“K“ HƏRFİNİN ŞEİRİ

“ K “ HƏRFİ HAQQINDA ŞEİR

“ K “

Kirpi kələmlə bir gün

Gəldi kəllə-kəlləyə.

Dedi, çəkil yolumdan,

Kələm, güldü kirpiyə.

Sonra, gördü ciddidi

Dedi, əkil başımdan.

Bura mənim yerimdi,

Bir də keçmə qarşımdan!

Kartofla, kök dözməyib,

Yetişdilər köməyə.

Kirpi başa düşdü ki,

O, məcburdu dönməyə.

Müəllif: Zaur Ustac

© Zaur USTAC,2018. Bakı.
WWW.YAZARLAR.AZ və WWW.USTAC.AZ

Qeyd:

Əlifbamızın bütün hərflərinə və rəqəmlərə air şeirlər:

HƏRFLƏRƏ AİD ŞEİRLƏR

HƏRFLƏRƏ AİD ŞEİRLƏR

ƏBÜLFƏT HEYDƏR

Hörmətli sənətkarımız Sultan Abbasovun mənə ünvanladığı “Bu dağı sənnən” şerininə cavab. 

BU DAĞI SƏNNƏN

Bir elli, bir dərdli Əbülfət Heydərə
——————
Gəl xəyal bağında bir yuva quraq,
Qaranquşu mənnən, budağı sənnən.
Laylalı balamız – Vətən həsrəti,
Bərabər bəsləyək bu dağı sənnən.
——————-
Ulu Ziyaratım göylərə dayaq,
Ümid çırasını sərt dumanda yax.
Mən sənə təsəlli, sən mənə dayaq,
Yan-yana dolanaq bu dağı sənnən.
——————
Yazıq oldu şəriətə, həm dinə,
Orucoğlu həm ağlaya, həm dinə.
Verək duamızı Tanrı həmdinə,
Bəlkə, uzaq edə bu dağı sənnən.

27.03.2019 .
Müəllif: Sultan Abbasov

“DÜŞMƏN SÜNGÜSÜNƏ KEÇƏN AĞBABAM”

Yavaş- yavaş yaddan çıxır el-obam, 
Nənəm haray salır, inləyir babam.
Düşmən süngüsünə keçən Ağbabam,
Sızıldayan söhbətim ooy.., sözüm ooy…
————-
Dağılıb yurdumun piri oçağı, 
Sönüb sarayların əlvan çırağı,
Xəyalda gəzirəm aranı, dağı,
Talan olmuş topağım ooy.., düzüm ooy… 
————–
Kəfənə bürünüb aranım, dağım, 
Sönüb yurd yerində isti ocağım,
Sinəm üstə silinməyən bu dağım,
Odu sönüb külü qalan közüm ooy…
—————
Ürəkdə həsrətim qırış bağladı,
Hicran gözlərimdə qəhər çağladı. 
Ah çəkməkdən səbr daşı ağladı,
Selə dönən kirpiym ooy.., gözüm ooy… 
—————
Kəlbəcər, Laçınım düşmənə qaldı,
Çöyçəm, Şuşam, Ağdam tamam talandı.
Fizulim alışdı, Xocalım yandı,
Dərbəndim, Borçalım, can Təbrizim ooy… 
—————–
Dərd çəkmə, düşünmə belədi dünya,
Məni ələyindən ələdi dünya,
Deyib gülməkdən də elədi dünya
Kökdən düşən kamanım ooy.., sazım ooy… 
————–
Əbülfət Heydərin dərdi ağırdı,
Qayadan ağırdı, dağdan ağırdı.
A Sultan saçlarım vaxtsız ağardı,
Qışa dönüb baharım ooy.., yazım ooy…

28.03.2019 .

Müəllif: Abulfat Heydar

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ  WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

“ H “ HƏRFİNİN ŞEİRİ

“ H “ HƏRFİNƏ AİD ŞEİR

“ H “

Həsən çıxdı hasara,

Nə yaman hündürimiş.

Hop eləyib, hoppandı,

Hündürdən hündürimiş!

Müəllif: Zaur Ustac

© Zaur USTAC,2018. Bakı.
WWW.YAZARLAR.AZ və WWW.USTAC.AZ

Qeyd:

Əlifbamızın bütün hərflərinə və rəqəmlərə air şeirlər:

HƏRFLƏRƏ AİD ŞEİRLƏR

HƏRFLƏRƏ AİD ŞEİRLƏR