İldırım Əkbəroğlu

AD GÜNÜNÜZ MÜBARƏK !!!

Bu gün (13 Sentyabr 1950 ) gözəl insan, əsl dost və sevimli şair İldırım Əkbəroğlunun doğum günüdür. Ad gününüz mübarək, İldırım müəllim!!! Sizə uzun ömür, can sağlığı və bütün işlərinizdə müvəffəqiyyətlər arzu edirik!!!

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ   WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

İldırım Əkbəroğlu- Ana şeiri

ildırım əkbəroğlu ana şeiri 

ANA
(Dünya işığına həsrət qalan anama…)

Bir ana gözünə işıq nədir ki,
Aldı görməmiş tək, tamarzı təki.
Bəlkə həyat verən istəmədi ki,
Görəsən dünyanın nəsini, ana!

Sən də həyat verən,sən də bir sirsən,
Əllərin göylərdə, hey baş əyirsən.
Yenə də gözünü qurban deyirsən,
Eşitsən övladın səsini, ana!

Nə var göy üzündə, yeddinci qatda,
Behişt də, cənnət də ayağın altda.
Tanrı imtahana çəkər həyatda,
Deyirlər sevdiyi kəsini , ana!

İldırım, o verdi həyatı sənə,
Günəş, Ay nurunu tökdü üzünə.
Nur verə bilməyib nursuz gözünə,
Şad edə bilmədim mən səni, ana!

Müəllif:İLDIRIM ƏKBƏROĞLU

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ   WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

İLDIRIM ƏKBƏROĞLU

İLDIRIM ƏKBƏROĞLU HAQQINDA

Mən, İldırım Əkbəroğlu (Məmmədov İldırım Əkbər oğlu) 13 sentyab 1950-də anadan olmuşam. Beyləqan rayonu Kəbirli kənd orta məktəbini bitirdikdən sonra hərbi xidmətə getmişəm. Bu ərəfələrdə şerilərim rayonun çoxtirajlı qəzetində çap olunardı. 1974-cü ildə Xalq Təsərrüfatı İnstitutuna, indiki İqtisadiyyat universtetinə qəbul olunub 1979-cu ildə bitirmişəm. Bu müddətdə radioda, televiziyada şerilərim səslənib, 1978-ci ildə B.Vahabzadə və İ.Şıxlının redaktorları olduğu “Çinar pöhrələri” toplusunda şerilərimlə oxuculara təqdim olunmuşam. Qəzetlərdə də şerlərim çap olunub. Universteti qurtardıqdan sonra Rayon texnika təminat birliyinində 1998–ci ilə kimi baş mühasibin müavini, 2015-ci ilin sonuna kimi İH-nin Kəbirli kənd ərazi nümayəndəliyində baş məsləhətçi işləmişəm. Hal-hazırda təqaüddəyəm. Şerlərim dəfələrlə almanaxlarda, qəzetlərdə çap olunub.

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ   WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

İLDIRIM ƏKBƏROĞLU

İldırım ƏKBƏroğlUNDAN BİR ŞEİR

ÇİÇƏKCƏ OLADIM, KAŞ, SƏNİN ÜÇÜN

Eşqinin məskəni bu ürək,bu can,
Həsrətdir qəlbimi arı tək sancan.
İpək yanağından öpər doyuncan,
Çiçəkcə olaydım,kaş,sənin üçün.

Eşqisiz göylərdə Günəş də sönər,
Ay dönüb ulduzsuz torpağa enər.
Köksünə sığınar,sinənə sinər,
Çiçəkcə olaydım,kaş,sənin üçün.

Öyün,saf eşqinlə,sevginlə öyün,
İstəyin sap kimi düşməsin düyün.
Qoxlayıb min dəfə,tər-tər öpdüyüm,
Çiçəkcə olaydım,kaş,sənin üçün.

İldırım,günbə-gün ömür solsa da,
Qəlbim saf istəklə eşqinə fəda.
Sığınım köksünə,qoy,duysun o da,
Çiçəkcə olaydım,kaş sənin üçün.

Müəllif: İLDIRIM ƏKBƏROĞLU

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ   WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

İLDIRIM ƏKBƏROĞLU

ildırım əkbəroğlunun söz dünyası

Öz yoluyla yenə gedir bu dünya

Öz yoluyla yenə gedir bu dünya,
Həminki tək günəş batar,ay çıxar.
İstəsən də tər qala,gül solmaya,
Xəzan əsər,soyuq düşər,yay çıxar.

Alqışlarla kürsü tutan bir bəndə,
Kim olduğu məlum olur gedəndə.
Bir gündədir güdülən də,güdən də,
Bəd işlərdən xoş günlərdə hay çıxar.

Sığallanıb çoxu,onu öyəndə,
Ayılıbdır başı daşa dəyəndə.
Qürurlanıb çox döşünə döyən də,
Öz başına döyənlərə tay çıxar.

Ay İldırım,yağdıran var,yağan var,
Nə ağasan,şükür,nə də ağan var.
Pay adına xalqı soyub ,yığan var,
Sənin üçün xoş bir sözdən pay çıxar.

<<<<iLDIRIM ƏKBƏROĞLu>>>>

HƏR KƏSİN SON GÜNÜ,ÖZ SON VAXTI VAR

İştah da,tamah da olmaz bu qədər,
Yığdığı haramdır,yediyi hədər.
Dünyadan gedəndə əli boş gedər,
Çox da başda tacı,altda taxtı var

Zəngləri kəsilməz,qapısı yağır,
Dindirmək müşküldür,zəhmi çox ağır.
Halala xor baxır,haramı yığır,
Deyirlər kişinin yaxşı baxtı var.

İldırım,həlimdir qəlbində duyğyn,
Gözlə,qırar onu buzu soyuğun.
Etdiyi işlərə,əmələ uyğun,
Hər kəsin son günü,öz son vaxtı var.

Müəllif:İLDIRIM ƏKBƏROĞLU

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ   WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru