İlin vətənpərvər şairləri (2019)

Bu gün ( 20.11.2019 ) Azer.KİVİHİ-Media mükafatlandırma komissiyası tərəfindən Azərbaycan ədəbiyyatına xətmətləri və yaradıcılıqlarında vətənpərvərlik mövzusuna üstünlük verdiklərinə görə aşağıda adları çəkilən şairlərimiz “İLİN VƏTƏNPƏRVƏR ŞAİRİ” media mükafatına layiq görülmüşdür.
Bu barədə KİVİHT-nin sədri Çingiz Qurbanoğlu rəsmi saytında məlumat vermişdir.
DƏYƏRLİ ŞAİR DOSTLARI BU MÜNASİBƏTLƏ ÜRƏKDƏN TƏBRİK EDİB YARADICILIQ UĞURLARI ARZU EDİRƏM. LAUREATLAR:

“Media Araşdırma Mərkəzi və Azər.KİVİHİ tərəfindən aparılmış sorğulara görə bir sıra şair və yazıçılar mükafatlandırılıb.
Azərbaycan ədəbiyyatına tövhələri və yaradıcılıqlarında vətənpərvərlik mövzusuna üstünlük verdiklərinə görə aşağıda adları çəkilən şairlərimiz “İLİN VƏTƏNPƏRVƏR ŞAİRİ” media mükafatına layiq görülmüşdür.
1.Abbasov İlham Tahir oğlu (İlham Borçalı)
2.Aylarov İlham Qəhrəman oğlu (İlham Qazxlı)
3.Bağırov Elçin Ağasəf oğlu (Elçin Məlhəmli)
4.Bədirxanov Ədalət Əyyub oğlu(Ədalət Bədirxanlı)
5.Cəfərli Abdulla Həmidi ( Abdulla Cəfər)
6.Əlizadə Əjdər Cəbrayıl oğlu (Əjdər Əlizadə)
7.Əliyev Süleyman Miryusif oğlu (Seyid Süleyman)
8.Əsədov Həsənqan İldır oğlu (Həsənxan Əsıdov)
9.Hüseynov German Əli oğlu (Dərviş Xan)
10..Türbəndəyev Nazim Yaqub oğlu (Nazim Yaquboğlu)
11.İsgəndərov Məzahir İsgəndər oğlu (Məzahir İsgəndər).
12.Qədiyev Vaqif Əlisa oğlu (Vaqif Coşğun)
13.Qasımov Vahid Valeh oğlu (Vahid Çəmənli)
14.Məmmədov Sakit Vəlyəddin oğlu (Sakit Şəkili)
15.Məmmədov Mübariz Hüseyn oğlu (Mübariz Hüseyn)
16.Məmmədov Təvəkkül Məmməd oğlu (Təvəkkül Goruslu)
17.Məmmədov Vidadi Qafar oğlu (Vidadi Məmmədli)
18.Mustafayev Zaur Mustafa oğlu (Zaur Ustac)
19.Sarıyev Məmməd Gülşad oğlu (Məmməd Mərzili)
20.Cəfərov Zaur İlham oğlu (Zaur İlhamoğlu)
21.Qəhrəmanov İldırım Əliş oğlu (İldırım Əlişoğlu)

20.11.2019 – Bakı ş.”

İLKİN MƏNBƏ: Şairlər mükafatlandırıldı.

Mənbə: RAHİM UÇOĞLANLI

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ   WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

Müəllim şeirləri

MÜƏLLİM

Bir müqəddəs zirvə idi MÜƏLLİM,
Duyğu-duyğu, kəlam-kəlam əridi.
Bayram-bayram dərd topladı, qəm yedi,
Kədər-kədər, ələm-ələm əridi.

Vətən-Vətən, torpaq-torpaq çat oldu,
Dünya qurdu, bir quruca ad oldu…!
Kitab-kitab, dəftər-dəftər od oldu,
Vərəq-vərəq, qələm-qələm əridi.

Qarğış tutdu, qarğışlarla biçildi…,
Böyüklüyü kiçildikcə kiçildi… .
Seçilmişə “əl ağacı” seçildi…,
Gedən-gedən, gələn-gələn əridi… !.

Evi oldu məzarının yas… himi…,
Dörd divarda əzab sıxdı cismini… .
Namərd aldı Bank adıyla ismini…,
Faiz-faiz , sələm-sələm əridi.
5.10.2019… 13:20

Müəllif: RƏSUL MUROVDAĞLI

========================================================

Müəllim

Müəllim, ey əziz, ey gözəl insan,
Sənə nə söyləyim, olsun dəyərli?
Dünyada elə bir agac varmıdır,
Əkdiyin ağactək ola bəhərli?

Dünyada elə bir zirvə varmıdır,
Sənin fəth etdiyin zirvədən uca?
Mən necə yığım ki, etdiklərini
Müəllim adına sığsın qısaca?

Sən bizə həm ana, həm ata oldun,
Bizimlə bağlandı arzun, diləyin.
Bütün ömrün boyu bizlərdən ötrü
Şam kimi əridi vuran ürəyin.

Haçan dara düşdük, əlin uzadıb
Özünü köməyə yetirmisən sən.
Bizim sabahımız nur olsun deyə
Gözünün nurunu itirmisən sən.

Unudub evində qayğılarını
Məktəbdə büruzə vermədin bir an.
Görüb şagirdlərin ruhdan düşməsin,
Bizləri düşündün sən hər bir zaman.

Bəzən acıladın, danladın bizi,
Ki bizlər düşməyək pis səmtə, yönə.
Deyərdin, “eybi yox, inciyin məndən,
Vaxt gələr, minnətdar olarsız mənə”

Allah iki şəxsi sevər hər zaman,
Birisi şəhiddir, digəri alim.
Əgər Allah səni belə sevibsə,
Mən necə sevməyim de, ey müəllim?

Sənin sənətinin bərabəri yox,
O həm şərəflidir, həm də ki çətin.
Dünyada nə qədər sənət var isə,
Qoyub bünövrəsin sənin sənətin.

Yerin bizlər üçün daima uca,
Özü də, qəlbi də təmiz müəllim.
Haqqını yüz ömür ödəmək çətin,
Haqqını halal et, əziz müəllim!
Haqqını halal et, əziz müəllim!

Müəllif: Zaur Ilhamoglu

=======================================================

MÜƏLLİMLƏR

(Əsl müəllimlərə ithaf olunur)

Ömrünü bəxş edib neçə ömürə,
Ağaran saçları nur əlaməti.
Nə qədər şagirdə qol-qanad verib,
Onunçün qazanıb el məhəbbəti.

Çox vaxt gec yataraq,tezdən oyanıb,
İtirib gözünün nurunu hətta,
Yorğunluq duysa da,məğrur dayanıb,
Təmənna duymayıb əsla həyatda.

Verib,bəxş eləyib istedadını,
Nə qədər layiqli insan yetirib,
Qürurla daşıyıb hər an adını,
Bu ada hər zaman şərəf gətirib.

Bəzən laqeydlik çıxıb önünə,
Acı söz dilinə gəlməyib əsla.
Şükürlər eyləyib hər bir gününə,
Keçibdir dərsini köhnə həvəslə.

Müəllim kimləri verib cahana,
Önündə İskəndər,Teymur əyilib,
Boynu qalstuklu adi insana,
Hətta prezidentə müəllim deyilib.

Təəssübün çəkibdir ana torpağın,
Hər an alnı açıq,üzü də ağdır,
Az maaş alaraq şax dayanmağın,
Bəlkə də özü bir qəhrəmanlıqdır.

Sizə üz tuturam,sizə yenə də,
Qəlbi saf,ürəyi təmiz müəllimlər.
Bir vaxt bilik ,savad verdiz mənə də,
Mən sizə borcluyam,əziz müəllimlər.

Müəllif: AQİL KƏNGƏRLİ

==========================================================

MÜƏLLİM
( Bütün Müəllim həmkarlarımı təbrik edirəm ! )
” Müəllim ” ! “Nə gözəl səslənir bu söz !”
Bu söz başdan – başa hikmətdi , hikmət !
Dünyada ən nəcib , ən müqəddəs borc ,
Müəllimə hörmətdir , müəllimə hörmət .
****
Bağbandır , bağçası bar verir hər an ,
Daim fəxr eləyir öz əməyiylə .
Gecəni , gündüzü dinclik bilməyib ,
Xalqa xidmət edir öz biliyiylə .
****
Sonsuza çatsa da çəki vahidi ,
Müəllimin əməyi çəkiyə gəlməz .
Müəllimin əməyin itirən kəslər
Heç zaman zirvəyə yüksələ bilməz .
****
Onun ziyasından nur alır Günəş ,
Acizəm şəninə söz deməyə mən .
Atadır , anadır əsl müəllim ,
Hazıram önündə baş əyməyə mən .

Müəllif: NAZİM YAQUBOĞLU

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ  WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

AYIN YAZARI

Nazim Yaquboğlu Ayın Yazarı seçildi.

Tanınmış şair Nazim Yaquboğlu yazarlar.az saytının kənar müdaxilələr qeyri-mümkün olan və nəticələri tam şəffaf şəkildə sayıtın “ən çox oxunanlar” bölümündə əks olunan avtomatık sayğacının göstəricilərinə əsasən 2019 – cu il avqust ayının ən çox oxunanı olaraq, “AYIN YAZARI” elan olunmuşdur.

FOTO SƏNƏD: FOTO ARXİV

Bu münasibətlə onu təbrik edir, yeni-yeni yaradıcılıq uğurları arzu edirik!!!

YAZARLAR.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ   WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-500-63-36     E-mail: yazarlaraz@yandex.ru

NAZİM YAQUBOĞLU

Nazim YaquboĞLUNUN SÖZ DÜNYASI

MƏN SƏNƏ YAZIRAM ŞEİRLƏRİMİ

Səni düşünəndə təb gəlir mənə ,
Mən sənə yazıram şeirlərimi .
Sevgi şeirlərim həsr olur sənə ,
Mən sənə yazıram şeirlərimi .
****
Sən parlaq Günəşım , nurlu Ayımsan ,
Çiçəkli baharım , qızmar yayimsan ,
Alnıma yazılmış sevgi payimsan ,
Mən sənə yazıram şeirlərimi .
****
Bağında gül – çiçək bitirməsəm də ,
Adını dilimə gətirməsəm də ,
Yazıb ünvanına yetirməsəm də ,
Mən sənə yazıram şeirlərimi .
****
Sən mənim qanadlı İlham pərimsən ,
Tənha anlarımda ümid yerimsən ,
Ruha qida verən şah əsərimsən ,
Mən sənə yazıram şeirlərimi .
****
Sən mənim eşqimi versən də bada ,
Səni hey düşünüb salıram yada .
Sən mənim dilimdə ilk söz , son nida ,
Mən sənə yazıram şeirlərimi .
****
Naziməm , azım da , çoxum da sənsən ,
Ümidim , gümanım , qorxum da sənsən ,
Doğrum , həqiqətim , yuxum da sənsən ,
Mən sənə yazıram şeirlərimi .

<<<NAZİM YAQUBOĞLUNUN SÖZ DÜNYASI>>>

ÇƏKƏ BİLMİRƏM

Ömür yollarımda göyərib bitən ,
Tikanı , qanqalı biçə bilmirəm .
Bu fələk başımı elə qatıb ki ,
Ömür də gedibmiş heçə bilmirəm .
****
Bəxtimə açılmaz düyün vurulub ,
Eşqim külə dönüb , göyə sovrulub ,
Ömür yollarımda tələ qurulub ,
Keçilməz yollardan keçə bilmirəm .
****
Bürüyüb dövrami xain , bədnəzər ,
Mən dözən dərdlərə deyin , kim dözər !?
Həyatım dolaşıq kələfə bənzər ,
Dostumu düşməndən seçə bilmirəm .
****
Məhəbbət könlümün ehtiyacıdır ,
Sevgi dərslərinin tək əlacıdır ,
Hicran zəhərini içdim acıdır ,
Vüsal şərbətini içə bilmirəm .
****
Xoş gün əllərini üzüb əlimdən ,
Nazim daha doyub dünya qəmindən ,
Əcəl də üzünü döndərib məndən ,
Dünyadan biryolluq köçə bilmirəm .

<<<NAZİM YAQUBOĞLUNUN SÖZ DÜNYASI>>>

QARABAĞSIZ

Qəlbim sızıldayır , könlüm ağlayır ,
Pərişan oluram mən Qarabağsız .
Həsrətə , nisgilə dözə bilmirəm ,
Alıb ürəyimi çən Qarabağsız .
****
Şax deyil əvvəlki boyum , qamətim ,
Olmuşam Vətəndə vətənsiz yetim .
İllər ötüşdükcə ” elif ” qamətim ,
Olubdu ” nun ” ilə tən Qarabağsız .
****
Ömrümü çürüdüb Kür qırağında ,
Qalmışam nə vaxtdır el sorağında .
Ömrün gül açası bahar çağında ,
Düşüb saçlarıma dən Qarabağsız .
****
Aldanmaram nə fitnəyə , nə fe’ lə ,
Uymaram xoş sözə , nə şirin dilə .
Cənnəti – rizvanı versələr belə ,
Heç zaman olmaram şən Qarabağsız .
****
Ay Nazim , nə yaman ağırmış daşım ,
Qüssədən , kədərdən ağarıb başım .
Ay məni məzəmmət edən ” qardaşım ” ,
Bəs necə dözürsən sən , Qarabağsız ?!

<<<NAZİM YAQUBOĞLUNUN SÖZ DÜNYASI>>>

OLANLARDAN BEZDİM , LƏLƏ

Yaltaqlıqdan , nadanlıqdan ,
Yalanlardan bezdim , Lələ .
Bir kişinin iki oğlu
Bir – birinə qürur tələ ,
Gördüklərim üzür məni ,
Olanlardan bezdim , Lələ .
****
Ədalətin yox sorağı ,
Yenilib haqqın bayrağı .
Yatdığımız fil qulağı
Bizə layla çalır hələ .
Gördüklərim üzür məni ,
Olanlardan bezdim , Lələ .
****
Başımıza dəyir yumruq ,
Özgədən kömək umuruq .
Haqsızlığa göz yumuruq ,
Həqiqəti bilə – bilə .
Gördüklərim üzür məni ,
Olanlardan bezdim , Lələ .
****
Kimsə haqqı seçə bilməz ,
Doğru yoldan keçə bilməz .
Dərdimizi çəkə bilməz ,
Yükləsək də nəhəng filə .
Gördüklərim üzür məni ,
Olanlardan bezdim , Lələ .
****
Xalqim köçkün , yurdum əsir ,
Talehindən hamı küsür .
Dizlərimiz tir – tir əsir ,
Gələmmirik , amma dilə .
Gördüklərim üzür məni ,
Olanlardan bezdim , Lələ .

<<<NAZİM YAQUBOĞLUNUN SÖZ DÜNYASI>>>

KÖNLUM SƏNİN YANINDADIR

Gecə – gündüz , axşam – şəhər
Könlüm sənin yanındadır .
Ürəyimi üzür kədər ,
Könlüm sənin yanındadır .
****
Səndən xəbər bilməsəm də ,
Görüşünə gəlməsən də ,
Göz yaşını silməsəm də ,
Könlüm sənin yanındadır .
****
Ya qış olsun , ya da bahar ,
Gülüm , səndən de , harda var ?
Gəzsəm də mən duyar – diyar ,
Könlüm sənin yanındadır .
****
Eşqin narın dərməsəm də ,
Qulac saçın görməsəm də ,
Yüz il səni görməsəm də ,
Könlüm sənin yanındadır .
****
Naziməm , uydum sevginə ,
Eşqim artır gündən – günə .
Deyim , eşit dönə – dönə ,
Könlüm sənin yanındadır .

Müəllif: NAZİM YAQUBOĞLU

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ  WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

NAZİM YAQUBOĞLU

Nazim YaquboĞLUNDAN BİR ŞEİR

QORQUD ƏMANƏTİ

Tarixi bilinməz Ulu Xalqımın ,
Yenilməyən gücü , qüvvətidir saz .
Minlərlə mədəni sərvət içində ,
Xalqımın ən böyük sərvətidir saz .
****
Sehri hüdudsuzdur , mənası dərin ,
O candan əzizdir , həm baldan şirin .
Dədə Ələsgərin , Dədə Şəmşirin ,
Sonsuz əzəməti , qüdrətidir saz .
****
Yetmiş iki dildə düşün , qan deyir ,
Döyüşə girəndə qana – qan deyir .
Sevən aşiqlərə alış , yan deyir ,
Sevilən qızların ismətidir saz .
****
Qorqud babamızın əmanətidir ,
Xalqımın müqəddəs , saf niyyətdir .
Leylinin , Məcnunun ülviyyətidir ,
Tomrisin , Babəkin qeyrətidir saz .
****
” Ruhani ” , ” Gəraylı ” , ” Dilqəmidir ” , bil ,
Xəstə könüllərin məlhəmidir , bil !
Qəribin sevimli Sənəmidir , bil ,
Babam Koroğlunun şöhrətidir saz .
****
Tarın , kamançanın doğma qardaşı ,
Aşıq Ədalətin könül sirdaşı ,
Qərib qocaların axan göz yaşı ,
Nakam cavanların həsrətidir saz .
****
Ağsaqqal öyüdü , ata qayğısı ,
Qardaş ləyaqəti , ana laylası ,
Nazim , ruhumuzun qeyrət qalası ,
Xalqın keçmişınə hörmətidir saz .

Müəllif:NAZİM YAQUBOĞLU

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ   WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

NAZİM YAQUBOĞLU

qarabağ şeirlərdə

AZƏRBAYCAN – QARABAĞSIZ ŞİKƏSTDİR 

Azərbaycan – Qarabağsız yaralı ,
Azərbaycan – Qarabağsız şikəstdir .
Xocalıdan , Kəlbəcərdən aralı ,
Bunca dözdüm , daha yetər , əbəsdir ,
Azərbaycan – Qarabağsız şikəstdir .
****
Ruhumuza yaraşıqdir , bəzəkdir ,
Oddan , Sudan daha artıq gərəkdir .
Biz bir caniq , o sinədə ürəkdir ,
Qəlbi candan ayrı salan nakəsdir ,
Azərbaycan – Qarabağsız şikəstdir .
****
Yerdən Marsa ” İpək yolu ” çəksək də ,
Min ” göydələn ” körpü , saray tiksək də ,
Tərəqqidə Avropanı keçsək də ,
Qarabağsız həyat bizə qəfəsdir ,
Azərbaycan – Qarabağsız şikəstdir .
****
Həm xanəndə , həm aşıqdir Qarabağ ,
Həm Günəşdir , həm işıqdır Qarabağ ,
Ana yurda yaraşıqdır Qarabağ ,
Millətimə candır , qandır , nəfəsdir ,
Azərbaycan – Qarabağsız şikəstdir .
****
Gör Şuşasız nə virandır bu Vətən ,
Xankəndisiz bir zindandir bu Vətən .
Qarabağsız yarimcandır bu Vətən ,
Ruhsuz , başsız qaldığımız ta bəsdir ,
Azərbaycan – Qarabağsız şikəstdir .
****
Saakyan Şuşada fərman verir ,
Xocalının yaraları qan verir .
Azərbaycan Qarabağsız can verir ,
Bu zülmdür , bu sistemdir , bu qəsddir ,
Azərbaycan – Qarabağsız şikəstdir .
****
Yaquboğlu , bir gün ola , görəsən ,
O cənnətdə azad , rahat öləsən .
Bu arzuya qovuşmağın deyəsən ,
Boş xülyadir , xam xəyaldır , həvəsdir ,
On səkkiz il səbr elədik ta bəsdir ,
Azərbaycan – Qarabağsız şikəstdir .

12 . 02 . 2010 .

<<<<qARABAĞ ŞEİRLƏRDə>>>>

QARABAĞ

Ölüb torpağına qarışmamışam ,
Yanında qaradır üzüm , Qarabağ .
Səni əsir edib yağıya , yada ,
Didərgin olmuşam özüm , Qarabağ .
****
Səndən ayrilanı batmısam yaşa , 
Qürbətdə ömür də olurmuş qısa .
Sənə efirlərdən baxmaqdandisa ,
Kaş ki , kor olaydı gözüm , Qarabağ .
****
Sənsən damarımda dövr edən qanım ,
Varlığım , həyatım , ürəyim , canım .
Sənsən adım , sanım , şərəfim , şanım , 
Söhbətim , Qarabağ , sözüm , Qarabağ .
****
Torpağın dərmandır könül ağrıma ,
Öpüm çınqılını , başım bağrıma .
Geniş çöllərinə , dar cığırina ,
Düşmür neçə ildir izim , Qarabağ .
****
Sənsiz bir arzum da yetməyib başa ,
Ümidim , niyyətim toxunub daşa .
Ölüm mənimkidir , təki sən yaşa ,
Sənə qurban olsun Nazim , Qarabağ .

Müəllif: NAZİM YAQUBOGLU

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ   WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

Nazim Yaquboğlu

AD GÜNÜNÜZ MÜBARƏK!!!

Bu gün ( 9 August 1980 ) tanınmış şair Nazim Yaquboğlunun doğum günüdür. Ad gününüz mübarək, Nazim müəllim!!! Sizə Uca Yaradandan uzun ömür, can sağlığı və bütün işlərinizdə müvəffəqiyyətlər arzu edirik!!! Uğurlarınız bol olsun!!!

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ   WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

NAZİM YAQUBOĞLU

NAZİM YAQUBOĞLU “ÜÇ YARPAQ”- DA

NƏSİMİ
****
“Ənəlhəq”söylədi,”Haqq mənəm ” dedi , 
Dinin keşiyində durdu Nəsimi .
Dönməz vüqarıyla , cəsarətiylə 
Həyata möhrünü vurdu Nəsimi . 
****
Qorxmadı , qorxunun daşını atdı ,
Mənsur Hüseyninin yolunu tutdu .
Ucaldı , ən uca məqama çatdı ,
Taxtını göylərdə qurdu Nəsimi .
****
Cəsarət olubdur dövləti , varı ,
Pozmadı heç zaman əhdi , ilqarı .
Candan artıq sevdi doğma diyarı ,
Vətəni , Milləti , Yurdu Nəsimi .
****
Fitrətdən yaranıb , açılmaz sirdi ,
Əvəz olunmazdı , təkcədi , birdi ,
Sınanmış ocaqdı , müqəddəs pirdi ,
Əbədi sönməyən nurdu Nəsimi .
****
Zəkası siğmadı bizim cahana ,
Böyük dəyər verdi kamil insana .
Yaşadı , yaratdı hey yana – yana ,
Alovdu , atəşdi , qordu Nəsimi .
****
Soyuldu , amma ki , ” Ağrımaz ” dedi ,
Şəhid olsam belə , ağrım az dedi .
Nə zalım sultana , şaha baş əydi ,
Nə də öz əhdini qırdı Nəsimi . 
****
Dindən qaynaqlandı ilki , əzəli ,
Çaldı ürəyini Təbriz gözəli .
Ellərin dilində əzbər qəzəli ,
Rastdı , Çahargahdı , Şurdu Nəsimi .

12 . 03 . 2019 – CU İL .

= = = =

KİMİ 
****
Qəm üstündə köklənmişəm ,
Ədalətin sazı kimi .
Bəxtim qara bürunubdur ,
Alnimdakı yazı kimi .
****
Başım üstə şimşək çaxır ,
Gözlərimdən qan – yaş axır .
Zaman mənə ögey baxır ,
Ədalətsiz qazı kimi .
****
Dəniz kimi ləpələndim ,
Quma dönüb gah ələndim .
Qürbət elə səpələndim ,
Səhraların tozu kimi . 
****
Dövran birin başa çəkir ,
Birisini dişə çəkir .
Niyə məni şişə çəkir ,
Körpə , əmlik quzu kimi ?
****
Nazim gizli çəkir dərdi ,
Əzablara sinə gərdi .
Əhdim birdi , sözüm birdi ,
Ərənlərin sözü kimi .

= = = =

YAN KECİR 
****
( Elə indi öz əhvalıma uyğun yazmışam . Sıgalsız – tumarsız . Nöqsanlara görə üzr istəyirəm ).
****
Düzü deyə – deyə düzdə qalmışam ,
Övlad da , qohum da , yar da yan keçir .
Əvvəl görüşümə tələsən gözəl 
İndi qarşılaşsaq , harda , yan keçir .
****
Düşkünə dönmüşəm bu cavan yaşda ,
Ögeylik görürəm doğma baxışda .
Darına durduğum dost da , tanış da ,
Görürlər qalmışam darda , yan keçir .
****
Çox ümid bağladım dosta , yoldaşa ,
Həyatda bir arzum , yetmədi başa .
Dönmüşəm yaralı bir qızilquşa ,
Bülbül də , qartal da , sar da yan keçir .
****
Nə dost yada salır , nə qardaş məni ,
Elə bil tanımır o sirdaş məni .
Tək qoyub zalımla bu savaş məni ,
Xətir də , hörmət də , var da yan keçir .
****
Nazim , heç özümə gələ bilmirəm ,
Ürəkdən sevinib gülə bilmirəm , 
Ölmək istəsəm də , ölə bilmirəm ,
Əzrail unudub , gor da yan keçir .

31. 07. 2019.

Müəllif: NAZİM YAQUBOGLU

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ   WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

NAZİM YAQUBOĞLU

NAZİM YAQUBOĞLU

RÜSVƏT OLMAYAN YERDƏ

Haqqın çırağı yanar ,
Dünya nura boyanar .
İblis varlığın danar ,
Güc – qüvvə qalmaz şərdə ,
Rüşvət olmayan yerdə .
****
Dərdlilər dərdin atar ,
Dincəlib rahat yatar ,
İnsan vüsala çatar ,
Güc gələrik hər dərdə ,
Rüşvət olmayan yerdə .
****
Sevinc kükrəyər , coşar ,
Ruzimiz başdan aşar ,
Qocalar cavanlaşar ,
Namərd qul olar mərdə ,
Rüşvət olmayan yerdə .
****
Qüssə , kədər azalar ,
Gənclər uğur qazanar ,
Mərdin ömrü uzanar ,
Xoş ötüşər ömür də ,
Rüşvət olmayan yerdə .
****
Yaltaqlıq dəbdən düşər ,
Ağlayanlar gülüşlər ,
Dünyamız gözəlləşər ,
Kəramət olar pirdə ,
Rüşvət olmayan yerdə .
****
Eşq camını içənlər ,
Şirin candan keçənlər ,
Bu dünyadan köçənlər 
Rahat yatar qəbirdə ,
Rüşvət olmayan yerdə .

Müəllif:NAZİM YAQUBOGLU

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ  WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

“MAKLER – VİP” N- 005

“MAKLER – VİP” N- 005 (0005) 09.06.2019 – BAKI.

NAZİM YAQUBOĞLU

BİZİM KƏNDİN KƏNDXUDASl
( Ünvanlı )

Söz çatdırır ondan ona , 
Bizim kəndin kəndxudası .
Girir gündə əlli dona ,
Bizim kəndin kəndxudası .
****
Aralığı qatsın deyə ,
Hey durtülür dar dəliyə .
Heç sığmayırr yerə – göyə ,
Bizim kəndin kəndxudası .
****
Tutduğu yol şər yoludur ,
O iblisin sağ qoludur ,
Alçaqlığın simvoludur ,
Bizim kəndin kəndxudası .
****
Geno ilə qardaş olub , 
Vartan ilə sirdaş olub ,
Hayar ilə yoldaş olub , 
Bizim kəndin kəndxudası .
****
Əhalinin ətin didib ,
Çoxlarına sitəm edib .
Yardım satıb , həccə gedib ,
Bizim kəndin kəndxudası .
****
Dil tökərək hiylə ilə ,
Bir rəzili alır ələ .
Rəvac verir fitnə – felə ,
Bizim kəndin kəndxudası .
****
Aralığı qarışdırır ,
Nifaq odun alışdırır ,
Qohumlarl dalaşdırır ,
Bizim kəndin kəndxudası .
****
Qurşanıbdı ən son yola ,
Məmur görcək dönür qula .
Mənliyini satır pula ,
Bizim kəndin kəndxudası .
****
Nöyüt satır bala – bala ,
Nadanlıqda qalmlr dala .
Köpək kimi hürür yala 
Bizim kəndin kəndxudası .
****
Marıqda dayanır hazır ,
Tədbir tökür , plan cızır .
Ayaq altdan quyu qazır 
Bizim kəndin kəndxudası .
****
Sərəfsizdir , biqeyrətdir ,
Elə , obaya töhmətdir .
Xudayardan bədheybətdir 
Bizim kəndin kəndxudası .
****
Arayışı on manata ,
Satır avam camaata .
Kəndi böldü sata – sata ,
Bizim kəndin kəndxudası .
****
Sıpıxaraq tindən – tinə ,
Söz gəzdirir sinə – sinə 
” Sadiqdir ” öz adətinə ,
Bizim kəndin kəndxudası .
****
Parçalayıb tirə- tirə ,
Kəndi böldü necə yerə .
Bölgü saldı xeyir – şərə 
Bizim kəndin kəndxudası 
04 . 02 . 2019 .

Müəllif: NAZİM YAQUBOGLU

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ  WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru