Elbrus Qayalı – Oğul…

Elbrus QayalIDAN BİR ŞEİR

OĞLUMA NƏSİHƏT

Şan-şöhrət axtarma qızılda, zərdə,
Tamah çoxlarını salıbdı dərdə.
Elinə kömək ol, xeyirdə-şərdə,
Yaxşını yamanı duyan ol, oğlum!
Elinə, obana həyan ol, oğlum!

Arxa ol, kömək ol, kasıba, mərdə,
Səndən ilham alsın ər oğlu ər də.
Barışıq, sülh olsun, sən olan yerdə,
Yaxşılıq etməkdən yorulma, oğlum!
Vəfasız gözələ vurulma, oğlum!

Məclisə gedəndə yerini tanı,
İndi zər qədrini bilənlər hanı?
Həmişə uca tut Azərbaycanı.
Yersiz mürgüləmə, sayıq ol, oğlum!
Doğma vətəninə layiq ol, oğlum!

Vəfalılar olsun sənin həmdəmin,
Vəfalı yar silər ürəyin qəmin.
Qoy nura boyansın sənin hər dəmin,
Yolun azanlara calanma, oğlum!
Namərd ocağında qalanma, oğlum!

Sadələrlə otur, sadələrlə dur,
Köhləni dostların yollarında yor.
Qartaltək yuvanı zirvələrdə qur
Heç vaxt ayaqlarda sürünmə, oğlum!
Yersiz al-yaşıla bürünmə, oğlum!

Taledən ilham al, düzlükdən güc al,
Qananlar gözündə həmişə ucal.
Elə ömür sür ki, vaxtında qocal,
Soyuqqanlılardan kənar ol, oğlum!
Yanar ol, yanar ol, yanar ol, oğlum!..

Müəllif: ELBRUS QAYALI

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ  WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

Şahmar Əkbərzadə – Oğluma

Şahmar ƏkbərzadƏD: – OĞLUM…

Elturanıma
Sənə çatasıdır olan-olmazım-
Atadan nə qalsa sonbeşiyindir.
Bəxtinə ağ günü nə təhər yazım,
Özüm də bilmirəm neyləyim indi?!
Qismət miras qalmır atadan, oğul,
Qismətdən pay olmaz, qurbanın olum!

Hər şeyi pay vermək mümkünmü bəyəm?
Heyif ən qiymətli var-dövlətimi,
Göyləri dindirən məhəbbətimi
Sənə bağışlaya bilməyəcəyəm.
Sevgi miras qalmır atadan, oğlum,
Ülfətdən pay olmaz, qurbanın olum!

Heyrətsiz yaşamaq yaşamaq deyil,
Heyrət et, yurdunu tən bölən çaya.
Qoynunda gəzdiyin torpağı büt bil,
«Heyrət, ey büt!» deyib baban dünyaya.
Sənə qalmayacaq heyrətim, oğlum,
Heyrətdən pay olmaz, qurbanın olum!

Daşın, kəsəyin də başına hərlən,
Kəsək də vətəndir daş da vətəndir.
Dünyadan ömürlük ayrılanda mən
Gözümdən süzülən yaş da vətəndir,
Bunu həsrətlilər anlayar, oğlum,
Həsrətdən pay olmaz, qurbanın olum!

Yurdunun şərəfi, şanı atəşdir
Bu yurd əmanəti, od əmanəti!
Başının üstündə yanan günəşdir
Nəsimi dözümü, Babək cürəti!
Cürət damarlarda yaranır, oğlum!
Cürətdən pay olmaz, qurbanın olum

Sənə qalasıdır anamız vətən,
Vətan – namusuna ulu çələngdir.
Onun şərəfini qoruya bilən
Papaq gəzdirən yox, qeyrət gərəkdir.
Qeyrət bağışlanmır var kimi, oğlum,
Qeyrətdən pay olmaz, qurbanın olum!
1976

Müəllif: ŞAHMAR ƏKBƏRZADƏ

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ  WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru