ABDULLA CƏFƏR – BİR AZ…


Bir az

Onsuz da qısadır bu həyat yolu,
Hər fikir ömürdən sökəcək bir az.
Ağlayıb kövrəltmə incə qəlbimi,
Unut dərdlərini, sevinək bir az.

Uşaqlıq çağları qayıtsın yenə,
Xəyallar keçmişi oyatsın yenə,
Arzu-diləyimiz boy atsın yenə,
Qayğısız illəri düşünək bir az.

Sevincli, kədərli sabahlar oldu,
Ömrümün yolları, boran, qar oldu.
Bəlkə də, bu bahar son bahar oldu,
Gəl yapış əlimdən tərpənək bir az.

Dünyamız bölünüb güclü-gücsüzə,
Silahlı-silahsız qalıb üz-üzə,
Tanrının neməti bəs etməz bizə,
Mizan-tərəzini düzəldək bir az.

Məndən uzaqdadır sevgilim, yarım,
Xiffətdən çürüyür bu ruhsuz canım,
Bura son mənzilim- gəlmişəm qalım-
Ruhum gəl məzara, diskinək bir az.

Müəllif: ABDULLA CƏFƏR

USTAC.AZ
WWW.YAZARLAR.AZ VƏ WWW.USTAC.AZ

#zaurustac #yazarlaraz #ustacaz #yazar #ustac #zaur_ustac

#sevin_ki_seviləsiz  #yaşayaq_yaradaq  #yazarlar_ancaq_yazarlar

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

=========================================================

MƏRYƏM ƏLİYEVA


Bir az dəli olasan ağıllılar gen gəzə…

Bir az dəli olasan “ağıllılar “gen gəzə,
Nə yaxşını ,nə pisi özün də bilməyəsən .
Addımların büdrəsə yaralansan dərindən,
Ellər ağlaya səni gözdən silinməyəsən.

Bir qulağın eşitsə biri qəfil kar ola,
Duymayasan ömrünü yalın ayaqlarınla.
Hönkürtüylə ağlasa ürək sənin yerinə,
Bağlayasan köksünü “qalın “ barmaqlarınla.

Yanğınlar ortasında közün alovsuz ola,
Özü içdən alışsa udmayasan tüstünü.
Tonqalının dilləri qalaq-qalaq olsa da,
Suluqların açılsa dadmayasan istini.

Xeyirin ortasında şər üstünü alanda,
Kəsilsə əl-ayağın qədər yenə yatmaya.
Baxışların danışsa susan dilin yerinə,
Olmasa da dayağın kədər sənə çatmaya.

Bir az dəli olasan ağıllılar gen gəzə,
Nə yaxşını ,nə pisi özün də bilməyəsən.
Addımların büdrəsə,yaralansan dərindən,
Ellər ağlaya səni,gözdən silinməyəsən.

Müəllif: ALİYEVA ALİYEVA MƏRYƏM

USTAC.AZ
WWW.YAZARLAR.AZ VƏ WWW.USTAC.AZ

#zaurustac #yazarlaraz #ustacaz #yazar #ustac #zaur_ustac

#sevin_ki_seviləsiz  #yaşayaq_yaradaq  #yazarlar_ancaq_yazarlar

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

=========================================================

TƏVƏKKÜL GORUSLU

YAMAN NİGARANAM…

Söylədin yoldayam… səmtim şəhərə,
Məşğuldum, bilmədim nə deyim həmən.
Ürəyim əl verib indi qəhərə,
Yaman nigaranam səndən bu gün mən!

Düşdünmü həmişə düşdüyün yerdə,
Gəldimi avtobus, mindinmi bir də?
Narahat xəyalım qəmdə, fikirdə,
Yaman nigaranam səndən bu gün mən!

Keçdiyin küçələr öpsün ayağın,
Çöhrəndən gün silsin kədər boyağın,
Nur saçsın gözünə, olsun mayağın,
Yaman nigaranam səndən bu gün mən!

Goruslu heyrandı sənli gününə,
Şerimlə səs verim səsin, ününə,
Misramı yol edim , düzüm önünə,
Yaman nigaranam səndən bu gün mən!

25.01.2019.

Müəllif: TƏVƏKKÜL GORUSLU MƏMMƏDOV

USTAC.AZ
WWW.YAZARLAR.AZ VƏ WWW.USTAC.AZ

#zaurustac #yazarlaraz #ustacaz #yazar #ustac #zaur_ustac

#sevin_ki_seviləsiz  #yaşayaq_yaradaq  #yazarlar_ancaq_yazarlar

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

=========================================================

MƏMMƏD QƏDİR – MƏNƏ

Mənə

Sənsiz bu dünya oturmur, 
Ölçüdə, biçimdə mənə! 
Çıxarın bu toy libasın,
Yas qurun içimdə mənə!

Qovub min günah, azmışam, 
Yasa nə lazım yazmışam, 
Azmışam, vallah, azmışam, 
Əl tutun seçimdə mənə!

Nə xeyri var, coşam, daşam, 
Qanadları sınmış quşam, 
Vəfasıza vurulmuşam
Nə olar, keçin də mənə!

Sağalmır dəlin, köçürəm, 
Yığışın, gəlin, köçürəm, 
Əcələ gəlin köçürəm, 
Ağ libas biçin də mənə!

Bəxtimdən oğrandı butam, 
Keyfi göylərdə tabutam, 
Beşik anam, qəbir atam, 
Bir məzar seçin də mənə!

Müəllif:MEMMED QEDİR

USTAC.AZ
WWW.YAZARLAR.AZ VƏ WWW.USTAC.AZ

#zaurustac #yazarlaraz #ustacaz #yazar #ustac #zaur_ustac

#sevin_ki_seviləsiz  #yaşayaq_yaradaq  #yazarlar_ancaq_yazarlar

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

=========================================================

ADİL CƏFAKEŞ – SU ALININDI

SU ALININDI

( təcnis )

Lap dövrü – qədimdən qabar əllərin, 
Tər ilə tökülən su alınındı. 
Kənar dur, toxunma arxın bəndinə, 
Növbəsi çatıbdı, su Alınındı.

Ağı de, bu lentə yazıl ağıyla, 
Yazılmaz tarixi yazı lağıyla. 
Ad varmı, baş hərfi yazıla ğ – yla ,
Sorduğum ikinci sual, ı – nındı.

Kəsmir ulamağın, u – dasan, “qağa”,
Sanma tar çətindi, ud asan, “qağa”.
Məni bacarmazsan udasan, “qağa”,
Adiləm, bu cavab sualınındı.

Müəllif: ADİL CEFAKES

USTAC.AZ
WWW.YAZARLAR.AZ VƏ WWW.USTAC.AZ

#zaurustac #yazarlaraz #ustacaz #yazar #ustac #zaur_ustac

#sevin_ki_seviləsiz  #yaşayaq_yaradaq  #yazarlar_ancaq_yazarlar

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

=========================================================

Məzahir İsgəndər – Yalandı…

Y A L A N D I

Bir nəğməli, sazlı-sözlü ürəyəm,
Toxunmayın, əl vurmayın, amandı!
Bir fırtına, bir tufan var içimdə,
Vallah, Nuhun tufanından yamandı!

Öz dünyam var, öz dünyamda yaşaram,
Nə azaram, nə yolumu çaşaram,
Sel olaram, bənd-bərəni aşaram,
Deməyin ki zaman sizin zamandı!

Zalım,sürmə üzərimə day,atı,
Zəhər etmə özünə bu həyatı,
Sağım qələm,solum qoşma-bayatı,
Önüm sazdı, arxam tardı, kamandı.

Şeirdi-sənətdi eşqin zirvəsi,
Ora qalxar, kimin var eşq həvəsi,
Mən Füzuli, mən Nəsimi nəvəsi,
Onlarla da adım durub-qalandı!

Dünya, etdin niyə mənlə qəsdi, de,
Mərdə mərd de, nakəsə nakəsdi de,
Ay Məzahir,qismətinə bəsdi de,
Sözdən sonra nə var, hər şey yalandı!
25.01.2019

Müəllif: MƏZAHİR İSGƏNDƏR

USTAC.AZ
WWW.YAZARLAR.AZ VƏ WWW.USTAC.AZ

#zaurustac #yazarlaraz #ustacaz #yazar #ustac #zaur_ustac

#sevin_ki_seviləsiz  #yaşayaq_yaradaq  #yazarlar_ancaq_yazarlar

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

=========================================================

Rahim Üçoğlanlı Rzayev

BİR TƏZƏ QƏM GƏTİRMİŞƏM

Dur ay könül.,aç qapını,
Bir təzə qəm gətirmişəm.
Nazın çəkib qeydə qalıb,
Güclə canda bitirmişəm..

Olmaz belə boy biçimdən,
Lərzə gələr yer güçündən,
Milyonlarla,qəm içindən,
Ən gözəlin götürmüşəm.

Ay ürək çəp baxma belə,
Qarşıla,xoş gəldin elə.
Bir də bu qəm düşməz elə,
Kandara tək ötürmüşəm..

Aç qoynunu yer ver ona,
Başqa qəlbə qoyma qona,
Qəm deyil ki, o bir sona,
Öz gölünə yetirmişəm.!

Ağdam-25.01.2019

Müəllif: RAHİM UCOGLANLİ

USTAC.AZ
WWW.YAZARLAR.AZ VƏ WWW.USTAC.AZ

#zaurustac #yazarlaraz #ustacaz #yazar #ustac #zaur_ustac

#sevin_ki_seviləsiz  #yaşayaq_yaradaq  #yazarlar_ancaq_yazarlar

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

=========================================================

Vahid ƏZİZ – KÖVRƏK…


KÖVRƏK…

Arabir qar düşür şeirlərimə,
daha həyatımın kövrək çağıdır,
qayıda bilmirəm körpəliyimə,
ixtiyar amansız qocalığındır.

Elə sızıldayır dizlər-elə bil
köhnə arabanın təkərləridir,
ürək ağrıları artır ilbəil,
vaxtın əqrəbləri üstüynən gedir.

Şəbnəmlər içində qayğılı gözlər,
saçlara qoşulub qaşlar ağarır,
xəyal yuxularda kimisə səslər,
kimlərsə qəlbimi anıb çağırır.

Vaxtın əqrəbləri qaçaraq gedir,
zamanın qulpu yox-geriyə qurum,
qarşıda görünən ruhun yeridir,
arxada-məzartək dərin bir uçrum.

Uzaq körpəliyim,qayıt görüşək,
məni də binəva zaman unudar,
sinəmin üstündə mamır bitəcək,
amma,ətrafımı çiçəklər tutar.

Arabir qar yağar şeirlərimə,
daha həyatımın kövrək çağıdır,
qayıda bilmirəm körpəliyimə,
saxlayan amansız qocalğımdır.
19.01.2019.

Müəllif: VAHİD AZİZ

USTAC.AZ
WWW.YAZARLAR.AZ VƏ WWW.USTAC.AZ

#zaurustac #yazarlaraz #ustacaz #yazar #ustac #zaur_ustac

#sevin_ki_seviləsiz  #yaşayaq_yaradaq  #yazarlar_ancaq_yazarlar

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

=========================================================

TOFİQ QƏBUL – NƏSİMİ

İMADƏDDİN NƏSİMİ

SEYİD ƏLİ ADINDA İNSAN GƏLDİ DÜNYAYA,
TANRI TƏCƏLLƏSİDİR, NURDAN GƏLDİ DÜNYAYA,
İNSANI ALLAH BİLƏN İMAN GƏLDİ DÜNYAYA.
AÇDI QIFILBƏNDLƏRİ, YIXDI QƏZƏBİ, KİNİ.
DAHİLƏRİN DAHİSİ İMADƏDDİN NƏSİMİ !

VƏHDƏTİN ŞƏHƏRİNƏ XOŞ MƏRAMLA GƏLDİ O.
SAXTA DİL BAZARINI ƏLƏ SALDI, GÜLDÜ O.
-”ƏNƏL-HƏQQ !”-SÖYLƏYƏRƏK GÖYLƏRƏ YÜKSƏLDİ O.
SURƏTİ-RƏHMAN İDİ FƏZLULLAH NƏİMİ,
ONUN RUHU, NƏFƏSİ İMADƏDDİN NƏSİMİ !

DİLİ RƏVAN, SÖZÜ SEHR, DAĞ ÇAYIDIR, ELƏ BİL.
YALNIZ SÜLEYMAN BİLƏN ƏN SİRLİ DİLDİR BU DİL.
NUR ÜZÜNƏ BAXANDA HÖVLƏNG AYILDL QAFİL.
QƏTRƏ BƏHRİNDƏ ÜMMAN, VƏHDƏTİ-VÜCUD CƏMİ,
İNSANLIĞIN HAMİSİ İMADƏDDİN NƏSİMİ !

-”ZƏRRƏ MƏNƏM !”-SÖYLƏDİ, -”GÜNƏŞ MƏNƏM !”-SÖYLƏDİ,
SANKİ NURLU MƏLƏKDİ, CİNSİ-BƏŞƏR DEYİLDİ.
KƏHKAŞAN HEYRAN QALDI, ONA TƏRƏF ƏYİLDİ.
-”EY MƏNƏ NAHƏQ DEYƏN, AÇ GÖZÜNDƏN PƏRDƏNİ !”-
-DEDİ HƏQQİN VAİZİ İMADƏDDİN NƏSİMİ !

-”DƏM BU DƏMDİR, DƏM BU DƏM !”-SÜSƏN DEDİ DƏMBƏDƏM,
BU DƏM HƏYAT DƏMİDİR, NƏ CƏNNƏT, NƏ CƏHƏNNƏM?
EŞQ DOLU BADƏ İDİ,SUSMURDU ƏLDƏ QƏLƏM.
DİV İLƏ ÇARPIŞARAQ GÜLŞƏN ETDİ ALƏMİ
POEZİYA İNCİSİ İMADƏDDİN NƏSİMİ !

-”SÖZÜM DƏMİ- İSADIR, RUHUM QÜDSİ-TURDADIR,
DÖRD ÜNSÜRÜN VƏHDƏTİ VARLIĞIMDA-BURDADIR,
HÜSN-CAMAL İLƏ KAMAL TANRI MİSAL YARDADIR
SOY, EY SALLAX, DƏRİMİ, KƏS, EY SALLAX, DİLİMİ !”-
-DEDİ ŞƏHİD QAZİSİ İMADƏDDİN NƏSİMİ

BÜLBÜLÜ-QÜDSİ OLUB, SINDIRDI DAR QƏFƏSİ,
TAZƏ GÜLÜSTAN QURUB, DƏVƏT ETDİ HƏR KƏSİ.
ONUN CAZİBƏSİNDƏ FIRLANDI YER KÜRƏSİ.
HƏM ŞAİR, HƏM QƏHRƏMAN, ZÜLMƏTLƏRİN QƏNİMİ,
HÜRUFİLƏR VARİSİ İMADƏDDİN NƏSİMİ !
19.01.2019

MÜƏLLİF: TOFİQ QƏBUL

USTAC.AZ
WWW.YAZARLAR.AZ VƏ WWW.USTAC.AZ

#zaurustac #yazarlaraz #ustacaz #yazar #ustac #zaur_ustac

#sevin_ki_seviləsiz  #yaşayaq_yaradaq  #yazarlar_ancaq_yazarlar

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

=========================================================

FƏRİDİN AD GÜNÜDÜR…

DÜNYA BİR PƏNCƏRƏDİR…

(Fərid Əhmədovun əziz xatirəsinə ithaf olunur…)

“Dünya bir pəncərədir”, pəncərən olsa, qardaş…
De, heç vaxtın oldumu, pəncərədən baxmağa,
Bir-iki, tələm-seyrək, boylanmağı saymasaq…
Yuxunu görmək üçün vaxt lazımdı yatmağa,
O da, Sən də yox idi, işin-gücün çox idi…
Çoxunun gözü ackən, Sənin gözün tox idi…
* * *
Yuxusuz gözündəki bu hüzn nədi, qardaş???
Yeddi ürək gərəkdi, baxışına baxmağa,
Qəlb adlı əzamızı, qan vurmağı saymasaq…
Bizdə ürək nə gəzir, gözümüz yox baxmağa, 
O ürək Səndə idi, baxışların ox idi…
Çoxunun haqqı yoxkən, Sənin haqqın çox idi…
* * *
“Nə yatdın ki, nə yuxu”, görəsən, əziz qardaş….
Yaradan yaratmışdı, Səni oyaq qalmağa,
Ayaqüstü, sırada, göz qırpmağı saymasaq…
Yaranmışdın süzməyə, yaranmışdın dalmağa,
Düşüncə, dərin ümman, zehin, iti ox idi…
Çoxunda beş-beş olan, Səndə biri yox idi….
* * *
Damarda coşdu qanın, ürək dözmədi, qardaş…
Dizindəki təpərin bəs eylədi qalxmağa,
Dostlarının toyunda oynamağı saymasaq,
Toy-düyün də görmədin, oturmağa-qalxmağa,
Ərgənlənmiş ər idin, bəy otağın yox idi…
Çoxu sayın bilmirdi, Sənin biri yox idi…
* * *
İgid oğlu, ər idin, bilənlər bilir, qardaş…
Sənin etdiklərini ehtiyac yox saymağa,
Arada qəmli-qəmli bu baxmağı saymasaq,
Eyibin də yox idi, barmaq ilə saymağa,
Yan-yörədə bildiyin, nacis, naqis çox idi…
Bilən bilir qardaşım, Sənin mislin yox idi….
21.01.2018. Bakı. (13:33-15’)

Müəllif: Zaur Ustac

© Zaur USTAC,2018. Bakı.
WWW.YAZARLAR.AZ və WWW.USTAC.AZ

#zaurustac #yazarlaraz #ustacaz #yazar #ustac #zaur_ustac

#sevin_ki_seviləsiz  #yaşayaq_yaradaq  #yazarlar_ancaq_yazarlar

===========================================================