FƏRİDİN AD GÜNÜDÜR…

DÜNYA BİR PƏNCƏRƏDİR…

(Fərid Əhmədovun əziz xatirəsinə ithaf olunur…)

“Dünya bir pəncərədir”, pəncərən olsa, qardaş…
De, heç vaxtın oldumu, pəncərədən baxmağa,
Bir-iki, tələm-seyrək, boylanmağı saymasaq…
Yuxunu görmək üçün vaxt lazımdı yatmağa,
O da, Sən də yox idi, işin-gücün çox idi…
Çoxunun gözü ackən, Sənin gözün tox idi…
* * *
Yuxusuz gözündəki bu hüzn nədi, qardaş???
Yeddi ürək gərəkdi, baxışına baxmağa,
Qəlb adlı əzamızı, qan vurmağı saymasaq…
Bizdə ürək nə gəzir, gözümüz yox baxmağa, 
O ürək Səndə idi, baxışların ox idi…
Çoxunun haqqı yoxkən, Sənin haqqın çox idi…
* * *
“Nə yatdın ki, nə yuxu”, görəsən, əziz qardaş….
Yaradan yaratmışdı, Səni oyaq qalmağa,
Ayaqüstü, sırada, göz qırpmağı saymasaq…
Yaranmışdın süzməyə, yaranmışdın dalmağa,
Düşüncə, dərin ümman, zehin, iti ox idi…
Çoxunda beş-beş olan, Səndə biri yox idi….
* * *
Damarda coşdu qanın, ürək dözmədi, qardaş…
Dizindəki təpərin bəs eylədi qalxmağa,
Dostlarının toyunda oynamağı saymasaq,
Toy-düyün də görmədin, oturmağa-qalxmağa,
Ərgənlənmiş ər idin, bəy otağın yox idi…
Çoxu sayın bilmirdi, Sənin biri yox idi…
* * *
İgid oğlu, ər idin, bilənlər bilir, qardaş…
Sənin etdiklərini ehtiyac yox saymağa,
Arada qəmli-qəmli bu baxmağı saymasaq,
Eyibin də yox idi, barmaq ilə saymağa,
Yan-yörədə bildiyin, nacis, naqis çox idi…
Bilən bilir qardaşım, Sənin mislin yox idi….
21.01.2018. Bakı. (13:33-15’)

Müəllif: Zaur Ustac

© Zaur USTAC,2018. Bakı.
WWW.YAZARLAR.AZ və WWW.USTAC.AZ

#zaurustac #yazarlaraz #ustacaz #yazar #ustac #zaur_ustac

#sevin_ki_seviləsiz  #yaşayaq_yaradaq  #yazarlar_ancaq_yazarlar

===========================================================

Zaur Ustac – İnci, qərənfil…

İNCİ,  QƏRƏNFİL…

(Qərənfilə yazığım gəlir…)

Olsan da, bu işdə ən son müqəssir,

Gəl, məndən incimə, inci qərənfil…

Utanc çiçəyisən, utanc çiçəyi,

İstəsən lap  məndən inci, qərənfil…

*        *        *

Ruhum bu halından çox mütəəssir,

Yenə döşənmisən küçəyə, daşa…

Qaxınc  çiçəyisən, qaxınc çiçəyi,

Qaxanc  örf-adətə, öfkəyə, başa,

*        *        *

Bu işdə bilmirik, kimdi müqəssir,

Bizim üz qaramız, qırmızımızsan…

Həya örpəyisən, güvənc ləçəyi,

Sən bizim dünyaya qırımımızsan…

*        *        *

Ustac  tək oğullar çox mütəəssir,

Üz-üzdən utanır, dözür ağrına…

Əlacsız-əlacsız ödünc çiçəyi,

Silah əvəzinə sıxır bağrına…

20.01.2018.  Bakı. (15:00)

Müəllif: Zaur Ustac

© Zaur USTAC,2018. Bakı.
WWW.YAZARLAR.AZ və WWW.USTAC.AZ

#zaurustac #yazarlaraz #ustacaz #yazar #ustac #zaur_ustac

#sevin_ki_seviləsiz  #yaşayaq_yaradaq  #yazarlar_ancaq_yazarlar

===========================================================

ÜMİD — XƏYALA QALIB…

ÜMİD — XƏYALA QALIB…

Xəyal, məni gör gözünlə,
Götür apar sən özünlə,
Yurda gedim yox izinlə,
Qoy tökülsün mıxım, nalım.
***
Dumana, çənə qarışım,
Neçə təpə, bələn aşım,
Kor dumanda azıb çaşım,
Lal dərədə naçar qalım.
***
Dizə qədər qara batım,
Babalarda ocaq çatım,
Təbim coşsun, qəmi atım,
Ovqat olsun şanlı balım.
***
Qara Suda yarpız dərim,
Böyük Şişdə axsın tərim,
Yoxa çıxsın dərdim – sərim,
Fərəhlənim, fit də çalım.
***
Mamır üstə bardaş qurum,
Nəfəs dərib tez də durum,
Nazlı döşə bir baş vurum,
Kor cığıra çəhlim salım.
***
Nərgiz dərim, dəstə tutum,
Bülbül ahın səsdə tutum,
Şəlalədən bəstə tutum,
Təzələnsin tövrüm, halım.
***
Tükənməsin ov həvəsim,
Dağa qalxım, tez tələsim,
Dar ciğirda bərə kəsim,
Doyunca xəyala dalım.
*** 
Yağı Yurddan ayrı salıb,
Dərd gözümün odun alıb,
XƏYAL, ÜMİD SƏNƏ QALIB,
Yurda apar, qadan alım!

Müəllif: MAYİL DOSTU

Qələndər Xaçınçaylı deyir:

İnsaf olmayan yerdə

Olmur xeyirdə, şərdə,
Hər işlərə qarışır.
İnsaf olmayan yerdə
İnsanlıqdan danışır.

Belə gətirib zaman,
İtibdir balans tamam.
Alim acından ölür,
Nazir oğlu narkaman.

Bu sualın cavabın
yuxarıda sən axtar.
Hanı hesab, kitabın?
Çoxalıbdır intihar. 

Müəllif:QƏLƏNDƏR XAÇINÇAYLI

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ VƏ WWW.USTAC.AZ

#zaurustac #yazarlaraz #ustacaz #yazar #ustac #zaur_ustac

#sevin_ki_seviləsiz  #yaşayaq_yaradaq  #yazarlar_ancaq_yazarlar

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

=========================================================

ƏJDƏR ƏLİZADƏ – PƏRVANƏ KİMİ…

PƏRVANƏ KİMİ…
(Rəməl bəhri: növ-6, variant VII)

Sən şəm ol, mən dolanım başına pərvanə kimi,
Sevmişəm çün səni, Məcnun nədi, divanə kimi.

Həsrətin çox çəkirəm mən o siyah tellərinin,
İzn(i) ver, qoy darayım saçlarını şanə kimi.

Özlədim mən səni lap çox, necə ki, sən də məni,
Sevgi hopmuş bədənə, yetmədədir qanə kimi.

Gözlərin məst eləyir şux baxıban sevgilinə,
Al yanaq lalə, ləbin qönçeyi-güldanə kimi.

Sən gülürsən, açılır qönçə dəhan, tez-tez gül,
Dişlərin cərgələnib, yanyana dürdanə kimi.

Həsrətin hey uçurur can evimi, ey dilbər,
İndi sənsiz gəzirəm sərsəri, məstanə kimi.

Görməyir göz, nə qədər dözməliyəm hicranə,
Yox əlac eyləyənim, dəhr(i)də meyxanə kimi.

Əjdərəm, cənnəti bəxş eylədi hər vəsli gülün,
Hicri qəmlər gətirir, fərz elə, qəmxanə kimi.

28.12.2018

Müəllif: ƏJDƏR ƏLİZADƏ

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ VƏ WWW.USTAC.AZ

#zaurustac #yazarlaraz #ustacaz #yazar #ustac #zaur_ustac

#sevin_ki_seviləsiz  #yaşayaq_yaradaq  #yazarlar_ancaq_yazarlar

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

=========================================================

Vahid Əziz – İncimədin ki?

Vahid ƏZİZ

İNCİMƏDİN Kİ?

Düşmüşdüm dünyaya bəxt arayırdım,
səni görməyimdən incimədin ki?
Sənsiz bu dünyada bir belə, yarım,
ömür sürməyimdən incimədin ki?

Öpdüm; nəfəsimdə mehdən incidin,
ləçək dodağımda şehdən incidin,
qəlbimdə səslənən neydən incidin,
səni sevməyimdən incimədin ki?

Bilmirəm küsürsən mənim nəyimdən?
Bihuşam ərkindən, naz etməyindən,
sənə ulduzlardan, dağ çiçəyindən
çələng hörməyimdən incimədin ki?

Özüm də bilmirəm–gəzirəm nəyi?
Əlimin telinə müşgül yetməyi,
sənə öz ömrümü qurban etməyi
rəva bilməyimdən incimədin ki?

Əgər ölməliyəm–gəl məni öldür!
Deyib-gülməliyəm, qəlbimi güldür,
bütün savaşların sonluğu sülhdür–
qalib gəlməyimdən incimədin ki?
1998.

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ VƏ WWW.USTAC.AZ

#zaurustac #yazarlaraz #ustacaz #yazar #ustac #zaur_ustac

#sevin_ki_seviləsiz  #yaşayaq_yaradaq  #yazarlar_ancaq_yazarlar

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

=========================================================

Qələndər Xaçınçaylı

O elə bir insanıydı…

O elə bir insanıydı,
Tanrı əllərilə
sifətinə nur çəkmişdi.
O nurun işığına bələnmişdi.
Bir xasiyyətdə idi,
Xəlbir-xəlbir ələkdən keçib,
zamanın sınağından ələnmişdi.
O elə bir insanıydı,
Gözlərində saflıq,
Qəlbində təmizlik,
mərhəmət vardı.
O elə bir insanıydı,
İlin hər fəslində də 
Baharıydı, yazıydı.
El gözünə sığsa da,
Özü elə sığmazdı.
Arzuları sönsuz,
Sahilsiz ümmanıydı.
Dünyanın hər yerindən,
hər işindən xəbərdarıydı.
Həyatda qayğıkeş, mehriban,
Gülərüz bir insanıydı.
Ovqat gətirərdi hər kəsə,
Yanından getməzdi
Dərdlinin dərdin bölməsə.
Pay aparardı evinə,
Şərik olardı xeyrinə, şərinə.
Sevinci dən-dən çırtlardı,
Qışın sazağında da,
Yayın istisində də çiçək açardı.
Sanki bir quş olub,
qanadlanıb uçardı.
O elə bir insanıydı,
Hətta ayağının səsindən
ağaclara qonan quşlar, 
sərçələr də gəldiyini hiss edərdi.
Ac qoymazdı,
Onlara dən verərdi.
Heyvanları sevərdi,
Onlara yem verərdi.
Təbiəti sevərdi,
Qapıda güllər,
ağaclar əkərdi,
Onların nazını çəkərdi …
Bir qarışqanı ayaqlayıb keçməzdi,
Bir çiçəyi, bir gülü 
saplağından üzməzdı.
O elə bir insanıydı,
Baxışları çox kövrək,
Ürəyi nazik, ipək,
Gül ləçəyinə bənzəyərdi.
Kəsməzdi bir kimsənin sözünü,
Sinəsinə döyüb, öyməzdi özünü.
Ağac kimi bar verəndə
Başın aşağı əyərdi.
Kiçiklərə öyüd-nəsihət verib, deyəydi:
-Ağıl başın tacı,
Sadəlik ucalıqdır.
Mənəm, mənəm deyib,
özünüzdən çıxmayın,
Lovğalıq, alçaqlıqdır.
Başa xələl gətirər,
insanalığa zərər gətirər.
Tanrı böyüklüyünü
uca tutun həmişə,
Təmzliyi qoruyun,
Siz yarıyın hər işə.
O elə bir insanıydı,
Bir pislik əlindən gəlməzdi,
Şeytana lənət deyib,
Heç onu da söyməzdi.
Çünki şeytanı da
Allah yaradıb, deyərdi.
Çox kəslər həddin aşardı,
Ancaq onların qarşısında
səbrlə danışardı.
Əyrini İlmə kimi düz sözünə keçirə-keçirə
onları doğru yola aparardı.
O elə bir insanıydi,
Şərəflə oturardı,
O, şərəflə durardı.
Günəş kimi qövr edib,
Yüksəklikdə durardı.
O elə bir insanıydı,
Yalan gəlməzdi dilinə.
Haram qatmazdı
öz halal çörəyinə.
Zəhmətin nə olduğunu
Alın tərində görərdi.
Qabarlı əlləriylə
Torpağa can verərdi.
Özündən böyüklərin
Yolunu saxlayardı.
Özündən kiçiklərə
Məhəbbətin salardı.
Hər vaxt dostu,qohumu
Axtaratdı, arıyardı.
O elə bir insanıydı,
Sevərdi insanları.
Axıtmağa qoymazdı
O, günahsız qanları.
O elə bir insanıydı,
Yükün özü çəkərdi.
Müftə, haram yeyəndən
Uzaq, kənar gedərdi.
O elə bir insanıydı,
O mənim atamıydı,
O mənim anamıydı.

17. 11.2018.

Müəllif: QƏLƏNDƏR XAÇINÇAYLI

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ VƏ WWW.USTAC.AZ

#zaurustac #yazarlaraz #ustacaz #yazar #ustac #zaur_ustac

#sevin_ki_seviləsiz  #yaşayaq_yaradaq  #yazarlar_ancaq_yazarlar

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

=========================================================

İQBAL NEHMƏT-BİR AĞRI VAR

Bir ağrı var…

Bir ağrı var şeirimin içində, 
Hansı misra xəstə olub bilmirəm. 
Hansı sözü deməmişəm yerində, 
Bəlkə ayrı kəsdə olub bilmirəm.

Tuşlananda gülələrin nişanı, 
Necə ölüm can verəcək gilizdə. 
Bir ağrı var içimizdə sürünür,
O məndədi, o səndədi, o bizdə.

Bir ağrı var, desəm məni öldürər,
Ta qədimdən dayanıbdı qəsdimə. 
Ha özümü bir az soyuq göstərim,
Axı kimsə dözə bilmir istimə.

Öz evində bəxtəvərsən balası, 
Adam var ki, nə yurdu, nə eli var.
Bir ağrı var danışdırar adamı, 
Bir ağrı var adam kimi dili var.

Əvvəl-axır qayıdacaq atdığın, 
Sənin daşın yetənədir, yetənə. 
Bu ağrıyla burax məni qoy gedim, 
Mənim yolum Vətənədir, Vətənə!

Müəllif: Iqbal Nehmet

WWW.YAZARLAR.AZ VƏ WWW.USTAC.AZ

#zaurustac #yazarlaraz #ustacaz #yazar #ustac #zaur_ustac

#sevin_ki_seviləsiz  #yaşayaq_yaradaq  #yazarlar_ancaq_yazarlar

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

=========================================================

VÜSAL ŞABİZADƏ “ZİYADAR” MÜKAFATINA LAYİQ GÖRÜLDÜ

Gənc filoloq, tənqidçi, Mikayıl Müşfiqin 110 illik yubileyinə həsr olunmuş “Göyərçin əllər” poetik toplusunun redaktoru və tərtibçisi Vüsal Şabizadə adı çəkilən kitabın ərsəyə gəlməsində göstərdiyi misilsiz xidmətlərə görə “YAZARLAR”- IN YAZARI “ZİYADAR” Mükafatına layiq görülüb. Bu münasibətlə Vüsalı təbrik edir, yeni-yeni uğurlar arzu edirik!!! Uğurlarınız bol olsun, Vüsal müəllim!!!

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ VƏ WWW.USTAC.AZ

#zaurustac #yazarlaraz #ustacaz #yazar #ustac #zaur_ustac

#sevin_ki_seviləsiz  #yaşayaq_yaradaq  #yazarlar_ancaq_yazarlar

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

=========================================================

Sona Abbasəliqızı – Təsəlli

Sona Abbasəliqızı
Təsəlli

Söyləsəm də unut məni, unutma,
Eşq atəşin kül eyləmə, soyutma.
Ovutmursan bu könlümü, ovutma,
Təsəlli ver, təsəllinlə yaşayım.

Şübhələrin duman kimi itəcək,
Arzuların gül olacaq, bitəcək.
Bu təsəllin imdadıma yetəcək,
Təsəlli ver, təsəllinlə yaşayım.

Başın üstən əskilməyən bir tacam,
Ocaq üstə hər gün yanan bir sacam,
Təsəllinlə, ümidinə möhtacam,
Təsəlli ver, təsəllinlə yaşayım.

Aramızdan keçə bilməz qara yel,
Gah kükrəyən,gah çağlayan dəli sel,
Ağarsa da intizardan qara tel,
Təsəlli ver, təsəllinlə yaşayım.
29.11.2018

Müəllif: SONA İSMAYILOVA

WWW.YAZARLAR.AZ VƏ WWW.USTAC.AZ

#zaurustac #yazarlaraz #ustacaz #yazar #ustac #zaur_ustac

#sevin_ki_seviləsiz  #yaşayaq_yaradaq  #yazarlar_ancaq_yazarlar

==========================================================