyalımda əlimdə bayraq,
Gedirəm ot basmış yollarıyla mən.
Ağdamın dərdini hər gecə-gündüz,
Çəkməkdən düşübdür saçlarıma dən.

Müəllif: Refiqe Abbasova

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ  WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

Mövlud Ağamməd

mövlud ağammədin söz dünyasından

ÜÇLÜK (əruz)

Dərddən usanıb dərdinə dərman diləyirsən.
Dərdin ola, ey dil, onu qəmxarla bölərsən,
Dərdin ola qəmxarla bölərsən və gülərsən.
***
Sordum, necə yansın oda aşiq, qəmi yoxdur?
Yanmaq ilə şəm dərdinə pərvanədi dərman,
Yanmaq ilə pərvanədi dərman, budu fərman.
***
Saxlarmı könül, gər edəsən sirrini pünhan?
Çoxdur mənə dərdim eşidib tənə edənlər,
Çoxdur eşidib tənə edənlər və gülənlər.
***
Olsun, bu da bir dərddi, ürək dözməyə hazır.
Dözməz o ürək sevməyəcək. qəm ona yaddır,
Dözməz o ürək qəm ona yaddır, bu da addır.
***
Bəsdir bu qədər dərd elədin dərdini, Mövlud.
Sən dərdini çək, çək ki, qəmin çarəsi qəmdir,
Sən dərdini çək, çarəsi qəmdir və sitəmdir.

30.01.2016.Zərdabi.

Müəllif: MÖVLUD AĞAMMƏD

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ  WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

Səbahət Lənkəranlı

LƏNKƏRANIM

Səndən ayrı düşəndə mən,

Rahat olmur bir an canım.

Ürəyim sənə bağlıdır ,

Ana yurdum Lənkəranım.

Könlüm səni daim anar,

Sən olmasan cismim donar.

Sənsiz ürəyim dayanar,

Ana yurdum Lənkəranım.

Gül-çiçəkdir dörd bir yanın,

Göz oxşayır gülüstanın.

Ucalıbdır şöhrət-şanın,

Ana yurdum Lənkəranım.

Portağalın , limonun var,

Ətirlisən gözəl diyar.

Səndə ömrüm şən, bəxtiyar,

Ana yurdum Lənkəranım.

Bir tərəfin mavi dəniz,

Təbiətin əsrarəngiz

Sənsən mənə candan əziz,

Ana yurdum Lənkəranım.

03.06.2019.

Müəllif: Səbahət Ismayilova

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ  WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

RAMİZ HƏSƏNLİ – ANA ŞEİRİ

ANA ŞEİRLƏRİ” LAYİHƏSİNDƏN NÖVBƏTİ ŞEİR

ANA

Qarşımda bir ana durur, 
Qəlbi oddur, çöhrəsi nur. 
Övlad arxa, övlad qürur, 
Hər kəlməsi, sözü ana!

Həyat onsuz heç, hədərdir, 
Məhəbbəti nə qədərdir, 
Övlad ölməz bir əsərdir,
Müəllifdir özü ana!

Niyə yolu çən-dumandır, 
Qəlbi kövrək bir kamandır, 
Qocalmayan bir insandır, 
Haqlasa da yüzü ana!

Baş əyirəm bu varlığa, 
Getmə məndən sən uzağa, 
Həyat verib çox uşağa, 
Bir dünyadır duyan ana!

Müəllif: Ramiz Hasanli

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ  WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

Qırğız yazarlar AYB-də

QIRĞIZ YAZARLAR AYB-də OLUB – TƏDBİRDƏN FOTOLAR:

Mənbə (23.07.2019) :Chingiz Abdullaev

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ  WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

Nəriman Zeynalzadə

AD GÜNÜNÜZ MÜBARƏK !!!

Bu gün ( 25 July 1954 ) tanınmış şair Nəriman Zeynalzadənin doğum günüdür. Ad gününüz mübarək, Nəriman müəllim. Sizə Uca Yaradandan uzun ömür, can sağlığı və işlərinizdə müvəffəqiyyyətlər arzu edirik… Uğurlarınız bol olsun·!!! 

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ  WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru