ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN

Tanınmış alim Sadıq Qarayevin qardaşı Sarvanın vaxtsız vəfatından kədərləndiyimizi bildirir və dərin hüzünlə doğmalarına, yaxınlarına baş sağlığı veririk.

QEYD:

Yas mərasimi 12 dekabır, saat 11:00 da Badamdard şossesi, Qurdq Qapısı (Botanika bağı) yaxınlğında mərsim zalında keçiriləcək. Allah rəhmət eləsin, Amin.

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ  WWW.USTAC.AZ

Vasim Məmmədəliyev

Azərbaycanın əməkdar elm xadimi, “Şöhrət” və “Şərəf” ordenli akademik Vasim Məmmədəliyevin vəfatından kədərləndiyimizi bildirir, başda gözəl insanın qardaşı, tanınmış tarzən, professor, Azərbaycanın xalq artisti Vamiq Məmmədəliyev olmaqlala bütün doğmalarına, yaxınlarına və onu sevən hər kəsə dərin hüzünlə baş sağlığı veririk… Başın sağ olsun, Vətən… Allah Vasim müəllimə rəhmət eləsin… Ruhu şad olsun… Amin… Amen… Ruhuna Fatihə:

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ  WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

Oqtay Rza vəfat edib

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN…

Tanınmış şair, AYB-nin ən qocaman üzvlərindən biri Oqtay Rza vəfat edib. Şair Salyanda dəfn olunub. Yazarlar camiəsi adından mərhumun doğmalarına, yaxınlarına və bütün onu sevənlərə dərin hüzünlə başsağlığı verir, ailə üzvlərinə Böyük Allahdan səbr diləyirik. Allah rəhmət eləsin… Ruhu şad olsun… Amin…

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ   WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

RAHİLƏ DÖVRAN

aLLAh RƏHMƏT ELƏSİN…

Yazarlar camiəsi olaraq, tanınmış şairə Rahilə Dövranın vəfatından kədərləndiyimizi bildirir və ailə üzvlərinə, doğmalarına, yaxınlarına, onu sevib, bu xəbərə üzülən hər kəsə dərin hüzünlə başsağlığı veririk… Allah səbr versin… Allah rəhmət eləsin… Ruhu şad olsun… Amin…

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ   WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

Qardaş şeiri – Firuzə Bisavad

QARDAŞ.

Yazın xoş ayında, gözəl çağında
Açmamış soldurdun gülümü qardaş.
Məni məhkum etdin qəm otağında,
Qoydun yas içində telimi qardaş!

Bəd xəbərin parçaladı ürəyim,
Sökdü imarətim, yıxdı dirəyim,
Od qaladı, atəşləndi kürəyim,
Bircə görə idin halımı qardaş!

Ələsgər nəvəsi qardaş Ələsgər,
Ələsgər vurğunu, sirdaş Ələsgər,
Getdin qayıtmadın birbaş, Ələsgər!
Boynuna götürdün ölümü qardaş!

Ruhun yetişdimi Göyçə elinə?
Həsrət idin cığırına, yoluna…
Əlin çatdırdımı “Dədə əlinə”?
Ziyarət etdinmi “ulumu” qardaş?!

Sevincimi, şadlığımı apardın,
Çəngəl salıb ciyərimi qopardın,
Oda saldın, kösöv etdin çıxardın,
Qırdın qanadımı, qolumu qardaş!

Könlümün açılan baharı idin,
Qələm dostu idin, həmkarı idin,
Hamıdan qiymətli-bahalı idin,
İtirdim zərimi, ləlimi qardaş!

Dinclik tapmayıram, ollam divana,
Həm qardaşdın, həm ataydın, həm ana…
Sanıram ki, bəd gəlibdi zamana,
Kəsdirdin hər yandan yolumu qardaş!

Oğul-qız ah çəkir, salır fəryadı,
Gedişin yandırdı qohumu, yadı,
Qaçırdın qalmadı ağzımın dadı,
Zəhərə döndərdin balımı qardaş!

Qəlbim qan ağlayır, gülə bilmirəm,
Dəryaya baş vurum, gölə, bilmirəm?
Bu nə sirillahdı, bilə bilmirəm,
Atəşim qovurur külümü qardaş!

Bacıların böyük qardaş payıydın,
Pakizər bacımın əkiz tayıydın, 
Ata-baba, əmi, həm də dayıydın,
Üzdürdün hər yerdən əlimi qardaş!

Yenilməz pəhləvan, ər oğlu ərdin,
“Pudluq”lar oynadar, maşın çəkərdin,
Kəli boyunlayar, yıxıb kəsərdin,
Heyrətdə qoyardın elimi qardaş!

Mahalın bəllidi, Göyçə ellisən,
Külüng barmaqlısan, Fərhad əllisən,
Ələsgər nəvəsi Ələsgərlisən,
Zülmətin sındırdı belimi qardaş!

Yerdə qalan qardaş-bacın sağ olsun,
Cəmi balaları min budaq olsun!
Nə ağır mərəkə, nə yığnaq olsun,
Nə də dara çəksin dilimi qardaş!

Sənin xiffətinə dağlar ağlayar,
Quşlar göydə qanad saxlar, ağlayar,
Coşar “Qumlubulaq”, çağlar, ağlayar,
Dərd dilə gətirər selimi qardaş!

Hər kəsi ağlatdın, elim ağlayır,
Ulusum ağlayır, ulum ağlayır,
Tapdaq qalan Göyçə gölüm ağlayır,
Qəm nəhri elədin gölümü qardaş!

Oba, yurd ağlayır, Ələsgər deyir,
Sinəsi doluydu bir dəftər deyir,
Hər kəsə həyandı, xilaskar deyir,
Dilə gətiribsən lalımı qardaş!

“Hayıf-hayıf” deyir, ellər ağlayır,
Müəllim çağıran dillər ağlayır,
Yaylaqlar yas tutub, yollar ağlayır,
Xəzana döndərdin çölümü qardaş!

Nə yaxşı ki, atam-anam görmədi,
“Dərd tüğyan elədi”, üzün gülmədi,
Nəzirim-niyazım qəbul olmadı,
Ha qurban dedimsə malımı qardaş!

Vədən tamam olur, hardan bilərdim,
Yalvarıb Allahdan nicat dilərdim,
Ömrümdən-günümdən kəsib verərdim,
Qibləyə çevirib yönümü qardaş!

Qənimi olaydın dərman-davanın,
Ahılı olaydın elin, obanın.
Yaşına çataydın ulu babanın,
Onda çıxarmazdım ünümü, qardaş!

Firuzəyəm, bitirirəm sözlərim,
Qapına gəlməyə tutmur dizlərim.
Kor olaydı, görməyəydi gözlərim,
Çəkdiyin zilləti, zülümü, qardaş!

Gəncə şəhəri.
21.05.2019

Qeyd:

Bu gün Göyçə Aşıq məktəbinin parlaq Günəşi-Haqq Aşığı Dədə Ələsgərin ürəyi Göyçə nisgilli, Vətən həsrətli şair nəticəsi, qələm dostum, söz sirdaşım, canımdan artıq istədiyim kövrək qəlbli, polad biləkli pəhləvan qardaşım ƏLƏSGƏR ƏLƏSGƏRLİnin HAQQın rəhmətinə qovuşmasının 40 günü tamam olur. Allah rəhmət eləsin.
Əbədi məkanın Cənnət, məzarın nurlu olsun, əziz qardaşım. Amin.

Müəllif: Firuze Elesgerova

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ  WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN

Dəyərli söz adamı, söz qədri bilənlərin sevimlisi, tanınmış şair-publisist Etibar Etibarlının vaxtsız vəfatından kədərləndiyimizi bildirir, ədəbiyyatsevərlər, yazrlar camiəsi adından mərhumun doğmalarına, yaxınlarına dərin hüzünlə başsağlığı veririk. Allah rəhmət eləsin. Ruhu şad olsun. Amin. Etibar müəllimin yeri bu camiədə həmişə görünəcək, adı onu sevənlərin qəlbində yaşayacaq…

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ  WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN

Müğənni Talıb Talenin atası – Dədə Ələsgərin nəvəsi – Ələsgər Ələsgərov vəfat edib. Bu münasibətlə mərhumun doğmalarına və yaxınlarına dərin hüzünlə baş sağlığı verir, uca Yaradandan səbr diləyirik. Allah rəhmət eləsin. Ruhu şad olsun… Amin…

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ  WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

ANITI OLMAYAN ANIM GÜNÜ – 31 MART SOYQIRIM GÜNÜDÜR…

İNCİ,  QƏRƏNFİL…

(Qərənfilə yazığım gəlir…)

Olsan da, bu işdə ən son müqəssir,

Gəl, məndən incimə, inci qərənfil…

Utanc çiçəyisən, utanc çiçəyi,

İstəsən lap  məndən inci, qərənfil…

*        *        *

Ruhum bu halından çox mütəəssir,

Yenə döşənmisən küçəyə, daşa…

Qaxınc  çiçəyisən, qaxınc çiçəyi,

Qaxanc  örf-adətə, öfkəyə, başa,

*        *        *

Bu işdə bilmirik, kimdi müqəssir,

Bizim üz qaramız, qırmızımızsan…

Həya örpəyisən, güvənc ləçəyi,

Sən bizim dünyaya qırımımızsan…

*        *        *

Ustac  tək oğullar çox mütəəssir,

Üz-üzdən utanır, dözür ağrına…

Əlacsız-əlacsız ödünc çiçəyi,

Silah əvəzinə sıxır bağrına…

20.01.2018.  Bakı. (15:00)

MÜƏLLİFİN ÖZ SƏSİ İLƏ:

Müəllif: Zaur Ustac

© Zaur USTAC,2018. Bakı.
WWW.YAZARLAR.AZ və WWW.USTAC.AZ

Qeyd:

Çox təəssüf ki, hələ də o müdhiş günlərdə (31 mart və bu ərəfədə…) Bakı şəhərinin kütləvi qətillər – qırğınlar törədilmiş, talanmış, yandırılmış, dağıdılb viran qoyulmuş mərkəzi – görkəmli yerlərin birində o günlərin dəhşətini gözlər önünə gətirib, canlandıra biləcək əzəmətli bir abidəmiz və məktəblilərə, xarici qonaqlara, “sapı özümüzdən olan baltalara” – qanmazlara – göstərə biləcək bir muzeyimiz yoxdur… Çox təəssüf…

AMEA-nın Mərkəzi Elmi Kitabxanasında Xocalı soyqırımına həsr edilmiş “TARİXİN QAN YADDAŞI” mövzusunda tədbir keçrildi

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Zoologiya İnstitutu  Qadınlar Şurasının təşkilatçılığı ilə  22 fevral 2019-cu il tarixində AMEA-nın Mərkəzi Elmi Kitabxanasında Xocalı soyqırımına həsr edilmiş “TARİXİN QAN YADDAŞI” mövzusunda tədbir keçrildi

        AMEA-nın Mərkəzi  Elmi  Kitabxanasında baş tutan tədbir, Xocalı faciəsini və Qarabağ müharibəsinin dəhşətlərini öz gözləri ilə görən, hər bir şəhidin faciəsini içdən yaşayan “Qarabağ  Həqiqətlərini Beynəlxalq  Aləmə Tanıtma” İ.B. sədri Əlövsət  Qasımovun , “general Əli bəy”-in Xocalıda şəhidlərimizin təcavüzə məruz  qalmış fotolarından ibarət sərgisi ilə başlandı.

       Sərgidən sonra tədbiri AMEA-nın Zoologiya İnstitutunun Qadınlar Şurasının sədri, biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Yeganə Mahmudova açdı və Xocalı şəhidlərinin ruhu bir dəqiqəlik sükutla yad edildi.

       27 il əvvəl ermənilərin keçmiş sovet qoşunlarının köməyi ilə Xocalıda xalqımıza qarşı törətdikləri soyqırım bəşər tarixinin ən dəhşətli faciələrindən biridir. Bu soyqırıma  təzə-təzə siyasi ad verməsələr də məhz ümummilli liderimiz  H.Əliyev tərəfindən bu hadisələrə siyasi və hüquqi qiymət verildi. Bu fikiri Xocalı soyqırımına həsr edilmiş “Tarixin qan yaddaşı“ mövzusunada tədbirdə Zoologiya İnstitutunun direktoru fizika-riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru,dosent Elman Yusifov bildirdi. E.Yusifov xalqımıza qarşı törədilən qətliamların dünya ictimayyətinə çatdırılmasında dövlət səviyyəsində görülən əməli tədbirlərdən danışıb. H.Əliyev fondunun əhəmiyyətli layihələri çərçivəsində Ermənistan silahlı qüvvələrinin Xocalıda törətdikləri  soyqırımla bağlı dünyanın bir sıra dövlətlərində silsilə tədbirlərin keçrildiyini vurğulayıb.

       Zoologiya İnstitutunun Qadınlar Şurasının sədri, biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Yeganə Mahmudova Azərbaycanın xarici siyasətində Xocalı soyqırımının beynəlxaq səviyyədə  ictimayyətdə tanınmasına dair mühüm işlərin aparıldığını qeyd edib. H.Əliyev fondunun vitse prezidenti Leyla Əliyevabın rəhbərlik etdiyi “Xocalıya ədalət” beynəlxalq təbliğat-təşviqat kompaniyasının bu soyqırımın dünyada tanınmasında gordüyü işlərdən danışıb. Y.Mahmudova dünyada  2  ölkənin  Xocalıda  baş  verənləri soyqırım, 11  ölkənin soyqırımı  parlament  səviyyəsidə  tanımalarından, ABŞ-da  isə 22  ştatda   Xocalı  qətliamı  haqqında  sənəd  qəbul  etdiyini  qeyd  edib.

         AMEA-nın Qadınlar Şurasının sədri fəlsəfə üzrə elmlər doktoru, professor Rəna Mirzəzadə çıxışında bildirdi ki, Xocalı soyqırımına siyasi qiyməti ümummilli lider H.Əliyev verib. Dünya ictimayyətinə çatdırılmasında isə möhtərəm prezidentimiz İ.Əliyevin gördüyü işlər hamımızın diqqət mərkəzindədir. R. Mirzəzadə çıxışında Xocalıya elan edilməmiş müharibə nəticəsində ermənilərin törətdiyi vəhşilikdən bəhs etdi. Faciə ilə əlaqədar keçirilən tədbirlərdən akademiyanın yüksək statuslu rəhbərlərinin Qadınlar Şurasına bu məqsədlə göstərdikləri dəstəkdən danışdı.

       Həmin hadisələrin real şahidi olan “Qarabağ  Həqiqətlərini Beynəlxalq  Aləmə Tanıtma” İ.B. sədri, qəhrəman Qarabağ  döyüşçüsü,   cəbhədə göstərdiyi misilsiz xidmətlərinə görə   “Müharibənin canlı ensiklopediyası”, “Erməni vandalizmi”, “Başsız meyit”, “Sonsuz erməni vandalizminin iç üzü” adlı kitabların qəhrəmanı, Əlövsət Qasımov da tədbirdə iştirak edib. Ə.Qasımov 1992-ci ildə erməni şovinistləri tərəfindən Xocalıda tanınmaz hala salınmış, min bir işgəncəyə məruz qalmış , şəhidlərimizin fotolarını  çəkərək erməni vandalizmini ifşa edən çox qiymətli fotoşəkillərdən ibarət , öz hesabına “Şəhidlər Muzey”-i yaratdığindan və döyüş meydanında 950 şəhidin şəklini çəkdiyini və onlardan 31 nəfərinin körpə uşaq olduğunu böyük ürək ağrısı ilə vurğuladı. Ə.Qasımov nəzərə şatdırdı ki,  o dövürdə xalqın sevimli oğlu ulu öndər H.Əliyevin həmin dövürlər hakimiyyətdə olmamasına baxmayaraq, onların səsinə səs verərək, vertolyotla göndərdiyi silah-sursat yardımı haqqında tədbir iştirakçılarını məlumatlandırdı.

        Qərbi Azərbaycandan olan Beynəlxalq Diaspora Mərkəzinin sədri, BMT yanında “İnsan Haqları Bürosunun Azərbaycan üzrə  komissarı general mayor  İsmayıl  Ağayev, müxtəlif illərdə deportasiyalardan danışaraq , son erməni şovinistlərinin torpaqlarımızı işğalı zamanı bir milyondan artıq insanın el-obasından didərgin düşdüyünü, ana və bacıların əsirlikdə çəkdikləri əzab- əziyyətlərini xatırlatdı. H. Əliyev hakimiyyətdə olsaydı biz uduzmazdıq – deyən İ.Ağayev faciənin dünya dövlətlərinə çatdırılmasında Dünya Azərbaycanlılarının vəhdətindən və H.Əliyev fondunun vitse- prezidenti Leyla Əliyevanın “Xocalıya ədalət” kompaniyasından danışdı.

       BMT yanında İnsan Haqları Bürosunun Beynəlxalq Əlaqələr Departamenti- nin sədr müavini general mayor Firdovsi  Ələkbərov, çıxış edərək Xocalı həqiqətlərinin  dünyada tanınması istiqamətində gördükləri işlərdən danışaraq, çıxışının sonunda təşkilatları vasitəsi ilə BMT-də bu məsələni yenidən qaldırmaqla, işğal altında olan ərazilərə  azərbaycanlıların qaytarılması məsələsi haqqında təkliflə çıxışını bitirdi. ,     

       Çıxışını-  “ Bu gün Ana fəryadıdır-gələcək nəsillər  bunları bilməlidir“- sözləri ilə başlayan Çexiya-Azərbaycan Ticarət Palatasının sədri Zaməddin Musayev Xocalı faciələrinə qədər baş verən hadisələri vertalyot qəzasını, erməni qəsibkarlarını Xocalını işğal etməkdə məqsədini və mənfur niyyətini xatırlatdı. Köməksiz xocalını qoruyan yalnız polis işçilərindən və yerli könüllülərdən ibarət olduğunu , əhalidən ov tüfənginin belə yığıldığını və necə çətin şəraitdə şəhərin müdafiəsindən danışdı. Xocalı soyqırımının ölkə hüdudlarından kənara çıxardılmasından, dünyaya, gələcək evladlarımıza vətənimizi, xalqımızı daha çox sevdirməyi tövsiyə etdi. Çıxışının sonunda  Z.Musayev Xocalı soyqırımını Azərbaycanın hüdudlarından kənarda Xocalının haqq səsinin dünyaya çatdırılmasında   görəcəkləri işlərdən danışdı .

       Tədbirdə həmçinin Zoologiya İnstitutunun şöbə müdiri,b.ü.f.d.,dosent Adil Əliyev, a.e.i, b.ü.f.d.,dosent Təvəkkül İsgəndərov, “Azərbaycan Qadınları Respublika Cəmiyyəti”İ.B.-nin kadrlar şöbəsinin müdri Yeganə Ələkbərova, AMEA-nın Zoologiya İnstitutunun elmi işçisi Sevinc Rəcəbova və digər qonaqların çıxışları maraqla dinlənilərək Xocalı hadisələrinin beynəlxalq terror aktı olduğunu vurğulayaraq, bu hadisənin günahkarlarının layiqli cəzalarını alacaqlarına əminliklərini ifadə ediblər.

      Sonda Xocalı faciəsinə həsr olunmuş “Qəzəb” sənədli filminümayiş etdirildi.

TƏDBİRDƏN FOTOLAR:

Müəllif: Sona İsmayılova

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ  WWW.USTAC.AZ

O BİR MƏLƏKDİR…

13 FEVRAL ZƏHRANIN AD GÜNÜDÜR…

2017 – ci il iyulun 4-də Füzuli rayonunun Alxanlı kəndi minaatanlardan və dəzgahlı qumbaraatanlardan atəşə tutuldu. Təxribat nəticəsində kənd sakinləri – 1967-ci il təvəllüdlü Quliyeva Sahibə İdris qızı və 2016-cı il təvəllüdlü Quliyeva Zəhra Elnur qızı həlak oldular.

Bu gün Alxanlı faciəsində erməni vəhşiliyinin qurbanı olan Zəhra balanın ad günüdür. Yaşasaydı, 3 yaşı olacaqdı. Düşmənin “qəfil gülləsinə” diksindi o gün balaca Zəhra… Nə baş verdiyinin fərqinə varmadan, anlamadan perik düşdü uvasından, isti ana qucağından… Uçdu göylərə – o bir mələkdi – süzür bizi… Qınayır bizi… Ad günün mübarək, Zəhra… Bizi bağışlama, Zəhra… BİZİ BAĞIŞLAMA….

FOTODA ZƏHRA  NƏNƏSİ  İLƏ.

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ  WWW.USTAC.AZ