Əbülfət Heydər – Ağbaba

“AĞBABAM”

(…düşmən süngüsünə keçən Vətənim Ağbaba və Ağbabalıların şərəfinə ithaf edirəm…)

Xalqımın incilər xəzinəsində,
Babam Nizaminin zər xəmsəsində,
Elin nəğməsində, cəngi səsində,
Nəsimimin qəzəlidi Ağbabam,
Oğuz yurdu, Türk elidi Ağbabam.
—————–
Alp Arslanın qibləgahı, ocağı,
Səlcuq tüklərinin nurlu çırağı,
Əsrlərdən gəlir səsi, sorağı
Gözəllərin gözəlidi Ağbabam,
Oğuz yurdu, Türk elidi Ağbabam.
—————–
Dədəm Qorqud orda qopuz çalıbdı,
Xan Öğuzum xəyallara dalıbdı,
Bayandur xan orda məskən salıbdı,
Xətayimin bülbülüdü Ağbabam,
Oğuz yurdu, Türk elidi Ağbabam.
——————
Aninin fəthində mən orda varam,
Çıldır döyüşündə sızlayır yaram.
Qardaş süngüsündə mən ahu-zaram,
Sinəm üstü qəm selidi Ağbabam,
Oğuz yurdu, Türk elidi Ağbabam.
——————-
Fələk məni beş əsirdi sınayır,
Köhnə yaram Çaldıranda qanıyır,
Vallah, billah şeytan bizi tanıyır,
Şair balan qəm əhlidi Ağbabam,
Oğuz yurdu, Türk elidi Ağbabam.
——————–
Göyçə dedim, dil ağzımda alışdı,
Təbriz dedim, kədər qəmə qarışdı.
Qarabağsız bağrım yandı, alışdı,
Dərdim yaman gülməlidi Ağbabam,
Oğuz yurdu, Türk elidi Ağbabam.
——————–
Boz Qaladan duman dağa qalxırmı..?
Ulu dağlar Arpa gölə baxırmı..?
Arpa çayım qəmli-qəmli axırmı..?
Əbülfət sənsiz dəlidi Ağbabam,
Oğuz yurdu, Türk elidi Ağbabam.
01.11.2019

Ağbabanın tarixi haqqında qeyd:

1.İyirmi illik Bizans hakimiyyətindən sonra Səlcuqlu Türk xaqanı Alparslan 1064-çü ildə Ani şəhrini fəth edərək Bizansları oradan qovmuşdur. Həmin il Kars və ətraf bölgələr (ağbaba bölgəsi) Anadolu Türkləri tərəfində fəth edildi.
2.1394,1400 və 1403-çü illərdə Temur xan Karsdan keçdi. Səfəfilər Ağqoyunlu imperatorluğunu yıxıb Kars və ətraf bölgələrə sahib çıxdılar.1394-1534-cü illərdə bölgə və ətraf mahallar (Ağbaba) Səvəfilər hakimiyyəri altında oldu.
1534-cü ildə Osmanlı xanı Sultan Səlim xan Çaldıran səfərindən sonra Karsa gəldi .Kars və ətraf bölgələr Osmanlı imperatorluğunun tabeliyinə keçdi..Bundan sonra Osmanlı dövləti ilə Səfəvi dövləti arasında Kars bölgəsində strateji döyüşlər başlandı.
3.Qardaş qırğını. Səfəvi-Osmanlı müharibəsinin (1578-1590) gedişində, 1578-ci il 9 avqustda Osmanlı dövləti ilə Səfəvi dövləti arasında Çıldır gölü ətrafında Osmanlıların qələbəsi ilə nəticələnən döyüş baş verdi.Bu döyüşdə hər iki tərəfdən 20000 min adam öldürüldü
4.Qars müqaviləsi. Zaqafqaziya Sovet Federativ Sosialist Respublikası ilə Türkiyə arasında 13 oktyabr 1921-ci ildə bağlanmış sülh müqaviləsinə əsasən Ağbaba mahalın böyü bir ərazisi Ermənistan SSR-nin tərkibinə qatıldı
5.1988-ci il erməni daşnaqları tərəfindən Ağbaba mahılından Azərbayçanlıların deportasiyasının son nöqtəsi qoyuldu. Azərbaycanlılar 1988-ci ildən etibarən ermənistandan tam şəkildə qovuldu.

Müəllif:Əbülfət HEYDƏR

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ   WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

Əbülfət Heydər – Ay Ana…

ƏBÜLFƏT HEYDƏRDƏN BİR ŞEİR

MƏN QƏRİBƏ BİR LAYLA DE AY ANA

“Ağbaba” deyəndə sızlayır yaram,
Mən qəribə bir layla de ay ana.
Qədirsiz-qiymətsiz bir sənətkaram,
Mən qəribə bir layla de ay ana.
—————
Anam “Qarabağı” vermişik yada,
Mərd yıxılıb, nəmərd yetib murada.
Mənim dərdim bir dağ olub dünyada,
Mən qəribə bir layla de ay ana.
————–
Hicran yolumuza çəkibdi hasar.
Döyür bizi çovğun, boran, şaxta, qar
Dərdi dağıtmağa demə ki, nə var
Mən qəribə bir layla de ay ana
————–
Hicran yeksanıyam, dərdim ozandı,
Qaranlıq zindanda başım qazandı,
Bu həsrət, bu niskil yaman uzandı,
Mən qəribə bir layla de ay ana.
————–
Köhlənib yorulub, yollarda qaldı,
Fələk başımıza boz torba saldı,
Yavaş-yavaş taleyimi çən aldı,
Mən qəribə bir layla de ay ana.
————–
Vətən deyə-deyə, el deyə-deyə,
Sərkəndar gəzirik qəm yeyə -yeyə,
Səxavət, mərhəmət çəkilib göyə,
Mən qəribə bir layla de ay ana.
————-
Çəmənin xətrinə, gülün xətrinə,
Bir qaçqın-didərgin elin xətrinə,
Əbülfət tək əhli dilin xətrinə,
Mən qəribə bir layla de ay ana
————-
09.10.2019.

Müəllif: ƏBÜLFƏT HEYDƏR

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ  WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

Əbülfət Heydər

AD GÜNÜNÜZ MÜBARƏK !!!

Bu gün (20 sentyabr 1963) gözəl insan, etibarlı dost, əsl ziyalı və ozan ruhlu sevimli şair Əbülfət Heydərin doğum günüdür. Ad gününüz mübarək, Əbülfət müəllim!!! Sizə uzun ömür, can sağlığı, bütün işlərinizdə müvəffəqiyyətlər arzu edirik.

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ   WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

ƏBÜLFƏT HEYDƏR

Hörmətli sənətkarımız Sultan Abbasovun mənə ünvanladığı “Bu dağı sənnən” şerininə cavab. 

BU DAĞI SƏNNƏN

Bir elli, bir dərdli Əbülfət Heydərə
——————
Gəl xəyal bağında bir yuva quraq,
Qaranquşu mənnən, budağı sənnən.
Laylalı balamız – Vətən həsrəti,
Bərabər bəsləyək bu dağı sənnən.
——————-
Ulu Ziyaratım göylərə dayaq,
Ümid çırasını sərt dumanda yax.
Mən sənə təsəlli, sən mənə dayaq,
Yan-yana dolanaq bu dağı sənnən.
——————
Yazıq oldu şəriətə, həm dinə,
Orucoğlu həm ağlaya, həm dinə.
Verək duamızı Tanrı həmdinə,
Bəlkə, uzaq edə bu dağı sənnən.

27.03.2019 .
Müəllif: Sultan Abbasov

“DÜŞMƏN SÜNGÜSÜNƏ KEÇƏN AĞBABAM”

Yavaş- yavaş yaddan çıxır el-obam, 
Nənəm haray salır, inləyir babam.
Düşmən süngüsünə keçən Ağbabam,
Sızıldayan söhbətim ooy.., sözüm ooy…
————-
Dağılıb yurdumun piri oçağı, 
Sönüb sarayların əlvan çırağı,
Xəyalda gəzirəm aranı, dağı,
Talan olmuş topağım ooy.., düzüm ooy… 
————–
Kəfənə bürünüb aranım, dağım, 
Sönüb yurd yerində isti ocağım,
Sinəm üstə silinməyən bu dağım,
Odu sönüb külü qalan közüm ooy…
—————
Ürəkdə həsrətim qırış bağladı,
Hicran gözlərimdə qəhər çağladı. 
Ah çəkməkdən səbr daşı ağladı,
Selə dönən kirpiym ooy.., gözüm ooy… 
—————
Kəlbəcər, Laçınım düşmənə qaldı,
Çöyçəm, Şuşam, Ağdam tamam talandı.
Fizulim alışdı, Xocalım yandı,
Dərbəndim, Borçalım, can Təbrizim ooy… 
—————–
Dərd çəkmə, düşünmə belədi dünya,
Məni ələyindən ələdi dünya,
Deyib gülməkdən də elədi dünya
Kökdən düşən kamanım ooy.., sazım ooy… 
————–
Əbülfət Heydərin dərdi ağırdı,
Qayadan ağırdı, dağdan ağırdı.
A Sultan saçlarım vaxtsız ağardı,
Qışa dönüb baharım ooy.., yazım ooy…

28.03.2019 .

Müəllif: Abulfat Heydar

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ  WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru