TALEH XƏLİLOV

HESABAT UĞURUN ÖZÜLÜDÜR !    

Bəli bu sözün əsl mənasında cidi bir işlə məşğul olan şəxsin həyatı demək olar ki, hesabatlar zəncirindən ibarətdir. Bu zəncirin ilk halqası hər günün yekununda mən bu gün nə etdim, hansı məsədimə nail ola bildim? Sualına tapılan cavabla başlayır və həftənin, ayın, rübün, nəhayət ilin yekunu ilə bitir. Hərə növbəti mərhələnin sonunda alınan cavablar ümumi uğurun tərkib hissəsi olub fəaliyyət sahəsindən asılı olmayaraq, istənilən şəxsin inkişafı üçün vacibdir. Bu baxımdan Naxçıvan Dövlət Universitetinin “Pedaqogika və psixologiya” kafedrasının baş müəllimi, pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru Taleh Fərman oğlu Xəlilovun 2019-cu ildə dərc оlunmuş еlmi, tədris-mеtоdik və elmi-publisistik işlərinin S İ Y A H I S Ina nəzər saldıqda ötən 2019-cu ili gənc alim üçün qənaətbəxş saymaq olar:

İşin adı İşin növü Nəşriyyat, jurnal və s. İşin həcmi Həmmüəllif-lər
1 Orta əsr Azərbaycan mütəfəkkirlərinin şəxsiyyət tərbiyəsi haqqında fikirləri Dərs vəsaiti Naxçıvan: Məktəb, 2019 102 s.  
2 Ümumi pedaqogika Proqram Naxçıvan: Məktəb, 2019 28 s.  
3 Müasir şəraitdə şəxsiyyətin formalaşması prosesində tarixi-nəzəri fikrin öyrənilməsinin əhəmiyyəti Məqalə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi Əsərləri, Naxçıvan, Qeyrət, 2019, № 1 (98) 4 s.  
4 Muxtariyyət dövründə Naxçıvanda müəllim kadrlarının hazırlığı Respublika Elmi Konfrans “Naxçıvan Muxtar Respublikasının 95 illik yubileyi”nə həsr olunmuş konfransın materialları, Naxçıvan Dövlət Universiteti, Naxçıvan, Qeyrət, 2019 4 s.  
5 Nahçivan’da pedagojik eğitimin gelişiminde Ordubad ilkokulu’nun rolü Məqalə Karadeniz Araştırmaları Dergisi, Cilt 16, sayı 63, Türkiye, Ankara, 2019   8 s.  
6 Milli lider Haydar Aliyev’in eğitim ve terbiye ile ilgili görüşleri Beynəlxalq Elmi Konfrans Hoca Ahmet Yesevi 1.Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Türkiye, Adıyaman, 2019 7 s.  
7 Muxtariyyət dövründə Naxçıvanda ali və ortaixtisas təhsilin inkişafi məsələsi   Respublika Elmi Konfrans “Naxçıvan Muxtar Respublikasının 95 illik yubileyi”nə həsr olunmuş “Muxtariyyətin bəhrələri: Naxçıvanda elm və təhsil” mövzusunda keçirilmiş konfransın materialları, Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu, Naxçıvan, Məktəb, 2019 5 s.  
8 Özerklik döneminde Nahçivan’da eğitimin durumu   Hoca Ahmet Yesevi 2.Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Türkiye, Erzurum, 2019    
9 Kurikulumun yaranması və inkişafı məsələsi Tezis “Ümumi təhsildə kurikulum: nəticələr, reallıqlar və perspektivlər” mövzusunda keçirilmiş konfransın materialları, Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu, Naxçıvan, Məktəb, 2019 2 s.    
10 Nahçivan’da eğitimin gelişmesinde kaza okullarının öğretmenlerinin ve öğrencilerinin rolü Beynəlxalq Elmi Konfrans 8th International Congress on Social Sciences, China to Adriatic, Afghanistan, Kabul, 2019 10 s.  
11 Naxçıvanda maarifçilik ideyalarının inkişafında Cəlil Məmmədquluzadənin rolu   Respublika Elmi Konfrans Cəlil Məmmədquluzadənin 150 illik yubleyinə həsr olunmuş “Dünyada sözdən böyük yadigar yoxdur” mövzusunda keçirilmiş konfransın materialları, Naxçıvan Dövlət Universiteti, Qeyrət, 2019 5 s. Çapda
12 XX əsrin əvvəllərində Naxçıvanda maarifçilik ideyalarının inkişafında Naxçıvan ədəbi mühütinin rolu   Respublika Elmi Konfrans “XX əsr Naxçıvan ədəbi mühiti” mövzusunda keçirilmiş konfransın materialları, Naxçıvan Dövlət Universiteti, Qeyrət, 2019 7 s. Çapda
13 Bağımsızlık döneminde Nahçıvan’da eğitimin durumu Məqalə Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi Yıl: 3, Sayı: 5, Aralık 2019 7 s.  
14 Azerbaycan’da ders programı oluşturma, içerik ve uygulaması Tezis 3rd International Zeugma Conference On Scientific Researches, Turkey, Gaziantep, 2019 2 s.  
15 Bağımsızlık döneminde Nahçıvan’da yüksek eğitimin durumu Tezis 3. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi, Türkiye, Muğla, 2019 2 s.  
16 Celil Memmedguluzadenin aydınlanma fikirleri Tezis 4. Uluslararası GAP Sosyal Bilimler Kongresi, Türkiye, Şanlıurfa, 2019 2 s.  
17 Özeriklik döneminde Nahçıvan’da eğitimin oluşumu və gelişimi Tezis XI. International Congress On Social Sciences, China To Adriatic, Turkey, Bursa, 2019 2 s.  
18 Sehrli kitab Elmi-publisistik məqalələr   “Təzadlar” qəzeti. Bakı, 19 noyabr 2019 – cu il, № 51 (2236)    
19 ”Gülünün şeirləri”   Elmi-publisistik məqalələr “Ədalət” qəzeti, Bakı, 13 noyabr 2019-cu il, № 175 (5639)    
20 Zaur Ustacın kitabı haqqında Elmi-publisistik məqalələr tehsilshurasi.az    
21 Sevimli kitab   Elmi-publisistik məqalələr “Həftə içi” qəzeti. Bakı, 06 noyabr 2019-cu il, № 75 (2643)    
22 Zəhmətkeş yaradıcılığın bəhrəsi   Elmi-publisistik məqalələr yazarlar.az    
23 Vahid Rzayevin kitabı haqqında   Elmi-publisistik məqalələr ustac.az    
24 Monoqrafiya haqqında   Elmi-publisistik məqalələr naxcivanxeberleri.com    
25 “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanı xalq pedaqogikasının tükənməz xəzinəsidir Elmi-publisistik məqalələr nuhcixan.az    
26 “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanı xalq pedaqogikasının izləri Elmi-publisistik məqalələr naxcivanxeberleri.com    
27 Sinif-dərs sisteminin tarixinə müfəssəl baxış   Elmi-publisistik məqalələr nuhcixan.az      
28 “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanında əqli və fiziki tərbiyə Elmi-publisistik məqalələr ntv.az    


“USTAC.AZ” FƏRDİ İNKİŞAF və YARADICILIQ PORTALI

<<<<XİDMƏTLƏR>>>>

Təqdim edir: Zaur Ustac

USTAC.AZ 

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ  WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

ZAUR USTAC – USTACI – 1

HEÇ NƏ DƏYİŞƏN DEYİL

(Ustacı)

Zaman, zaman dediyin, ömürdür, axıb gedir.

Aman, aman dediyin, nöqsandır, gəlib, gedir.

Uyar, uyar dediyin, uymur, dolanıb, gedir.

Rahat yaşa özünçün , heç nə dəyişən deyil!

* * *

Uslu-uslu dünyanı, gərək arasın adam.

Sakit-sakit dövranı, gərək darasın adam.

Tələsməyib, gözləsin, gərək sonrasın adam.

Aradan çox az keçər, görərsən bu, o deyil,

Cəhd eləmə boş yerə, heç nə dəyişən deyil!

13.01.2020. Bakı ş. (16:16)

Müəllif: Zaur Ustac

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ VƏ WWW.USTAC.AZ

Əlaqə: Tel: (+994) 70-390-39-93 E-mail: zauryazar@mail.ru

Zaur Ustacın ad günüdür

AD GÜNÜNÜZ MÜBARƏK !!!

Bu gün (08 yanvar 1975) tanınmış yazar Zaur Ustacın doğum günüdür. Yazarlar camiəsi adından ad günü münasibəti ilə Zaur müəllimi təbrik edir, Uca Yaradandan uzun ömür, can sağlığı və bütün işlərində müvəffəqiyyətlər arzu edirik!!! Var olun, Zaur müəllim!!! Allah Sizi qorusun!!! Uğurlarınız bol olsun!!!

ZAUR USTAC HAQQINDA MƏLUMAT

Zaur Ustac 8 yanvar, 1975-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuş, ilk təhsilini Ağdam rayonunun Yusifcanlı kənd orta məktəbində almış, ardıcıl olaraq Bakı Dövlət Universitetində, Bakı Ali Birləşmiş Komandanlıq Məktəbində, Beynəlxalq İxtiraçılıq və Biznes İnstitutunda və Şamaxı Humanitar Kollecində davam etdirmişdir. Birinci Qarabağ müharibəsinin iştirakçısı və halhazırda ehtiyatda olan zabitdir. Zaur Ustac 1988-ci ildən etibarən dövri mətbuatda çıxış edir. AJB-nin  üzvü  olan  Zaur Ustac  “QIZIL QƏLƏM” mükafatı laueratı, «Yazarlar» jurnalının təsisçisi və baş redaktorudur. Zaur Ustac «GÜNAYDIN“ («AĞÇİÇƏYİM”), “İSTƏMƏZDİM ŞAİR OLUM HƏLƏ MƏN”, “GÜLZAR”, “ŞEHÇİÇƏYİM”, “MƏHDUD HƏYDTIN MƏCHUL DÜŞÜNCƏLƏRİ”, “MUM KİMİ YUMŞALANDA”, “BAYATILAR”, “BALÇİÇƏYİM”, “BƏRZƏXDƏ”, “GÜLÜNÜN ŞEİRLƏRİ” “SEVİN Kİ, SEVİLƏSİZ…”, “QƏLBİMİN  AÇIQCASI”, “USTADNAMƏ”, “NİŞANGAH”, “ÇƏHRAYI  KİTAB” , yaradıcılığının “30” illiyi yubiley tədbirləri çərçivəsində nəşr olunmuş “OTUZ İLDİR, ƏLDƏ QƏLƏM”  kimi şeirlər kitablarının, “Əliş və Anna”  poemasının (Poema görkəmli memar Şamaxılı Əliş bəy Sübhan oğlu Kərəmli-Şirvaninin  anadan olmasının 700 illiyi münasibəti ilə qələmə alınmışdır.) “USUBCAN  ƏFSANƏSİ”, “YARADANLA BAŞ-BAŞA”, “QƏLƏMDAR”adlı  məqalə  toplularının və Azərbaycan Respublikasının Milli Qəhrəmanı Gizir Mübariz İbrahimovun əziz xatirəsinə həsr olunmuş “ ORİYENTİR ULDUZU” kitabının müəllifidir.

ZAUR  USTAC  HAQQINDA  OLAN  KİTABLAR:

1. Hacıxanım AİDA    “ÖMRÜN ANLARI ”  Bakı – 2018. PDF: HXA-OMURAN
2.Hacıxanım AİDA    “OTUZ ŞEİR, OTUZ FİKİR ”  Bakı – 2018. PDF: HXA-OTUZFİKİR

YAZARLAR.AZ  USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ  WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

ZAUR USTAC 2020-NİN İLK SEİRİ

EVCİK-EVCİK OYUNU

Qışın oğlan çağında bülbülər ötür, cik-cik,

İndi daha böyüklər oynayır evcik-evcik…

*    *    *

Yadımda, uşaq vaxtı evcik-evcik oynardıq,

Boyunbağı, gah təsbeh, hərdən muncuq olardıq,

Xəzəl pulla bazardan sucuq-mucuq alardıq,

Heç indiki uşaqlar oynamır evcik-evcik,

Qışın oğlan çağında bülbülər ötür, cik-cik,

İndi daha böyüklər oynayır evcik-evcik…

*    *    *

Ata, ana olardıq, heç kim uşaq olmazdı,

Taxıl biçib, yığardıq, yerdə başaq qalmazdı,

Milis-milis olanda kimsə  duşaq vurmazdı,

Baxıram uşaqlara, ruhları çilik-çilik,

Qışın oğlan çağında bülbülər ötür, cik-cik,

İndi daha böyüklər oynayır evcik-evcik…

*    *    *

Hakim-hakim olanda, dustaq olmurdu, heç kim,

“Məllim-məllim” olanda şagird olmurdu, heç kim,

Kıx-kıx vaxtı gələndə, düşmən olmurdu, heç kim,

Eyni səfi tutardıq, durardıq, muncuq-muncuq,

Qışın oğlan çağında bülbülər ötür, cik-cik,

İndi daha böyüklər oynayır evcik-evcik…

*    *    *

Arzular konsertinə hər gün bilet alardıq,

Nə vaxt, necə istəsək, vəzir, padşah olardıq,

Kimi hara istəsə vəzifəyə qoyardıq,

Səksənərdik yuxuda, dodaqlar uçuq-uçuq,

Qışın oğlan çağında bülbülər ötür, cik-cik,

İndi daha böyüklər oynayır evcik-evcik…

*    *    *

Uşaq oynamır deyə böyüklər girib bəhsə,

Biri çıxır dam üstə, biri girir qəfəsə,

Yazı, yayı, payızı hamı nəfəs-nəfəsə,

Boyunlar yoğunayıb, əllərsə sucuq-sucuq,

Qışın oğlan çağında bülbülər ötür, cik-cik,

İndi daha böyüklər oynayır evcik-evcik…

*    *    *

Padşah-padşah oyunu dəb düşüb indi yaman,

Yekələrin hamısı istəyir olsun  əyyan,

Sobaçı da olan var,  odunçuya yox güman,

Cin gəzirlər odunu daşısın qucaq-qucaq,

Qışın oğlan çağında bülbülər ötür, cik-cik,

İndi daha böyüklər oynayır evcik-evcik…

*    *    *

Yaxşı ki,  İvan dayı səsin çıxartmır hələ,

Həyətində  böyüklər  oynayırlar əl-ələ,

“Məhlədə” başqa qonşu onları sevmir belə,

Ustac da  od daşıyır onlara sıcaq-sıcaq,

Qışın oğlan çağında bülbülər ötür, cik-cik,

İndi daha böyüklər oynayır evcik-evcik…

01.01.2020 (03:23 – 14’) Ümid qəsəbəsi.

Müəllif: Zaur Ustac 

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ   WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

Sona Amal – İki şeir

OLSUN

Axı sən söz verdin öz aramızda,
Saf sevgin sevgimə yaraşıq olsun.
Şad-xürrəm yaşayaq eşq dünyamızda,
Qəlbindən qəlbimə nur işıq dolsun.

Yanımda susmasın qoy şirin dilin,
Heç zaman çıxmasın əlimdən əlin,
Tez getsən, izin ver, arxanca gəlim,
Məzarda ömrümüz qarışıq olsun.

Sevgilim, fələkdən bircə gün çalaq,
Vətən torpağını ayaqdan salaq,
Zülmət gecələrin qoynunu yaraq,
Ay doğsun, yolumuz gur işıq olsun.

Amalam, dostlarla hey deyək, gülək,
Sevinci paylaşaq, kədəri bölək,
Qohumun-qardaşın qədrini bilək,
Küdurət nə lazım, barışıq olsun.
28. 12. 2018.

<<<SONA AMAL ==== SONA AMAL >>>

HƏSRƏTİM

Gözdən də xoş olar, sözün xumarı,
Telimdə ta gəzmir əlin tumarı,
Sağalmır qəlbimin həsrət qubarı,
Həsrətinə açır qucaq həsrətim.

Naxış vurdu ömrə sevgi naxışın,
Payızlaşdı nədən bahar baxışın?
Yağdı taleyimə həsrət yağışın,
Həsrətinə açır qucaq həsrətim.

Ürəyimiz birgə eşqlə çarpdı hey,
Eşq dünyamda həsrət atın çapdı hey,
Sevinc hürkdü, məni kədər tapdı hey,
Həsrətinə açır qucaq həsrətim.

Lal eylədi susqun həsrət dilimi,
Xoşbəxtlikdən üzdüm ta mən əlimi,
Kimdən alım axı, mən təsəllimi,
Həsrətinə açır qucaq həsrətim.

Çəkib getdin, daha mənə yadsan, yad,
Çəkmisən qəlbimə dağı qatbaqat,
Mənasızdır ta Amala bu həyat,
Həsrətinə açır qucaq həsrətim.
26. 12. 2019.

Müəllif: SONA AMAL

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ  WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

Adilə Hüseynəliyeva

Qarşıdan gələn 30 dekabr hörmətli müəllimə, gözəl insan, Adilə Hüseynəliyevanın doğum günüdür. Adilə xanımı təbrik edir, bolluca uğur arzu edirəm! Dostuma ad günü hədiyyəsi:

DOSTUMA HƏDİYYƏM

Bu gün sənin ad günündür,

Arzularım xoş sözümdür.

Mənə salam söyləyən dost.

Məndən şeir gözləyən dost.

Ad günündür bu gün sənin,

Şad günündür bu gün sənin.

Ömrün uzun olsun sənin,

Mənsizliyə dözməyən dost.

Müəllimlər abasısan,

Vəfalısan, yaxşı insan.

Qoy tanısın Azərbacan,

Məndən şeir istəyən dost..!

27.12.2019.

Müəllif: SEVDA İBRAHİMLİ

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ   WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

Afət Mürşüdqızı mükafatlandırıldı

Azərbaycan Respublikasının Əməkdar müəllimi Afət Mürşüdqızı (Xəlilova Afət Mürşüd qızı) “Bənövşəm” kitabının işıq üzü görməsi münasibəti ilə “Ziyadar” Mükafatına layiq görülüb. Bu münasibətlə Afət xanımı təbrik edir, yeni-yeni yaradıcılıq uğurları arzu edirik.

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ  WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

Ə HƏRFİNİN ŞEİRİ

Ə və L

Ələklə  xəlbir,

Girmişdi bəhsə.

Lələkdən fayda,

Görməyib kimsə.

Mürəkkəb gülüb,

Girişdi bəhsə.

Lələyi belə,

Üzməsin kimsə!

VACİB MƏLUMAT: ANALAR ÜÇÜN

MƏKTƏBƏQƏDƏR HAZIRLIQ: Tel: (+994) 70-390-39-93 

İBTİDAİ SİNİFLƏR ÜÇÜN HAZIRLIQ: Tel: (+994) 70-390-39-93 

Müəllif: Zaur Ustac 

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ   WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

Stiven Rebli – Troya Daşı

TROYA  DAŞI

(Zaur Ustacın tərcüməsində)

 Ceksonlar ailəsi tətil üçün Türkiyəni seçmişdilər. Onlar İstanbulda böyük bir oteldə qalırdılar. 13 yaşlı Mark, onun 12 yaşlı bacısı Feya və valideynləri Türkiyəni çox sevirdilər. İsti hava və ləzzətli yeməklər, bu çox gözəldir. Həm də burada gəzməli, görməli yerlər çoxdur.  Bu gün onlar Troya şəhərini ziyarət edəcəklər. Səhər saat 9- dur. Onlar otelin qarşısndan avtobusla yola düşdülər. Avtobusda qırx nəfər var idi. Onlar Böyük Britaniya, Amerika, Fransa, İtaliya, Hollandiya kimi müxtəlif ölkələrdən gəlmişdilər.  Hamı  Troyada nahar edib, sonra qədim şəhəri gəzməyə başladı. Çox isti  bir gün idi. Xeyli sonra Mark bir ağacın altında oturdu. “Mən burada bir az dayanıb, dincələcəm,”  o Feyaya dedi.  “Oldu,”   o cavab verdi.  Sonra Mark torpağın üstündə nəsə gördü. “Bu nədir?”  o düşündü. Bu yastı, sarı daş idi.  Mark onu götürdü. Sonra əli ilə təmizləməyə başladı.  “Ancaq, mən bu daşı tanıyıram,”   o düşündü. “Bu… bu…” Qəflətən  onun gözlərini ağ işıq qamaşdırdı*. O gözlərini yumdu. İşıq güclü idi. İndi onun qulaqlarında güclü külək səsi də var idi. O heç nə görə və eşidə bilmirdi. “Nə baş verir?” o düşündü. 

Saniyələr sonra işıq və külək dayandı. Mark gözlərini açdı. İndi isə  sahildə dayanmışdı. Burada yüzlərlə gəmi və döyüşçü var idi. Onun arxasında hündür divarlarla əhatə olunmuş gözəl şəhər var idi. “Mən hardayam?”  o düşündü.  “Bəs, mənim nailəm haradadır?”  O sarı daşı cibinə qoydu. Sonra döyüşçülərdən biri onu səslədi, “Oğlan! Bura gəl!”   “Mən?” Mark sahildəki uzun, qara gəmiyə tərəf getdi.  “Bunları götür,”  döyüşçü dedi və Marka çoxlu taxta verdi. Sonra gəmidən düşüb, “Ardımca gəl” dedi.  Mark onun ardınca getdi. Döyüşçü çox hündür idi və onun qısa qəhvəyi saqqalı var idi. “Mən səni tanımıram,”  döyüşçü dedi.  “Sən burada yenisən?”  “ B – bəli,” Mark cavab verdi. “Bəli, bu doğrudur. Mən burada yeniyəm.”   “Mənim adım Androsdur.” döyüşçü dedi. O və Mark  on dəqiqə yol getdikdən  sonra  balaca bir təpəyə çıxdılar. Zirvədə** Mark dayandı. Onların qarşısında böyük taxta at var idi. Andros Markın üzünə baxdı və gülümsədi.  “Yaxşı, … sən, bu barədə nə düşünürsən?” o soruşdu. Markın cavab vermədiyini görüb, Andros dedi,  “Bu at biz Yunanlara  müharibədə qalib gəlməyə  kömək edəcək.”  Onlar təpəni aşıb***, ata tərəf getdilər. Burada çoxlu döyüşçülər atın altında işləyirdi. Onlardan biri Androsla söhbət edirdi, “Bir problem var,” o dedi.  “Biz ikinci göz üçün daş tapa bilmirik. Biz bu gün onu mütləq tapmalıyıq.”  Mark atın parlayan tək gözünə baxdı. Və sonra o cibindəki daşı xatırladı. “Dayanın!” o dedi.   “Məncə, mən sizə kömək edə bilərəm.”  O cibindən sarı daşı çıxardı. “Ancaq, necə  … ?!” Andros dedi. Digər döyüşçü gülümsədi. “Bu odur.”   “Bu odur!”  O Markı süzdü.**** “Sənin adın nədir, oğlan?”  Mark adın ona dedi.   “O burada yenidir,” Andros dedi.  “Ah!” döyüşçü  çox  şad oldu. “Yaxşı … biz ona təşəkkür etməliyik. Mən bilirəm. Sən sabah gecə bizimlə birlikdə atın içində gələ bilərsən.”  Markın ağzı açıla qaldı. “Mən?!” 

Həmin axşam Mark sahildə böyük tonqalın yanında əyləşmişdi. Ana adlı qoca qadın da ocaq başında idi. O, aşbaz idi. Qoca qadın Marka çoxlu  Yunanlar, müharibələr və gözəl şahzadə Helen  barədə hekayələr danışdı. Və sonda qadın yatmağa getdi. “Xudahafiz, oğlan,”  o dedi.  “Bir gün yenə gəl, məni gör. Bir gün yenə də gəl məni gör.”

Növbəti səhər at hazır idi. Yunan döyüşçüləri  onu Troya darvazasının önünə çəkib  gətirdilər. Və  burada qoyub getdilər. Atın içərisində qırx Yunan döyüşçüsü  var idi. Onlar bütün günü isti, sarı günəşin altında gözlədilər. Mark atın başında  oturmuşdu. “İndi nə baş verir?”  o düşünürdü.  Qəflətən darvazalar açıldı. Troyalı əsgərlər darvazadan çıxıb, atı içəri dartdılar və darvazaları yenidən bağladılar. Mark Troyalıları eşidə bilirdi.   “Yunanlar nə üçün bu atı bizə verdilər?” onlardan  biri soruşdu. “Sən düşünürsən ki, onlar müharibəni bitirmək istəyirlər?”   “Bəli! Bax!” şəhər divarının üstündə olan əsgər dedi. “Onların gəmiləri gedir”  Bundan sonra Troyalılar bütün axşamı yeyib-içib, mahnı oxudular və rəqs etdilər. Sonra yatmağa getdilər və Troyaya sükut çökdü. Bu vaxt Yunanlar atdan çıxıb, aşağı düşdülər. Dörd döyüşçü darvazaya tərəf getdi və onu açdı.  Bir dəqiqə sonra gəmiləri ilə geri qayıtmış minlərlə Yunan döyüşçüsü şəhərin içində idi. Onlar bir binadan digərinə qaçır, hər yanı yandırırdılar. Beş dəqiqədən sonra bütün Troyanı alov bürümüşdü. Troya od tutub, yanırdı. Buların hamısı Markın gözünün qabağında baş veriridi. Birdən gözəl bir qadın göründü. O, şəhər divarı boyunca tək qaçırdı. “Bu Helendir,” o düşündü,   “Troyalı Helen!” Elə bu anda Andros  dedi, “Ardımca gəl, oğlan” O balaca küçə ilə çox sürətlə aşağı qaçdı. Mark onun ardınca qaçdı. Ancaq, küçə tüstü idi. Mark heç nə görmürdü. “Andros!” o çağırdı. “Sən hardasan?”  Sonra qəflətən tüstünün içindən iki nəfər qılınclı Troyalı çıxdı.  Mark onlara baxdı.  “Xahiş edirəm, məni öldürməyin,” o dedi.   “Məni öldürməyin! Xahiş edirəm!”  

“Mark! Mark! Saat 4 – dür. Avtobus  artıq  yola düşür.”  Feya Markı yuxarıdan aşağı süzürdü. Mark birdən hövlank***** oyandı. “Nə?”  o soruşdu. “Avtobus yola düşür.”  Feya yenidən dedi. Sonra o soruşdu,  “Sən, yaxşısan? Sənin rəngin qaçıb.****** Və bu çirkli daş nədir? ” Mark əlindəki sarı daşa baxdı. “Bu? Oh… bu, bu heç nə.” O dedi. Mark ayağa qalxdı. Yaxınlıqdan qoca  bir qadın keçirdi. Qoca qadının səbətində  balaca taxta atlar var idi. “Birini istəyirsənmi, oğlan?” qadın soruşdu. “Bəli. Niyə də yox?”  Mark atlardan birini aldı və qoca qadını süzdü.  “Xeyr. Bu ola bilməz,” düşündü və avtobusa tərəf addımlamağa başladı.  Qoca qadın onun arxasınca  gülümsədi.  “Xudahafiz, oğlan,”  o dedi.  “Bir gün yenə gəl, məni gör. Bir gün yenə də gəl məni gör.”

SADƏ  İZAHLAR:

Gözü  qamaşmaq* – Gur işıq düşməsi nəticəsində göz heç nə görmür.

Zirvə** – Dağın, təpənin ən hündür, son nöqtəsi, üstü.

Aşmaq***- Dağı, təpəni bir tərəfindən qalxıb, digər tərəfinə enməklə üstündən keçmək.

Süzmək****- Burada baxmaq.

Hövlank oyanmaq***** – Gözlənilməz, qəfil, səksəkəli oyanmaq.

Rəngi qaçmaq******- Sifətinin rəngi ağarmaq.

Orijinalda:

Stephen Rabley “The Troy Stone”

İngilis dilindən tərcümə edən: Zaur Ustac.

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ  WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

Hacı Əkbər Rüstəmov

HACI ƏKBƏR RÜSTƏMOV TƏLTİF OLUNDU

Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi tərəfindən uzun illər Bədən Tərbiyəsi üzrə mütəxəssis kimi çalışmış Hacı Əkbər Rüstəmovun əməyi yüksək qiymətləndirilərək təltif olunmuşdur. Əkbər müəllimi bu münasibətlə təbrik edir, uzun ömür, can sağlığı və bütün işlərində müvəffəqiyyətlər arzu edirik!!!

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ  WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru