Zaur Ustac – Tur alacam…

APREL ŞEİRLƏRİ SİLSİLƏSİNDƏN

TUR ALACAM

(Şəhidimiz Tural Əhmədovun oğlu Turalın dilindən)

Dədəm Qorqud səhv ad verməz,
Doğulmuşuq tur almağa!!!
Od ərənlər öc saxlamaz,
Doğulmuşuq öc almağa!!!
* * *
Gözlərimin içinə bax,
Gözünüzü oyacağam!!!
Hünərin var, tur düzənlə,
Tüm turları alacağam!!!
* * *
Sanma, qanı qalar yerdə,
Törəmizdir, alacağam!!!
Tək atamın qanın deyil,
Haqqımızı alacağam!!!
* * *
Yağmurlu günü sal yada,
Yenə taxtu-tac alacam!!!
Tarixdə yüz il, bir gündü,
Geci- tezi bac alacam!!!

28.04.2016 Bakı.

Müəllif: Zaur Ustac

© Zaur USTAC,2018. Bakı.
WWW.YAZARLAR.AZ və WWW.USTAC.AZ

Sona İsmayılova – SƏNGƏR


APREL ŞEİRLƏRİ SİLSİLƏSİNDƏN
SƏNGƏR
(Lələtəpə şəhidlərinin xatirəsinə)

Ana namusudur, bacı isməti.
Boynuna biçilib ərən xisləti 
Bu ulu millətin uca qisməti,
Haqqın ən müqəddəs yeridir SƏNGƏR!

Ocağı alışıb Babək közündən,
Bir cınqı yayınmaz qırğı gözündən.
Vətən kəlməsindən, Vətən sözündən
Güc alan möcüzə, sehrdir SƏNGƏR!

Müqəddəs olçüdür, müqəddəs mizan,
Varlığı düşmənin varlığın pozan,
Vətəni şəfqətlə bağrına basan ,
Isti bir qucaqdır, mehrdir SƏNGƏR!

Üçrəngli bayrağı dalğalandıran,
Düşmənin bağrını yaxıb-yandıran
Göyçəli Sonanı ilhamlandıran,
Bir döyüş himnidir, şeirdir SƏNGƏR!

Müəllif:SONA İSMAYILOVA

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ  WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

Rəfiqə Qasımqızı – Şəhidim

APREL ŞEİRLƏRİ SİLSİLƏSİNDƏN

ŞƏHİDİM

(Allah sənə rəhmət eləsin Təbriz bala!Allah bütün şəhid balalarımıza rəhmət eləsin! ALLAH şəhadətinizi qəbul etsin!)

Şəhidləri aglamazlar deyirlər,
Bəs nə ilə ovunduraq ürəyi.
Fəth etdiyi ucalıqlar zirvədir,
Oğullardır bu vətənin gərəyi.

Göz ilə görünməz,ölçüyə gəlməz,
Göz yaşının nə ağrısı,ağırı.
Hər oğul zirvəyə ucala bilməz,
İgid oğul vətən səni çağırır.

Deyirlər ki,ölməz olur ŞƏHİDLƏR,
Son görüşü bayrağıdır şəhidin.
Son nəfəsdə qucaqlayıb öpdüyü,
Vətənin torpağıdır Şəhidin.

Müəllif: Refiqe Abbasova

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ  WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

PƏNCƏLİ HAQQINDA ŞEİR

APREL ŞEİRLƏRİ SİLSİLƏSİNDƏN

QUCAĞINI GENIŞ AÇ…
(Gizir Pəncəli Teymurova həsr olunur.)

Qucağını geniş aç, gəlirəm Ana Torpaq,
Çox döymüşdüm qapını, səhər-axşam taq-taraq,
Hər gəlirəm deyəndə, əlimdə vardı bayraq,
O qutsal əmanətin, ünvanına yetibdi…. ….
Sancmışam Sancağımı, rahat gəlirəm indi….

* * *
Səhər-axşam deyərdim, bu canım sənə fəda,
Nə olur mənə olsun, təki sən görmə qada,
“Komandir yaxşı olsa, ordunu verməz bada”,
Komutanım öndədir, gül-çiçək düz yoluna….
Sıra ilə gəlirik, yer ver girək qoynuna….
* * *
Çox dilək diləmişdim, Bayraq olsun kəfənim,
Xəyalım gerçək olub, sevinməsin düşmənim,
Dualarım qəbuldu, ağlamasın sevənim,
Ana, sən də gözünün qorasını sıxma ha…
Oğulun adı üstə, qurban gedər torpağa!!!

12.04.2016. Bakı.

Müəllif: Zaur Ustac

© Zaur USTAC,2018. Bakı.
WWW.YAZARLAR.AZ və WWW.USTAC.AZ

ZAUR USTAC – VƏTƏN OĞLU

APREL ŞEİRLƏRİ SİLSİLƏSİNDƏN

VƏTƏN OĞLU
(Aprel Şəhidlərinin ili günü Bakıda bərk yağış yağdı...)

Göylər də hönkürüb, ağladı bu gün,
Buludlar göz yaşın saxlaya bilmir….
Damından göz yaşı axıdan koma, 
Kövrəlmiş ananı ovuda bilmir….
* * *
Hardasa, bir bala ata gözləyir,
Əlində bir Bayraq gələydi bu gün….
Müəllim istəyib stol üstünə,
Anası alaram, söyləyir hər gün….
* * *
Bir Ata istəyir oğlu bu gün də,
Həyətə tələsik girsin nə olar….
Arxaya baxmadan sürüb maşını,
Bütün gül-çiçəyi əzsin nə olar….

* * *
Elə bilirsən ki, bitər siyahı
Dolabda islanıb bir cib dəsmalı….
Asılqan saxlamır çim su mundiri,
Havadan asılıb bir ər sığalı….
* * *
Bir otaq küncündə bacı naləsi,
Birində qardaşın hıçqırtısı var…
Məhəllə uşağı, qrup yoldaşı,
Bu gün qəmgin durub meyvə satanlar….
* * *
Adi çörəkçi də xiffət eyləyir,
Çəkməçi çəkməsin görüb ağlayır….
Alışqan verdiyi bardakı qızın,
Bu yağış qəlbində tonqal qalayır….
* * *
Körpə uşaqlar da haçandır qəmgin,
Boylanır həyətə, ancaq görməyir….
Ana paltar ipin kəsibdi çoxdan, 
Fəxrlə sərdiyin, daha sərməyir….

* * *
Göylər yas saxlayır, Yer qəribsəyib,
Təşnədir mərdlərin yeni nəşinə….
Torpaq əkənindir, əkən də bizik,
Göylərdə gəzənin Yer nə işinə….
* * *
Göylər bizə qahmar, Yer bizə mənzil,
Qəlbin dolanmasın, ey Vətən oğlu….
Nəsimi, Bəhmənyar gör nə vaxt olub???
Vətən də unutmur haqq tapan oğlu….

02.04.2017. Bakı. (14. 30. 1 0’)

Müəllif: Zaur Ustac

© Zaur USTAC,2018. Bakı.
WWW.YAZARLAR.AZ və WWW.USTAC.AZ

NƏCİBƏ İLKİN – ŞƏHİD AYIM…

APREL ŞEİRLƏRİ SİLSİLƏSİNDƏN

Şəhid ayım, aprelim…

Bahar nəfəsli sinən güllələrə tuş gəldi,
Ağu dedi bülbülün, qaranquşun nəğməsi.
Çiçəklərin, güllərin gözlərindən yaş gəldi,
Daraldı hər bir yerdə təbiətin nəfəsi.
Şəhid ayım, aprelim!

Qönçə-qönçə gül açan güllərin güllələndi,
Şəhid ətrin yayıldı, qara geydi buludlar.
Hər arzun, hər diləyin qəlbində düyünləndi,
Torpağına, daşına başın əydi buludlar.
Şəhid ayım, aprelim!

Dalğalandı dəniz tək, çaxdı ildırım kimi,
İgidləri hayladı azadlığın işığı.
Ölümə sinə gərən ərən oğullarına,
Əbədiyyət yaratdı o bahar yaraşığın.
Şəhid ayım, aprelim!

Nəfəsində igidlik toxumları səpildi,
Şəhidlərin ruhunda açıldı danın gözü.
Qönçələrin qan əmdi, küləklərin acıdı,
Çiçək açdı dilində azadlıq adlı sözün.
Şəhid ayım, aprelim!

İnamından güc aldı, igidlərin nərəsi,
Könlün qana boyandı, nəfəsin lalə rəngi.
Səngəri salamladı qaranquşun müjdəsi,
İntiqam, qisas dedi azadlığın çələngi.
Şəhid ayım, aprelim!

Vətən adllı tarixin düşüb igid payına,
Aprel şəhidlərimin qızıl səsli bu ünü.
Şəhidlərim doğuldu dil açdı sinən üstdə,
Apeliin ikisində yazıldı doğum günü.
Şəhid ayım, aprelim!

Müəllif: NECİBE ILKİN

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ  WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

ANITI OLMAYAN ANIM GÜNÜ – 31 MART SOYQIRIM GÜNÜDÜR…

İNCİ,  QƏRƏNFİL…

(Qərənfilə yazığım gəlir…)

Olsan da, bu işdə ən son müqəssir,

Gəl, məndən incimə, inci qərənfil…

Utanc çiçəyisən, utanc çiçəyi,

İstəsən lap  məndən inci, qərənfil…

*        *        *

Ruhum bu halından çox mütəəssir,

Yenə döşənmisən küçəyə, daşa…

Qaxınc  çiçəyisən, qaxınc çiçəyi,

Qaxanc  örf-adətə, öfkəyə, başa,

*        *        *

Bu işdə bilmirik, kimdi müqəssir,

Bizim üz qaramız, qırmızımızsan…

Həya örpəyisən, güvənc ləçəyi,

Sən bizim dünyaya qırımımızsan…

*        *        *

Ustac  tək oğullar çox mütəəssir,

Üz-üzdən utanır, dözür ağrına…

Əlacsız-əlacsız ödünc çiçəyi,

Silah əvəzinə sıxır bağrına…

20.01.2018.  Bakı. (15:00)

MÜƏLLİFİN ÖZ SƏSİ İLƏ:

Müəllif: Zaur Ustac

© Zaur USTAC,2018. Bakı.
WWW.YAZARLAR.AZ və WWW.USTAC.AZ

Qeyd:

Çox təəssüf ki, hələ də o müdhiş günlərdə (31 mart və bu ərəfədə…) Bakı şəhərinin kütləvi qətillər – qırğınlar törədilmiş, talanmış, yandırılmış, dağıdılb viran qoyulmuş mərkəzi – görkəmli yerlərin birində o günlərin dəhşətini gözlər önünə gətirib, canlandıra biləcək əzəmətli bir abidəmiz və məktəblilərə, xarici qonaqlara, “sapı özümüzdən olan baltalara” – qanmazlara – göstərə biləcək bir muzeyimiz yoxdur… Çox təəssüf…