Nəcibə İlkin

Ay ötən günlərim…

Bilmirəm haraya uçub getdiniz,
Yanımdan gizlicə keçib getdiniz,
Bir uzaq mənzilə köçüb grtdiniz,
Hərdən harayıma yetən günlərim,
Ay ötən günlərim, ötən günlərim.

İndi qırov düşüb iziniz üstə,
Kimsə qovrularmı közünüz üstə,
Niyə durmadınız sözünüz üstə,
Ömrümdən tökülüb itən günlərim,
Ay ötən günlərim, ötən günlərim.

Həsrətli baxışım soraqlar sizi,
Üşüdər hardasa sazaq, qar sizi,
Ürəyim həmişə arzular sizi,
Sinəmdə dərd kimi bitən günlərim,
Ay ötən günlərim, ötən günlərim.

Saçıma qar kimi yağıb getdiniz,
Hansı bir ömrəsə sığıb getdiniz,
Nəcibə nə dedi, çıxıb getdiniz,
Məni tərk eyləyib atan günlərim,
Ay ötən günlərim, ötən günlərim.

2014.

Müəllif: NECİBE ILKİN

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ  WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

ABBAS İLHAM

YADA SAL MƏNİ, GÜLÜM

Günlərin ötsə hədər,
Yuxunu qovsa kədər,
Gecəni sübhə qədər
Yada sal məni, Gülüm.

Sən yaramı qanadan,
Mən əlindən qan dadan,
Uç yanıma – qanadlan,
Yada sal məni, Gülüm.

Göydə şimşək çaxarsa,
Narın yağış yağarsa,
Yaş yanaqdan axarsa,
Yada sal məni, Gülüm.

Soyuq payız axşamı,
Yandır bir cüt ağ şamı…
Bəs qələm, vərəq hanı?
Yada sal məni, Gülüm.

Yazan zaman bir sətir,
Ah çəkib bir köks ötür.
Yanıma pənah gətir…
Yada sal məni, Gülüm.

Bircə gün bu an kimi,
Xəyala dalan kimi,
Mən yada salan kimi,
Yada sal məni, Gülüm.

Müəllif: ABBAS İLHAM

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ   WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

Zaur Ustac – Sayəndə Aysel

SAYƏNDƏ AYSEL

(Şairə xanım Aysel Səfərliyə ad günü hədiyyəsi)

Aydan işıq alıb, nur verdin Günə,

Bu gün məşhur olub, sayəndə Aysel.

Nə yaxşı doğuldun, yaxşı ki, varsan,

Söz şöhrət qazanıb, sayəndə Aysel.

*    *    *

Gözəllik meyyarı aciz nisbətdə,

Zər – ziba əyyarı məcaz, nisbətdə,

Hüsnün zəvvarına Hicaz, nisbətdə,

Nisbətlər yox olub, sayəndə Aysel.

*    *    *

Ustac saf diləkli Allah elçisi,

Zühur eləyəndən boşdu nimçəsi,

Gəldiyi kimi də burdan köçəsi,

Ruhu dinclik tapıb, sayəndə Aysel.

13.12.2019. (10:19- 19’) Bakı.

Müəllif: Zaur Ustac

© Zaur USTAC,2019. Bakı.

WWW.YAZARLAR.AZ VƏ WWW.USTAC.AZ

SONA AMAL – VÜSAL

VÜSALLA ÖMRÜM BARIŞMIR

Bənzəyir göz yaşım yaz yağışına,
Dolaram, yağaram, kəsən deyiləm.
Ömrümün qatarı yetib qışına,
Yarpaqtək tıtrəyıb, əsən deyiləm.

Nə vaxtdır həsrətəm, xoş baxışına,
Özgə baxışına heç vaxt baxmaram.
Qıymazsan, bilirəm, gözüm yaşına,
Çağlaram, ta qəlbdən qəlbə axmaram.

Qar-boran bağlasa, bəndi-bərəmi,
Qəm-kədər yurd salsa, başımın üstə.
Oldu məhəbbətin dərdim məlhəmi,
Sanki yaş gəlmirdi, yaşımın üstə.

Qəlbimə xal saldın, tər lalə kimi,
Dərdimi içimə büküb saxlaram.
Özgə masasında piyalə kimi,
Badədən badəyə dolub axmaram.

Atəşə həsrətəm, öz ocağımda,
Odum çoxdan sönüb, qorum alışmır.
Hicran at səyridir, eşq oylağımda,
Amalam, vüsalla ömrüm barışmır.

07. 12. 2019.

Müəllif: SONA AMAL

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ  WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

İLHAM QƏHRƏMAN

yol 

Könül, axı qayıq yoxdu
Yolu dənizdən salırıq.
Yaraşmaz ki, sevməyəni
Biz üzdən-gözdən salırıq.

Bitməz dünyayla davanki…
Eşq yolunu tanı – hanki?!
Elə çətin yoldu sanki –
Yolu künbəzdən salırıq.

Ahın hopar daş-divara,
Kim düşər belə qubara?!
Ona yalvara-yalvara
Gör kimi gözdən salırıq?!.
06.12.2019.

Müəllif: İLHAM QƏHRƏMAN

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ   WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

Rahim Üçoğlanlı

ÇIXARDARAM

Mən bir ay nuruyam, günəş ziyası,
Qaranlıq yerlərə gün, çıxardıram.
Şeirimlə sözümlə sevgi yükləyib,
Məkirli qəlblərdən kin, çıxardıram.

Hərdən dərviş olur,hərdən ozanam,
Hər sözü əməli xeyrə yozanam.
Nurani şaman tək cadu pozanam,
Hal tutan bədəndən cin, çıxardıram.

Rahiməm, sevirəm hər bir insanı,
Xoş hisslər ürəkdə coşdurur qanı.
Eşq ilə yoğrub mum edib canı,
Məhəbbət adlı bir din, çıxardıram.!
Ağdam-06.12.2019.

Müəllif: RAHİM ÜÇOĞLANLI RZAYEV

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ  WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

Giya PAÇXATAŞVİLİ

TAMASIN BARMAQLARI

(Məşhur macar pianoçu Tamas Erdi Filarmoniyada konsert verdi…)

Qara eynəkli Tamas
Keçdi qara royalın arxasına…
“Çıxarıb sərdi” barmaqlarını
Royalla dirijor çubuğunun arasına.
Ona kənardan
Qara Qarayevin ruhu “baxırdı”…
Royalın ağlı-qaralı “yollarında”
İldrımlar çaxırdı.
Və Dunayın şırıltılı musiqisi
Xəzərə axırdı.

Tamasın nurlu çöhrəsində
Abır, həya canlanırdı…
Filarmoniyanın gur işığından
Qara eynək arxasında gizlənən
Korluğ “həyəcanlanırdı”.
Barmaqlar əsərin notlarını
Yaddaşdan səslərə köçürürdü…
Və hamı
Göldə çimən qu quşlarını
Görürdü…

Tamasın barmaqları
Zülmətə
İşıq simfoniyası çaldırırdı.
Və …
Filarmoniyanı ayağa qaldırırdı.
Konsertdə
Budapeşt Bakı ilə “görüşdü”.
…Pianistin “göz qaralığı”
Nurlu barmaqların
Gözündən düşdü…

“Bitmiş” konsert
Dinləyicilərin hafizələrinə
“Yola salınırdı”…
Tamasın barmaqlarında
Notsuz işıq musiqisi çalınırdı.

06.12.2019.

Müəllif: Giya Paçxataşvili

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ   WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

İLDIRIM ƏKBƏROĞLU

QOYMAYIN DAŞI YUXARI

Salacaq birini dağdan dərəyə.
Qoymayın, qoymayın daşı yuxarı.
Qəlbində əyriyə yer yoxdur deyə.
Dağlar da dayanar başı yuxarı.

Qəlb dolu badədir sözlə siləmə.
Sındırma sən onu şan-şan eləmə.
Düşər səsi-küyü bütün aləmə.
Yollar aparanda boşu yuxarı.

Gözəllik su içər alın tərindən.
Min ümid göyərər bir zoğ yerindən.
Həyat eşqimizdir bağlar dərindən.
Bizi bu torpağa quşu yuxarı.

Qıraqdan parıldar şüşşə də zər də.
Ancaq seçən gərək onu dəyərdə..
Nahaqqın meydanı gen olan yerdə.
Qoymazlar qalxmağa başı yuxarı.

Deməyin bu dünya həmin-həmindi.
Ona sırıq çəkir ağlı kəm indi
Oğulsan yapışıb sən möhkəm indi.
Çiynində bu dərdi daşı yuxarı.

Müəllif: İLDIRIM ƏKBƏROĞLU 

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ  WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

Leyla Koçak Oruç

KALDIM BAĞINDA

Canımın kapısı sırçadandı sır
Salınırken yedi iklim, yedi bağında
Can buldum, bilmiyorum ki mayasını sır
Şaraptandı dolusu, ninnice kaldım bağında

Beşiktendi serim,o an yüzünü gördüm
Gizli düşlerim pembelendi, ben gündüm
Canımı canına kardım, alevleri sen gördüm
Divanece düşteyken, ninnice kaldım bağında

Nefsim sevda suyunda, arındı paktı
Üzüm şerbeti vesileydi, içimdeki Hâk’tı
Özden, aldan, çoktum, sırrım yardan saklı
Aşkın deminde çarktım, ninnice kaldım bağında

Sahibim oldu bağban, kemendi gülden
İçeyim derken kevseri, leb-i gülden
Irmağımdan bade tattı,ben oldu künden
Bir vücuttan canken,ninnice kaldım bağında

Ay kızım, misafir oldum bağına
Hasretinden can,ışık oldum ocağına
Tülüm de yol oldu, düş otağına
Daim uyurken ben,ninnice kaldım bağında
19. 9. 2019

Müəllif: Leyla Koçak Oruç

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ  WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

Əbülfət Mədətoğlu

DƏLİ BİR İSTƏK

(Saralmış dəftərdən….)

Sonuncu duayam – oxuyun yavaş…
Oxuyun, siz məni duyana kimi!..
Əliniz Tanrıdan üzülməsin kaş –
Siz məni oxuyub doyana kimi…

İstəyin, bilirəm , qurtulmaq məndən
Çəkdiyim saralıb – olubdu dən – dən…
Nə Ondan küsəcəm, nə də ki , səndən –
Yuata götürüb yuyana kimi!

Gör necə göynəyir bağrımın başı?
Buzlayır kirpikdə gözümün yaşı…
Tanrı əlindədi bil, məhəng daşı –
Çəkib atacaqdı o yana kimi?!

Bu necə yazıdı, bu nə cür xislət
Daş üstə göyərir seçdiyim qismət!
Sənə yar gülləsi dəysin Əbülfət,-
Mən birdən üçədək sayana kimi!

Müəllif: Əbülfət Mədətoğlu

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ  WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru