Əsmər Hüseyn Xan

QOYMAZDIM

Onda balaca idik
Adımız uşağıydı
Onda təzə deyildi
Əynimiz yamağıydı

Nənəm qoymazdı yerə
İynəsini, sapını
Bağlamazdı atamız
Darvazanı, qapını

Anamızın qucağı
İsti sobamızıydı.
Onda yaxın qonşular
Ən yad doğmamızıydı.

Biz ən böyük ağrını
Çapığımız bilərdik.
Gözümüzün yaşını
Qolumuza silərdik.

Anamızın verdiyi
Dürməyi bölüşərdik
Doyunca yeməsək də
Doyunca gülüşərdik

Uzun nar çubuqları
Bir çaparaq at idi
Acı sözü bizimçün
Ancaq istyot idi…

Soyuq qış gecəsində
Qar örtərdi yolları
Bütün pəncərələrdə
İsti nəfəs buxarı…

Yorğandan qısa idi
Onda ayaqlarımız.
Onda dünya balaca
Böyük idik hamımız

….

Nenem nağıl deyərdi
Dinləməkdən doymazdım
Bilsəydim böyüyəndə
Hamı çıxıb gedəcək
O balaca uşağı
Böyüməyə qoymazım…

Müəllif: Əsmər Hüseyn Xan

“USTAC.AZ” FƏRDİ İNKİŞAF və YARADICILIQ PORTALI

<<<<XİDMƏTLƏR>>>>

Təqdim edir: Zaur Ustac

USTAC.AZ 

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ  WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

Təvəkkül Goruslu

BU DA BİR HƏYAT

Ruhumda qırıqlıq , cusmimdə süstlük,
Gecəmlə gündüzüm dəyişib yerin.
Uzaqda yaxşılıq, yaxında pislik,
Heç əvəz eləmir biri o birin.

Üz – üzə dayanıb sevgiylə nifrət,
Birində şəhadət, birində qəzəb.
Həyat davam edir, durmayır, fəqət,
Çoxalmır səadət, azalmır əzab.

Yumruq olan ürək dönüb yumağa,
İztirab ovuca götürüb sıxır.
Çatlasa ehtiyac olmaz yamağa,
İçindən qan deyil, göz yaşı axır!

Şikayət etmirəm bu da bir həyat,
Acının altında doğulur şirin.
Alınıb yeyilib, bitəcək, heyhat,
Acını bal kimi udsam, afərin!

Yanvar – 2020.

Müəllif:TƏVƏKKÜL GORUSLU MƏMMƏDOV

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ   WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

ZAUR USTAC – RƏZALƏT

RƏZALƏT

“Dəvə gördün? – Heç qığın da görmədim!”

Bu kəlamı yaxşı deyib atalar.

Nəyinə lazımdı görəsən dəvə?

Əvəzində səni minib çapalar!

*   *   *

Gördün ki, dava var, ordan uzaq get,

Yolun ortasında qoy qalsın meyit,

Oğurluq olubsa, ilim-ilim it,

Qoyma  səni, oğru bilib tapalar!

*   *   *

Ustac deməz bircə kəlmə boşuna,

Qardaş, namərd heç çıxmasın tuşuna,

Əvvəl idi, baş tutardın qoşuna,

İndi səni təzək edib yaparlar!

21.01.2020.(20:00)


<<<<XİDMƏTLƏR>>>>

Müəllif: Zaur Ustac

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ  WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

CAHİLİN BƏXTİ OLMAZ

CAHİLİN BƏXTİ OLMAZ

(Ustacı)

Zalımın zülmü qalar,  məzlumun ahı keçər.

Ariflər bulağından, arif olan su içər.

Urvatsıza ha söylə, özü bildiyin seçər.

Rəşid olan üzərmi, incidərmi bir kəsi!?

*   *   *

Ustac nə söyləyirsə, yazın daşa, qayaya.

Sabahın övladları, möhtac olmasın  Aya.

Taleyindən küsənlər, bəxtsiz gəlib dünyaya!?

Allah faili-muxtar, yaradıbdı  hər  kəsi,

Cahilin bəxti olmaz, şans da gəzər ər kəsi!

13.01.2020. (15:54) Bakı ş.

<<<<XİDMƏTLƏR>>>>

Müəllif: Zaur Ustac

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ  WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

Sona Amal – İki şeir

OLSUN

Axı sən söz verdin öz aramızda,
Saf sevgin sevgimə yaraşıq olsun.
Şad-xürrəm yaşayaq eşq dünyamızda,
Qəlbindən qəlbimə nur işıq dolsun.

Yanımda susmasın qoy şirin dilin,
Heç zaman çıxmasın əlimdən əlin,
Tez getsən, izin ver, arxanca gəlim,
Məzarda ömrümüz qarışıq olsun.

Sevgilim, fələkdən bircə gün çalaq,
Vətən torpağını ayaqdan salaq,
Zülmət gecələrin qoynunu yaraq,
Ay doğsun, yolumuz gur işıq olsun.

Amalam, dostlarla hey deyək, gülək,
Sevinci paylaşaq, kədəri bölək,
Qohumun-qardaşın qədrini bilək,
Küdurət nə lazım, barışıq olsun.
28. 12. 2018.

<<<SONA AMAL ==== SONA AMAL >>>

HƏSRƏTİM

Gözdən də xoş olar, sözün xumarı,
Telimdə ta gəzmir əlin tumarı,
Sağalmır qəlbimin həsrət qubarı,
Həsrətinə açır qucaq həsrətim.

Naxış vurdu ömrə sevgi naxışın,
Payızlaşdı nədən bahar baxışın?
Yağdı taleyimə həsrət yağışın,
Həsrətinə açır qucaq həsrətim.

Ürəyimiz birgə eşqlə çarpdı hey,
Eşq dünyamda həsrət atın çapdı hey,
Sevinc hürkdü, məni kədər tapdı hey,
Həsrətinə açır qucaq həsrətim.

Lal eylədi susqun həsrət dilimi,
Xoşbəxtlikdən üzdüm ta mən əlimi,
Kimdən alım axı, mən təsəllimi,
Həsrətinə açır qucaq həsrətim.

Çəkib getdin, daha mənə yadsan, yad,
Çəkmisən qəlbimə dağı qatbaqat,
Mənasızdır ta Amala bu həyat,
Həsrətinə açır qucaq həsrətim.
26. 12. 2019.

Müəllif: SONA AMAL

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ  WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

SONA AMAL

ÖYRƏTMƏYƏYDİN

Çəkib gedəcəkdin, ay Tanrı payım,
Kaş məni sevginə öyrətməyəydin.
Kimsəyə çatmayır, hayım-harayım,
Kaş məni sevginə öyrətməyəydin.

Həsrətdən yarpaqtək tökülürəm mən,
Payız çiçəyitək bükülürəm mən,
Hər gün ilmə-ilmə sökülürəm mən,
Kaş məni sevginə öyrətməyəydin.

Yoxluğun ağırdı, çətin dözürəm,
Həyatdan küskünəm, yaman bezirəm,
Göz yaşımdan qəm çələngi düzürəm,
Kaş məni sevginə öyrətməyəydin.

Sənsiz yaşasam da, mən bu dünyada,
Yoxluğun salsa da, bil, məni oda,
Qəlbimdə yerini vermərəm yada,
Kaş məni sevginə öyrətməyəydin.

Amalın gözləri dolub boşalır,
Hey səni düşünür, hey səni anır,
Arzusu qəlbinə sığınıb qalır,
Kaş onu sevginə öyrətməyəydin.
Kaş məni sevginə öyrətməyəydin.
24. 12. 2018.

Müəllif: SONA AMAL

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ  WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

Əyyub Məmmədov

“Şəhriyar”

Bir dahi uyuyur qonşu torpaqda 

Adı Şəhriyardı, özü dəryadır. 

Sözü, kəlməsi dürri-yektadır 

Amalı türk olan bir bəxtiyardır.

*    *    *

Bir görmək istədi, öz millətini 

Çəkdi daxilində acı zilləti. 

Qəlbi bu eşqlə hey çırpınırdı, 

Gözündə qor kimi şimşək çaxırdı.

*    *    *

Yanıb odlanırdı, sözdə, sətirdə 

Bir xalq, dövlət, torpaq üstündə 

Vahid birliklə, ulu vəhdətlə,

Şamtək əriyirdi şeir, qəzəldə.

*    *    *

Azadlıq məlhəmin çəkib yaraya 

Vətən nisgilinə dərman edirdi 

O taylı-bu taylı doğma elinə, 

Ürəyi qubarlı salam deyirdi. 

*    *    *

Heydərbaba onsuz qalıb gileyli 

Öz elində olub indi yadelli 

Sarıbaba düşüb xeyli aralı, 

Səsi gəlmir qəlbi olub yaralı.

*    *    *

Neçə əsər yazılıbdır şəninə 

Mahnı qoşub, söz deyiblər şeirinə 

Adı düşmür cavan, qoca dilindən,

Öyrənirlər daim onu dərindən.

Müəllif: Əyyub Məmmədov

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ  WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

ZAUR USTAC – DƏYSİN

DƏYSİN

Nəsə xoşlamıram lovğa adamı
Mənsəbi, titulu başına dəysin.
Kölgəsi olmayan qoca ağacın
Baltası fırlanıb yaşına dəysin.

Deyilən tək arif isə anladı,
Zaman-zaman yerli-yersiz banladı,
Sonucunda “xozeyin”-i yağladı,
Topuğu tullanıb daşına dəysin.

Ustacam, dilimdə Haqq sözü tütər,
Bülbül azadəsə, şur ilə ötər,
Vecsizin yediyi qoza da itər,
Qoy gözü boylanıb qaşına dəysin.

15.12.2019.

Müəllif: Zaur Ustac – زائـــور اوستاج

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ   WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

Zaur Ustac – Şükranlıq

ŞÜKRANLIQ


Salam olsun Sənə, ey gözəl insan,
Min şükür Haqqa ki, haqqa çatmısan.
Hələ görünməyib, olsun belə hal,
Bir kitab oxuyan görə qeylü-qal.
Bütün ürfan əhli bu rəydə yekdil,
Kitab sayəsində zənginləşir dil.
Şükür Yaradana qılıbdır imkan,
Belə bir görüşü edib ərmağan.
Hər yeni fürsəti mənə verəndə,
İlkin şükrü-səna bitir dilimdə.
Əlində tutduğun bir yığın kağız,
Kitab olacaqdır dindikcə ağız.
Qutlu yaranışın əşrəfi insan,
Ali olduğunu xatırla hər an.
And gəldi qələmə, qələm tutana,
Qafillər oyana, bəlkə utana.
Oxumaq öyrətdi, yazmaq öyrətdi,
Quruca taxtadan bir dil ürətdi.
Kağızı müqəddəs bilmişik hər vaxt,
Üstündə canlı söz yaşayır həyat.
Şükür bu nemətə, şükür qismətə,
İstərəm bu paydan hamıya yetə.
Şükür Yaradana, neçəki sağam,
Onun sarayında Sizə qonağam.
Mən yazım, bulaqlar süzülsün gölə,
Mirvari kəlmələr düzülsün dilə.
Min şükür Haqqa ki, dil verib bizə,
Sizinlə görüşə yol verib bizə…
================================


شوکرانلیق


سلام اولسون سه نه ای گؤزه ل اینسان؛
مین شوکور حاققاکی؛حاققاچاتمیسان.
حه له گؤرونمه ییب؛اولسون بئله حال؛
بیر کیتاب اوخویان گؤره قئیل وقال.
بوتون عورفان اهلی بو رای ده یئک دیل؛
کیتاب سایه سینده؛زه ن گین له شیر دیل.
شوکور یارالدانا قیلیبدیر ایمکان؛
بئله بیر گؤروشو ائدیپ آرماغان.
هر یئنی فورصه تی مه نه وئره ن ده؛
ایلکین شوکرو ثنابیتیر دیلیمده.
لینده ن توتدوغون بیر ییغین کاغیذ؛
کیتاب اولاجاقدیر دیندیکجه آغیز.
قوتلو یارانیشین اشرفی اینسان؛
عالی اولدوغونو خاطیرلا هر آن.
آند گه ل دی قه له مه؛قه له م توتانا؛
قه فیل له ر اویانا بلکه اوتانا.
وخوماق اؤیره تدی ؛یازماق اؤیره تدی؛
قوروجا تاختادان بیر دیل اوره تدی.
کاغیذی موقه دده س بیلمیشیک هر واخت.
اوستونده جانلی سؤزیاشاییر حیات.
شوکور بو نعمه ته شوکورقیسمه ته.
ایسده ره م بوپایدان هامییا یئته.
شوکوریارالدانا نئچه کی ساغام؛
اونون ساراییندا سیزه قوناغام.
مه ن یازیم بولاقلارسوزولسون گؤله؛
میرواری کلمه له ر دوزولسون دیله.
مین شوکورحاققا کی دیل وئریب بیزه؛
سیزین له گؤروشه یول وئریب بیزه…

“Əliş və Anna” poemasından bir parça.

Müəllif: Zaur Ustac – زائـــور اوستاج

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ   WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

KƏMALƏ HACIQIZI

KƏMALƏ HACIQIZININ SÖZ DÜNYASI

AYRILIQ

Məhəbbətə,sevgiyə, son qoyandır,
Qəlbi yaxıb yandırandı ayrılıq.
Elə bil qəsd edib külə döndərib,
Könülləri talayandı ayrılıq.

Deyirlər ayrılıq çətindir hər an,
Bu sözdən hər zaman sarsılır insan.
Bu sözün kökünü açsalar inan,
Alov olub, yandırandır ayrılıq.

Ah çəkib köks ötürüb kövrəlirəm,
Hıçqırtımı içdə boğmaq istəyirəm,
Bu sevgidən daha heçnə gözləmirəm,
Arzuları talayandı ayrılıq.

Mənasın dəyişsən inan sözümə
Yalnız ayrılıqlar gələr üstümə,
Heç ərinməz,bu dünyanın saf üzünə
Qırıq- qırıq, yamaq vurur ayrılıq.

Yuxusuz gecələrdən, göz yaşından,
Xəbər verər saf qəlbin harayindan,
Danışmayaq ayrılığın adından,
Yer üzundən qoy silinsin ayrılıq.

Pislərin,mənfilərin müsbəti var,
Gecələrin çox işıqlı gündüzü var,
Ayrılığın şirin kimi vüsalı var.
Kaş olmaya heç vüsalsız ayrılıq.
07.12..2019.

<<< KƏMALƏ HACIQIZININ SÖZ DÜNYASI >>>

ALLAHIMLA SÖHBƏTİM

Fəğan etmiş bir gül idim,
İndi düşdüm gülzarıma,
Seyri itmiş tərlan idim, indi döndüm oylağıma.
Sürüsündən ayrı düşmüş,bir quzu tək,
İndi gəldim yaylağıma.
Qanadları sınmış idim,pərvazlanıb göyə uçdum.
Çeşməsi quruyan bir bulaq idim
Çağladım hey…
Coşdum, axara düşdüm.
Eniş idim, yoxuş idim, elə bilki, itmiş idim.

Düz yol olub düşdüm yola,
Bu yollardan təkcə sənə əl uzatdım.
Bu dünyada səni sevən bir məşuqam,
özün məni məşuq etdin.
Mən qarşında bir məhkumam,
Özün, məni hakim etdin,
İnamımı ,etibarı sənə etdim.
İndi tapdım ünvanımı,məkanımı, sənə olan muradımı.
Atalarsa doğru demiş, haqq tapacaq öz yerini,
Kamil insan,özü bilir öz yerini.
Kəmalənin hər diləyi,son ümidi sən.
Sən göstərdin yaradanım, məkanımı
O məkanım, o ünvanım
Göylərə açılan iki qollarım, sənsən, sənsən ünvanım, yaradanım!

07.12.2019

<<< KƏMALƏ HACIQIZININ SÖZ DÜNYASI >>>

DÜNYAYA ARZU

Arzum budur, kaman olsun tar olsun ,

Sevgillilər bir biri ilə yar olsun,
Bu dünyada qüssə-kədər az olsun.
Tale qələmimiz xoş yazar olsun.

Ayrılıq sözünə çəkilsin qələm,
Dönsün Gülüstana el oba aləm.
Sevgi bağçasına açılsın qədəm.
Sevən sevdasına eşq sarar olsun.

Vüsal nəğməsiylə açılsın səhər.
Ətrafı bəzəyən gül-çiçək olsun.
Şirin arzularla qoy vursun ürək,
Könüllər sevinsin bəxtiyar olsun.
Xəzan baxçasında gül çiçək bitsin,
Bülbül cəh- cəh vursun,ürəkdən ötsün.
Odlu sevgisiylə oğlanlar, qızlar,
Könüllər versinlər,toy büsat olsun.

07. 12 2019.

Müəllif: KƏMALƏ HACIQIZI

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ  WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru