Sevda İbrahimli – Ana şeirləri

Sevda İbrahimli ana şeirləri

Ana Sevgisi

Analıq sevgisi ,tükənməz hissidir,

Bu necə tutqudur, bu necə sirdir?

Yandırır göynədir onun sevgisi,

Atəşdən köynəkdir amma əzizdir,

Ananın övlada olan sevgisi.

Soğan qabuğundan soyulan kimi,

Sinidə qovrulan qovurqa kimi,

Suya həsrət qalan kor bulaq kimi,

Yandırır, göynədir, onun acısı,

Ananın övlada olan sevgisi.

Çəkdiyi əziyyəti yadına salır,

Haqqı itirilsə üsyan baş alır,

Gücüdə çatmasa fikirə dalır,

Saçının ağıdır övlad acısı.

Yaşadar ananı övlad sevgisi.

Çəmənzar zəmilər öz lalasını,

Qoruyar hər canlı öz balasını,

Şerdə, nəğmədə oxunan kimi,

Yaşatsın övladlar öz anasını,

Qorusun həmişə O, balasını.

03.08.2015

 Qocalmış Anam

Zaman saçlarıma ağların hörüb,

Qocalıq torlarıgözünə çöküb,

Xoş günün həsrətin çox çəkmiş anam.

Hər dərdə , cəfaya dözən olubdur,

Məfəsi gül olub ,süsən olubdur,

Uşaqlar dağılışıb , təkcə qalıbdır,

Yaşlanıb, illərdən güc almış anam.

Həyatın bağlayıb övladlarına,

Sözünü deyibdir sirdaşlarına.

Ömrünü həsr edib zalim yarına,

Oğullar böyüdüb ,ucalmış anam.

Xoş günlər keçirib barmaq sayalı,

Əziyətlər çəkibdir ,başı bəlalı.

Nəğmələr qoşmuşam ,ana laylalı,

Bu gün qonağınam ,qocalmış anam.

04.06.2016

 

Günəşim Ana

Bir həsrət nəğməsini oxur içindən,

Ömrünü şam kimi əridir ana.

Evladı yolunda hər bir cəfaya,

Hər ağrı ,əzaba dözəndir ,ana.

Sevgini, istəyi, müqəddəs hissi,

Qəlbimin içində olur sevgisi,

Ən şirin arzuyla yaşadır bizi,

Dünyaya nur saçan işıqdır ana.

Uşaqlıq illərim keçdi önümdən,

Acı xatirələr keçdi gözümdən,

Yanımda tapmadım öpəm əlindən,

Laylası həzin bir dalğasan ana,

Qəlbimdə parlayan günəşsən ana.

08.06.2014.

 

Cənnətə Qapı

Müqəddəs dünyadır, ana dünyası,

Bəşər də əyilər bir ona qarşı.

Cənnətə qapıdır ana dünyası,

Anadan qiymətli dünyada nə var?

Ağlayan körpəsi onu çox yorar,

Qolların körpəyə sarar ovudar,

Ana qoxusunu o duyar susar.

Anadan şəfqətli dünyada nə var?

Ötən günlər yada düşdü ,kül oldum,

Buğda dənəsi tək daşda ovuldum,

Onun cənnətində bir həyat buldum,

Anadan qüvvətli dünyada nə var?

Qəlbimə nur düşər ana eşqindən,

Nurdan pay səpələr, Secda könlündən,

Çöhrəmdə gül bitər onun mehindən,

Anadan hikmətli dünyada nə var?

02.07.2017

Müəllif: SEVDA İBRAHİMLİ

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ   WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

Zaur İlhamoğl – Ana şeiri

Zaur İlhamoğlundan Ana şeiri

Ana, mənə layla de…

Görürsənmi, anacan, necə də üzülmüşəm,
Necə də sınıxmışam?
Eh,elə dolmuşam ki, axası göz yaşımı
Bəbəyimdə sıxmışam.
Körpə çağlarım təki yatım dizlərin üstə
Laylançün darıxmışam,
Ana, mənə layla de!

Dizlərin-varlığımın sığındığı tək məkan
Başımı qoyum, ana.
“Şirin balam, a layla,
Körpə balam, a layla”
Səsini duyum, ana.
Bəlkə, ruhum dincələr qoy yatım mışıl-mışıl,
Bir az uyuyum, ana.
Ana, mənə layla de!

Səhərdən axşamadək çəkdiyim acıları
Bir gecədə unudum.
İçimdəki yanğını, içimdəki atəşi
Bircə anlıq soyudum.
Kədər məngənəsində sıxılan ürəyimi
Laylan içrə ovudum.
Ana, mənə layla de!

Axı yaxşı bilirsən, sənin şirin sözlərin
Varlığıma həyandır.
Yatırt! Yatdığım zaman birdən qorxub ağlasam,
Hay ver məni oyandır.
Birdə qorxmayım deyə bıçaq qoy başım alta,
Dur, bir üzərlik yandır,
Ana, mənə layla de!

Nə olsun böyümüşəm, yaşlanmışam həyatda,
Qurban sənə, layla de.
Ehtiyacım var axı, ” Olmaz” kəlməsi demə,
Dönə-dönə layla de.
Ölüm dizlərin üstə, bəlkə, dinclik taparam,
Susma, yenə layla de.
Ana, mənə layla de!

Müəllif: Zaur Ilhamoglu

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ   WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

Sabit İncə – Şair

AD GÜNÜNÜZ MÜBARƏK!!!

Bu gün qardaş Türkiyədə yaşayıb-yaradan dəyərli şair dostumuz Sabit İnce bəyin doğum günüdür. Ad gününüz mübarək, Sabit bəy. Uca yaradandan Sizə uzun və sağlıqlı bir ömür, bütün işlərinizdə müvəffəqiyyətlər arzu edirik.

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ   WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

ABBAS İLHAM

AD GÜNÜNÜZ MÜBARƏK !!!

Bu gün ( 21 August 1963 ) gözəl insan, etibarlı – sadiq yoldaş, şair dostumuz Abbas İlhamın doğum günüdür. Ad gününüz mübarək, Abbas müəllim!!! Uca Yaradandan Sizə can sağlığı, uzun ömür və bütün işlərinizdə müvəffəqiyyətlər arzu edirik!!!

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ   WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

MƏZAHİR İSGƏNDƏR

Məzahir İsgəndərin öz dünyası söz dünyası

Bizi bizdən qoru, Allah!


İ b l i s i n g ü l ü ş ü

Qəşş edər, çəkər də İblis qəhqəhə,
Yerlər də, göylər də inlər, hey inlər.
Heyrət!.. İnsanlığa, insana heyrət!
Dil dağlanar, zəncirlənər beyinlər.

İnsanın məkrinə, zülmünə heyrət!
Bilinməz kim dinsiz, kimdi nə dinli?
Haqqı axtalayıb, olubdu insan
İlandan məkrli, dəvədən kinli.

Heyrət!..Ədalətə, insafa heyrət!
Min toxun bir acdan xəbəri olmaz.
Ürəklərdə şeytan, gözlərdə şər cin
Hakim… öndə düz tərəzi qurulmaz.

Yalan ayaq tutub, şütüyüb də gör,
Dırnaqlar ətindən aralanıbdı.
İnsana “insan ol” deyənə yazıq,
Bir deyib,min yerdən yaralanıbdı.

Xəyanət,xəbislik olub da əlbir,
Kükrəyib, dəniztək qalxıbdı şahə.
İnsanı insana saldırıb, ey vah,
Qəşş edər, çəkər də İblis qəhqəhə…

**********************

Dağlar, döndüm sənə

Heç durmadan bir an,bir dəm,
Haqq soruşub, düşdüm heydən,
Əlim üzüb yerdən, göydən,
Dağlar,döndüm!.. Döndüm sənə!

O əl-ayaq, baş qalmadı,
Can alan göz-qaş qalmadı,
Nə dost, nə sirdaş qalmadı,
Dağlar, döndüm!.. Döndüm sənə!

Nəyim var ki, nə də böləm?
Başdan-başa bomboş çöləm,
Əllərimdə dəftər-qələm
Dağlar, döndüm!.. Döndüm sənə!

O əzəlki xoş nəfəslə
Məni hayla, məni səslə,
Axı,yenə o həvəslə,
Dağlar, döndüm!.. Döndüm sənə!

Saz dindirib, söz qoşmağa,
Haqq gəzib, haqq soruşmağa,
Öz-özümə qovuşmağa,
Dağlar, döndüm!.. Döndüm sənə!

**********************

M ə n s ə n i s e v m ı ş d i m

Mən səni sevmişdim dəlilər kimi,
Mən səni sevmişdim özümdən də çox.
Buraxıb getsən də məni yoldaca,
Hələ də sən təki bir sevdiyim yox.

Mən səni sevmişdim özümdən də çox,
Mən səni sevmişdim yer-göy qədəri.
Mən səni sevmişdim silib, yox edim
Üzündəki, gözündəki kədəri.

Mən səni sevmişdim yer-göy qədəri,
Mən səni sevmişdim!.. Sevmişdim,gülüm!
Sevmişdim ki, güldürəsən gözümü,
Sevməmişdim, belə yanıb-tökülüm.

Sevmişdim ki, güldürəsən gözümü,
Sevmişdim ki, mənə əl-qol olasan.
Sevmişdim ki, sabahlara mən sənə,
Sən də mənə dönüb, bir yol olasan.

Sevmişdim ki, mənə əl-qol olasan,
Sevmişdim ki, sənə ürək, göz olum.
Sevmişdim ki, bir yay günü sənə meh,
Bir qış günü ocağına köz olum.

Sevmişdim ki, sənə ürək, göz olum.,
Sevmişdim ki, mənə nəfəs olasan.
Sevmişdim ki, mənə məni sevdirən
Sonsuz həvəs, əvəzsiz kəs olasan.

Sevmişdim ki, mənə nəfəs olasan,
Sevməmişdim, belə yanıb-tökülüm
Mən səni sevmişdim yer-göy qədəri,
Mən səni sevmişdim!.. Sevmişdim,gülüm!

**********************

E ş q i m i z ə ə l v i d a

Gülüm, nə sən, nə mən küsüm taledən,
Gülü solan eşqimizə əlvida!
Çəkib həsrət, edib qəhər, yeyib dərd,
Gözü dolan eşqimizə əlvida!

Gör nə dağlar sinəmizə basılı?
Sən də, mən də lal göylərdən asılı,
Bənövşətək boynubükük,qısılı,
Yetim olan eşqimizə əlvida!

Bu alovun, bu atəşin, bu közün
Day da qalmaz yanğısına bir dözüm,
Cırmaqlayıb, didib-töküb üz-gözün,
Saçın yolan eşqimizə əlvida!

Bu yol qərib, ayaq qərib, göz qərib,
Leyli-Məcnun bizə baxıb, közərib,
Qarlı qışda çırımçılpaq meh gəzib,
Yayda donan eşqimizə əlvida!

Bir çırpınıb, pərvazlanıb, quş olub,
Bir ovçunun hədəfinə tuş olub,
Min ah çəkib, çəkə-çəkə huş olub,
Dağa qonan eşqimizə əlvida!

**********************

Müəllif: MƏZAHİR İSGƏNDƏR

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ   WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

Xanım İsmayılqızı

XanIm ismayIlQIZI “ÜÇ YARPAQ” – DA

Yanında bir nəfəs yana…

Yanında bir nəfəs yana,
Gözünü qurban eləyə.
Qəlbini çırağban edə,
Ruhunu heyran eləyə.

Bəzənəsən havasına,
Yol alasan avazına,
Qonan kimi yuvasına,
Yüz anı bir an eləyə.

Toxunulmazlığın sına,
Köklənəsən həmin ana,
Xəyalından düşüb cana,
Qanında dövran eləyə.

Varlığına çəkə səni,
Bölə tikə-tikə səni,
Sevgisinə bükə səni,
Dərdinə dərman eləyə.

İlahinin baxtlarına
Qonasan… Nur taxtlarına
Yetmədiyin vaxtlarına
Çatdırıb, mehman eləyə.

Yanında bir nəfəs yana,
Özünü həyan eləyə.
Qəlbinin oduna qata,
Eşqini bəyan eləyə.

= = = =

Allahımla təkəm, tək…

Üstümdən xatirələr
Köz pərdəsindən keçir.
Nəfəsi toxunanlar
Öz cərgəsindən keçir.
Bu yandan da bu külək…

Kərpic-kərpic hördüyüm
Zamanın vaxtı uçur.
Yaddaşımın dibində
Ayrılıq çoxdu, uçur.
Bu yandan da bu külək…

Hamı yatdığı yerdə
Oyaq olmağım gəlib.
Dünyanın hər üzünü
Görüb qalmağım gəlib.
Bu yandan da bu külək…

Bütün çılpaq ağaclar
Rəqs edir dəlim kimi.
Nə sonluğum kimidir,
Nə də əvvəlim kimi.
Bu yandan da bu külək…

Mənim günüm qaralıb,
Şəhərin üzü bozdu.
Payız qışa uduzdu,
Axı deyəsən yazdı.
Bu yandan da bu külək…

Qəminin məhbəsinə
Əsir düşənlər əsir.
Odunda, ocağında,
Yanıb bişənlər əsir.
Bu yandan da bu külək…

Çalxalanır dəniz də,
Silkələnir hava da.
Gəl indi dayan görüm
Ləngər vuran yuvada.
Bu yandan da bu külək…

Qarışıb bütün hisslər,
Yolub özünü tamam.
Ağlımdakı fırtına
Atıb düzünü tamam.
Bu yandan da bu külək…

Gözlərimi açmışam,
Allahımla təkəm, tək.
Bu təkliyimdə kiməm?
İblis, Şeytan, ya Mələk?
Bu yandan da bu külək…

= = = =

Söz – ürəyin çırpıntısı…

Gecə – ömrümün yarısı,
Yağış – dərdimin parası.
Payiz – kədərimi geyən,
Qış – qapımı qəfil döyən.
Ulduz – əlçatmaz arzumdu,
Şeir – oğlumdu, qızımdı.
Sirdaş – qəlbə yuva salan,
Övlad – məndən mənə qalan.
Sevgi – qəfl itirdiyim,
Ömür – başa yetirdiyim.
Arzu – uzaqda qalanmış,
Vüsal – sən demə yalanmış.
Dost – hərdən xəyanət edən,
Gənclik – məni atıb gedən.
Dünya – yaşamaq həvəsi,
Həsrət – ömrün son nəfəsi.
Ölüm – başıma dolanan,
Anam – hər dərdimə yanan.
Cənnət – toxunulmaz nəfəs,
Bədən – ruhumuza qəfəs.
Nəğmə – könül pıçıltısı,
Söz – ürəyin çırpıntısı.

Müəllif: Xanim Ismayilqizi

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ   WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru


Məzahir İsgəndər – Yeni şeir

Məzahir İsgəndərin öz dünyası – söz dünyası

B a ğ ı ş l a, ə z i z i m

Salamsız-kəlamsız, səssiz-səmirsiz
Ötüb keçdin, yanıqlı bir baxışla.
Günah məndə,ya ki səndə, nə fərqi,
Bağışla,əzizim!.. Məni bağışla!

Ötüb keçdin,yanıqıı bir baxışla,
Deyəsən,gizlicə çəkdin bir ah da.
Kim bilir,bəlkə də təzdən yaşadın
Sənli-mənli o günləri o ahda?

Deyəsən,gizlicə çəkdin bir ah da,
Deyəsən,bir az da əllərin əsdi.
Deyəsən,ruhun da çıxıb bədəndən,
Sənli-mənli o günlərə tələsdi.

Deyəsən, bir az da əllərin əsdi,
Görüb üzümdəki qəmi,qüssəni.
Bəlkə xatırladın, yadına saldın
Yağışlı bir gündə o ilk busəni…

Bəlkə xatırladın,yadına saldın
O sirli-sehirli daş altın da sən.
Dönüb də quş olub, sanki uçurdun
Sonsuz səmaların üst qatında sən…

Bəlkə də yadına düşdü o geçə,
Bəlkə,buna görə yaşardı gözün?
Bəlkə duydun,sən yenidən eşitdin
Dilinə dediyim “sevirəm” sözün?..

Salamsız-kəlamsız, səssiz-səmirsiz
Ötüb keçdin yanıqlı bir baxışla.
Günah məndə, ya ki səndə,nə fərqi,
Bağışla,əzizim!.. Məni bağışla!
10.08.2019.

= = = =

M ə n b i r d ə l i – d i v a n ə y ə m

Ey yol gəzən mənə sarı,
Düşüb də dağda-daşdayam.
Olub dəli-divanəcə,
Öz-özümlə savaşdayam.

Olub dəli-divanəcə,
Od yeyib, od içərəm mən.
Öz-özümü edib körpü,
Öz-özümdən keçərəm mən.

Olub dəli-divanəcə,
Öz-özümü daşlaram mən.
Öz əlimlə öz-özümü
Pendir kimi qaşlaram mən.

Olub dəli-divanəcə,
Köpükləyib, coşaram mən.
Öz-özümü gah bir cütə,
Gah da vələ qoşaram mən.

Olub dəli-divanəcə,
Çəkilib,gah daşaram mən.
Bir an yerdə, bir an göydə,
Orda-burda yaşaram mən.

Olub dəli-divanəcə,
An gülüb, an ağlaram mən.
An özümü əzizləyib,
An özümü dağlaram mən.

Olub dəli-divanəcə,
An donub,an yanaram mən.
An özümü quş, kəpənək,
An da böcək sanaram mən.

Olub dəli-divanəcə,
An düşüb, an qalxaram mən.
Özümə an aşağıdan,
An da üstdən baxaram mən.

Ələ qələm alan gündən
Həm şəm, həmi pərvanə mən.
Yaşaram da beləcənə,
Olub dəli-divanə mən!

O9.08.2019

= = = =

Əlvida, qəm-kədər, sənə

Əlvida!… Əlvida, qəm-kədər, sənə!
Əlvida!.. Əlvida, ölüm qorxusu!
Eşitdi səsimi Allahım, deyən,
Yenə gəldi bu qurumuş arxa su.

Əlvida!.. Əlvida,ölüm qorxusu!
Könlümə yaşamaq həvəsi qondu.
Yenə döndü yerlərinə fəsillər,
Yaz qış donun, qış yaz donun soyundu.

Könlümə yaşamaq həvəsi qondu,
Quş olub, indicə süzəcəyəm mən.
Bac alıb tufandan, fırtınalardan,
Sonsuz dənizlərdə üzəcəyəm mən.

Deyən, döndü yerlərinə fəsillər,
Deyən, nə inləyib, küsəcəyəm mən.
Misranı misraya, bəndi də bəndə
Qoşüb da üst-üstə düzəcəyəm mən.

Misranı misraya, bəndi də bəndə
Bağlayıb, dastanlar qoşacağam mən.
Çay kimi çağlayıb, yel kimi əsib,
Yıxıb, bənd-bərəni aşacağam mən!

Çay kimi çağlayıb, yel kimi əsib,
Gah da ki bir meh olacağam mən.
Həzin nəğmə təki, körpə səsitək
Axıb,ürəklərə dolacağam mən…

Salam, yazı masam, dəftər-qələmim,
Salam, yeni qismət, ey qədər, sənə!
Deyən,güldü dünya mənim üzümə,
Əlvida!.. Əlvida, qəm-kədər, sənə!

09.08.2019.

Müəllif: MƏZAHİR İSGƏNDƏR

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ   WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

RƏFİQƏ İSAQ QIZI

Rəfiqə İsaq Qızının söz dünyası

Canımdasan
Bu sevgimiz xəyaldı…
Nə olardı, əzizim,
Sən bir həqiqət olub,
Ürəyimə dolaydın.
Söylə, nədir günahım?
A qəlbimi titrədən,
Könlümü çalıd gedən,
Kaş ki, mənim olaydın.
Bilirəm ki, xəyalsan,
Müqəddəs bir röyasan.
Mənim heç vaxt olmayan
Mənsiz qalan dünyasan.
Diləyərdim Tanrıdan,
Keçmişlər olmasa da,
Gələcək sənlə ola.
Hər sevincin,.kədərin,
Ürəimdə yurd sala,
Həmişə mənlə qala.
Etibarsız olsan da,
Yada meyil salsan da,
Dilimdə,duamdasan,
Ruhumda, canımdasan,
Vüsal bilməm kimindi,?
Həsrətin də şirindi,…
Yoxsansa da yanımda,
Eşqin hər an canımda,
Damarımda, qanımda…
….Sanma quru həvəsdi,
Çəkdiyim bu həsrətin,
Sonu boşdu əbəsdi…

= = = =

Səni
Səhər düşən bir şehə dön,
Eşq bağımda ətir saçan 
Gül, çiçəyə səpim səni.
Səpim sevgi toxumunu, 
Ürəyimdə əkim səni
Nəfəs kimi udum səni,
Şəkər kimi dadım səni,
Ətrini alım küləkdən,
Çıxma bu candan, ürəkdən.
Sevgimizi vəsf eləyim,
Sıralayım misra-misra,
Şah əsərim seçim səni.
Udum-udum içim səni,
Ay mənim payız çiçəyim,
Həm yalanım, həm gerçəyim,
Gəl-gəl mənim ömrümə gəl,
Taleyimə biçim səni.

= = = =

Darıxıram gecələr

Əsir xəfif küləklər,
Ətrini gətirirlər.
Üzür, kövrək xatirələr,
Darıxıram gecələr.

Elə bil qüssə, kədər,
Boylanır, artır gecələr.
Acı, lal xatirələr
Dil açırlar gecələr.

Həsrəti tutub dilə,
Əridim, gilə-gilə.
Yoxluğunu bilə-bilə
Darıxıram gecələr.

Bu acı qəhərimdə,
Gözümdən gilə-gilə,
Süzülür ürəyimə.
Dərya olur gecələr.
20.07.2019

Müəllif: RƏFİQƏ İSAQ QIZI

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ   WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

ABBAS İLHAM – SÖZ…

Abbas İlham “üç yarpaq”- da

AZAD ET

Oynadıb qəlbimi bir oyuncaqtək,
İndi ki, doymusan…kənara tulla…
Onsuz da əlimdən almısan mənim-
Bu canım əzabdan bəlkə qurtula…

Nə qədər səndədir, yaxşı bax ona,
Dəyərli, qiymətli bir əsərdi, O.
Dahi Yaradanım yaradıb onu,
Bəndənin əlində bir əsirdi, O.

Tapdasan günahdır – O əmanətdir,
O dahi varlıqa qayıtmalıdır…
Tanrım öz möhrünü vurubdur ona,
Yatsa da nə vaxtsa ayıtmalıdır…

Azad et, əfv eylə…Gör neçə ildir,
Eşqin zindanında məhbusdur qəlbim.
Nə sənə, nə mənə, nə də dünyaya –
O dahi varlığa məxsusdur qəlbim…

İyun, 2016
= = = =

YENƏ DƏ YANILIRAM…

Xəzər! Bir daha qoynuna alaydın bizi…
İlk dəfə o iki gənci alan kimi…
Utana-utana… ilk dəfə biri-birini
yarıcılpaq görən, 
Əl-ələ tutub, qaça-qaça, 
sənə qovuşmağa can atan,
Sevgisini sənlə bölmək üçün 
qoynuna atılan
o iki gənci deyirəm…
Yanar baxışlı, od nəfəsli,
şirin məhəbbətli, vüsal həvəsli…
biri-birinə dəlicəsinə vurulan
o iki dəlini deyirəm…

Al bizi yenə də qoynuna Xəzər,
Əsəbləş…lərzəyə gəl… 
Qoy, nə vaxtsa bizimlə oynayan dalğaların
əl-gol atsın…döysün bizi…
Nə vaxtsa başımız üstə fırlanan qağayıların
danlasın bizi…söysün bizi…
O ülvi sevgiyə kəm baxdığımız üçün,
bir eşqin tacını başımız üstə qaldırıb,
sonra da yerə çaxdığımız üçün…

Al bizi yenə də qoynuna Xəzər,
İstəsən, sahildən uzaqlara apar.
Apar bir dəfəlik…apar…
…Yenə də düşüncələrim azdırır məni.
Yenə də yanılıram…
Biz ancaq Xəyal dənizində üzə bilərik –
Axı hər ikimizin 
sahildə sevdiklərimiz var…

= = = =

YENƏ DƏ

Deyərdin, şəklini öpüb yatıram…
Gülüm, şəklimə də qısqanardım mən.
Deyərdin, yastığım sənin sinəndir…
Baş qoyub yastığı qucaqlardın sən.

Deyərdin, sənsizlik öldürər məni,
Bir anım, bir günüm sənsiz olmasın…
Deyərdin, bir güləm eşqin bağında,
Qoyma, xəzan dəysin…rəngim solmasın.

Yenə də o yastıq, gülüm sənlədir?..
Yenə də baş qoyub qucaqlayırsan?..
Yenə də “sinəmə” göz yaşı düşür –
Yenə də gecələr sən ağlayırsan?..
Ağlama…qəlbimi sən dağlayırsan…

Müəllif: ABBAS İLHAM

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ   WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

SEVDA İBRAHİMLİ

Torpaq həsrəti
Qarabağ, dustaqdır gözü yoldadır,
Ağlayan gözümün nuru torlanır.
Düşmən hiyləsiylə torpaq qoparıb,
Namusu qeyrəti söküb aparıb.

Ürək haray çəkir üsyan qoparır.
Torpaq deyə- deyə qocaldıq artıq,
Bu günun sabahı deməkdən doyduq,
Ruhumuz göylərə yol alır artıq.

Bulud oldum yağan yağışa döndüm,
Torpaq oldum bitən qamışa döndüm
Axan çaydım coşqun dənizə döndüm
Qarabağ torpağın ala bilmədim.

Yazır qələmimiz meydan oxuyur,
Vətən harayından xalça toxuyur
İlməsi, naxışı mərmi güllədi
Qırmızı rəng ilə qanla toxuyur .

Torpaq həsrətindən hasar çəkmişəm 
Nisgilin sinəmə nacar çəkmişəm.
Xarı bülbül yalandı könlüm oxuyur
Qarabağ naləsin çəkir oxuyur. 
25.07.2019.

Müəllif: Sevda İbrahimli

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ   WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru