Sayman Aruzla Şamaxı şəhərində görüş olacaq

ELAN – BİLDİRİŞ

2020-ci il 22 yanvar saat 12:00 -da Şamaxı Dövlət Regional Kollecində tanınmış şair, nasir, dramaturq, Azerbaycan Yazıçılar Birliyinin Güney Azerbaycan şöbesinin müdiri Sayman Aruzla görüş keçiriləcək. Bütün Şamaxı sakinləri və həmin gün bu qədim və gözəl şəhərdə, ustad Nəsimi ocağında olacaq hər kəs tədbirə dəvətlidir. GİRİŞ SƏRBƏST


“USTAC.AZ” FƏRDİ İNKİŞAF və YARADICILIQ PORTALI

<<<<XİDMƏTLƏR>>>>

Təqdim edir: Zaur Ustac

USTAC.AZ 

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ  WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

Sona Yusif – Abbasəliqızı


HEYKƏL
(Hekayə)

Məmmədlə Rəfael universiteti bir ildə qurtardılar. Məmməd fılosof, Rəfael isə iqtisadçı idi. Hər ikisi böyük bir müəssisədə işə başladı. Onlar indi də iş yoldaşı oldular. İşə bir gəlir, işdən bir çıxır, kinoya, teatra belə bir gedirdilər. Məmmədin arzusu böyümək, yüksək vəzifə tutmaq, istək və arzusunu öz vəzifəsinin gücü ilə həyata keçirməkdən ibarət idisə, Rəfaeli isə öz ixtisası sahəsində ucalmaq, elmi nailiyyətlər əldə edib vətənə daha çox xeyir vermək düşündürürdü. Ara-sıra sözləri çəpləşir, bir-biri ilə uzun-uzadı mübahisə edir, bəzən küsmək dərəcəsinə qədər höcətləşirdilər. Sonra yenə aralarında heç nə olmamış kimi deyib-gülür, zarafatlaşırdılar.
Bir gün Məmməd kefsizləyib işə çıxmadı. Rəfael işdən sonra dostuna baş çəkmək üçün hazırlaşdı. Bağçaya düşüb özünün becərib ərsəyə yetirdiyi limon talvarına girdi. Payız fəsli idi. Bağ-bağça solmuş, təbiət öz donunu dəyişmiş, ağacların dibini xəzəl basmışdı. Amma Rəfaelin talvarında elə bil ilk bahar təzəcə canlanırdı. Bir-birinə söykənən barlı limon ağacları başlarını aşağı əymişdi. Bir ucdan saralan limonların yanındaca ilk payız pöhrəsı canlanıb gül tökürdü. Talvarın ətrı adamı məst edirdi. Rəfael bir cüt yerli növ limon dərib yola çıxdı.
O, Məmmədin qapısından içəri girdi. Məmməd dostunu çox soyuq qarşıladı. Rəfael bu soyuqluğu xəstəlik əlaməti hiss edib, limonları onun yastığının önünə qoyub dilləndi:
– Öz yetişdirdiyim limonlardandır. Talvara girdim, gözlərimə inanmadım. Ağaclar o qədər gül töküb ki, meyvəsini dərməklə yığıb-yığışdırmaq olmayacaq.
Məmmədin qırışı açılmadı. O, qaşlarını dartıb özünü eşitməməzliyə vurub cavab vermədi. Rəfael əlini onun alnına qoyub soruşdu:
– Qızdırman yoxdur. Bəs niyə kefsizsən?
– Soruşma! – deyə Məmməd yenə könülsüz cavab verdi.
Rəfael duruxdu.
İllərdən bəri tez-tez atışıb-barışmaqla dostluq eləmək, səbəbsiz naz-qəmzə çəkməyin elə bil sonu çatdı. O, öz-özünə sual verdi: Mən bıınun nəyinə görə qılçıqlı sözlərini udmalıyam? Nə vaxla qədər bu, adda-budda danışacaq, mən dözəcəyəm? Mənim bundan nəyim əskikdir və ya bundan nə asılılığım var? Tələbəlik illərindən dözdüm, dedim tələbəyik, böyüyər düzələr. İşdə susdum, dedim ayıb olar. Deyərlər ki, bir yerdə gəzib-dolaşırlar, tonlarla çörək kəsdilər, axırda ayaqladılar. Dönə-dönə evində mənə qabardı, işdə üstümə qışqırdı, uddum. İndi daha udmağın, dözməyin sonu çatıb, açım sandığı, töküm pambığı. Ya üzüm, ya dözüm! – deyə xeyli susandan sonra Rəfael dilləndi:
– Məmməd, de görüm özünü niyə belə aparırsan? Məni nəyin yerində qoyub belə üzümə qabarırsan?
– Sən paxılsan, paxıl, məni az istəyirsən, özünü çox. Hətta yuxuda da mənimlə düz dolanmırsan.
– Nə paxıllıq, nə yuxu, bu nə sözdür? De görüm, hansı elmi kəşfinin əleyhinə getmişəm? – deyə Rəfael Məmmədi sorğu-suala çəkdi.
– Demək istəmirdim. İndi ki, məcbur edirsən, deyim. – Məmməd pörtmüş halda sözə başladı: – Mənə nənəm vəsiyyət edib ki, nəslən biz yuxuya inanırıq, sən də həmişə inan. Bu gün mən xəstə deyiləın. Sən məni xəstələndirmisən, mən hirsimdən uzanmışam.
Rəfael bir papiros yandırıb təkidlə soruşdu:
– A kişi, oxu atıb, yayı gizlətmə. De görüm mən sənə yuxuda nə paxıllıq etmişəm?
– Etmisən, bəli etmisən! Yuxuda gördüm ki, məni qoyublar böyük qulluğa, lap böyük bir qulluğa!
– Bu sənin ilk arzundur, yuxudan əvvəl, lap ilk arzun.
– Qoy danışım, yoxsa danışmağa da paxıllığın tutur?
– Yaxşı, yaxşı danış, – deyə Rəfael mətləbini axıra saxlamaq qərarına gəldi.
– Hə, gördüm ki, elə bir vəzifədəyəm ki, kənd, rayon, şəhər, ölkə mənim ağzımla dolanır, dediyimlə durur, oturur. İri bir stolun başındayam. Birinci növbədə qardaşlarımı, əmim oğlanlarını irəli çəkib hərəsini qoydum yaxşı-yaxşı vəzifələrə. Hamının maşını, hamının idarəsi, gözəl qulluqçuları, bolluca qazancları…
– Sonra-sonra – deyə Rəfael əlindəki papirosu sümürüb tüstüsünü qəzəblə üfürdü.
– Sonrası bacanaqlarımı, həmkəndlilərimi, həmrayonlularımı orda-burda boş yerlərə, bəzən də boşaltdığım yerlərə qoydum. Bizim bu birgə işlədiyimiz idarəni də alt-üst etdim. Müdiri, onun müavinini, mestkomu, hətta şöbə müdürlərinin də hamısını öz səmtimə çevirdim…
– Bəs mənə bir qulluq vermədin? – deyə Rəfael hiddətlə bir atmaca atdı.
– Səbr elə, layiq olsaydın verərdim. Axırına çıx, əməlinə bax, payını götür, – deyə Məmməd davam etdi:
– Bəli, qohumlarımı, həmkəndlilərimi, həmrayonlularımı yerbəyer edəndən sonra qədim quberniya ərazi bölgüsünü yadıma saldım. Bizim zonakı var, – beş-altı rayoıı, başladım bu rayonlarda olan əli qələm, dili söz tutanları seçməyə. Bunları da hərəni özünə görə, aglım kəsən kimi növ-növ vəzifələrə yerləşdirdim. Bu əməyimə görə səsimə səs verən tapıldığından məni bir pillə də böyütdülər. İndi daha məndən cəmi iki-üç pillə yuxarıda oturanlar var idi.
– Sonra?
– Səbr elə, hamısını danışaram. Dilotu yeməmisən. Axırına çıx. Öz əməlini öz gözünlə gör, paxıllığını boynuna al, çıx get, daha bununla vəssalam! – deyə Məmməd Rəfaelin sanki ürəyindəki mətləbini bilirmiş kimi onu qabaqladı.
– Bəli, irəli çəkdiyim qohum-qəbilə cəm olub başıma mənim “rütbəmi” və “xidmətlərimi” əbədiləşdirmək üçün təklif etdilər ki, nə qədər sağsan özünə bir heykəl qoydur. Düşündüm ki, niyə razı olmayım. Bundan ötrü kim mənə gözün üstə qaşın var deyə bilər?! Nə qədər ki, imkan var, niyə eləməyim. Burdaca bir atalar sözü yadıma düşdü: “At ələ düşər, meydan ələ düşməz!” Razılıq verdim.
Mənə mərmərdən uca bir heykəl qurub doğma kəndimin ortasında qoydular. Adamlarım cəm oldular ki, bu heykəlin üstünün yazısını necə yazsınlar. Çox ölçüb-biçəndən sonra qət elədilər ki, yazsınlar: “Xalq yolunda canını fəda etmiş qəhrəman Məmməd!”
Məmməd danışdıqca Rəfael fıkirləşirdi ki, illər boyu gözümün önündə gəzib dolanan bu adamın nə dərəcədə iti iştahası olmasını mən nə üçün dərk edə bilməmişəm?!. O öz-özünü bir qədər daxilən məzəmmət etdisə, artıq gec idi. Məmməd onu fıkirdən ayırdı.
– Bax, hələ mətləbin sonuna varmamış yenə fıkrə getdin. Səbirli ol, axırına çıx! Gör paxılsan, ya yox. Səbirli ol, axırınacan döz, sonra qəhərlən.
Məmməd köks ötürüb kədərli bir vəziyyətdə davam etdi:
– Bəli, heykəlin üstünü yazdıqları yerdə, sən cin-şəyatin kimi hardansa orada tapıldın və dedin: “Mən təklif edirəm ki, bu heykəlin yazısı siz deyən kimi yox, mən deyən kimi yazılsın”. Sən təklif etdin ki, mənim heykəlimin üstünü belə yazsınlar: “Öz qohum və əqrəbası üçün canını fəda etmiş qəhrəman Məmməd!” Sənin sözünə mənim irəli çəkdiyim bir ordu adamdan bircə nəfərin hünəri çatmadı ki, dillənsin. Hamısı bir-birinin üzünə mat-mat baxıb susdular. Mən özüm də lal oldum. Elə bil ağzıma qıfıl vurdular. Mərmərdən düzəlmiş o nəhəng heykəl də mənim gözümdə mum kimi əridi, əridi, kiçildi, kiçildi, noxud boyda olub ayaqlar altında gözdən itdi. Nə qədər gəzdim səni də tapa bilmədim. Məyus halda gözlərimi açıb gördüm ki, mən yorğan-döşək içində, çarpayıdayam. Deməli, mən yuxu görmüşdüm. Bax görürsən, sən mənim yııxuda da böyüməyimin əleyhinəsən. Paxılsan, ya yox?!
Rəfael bir müddət dinmədi. Özlüyündə ölçüb-biçdi ki, ya Məmmədin başı xarab olub, ya da mən onunla dostluq etməkdə səhv eləmişəın. Bu gün bu söhbəti kəsmək vacib idi.
– Əgər sənə yuxuda deyil, həyatda belə bir heykəl qoysalar, mən onun əleyhinə olacağam. Xalq üçün yox, qohum-əqrəbaları üçün çalışanlara qoyulan dağ boyda heykəllər bir gün gec, bir gün tez, noxııd boyda olub adamların ayağı altında yox olacaq!
Rəfael ayağa qalxıb öz dönük dostunu həmişəlik tərk etdi…

Müəllif: SONA YUSİF – ABBASƏLİQIZI

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ  WWW.USTAC.AZ

“AYIN YAZARI”- DEKABR (2019)

DEKABR (2019) AYININ ƏN ÇOX OXUNAN YAZARI – “AYIN YAZARI” –SONA ABBASƏLİQIZI (YUSİF) OLDU. BU AD MÜNASİBƏTİ İLƏ ONU TƏBRİK EDİR, YENİ-YENİ UĞURLAR ARZU EDİRİK!!! UĞURLARINIZ BOL OLSUN!!!

YAZARLAR.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ   WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-500-63-36     E-mail: yazarlaraz@yandex.ru

Sevda İbrahimli və Sona Yusif

Foto 25 dekabr 2019 – cu il Muğam Mərkəzində çəkilib. Bakı ş.

Foto: Fərrux Səfəroğlu

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ   WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

Sevda İbrahimli tədbirdə

Sağdan Musa Nağıyevin nəvəsi Dilarə Nağıyeva, Yeganə Mahmudova, Sevda İbrahimli və Sona Abbasəliqızı.

Foto 25 dekabr 2019 – cu il Muğam Mərkəzində çəkilib. Bakı ş.

Foto: Fərrux Səfəroğlu

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ   WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

“Əbədiyyət üfüqündə doğan günəş” – Nəsimi ilinə töhfə

Bu gün -25 dekabr tarixində Beynəlxalq Muğam Mərkəzində Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin, Yeni Azərbaycan Partiyasının Səbail Rayon Təşkilatının, Azərbaycan Qadınları Respublika Cımiyyətinin Səbail Rayon Şöbəsinin sədri Yeganə Mahmudovanın və Yazıçılar Birliyinin şöbə müdiri tanınmış yazıçı, əbiyyatşünas Sayman Aruzun birgə təşəbbüsü və təşkilatçılığı ilə dahi Azərbaycan şairi, filosofu İmadəddin Nəsiminin 650 illiyinə həsr olunmuş “Əbədiyyət üfüqündə doğan günəş” adlı təntənəli ədəbi-musiqili tədbir keçirildi. Tədbir məşhur müğənni Sami Yusifin ulu Nəsiminin “Sığmazam” qəzəli əsasında yaratdığı musiqi kompozisiyanın sədaları ilə açıldi. Daha sonra tıdbirin təşkilatçıları Yeganə xanım Mahmudova və Sayman Aruz giriş nitqində “NƏSİMİ İLİ” ilə bağlı keçirilın geniş tədbirlərdən söz açdllar, böyük Nəsimi dühasının dırinliyindın danışaraq, ölkə rəhbırinin ədıbiyyata və mədəniyyətə diqqətini xüsusi vurğuladılar.
Daha sonra tədbirdə iştirak edən Milli Məclis üzvlərindən YAP Səbail rayon təşkilatının sədri Şəmsəddin Hacıyev Nəsimi yaradıcılığına diqqıtin hələ çox illər əvvəldən onun 600 illiyinin ulu Öndər H.Əliyev tərıfindən qeyd olunmasını diqqıtə çatdlrdl. Hörmətli Prezident İlham Əliyev cənablarının Nəsiminin 650 illik yubileyi ilə əlaqədar Sərəncamı bu mənəvi yolun davamı kimi müstəsna seciyyə daşıyır.
Nısiminin 650 illik yubileyi ölkənin hüdudlarından kənarda da təntənəli şəkildı qeyd olunmaqdadır. Bu istiqamətdı H.Əliyev Fondunun xidmətləri çox diqqətəlayiq və yaddaqalandır.
Təntənəli mərasimdə AMEA nın Humanitar Elmlər Bölməsinin akademik katibi, Əlyazmalar İnstitunun direktoru , akademik Teymur Kərimli, professor Qəzənfər Paşayev, Yazıçılar Birliyinin katibi İlqar Fəhmi, Yunis Əmrə İnstitutunun direktoru Cihan Özdəmir, Xalq artisti Əbdul Mahmudov və başqaları çıxış edırək, böyük mütıfəkkir, filosof, şair , dözüm və yenilmızlik simvolu olan Nəsiminin xalqlmızın tarixində və milli-mənəvi qüdrətinin ehtivasındakı rolundan söz açmişlar.
Tədbirin ədəbi-musiqi hissələri də iştirakçılar tərəfindən maraqla qarşılanmışdır.
Sonda xatirə şəkilləri çəkilmişdir. Tədbirdən fotolar:

Fotoqraf: Fərrux Səfəroğlu

Müəllif: SONA YUSİF – ABBASƏLİQIZI

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ  WWW.USTAC.AZ

SONA YUSİF- ABBASƏLİQIZI

AD GÜNÜNÜZ MÜBARƏK !!!

Bu gün ( 20 dekabr 1961 ) gözəl insan, səmimi dost, peşıkar jurnalist, sevimli yazar, ədalətli yönətici, qəlbləri riqqətə gətirən şeirlər müəllifi tanınmış şair – publisist SONA YUSİF- ABBASƏLİQIZI nın doğum günüdür. Ad gününüz mübarək, SONA xanım!!! Sizə Uca Yaradandan uzun ömür, can sağlığı və bütün işlərinizdə müvəffəqiyyətlər arzu edirik!!! Uğurlarınız bol olsun!!!

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ   WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

SONA ABBASƏLİQIZI

SAYMAN ARUZUN “NƏSİMİ” DÜNYASI

Azərbaycan Prezident cənab İlham Əliyevin xalqımızın ədəbiyyatına,incəsənətinə,bütöblükdə mədəni həyatına həmişə böyük diqqət və qayğı göstərir.Bünün parlaq təzahürlərindən biri də dahi Azərbaycan şairi və filosovu,böyük Şərq mütəfəkkiri İmadəddin Nəsiminin 650 illik yubileyi ilə əlaqədər imzalanan sərəncamdır.Möhtərəm Prezident 2019-cu ili “Nəsimi ili”elan etdi.Böyük şairin yubileyi təkcə ölkəmizdə deyil,beynəlxalq miqyasda qeyd olundu,onun mütərəqqi fikirləri elmi mədəni müstəvidə geniş təsdiq edildi.Bu münasibətlə geniş elmi araşdırmalar,ədəbi- bədii əsərlər,rəssamlıq nümunələri,musiqi əsərləri yaranmaqdadır.
Bu istiqamətdə görülən tədbirlər sırasında ədəbi mühitdə canlanmanı xüsusi qeyd etmək lazımdır.Son zamanlar böyük Nəsimiyə həsr olunmuş dəyərli və orijinal əsərlərdən biri də tanınmış şair-yazıçı,ədəbiyyatşünas-tədqiqatçı Sayman Aruzun “Nəsimi”mənzum dramıdır.


Cənubi Azərbaycanın Silduz şəhərində dünyaya gəlmiş,Təbrizdə və Bakıda ali təhsil almış müəllif sanballı bir əsər yaratmış “Nəsimi” mənzum dramı irfan elementləri ilə zəngin,islam fəlsəfi, düşüncəsinin müxtəlif sahələrinə bələdliyin çağdaşlıq rəngi ilə sənətkarlığın harmoniyasıdır.
Bu dəyərli əsər onun müəllifinin şərq və qərb düşüncə tərzinə,islami düşüncələrdəki təbədullatlara vaqif olmasından xəbər verir.
Sayman Aruz bu əsərində tətqiqatçı-ədəbiyyatşünas təfəkkürünü geniş şair fəhmiylə uzlaşdıra bilmişdir.Milli təfəkkürün,irfani düşüncənin və tarixə məxsusi yanaşmanın bir bədii tarixi və irfani müstəvidə canlandırması Sayman Aruzun sənətkarlıq məharətidir. Demək olar ki,”Nəsimi,”mənzum dramı ədəbiyyatımızı zənginləşdirən sanballı əsərlər sırasındadır.
17.12.2019

Müəllif: SONA YUSİF – ABBASƏLİQIZI

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ  WWW.USTAC.AZ

Sona Abbasəliqızı – Söz


MƏNİ XATIRLA
Hər bir misrasında duyğular daşır,
Xəyal qanadlanır, sərhədlər aşır.
Şöhrəti dünyanı gəzir, dolaşır,
Gedib uzaqlarda meni xatirla.

Bu “fərman yolu”nu varmı getməyən,
Bircə ömür varmı sona yetməyən,
Sənət dünyasında heç vaxt bitməyən,
Sonsuz maraqlarda meni xatırla.

Baxmaz nə toxuna, nə də acına,
Burda çətin kimsə gözdən qaçına.
Türfə gözəllərin qara saçına,
Dəyən daraqlarda meni xatirla.

Əsən söz mehiylə, ürəyim, oyan,
Bəsirət gözüylə cahana boylan.
Məcnun misralardan könlü doymayan,
Leyli maraqlarda məni xatırla.

Sənətkar ömrüdür bu sönməz ocaq,
Hikməti göylərə açıbdır qucaq.
Sənət zirvəsində daim duracaq,
Uca bayraqlarda meni xatırla.

<<<< SONA YUSİF – ABBASƏLİQIZI >>>>

ÜRƏYİMİN SEVGI İŞIĞI
Fikrim yenilməyən uca qaladı,
Sözüm dağ döşündə bitən laladı.
Hər gün misra-misra ocaq qaladı,
Menim ureyimin sevgi işığı.

Hikmət diyarında qurubdu bir taxt,
Hər sözün üzünə gülümsəyir baxt.
Əyri mətləbləri qınadı hər vaxt,
Mənim urəyimin sevgi işığı.

Sözünün rənginə güllər boyandı,
Yaddaşın yaddaşı sözlə oyandı.
Sənət ocağında həvəslə yandı,
Menim ureyimin sevgi isigi.

Axıdır sinəmdən söz dürlü-dürlü,
Duyğusu mehriban, ruhu qürurlu.
Nura qərq eləyib getdiyim yolu,
Mənim ureyimin sevgi işığı.

Əzan hikməti var bir ovuc səsdə,
“İncil”, “Tövrat”, “Zəbur” eyni həvəsdə.
Haqqın dərgahına gedən yol üstə,
Menim urəyimin sevgi işığı.

Ömrü qarlı oldu, gah da yağışlı,
Hər sözü-söhbəti min bir naxışlı.
Könül ovsunlayan, ürkək baxışlı,
Mənim urəyimin sevgi işığı.

Yüz yol xəyalları aşdı bərəni.
Gəzdi könül-könül hər mənzərəni.
Sevgiylə oxşadı dağı, dərəni,
Mənim ürəyimin sevgi işığı.

<<<< SONA YUSİF – ABBASƏLİQIZI >>>>

KÖVRƏK MİSRALARIM

Hökmünə “mərhəba” ulu nəqqaşın,
Yaddaşı olmuşdu özü yaddaşın.
Xətrinə dəymədi payızın, qışın,
Kövrək misralarım,kövrək sözlərim.

Safdı ilhamımın ilki, əzəli,
Duyğum heç görmədi payız xəzəli.
Sevgiylə oxşadı min bir gözəli,
Kövrək misralarım,kövrək sözlərim.

Kövrək bir dünyadır şair ürəyi,
Bahar ətirlidir arzu, diləyi.
Daim əziz tutdu halal çörəyi,
Kövrək misralarım,kövrək sözlərim.

Üzü haqqa sarı ürəyim qaçır,
Könüllərin şahı müşküllər açir..
Qelbime,ruhuma nur, işıq saçır,
Kövrək misralarım,kövrək sözlərim.

<<<< SONA YUSİF – ABBASƏLİQIZI >>>>

QƏLƏMİM ALTDA
Haqq başım üstündən baxır göz kimi,
Ümid ürək açır şirin söz kimi.
Misralar içimdə yanır köz kimi,
Varaqlar od tutur qələmim altda.

Bezib bu dünyanın ab-havasından,
Atıram özümü söz qayasından.
Səsimin, sözümün əlifbasından,
Varaqlar od tutur qələmim altda

Ağrı çöllərini adlayıb keçir,
Möhnətin dizini qatlayıb keçir,
Əcəlin bağrını odlayıb keçir,
Varaqlar od tutur qələmim altda

Sona,sinəmdəki duyğular kövrək,,
Açır yaxasını söz çiçək-çiçək.
Şam kimi sinəmdə alışır ürək,
Varaqlar od tutur qelemim altda.

<<<< SONA YUSİF – ABBASƏLİQIZI >>>>

GÖRMÜŞƏM
Seyrinə varmışam mən bu cahanın
Bağça da görmüşəm, bağ da görmüşəm.
Var olub hər yana düşübdü yolum,
Aran da görmüşəm, dağ da görmüşəm.

Taleyim şox çəkib dərdi,möhnəti,
Daim uca bildim mən həqiqəti.
Oyub gözlərimi yurdun həsrəti,
Köksümə çəkilən dağ da görmüşəm.

Hərdən baharımda qış keçib mənim,
Sinəmin üstündən xış keçib mənim.
Demirəm günlərim xoş keçib mənim,
Qara da görmüşəm, ağ da görmüşəm.

Əyrini düz görüb düzü əyənlər,
Halaldan dəm vurub haram yeyənlər,
Heyatda hemise ” mənəm ” deyənlər,
Öləndə beş arşın ağda görmüşəm.

Görünməz namərddə mərd nişanları,
Çaqqala yaraşmaz qurd nişanları.
Boğazdan yuxarı danışanları,
Həmişə, hər yerdə saxta görmüşəm.

<<<< SONA YUSİF – ABBASƏLİQIZI >>>>

MƏNİ SORUŞUN
Söz hikmət nurutək dolaşır qanda,
Anlasın məclis də, məclis quran da.
Ellər bağçasında məclis quranda,
Mənalı çağlardan məni soruşun.

Hikmətli kəlməsi nur, işıq saçan,
Sənət eşqi ilə yaşadı bir can.
Hər vaxt gəlişinə qolunu açan,
Doğma qucaqlardan məni soruşun.

Sözün yamacına könlünü sərdi,
Səbriylə ovutdu kədəri,dərdi.
Hər çiçək üzündən bir misra dərdi,
Güllü yaylaqlardan meni sorusun.

Adını əzizlə,xətrini istə,
Ürək baş qoyubdu el qəmi üstə.
“Kərəmi”, “Dübeyti”, “Dilqəmi” üstə,
Gəzən barmaqlardan məni soruşun.

Sona ,söz yaratdım tər güllər kimi,
Yazdım varaqlara mən bu ərkimi,
Öpəndə misramı təbərrik kimi,
Şirin dodaqlardan məni soruşun.

Müəllif: SONA YUSİF – ABBASƏLİQIZI

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ  WWW.USTAC.AZ

Sona Abbasəliqızı


DARIXMIŞAM

Qayalardan öz atını çapıb gələn,
Qarşısına nə çıxıbsa yarıb gələn.
Toz – torpağı ora, bura yapıb gələn
Xoş ətirli yellər üçün darıxmışam.

Sal daşları təbil kimi çalıb gedən,
Bənd – bərəni əsir kimi alıb gedən
Dərələrdə haray–həşir salıb gedən
Səsli, küylü sellər üçün darıxmışam.

Qucağında bu həyata göz açdığım,
Qədəm basıb, pərvazlanıb tez uçduğum.
Dönə – dönə xatırlayıb söz açdığım,
Qədirbilən ellər üçün darıxmışam.

Uca dağlar, qurbanınız olaram mən,
Zirvənizə bir gün yolu salaram mən.
Boynunuza qollarımı dolaram mən,
Sizlə keçən illər üçün darıxmışam.

Müəllif: SONA YUSİF- ABBASƏLİQIZI

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ   WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru