Zaur Ustac – “Oriyentir Ulduzu”

“ORİYENTİR ULDUZU” YENİDƏN NƏŞR OLUNUB

Azərbaycan Respublikasının Milli Qəhrəmanı Mübariz İbrahimov haqqında olan “Oriyentir Ulduzu” kitabı  #Mubariz31  xeyriyyə tədbirləri çərçivəsində məhdud sayda yenidən – altıncı dəfə nəşr olunmuşdur… Bu işdə həmişə bizə təmənnasız dəstək olan Xaqani  müəllimə təşəkkürlər… Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin, bizlərə güc və vaxt versin ki, onların qanını yerdə qoymayaq… Amin… AMEN…

USTAC.AZ
WWW.YAZARLAR.AZ VƏ WWW.USTAC.AZ

#zaurustac #yazarlaraz #ustacaz #yazar #ustac #zaur_ustac

#sevin_ki_seviləsiz  #yaşayaq_yaradaq  #yazarlar_ancaq_yazarlar

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

=========================================================

QƏLƏNDƏR XAÇINÇAYLI

Bundan ağır dərd olar?

Qəriblikdə çürüdük,
Getdi ömür, getdi gün.
İçin- için əridik,
Bitdi ömür, bitdi gün.

Bir iz sala bilmədik,
Bu torpağın üstündə.
Biz çatıldıq, dinmədik,
Bu torpağın üstündə.

Neçə yerdən çapıldıq,
Talan oldu talamız.
Topa qoyub atıldıq,
Viran qaldı qalamız.

Bülbüllərin talası
Qarğalara qalıbdı.
Özünə gəl, balası,
Çaqqallar çoxalıbdı.

Dədəmizin yurdunu
Yağılara vermişik.
Gözlərimiz kordumu?!
Ölənlərlə ölmüşük.

Biz xəyanət edirik,
Xəyanətin dalınca.
Deyin, hara gedirik?
Əzrail can alınca.

Daha yoxdur umacım,
Deyim sözümü ona.
Kəsilibdir əlacım,
Göz baxır yana-yana.

Arazularım puç oldu,
Sındı qolum-qanadım.
Göy üzünə qalxsa da
Eşidilmir fəryadım.

Bu dünyanın üzü bərk,
Rəhmu yoxdur Allahın.
Bəlkə ona gorə də
Eşidilmir bu ahım.

Açılmadı başımız,
Müsibətdən, bəladan.
Ağır gəldi daşımız,
Tənə vurduqca nadan.

Mənim oğul, qız balam,
Qaçqın, köçkün, didərgin.
Məzarlardır dağılan,
Gözlər dolu nifrət, kin…

Biz nə etdik ilahi?
Dərdi verdin sən bizə.
Parçaladın milləti
Vətənli vətənsizə.

Bundan ağır dərd olar,
Yad əllərdə obamız.
Xalq bu qədər alçalar?!
Dağılıbdır yuvamız.

Əlim çatmır ellərə,
Solub bağça-bağımız.
Batdıq qəmə, kədərə,
Sinəmizdə dağımız.

Özünə gəl qadası,
Boynumuza minən çox.
De, hardasan balası,
Gözlərimi alıb tor.

Müəllif: QƏLƏNDƏR XAÇINÇAYLI

USTAC.AZ
WWW.YAZARLAR.AZ VƏ WWW.USTAC.AZ

#zaurustac #yazarlaraz #ustacaz #yazar #ustac #zaur_ustac

#sevin_ki_seviləsiz  #yaşayaq_yaradaq  #yazarlar_ancaq_yazarlar

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

=========================================================

Mərziyə SARVAN

Mərziyə SARVAN (Eyyubova Mərziyə Camaləddin qızı)

Mərziyə SARVAN (Eyyubova Mərziyə Camaləddin qızı) 1980 – ci il, may ayının 12 də Ağsu rayonunun Sarvan kəndində anadan olub. 1987- ci ildə Sarvan kənd orta məktəbinin  I  sinfinə qəbul olub, 1997- ci ildə XI sinfi bitirib, həmin ilin sentyabr ayında Gəncə Pedaqoji Universitetinə  qəbul olub, 2000 – ci ildə bitirmişdir. Şeir yazmağa həvəsi hələ orta məktəb vaxtlarından başlamış, atasının vaxtsız vəfatı şeir yazmasına daha da təkan vermişdir. Hal – hazırda Laçın rayonu Etibar Əliyev adına Fərəcan kənd tam orta məktəbində müəllim işləyir. Mütəmadi olaraq,”Oxu məni”, “Azərbaycan müəllimi”, “Laçın” qəzetlərində şeirləri dərc olunur. “Ayrı qalmışam” adlı şeirlər kitabının müəllifidir. “ZİYADAR” MÜKAFATI laureatıdır. Ailəlidir. 3 övladı var.

USTAC.AZ
WWW.YAZARLAR.AZ VƏ WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

=========================================================

ABDULLA CƏFƏR – BİR AZ…


Bir az

Onsuz da qısadır bu həyat yolu,
Hər fikir ömürdən sökəcək bir az.
Ağlayıb kövrəltmə incə qəlbimi,
Unut dərdlərini, sevinək bir az.

Uşaqlıq çağları qayıtsın yenə,
Xəyallar keçmişi oyatsın yenə,
Arzu-diləyimiz boy atsın yenə,
Qayğısız illəri düşünək bir az.

Sevincli, kədərli sabahlar oldu,
Ömrümün yolları, boran, qar oldu.
Bəlkə də, bu bahar son bahar oldu,
Gəl yapış əlimdən tərpənək bir az.

Dünyamız bölünüb güclü-gücsüzə,
Silahlı-silahsız qalıb üz-üzə,
Tanrının neməti bəs etməz bizə,
Mizan-tərəzini düzəldək bir az.

Məndən uzaqdadır sevgilim, yarım,
Xiffətdən çürüyür bu ruhsuz canım,
Bura son mənzilim- gəlmişəm qalım-
Ruhum gəl məzara, diskinək bir az.

Müəllif: ABDULLA CƏFƏR

USTAC.AZ
WWW.YAZARLAR.AZ VƏ WWW.USTAC.AZ

#zaurustac #yazarlaraz #ustacaz #yazar #ustac #zaur_ustac

#sevin_ki_seviləsiz  #yaşayaq_yaradaq  #yazarlar_ancaq_yazarlar

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

=========================================================

MƏRYƏM ƏLİYEVA


Bir az dəli olasan ağıllılar gen gəzə…

Bir az dəli olasan “ağıllılar “gen gəzə,
Nə yaxşını ,nə pisi özün də bilməyəsən .
Addımların büdrəsə yaralansan dərindən,
Ellər ağlaya səni gözdən silinməyəsən.

Bir qulağın eşitsə biri qəfil kar ola,
Duymayasan ömrünü yalın ayaqlarınla.
Hönkürtüylə ağlasa ürək sənin yerinə,
Bağlayasan köksünü “qalın “ barmaqlarınla.

Yanğınlar ortasında közün alovsuz ola,
Özü içdən alışsa udmayasan tüstünü.
Tonqalının dilləri qalaq-qalaq olsa da,
Suluqların açılsa dadmayasan istini.

Xeyirin ortasında şər üstünü alanda,
Kəsilsə əl-ayağın qədər yenə yatmaya.
Baxışların danışsa susan dilin yerinə,
Olmasa da dayağın kədər sənə çatmaya.

Bir az dəli olasan ağıllılar gen gəzə,
Nə yaxşını ,nə pisi özün də bilməyəsən.
Addımların büdrəsə,yaralansan dərindən,
Ellər ağlaya səni,gözdən silinməyəsən.

Müəllif: ALİYEVA ALİYEVA MƏRYƏM

USTAC.AZ
WWW.YAZARLAR.AZ VƏ WWW.USTAC.AZ

#zaurustac #yazarlaraz #ustacaz #yazar #ustac #zaur_ustac

#sevin_ki_seviləsiz  #yaşayaq_yaradaq  #yazarlar_ancaq_yazarlar

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

=========================================================

TƏVƏKKÜL GORUSLU

YAMAN NİGARANAM…

Söylədin yoldayam… səmtim şəhərə,
Məşğuldum, bilmədim nə deyim həmən.
Ürəyim əl verib indi qəhərə,
Yaman nigaranam səndən bu gün mən!

Düşdünmü həmişə düşdüyün yerdə,
Gəldimi avtobus, mindinmi bir də?
Narahat xəyalım qəmdə, fikirdə,
Yaman nigaranam səndən bu gün mən!

Keçdiyin küçələr öpsün ayağın,
Çöhrəndən gün silsin kədər boyağın,
Nur saçsın gözünə, olsun mayağın,
Yaman nigaranam səndən bu gün mən!

Goruslu heyrandı sənli gününə,
Şerimlə səs verim səsin, ününə,
Misramı yol edim , düzüm önünə,
Yaman nigaranam səndən bu gün mən!

25.01.2019.

Müəllif: TƏVƏKKÜL GORUSLU MƏMMƏDOV

USTAC.AZ
WWW.YAZARLAR.AZ VƏ WWW.USTAC.AZ

#zaurustac #yazarlaraz #ustacaz #yazar #ustac #zaur_ustac

#sevin_ki_seviləsiz  #yaşayaq_yaradaq  #yazarlar_ancaq_yazarlar

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

=========================================================

MƏMMƏD QƏDİR – MƏNƏ

Mənə

Sənsiz bu dünya oturmur, 
Ölçüdə, biçimdə mənə! 
Çıxarın bu toy libasın,
Yas qurun içimdə mənə!

Qovub min günah, azmışam, 
Yasa nə lazım yazmışam, 
Azmışam, vallah, azmışam, 
Əl tutun seçimdə mənə!

Nə xeyri var, coşam, daşam, 
Qanadları sınmış quşam, 
Vəfasıza vurulmuşam
Nə olar, keçin də mənə!

Sağalmır dəlin, köçürəm, 
Yığışın, gəlin, köçürəm, 
Əcələ gəlin köçürəm, 
Ağ libas biçin də mənə!

Bəxtimdən oğrandı butam, 
Keyfi göylərdə tabutam, 
Beşik anam, qəbir atam, 
Bir məzar seçin də mənə!

Müəllif:MEMMED QEDİR

USTAC.AZ
WWW.YAZARLAR.AZ VƏ WWW.USTAC.AZ

#zaurustac #yazarlaraz #ustacaz #yazar #ustac #zaur_ustac

#sevin_ki_seviləsiz  #yaşayaq_yaradaq  #yazarlar_ancaq_yazarlar

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

=========================================================

ADİL CƏFAKEŞ – SU ALININDI

SU ALININDI

( təcnis )

Lap dövrü – qədimdən qabar əllərin, 
Tər ilə tökülən su alınındı. 
Kənar dur, toxunma arxın bəndinə, 
Növbəsi çatıbdı, su Alınındı.

Ağı de, bu lentə yazıl ağıyla, 
Yazılmaz tarixi yazı lağıyla. 
Ad varmı, baş hərfi yazıla ğ – yla ,
Sorduğum ikinci sual, ı – nındı.

Kəsmir ulamağın, u – dasan, “qağa”,
Sanma tar çətindi, ud asan, “qağa”.
Məni bacarmazsan udasan, “qağa”,
Adiləm, bu cavab sualınındı.

Müəllif: ADİL CEFAKES

USTAC.AZ
WWW.YAZARLAR.AZ VƏ WWW.USTAC.AZ

#zaurustac #yazarlaraz #ustacaz #yazar #ustac #zaur_ustac

#sevin_ki_seviləsiz  #yaşayaq_yaradaq  #yazarlar_ancaq_yazarlar

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

=========================================================

Məzahir İsgəndər – Yalandı…

Y A L A N D I

Bir nəğməli, sazlı-sözlü ürəyəm,
Toxunmayın, əl vurmayın, amandı!
Bir fırtına, bir tufan var içimdə,
Vallah, Nuhun tufanından yamandı!

Öz dünyam var, öz dünyamda yaşaram,
Nə azaram, nə yolumu çaşaram,
Sel olaram, bənd-bərəni aşaram,
Deməyin ki zaman sizin zamandı!

Zalım,sürmə üzərimə day,atı,
Zəhər etmə özünə bu həyatı,
Sağım qələm,solum qoşma-bayatı,
Önüm sazdı, arxam tardı, kamandı.

Şeirdi-sənətdi eşqin zirvəsi,
Ora qalxar, kimin var eşq həvəsi,
Mən Füzuli, mən Nəsimi nəvəsi,
Onlarla da adım durub-qalandı!

Dünya, etdin niyə mənlə qəsdi, de,
Mərdə mərd de, nakəsə nakəsdi de,
Ay Məzahir,qismətinə bəsdi de,
Sözdən sonra nə var, hər şey yalandı!
25.01.2019

Müəllif: MƏZAHİR İSGƏNDƏR

USTAC.AZ
WWW.YAZARLAR.AZ VƏ WWW.USTAC.AZ

#zaurustac #yazarlaraz #ustacaz #yazar #ustac #zaur_ustac

#sevin_ki_seviləsiz  #yaşayaq_yaradaq  #yazarlar_ancaq_yazarlar

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

=========================================================

Rahim Üçoğlanlı Rzayev

BİR TƏZƏ QƏM GƏTİRMİŞƏM

Dur ay könül.,aç qapını,
Bir təzə qəm gətirmişəm.
Nazın çəkib qeydə qalıb,
Güclə canda bitirmişəm..

Olmaz belə boy biçimdən,
Lərzə gələr yer güçündən,
Milyonlarla,qəm içindən,
Ən gözəlin götürmüşəm.

Ay ürək çəp baxma belə,
Qarşıla,xoş gəldin elə.
Bir də bu qəm düşməz elə,
Kandara tək ötürmüşəm..

Aç qoynunu yer ver ona,
Başqa qəlbə qoyma qona,
Qəm deyil ki, o bir sona,
Öz gölünə yetirmişəm.!

Ağdam-25.01.2019

Müəllif: RAHİM UCOGLANLİ

USTAC.AZ
WWW.YAZARLAR.AZ VƏ WWW.USTAC.AZ

#zaurustac #yazarlaraz #ustacaz #yazar #ustac #zaur_ustac

#sevin_ki_seviləsiz  #yaşayaq_yaradaq  #yazarlar_ancaq_yazarlar

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

=========================================================