KƏMALƏ HACIQIZI

KƏMALƏ HACIQIZININ SÖZ DÜNYASI

AYRILIQ

Məhəbbətə,sevgiyə, son qoyandır,
Qəlbi yaxıb yandırandı ayrılıq.
Elə bil qəsd edib külə döndərib,
Könülləri talayandı ayrılıq.

Deyirlər ayrılıq çətindir hər an,
Bu sözdən hər zaman sarsılır insan.
Bu sözün kökünü açsalar inan,
Alov olub, yandırandır ayrılıq.

Ah çəkib köks ötürüb kövrəlirəm,
Hıçqırtımı içdə boğmaq istəyirəm,
Bu sevgidən daha heçnə gözləmirəm,
Arzuları talayandı ayrılıq.

Mənasın dəyişsən inan sözümə
Yalnız ayrılıqlar gələr üstümə,
Heç ərinməz,bu dünyanın saf üzünə
Qırıq- qırıq, yamaq vurur ayrılıq.

Yuxusuz gecələrdən, göz yaşından,
Xəbər verər saf qəlbin harayindan,
Danışmayaq ayrılığın adından,
Yer üzundən qoy silinsin ayrılıq.

Pislərin,mənfilərin müsbəti var,
Gecələrin çox işıqlı gündüzü var,
Ayrılığın şirin kimi vüsalı var.
Kaş olmaya heç vüsalsız ayrılıq.
07.12..2019.

<<< KƏMALƏ HACIQIZININ SÖZ DÜNYASI >>>

ALLAHIMLA SÖHBƏTİM

Fəğan etmiş bir gül idim,
İndi düşdüm gülzarıma,
Seyri itmiş tərlan idim, indi döndüm oylağıma.
Sürüsündən ayrı düşmüş,bir quzu tək,
İndi gəldim yaylağıma.
Qanadları sınmış idim,pərvazlanıb göyə uçdum.
Çeşməsi quruyan bir bulaq idim
Çağladım hey…
Coşdum, axara düşdüm.
Eniş idim, yoxuş idim, elə bilki, itmiş idim.

Düz yol olub düşdüm yola,
Bu yollardan təkcə sənə əl uzatdım.
Bu dünyada səni sevən bir məşuqam,
özün məni məşuq etdin.
Mən qarşında bir məhkumam,
Özün, məni hakim etdin,
İnamımı ,etibarı sənə etdim.
İndi tapdım ünvanımı,məkanımı, sənə olan muradımı.
Atalarsa doğru demiş, haqq tapacaq öz yerini,
Kamil insan,özü bilir öz yerini.
Kəmalənin hər diləyi,son ümidi sən.
Sən göstərdin yaradanım, məkanımı
O məkanım, o ünvanım
Göylərə açılan iki qollarım, sənsən, sənsən ünvanım, yaradanım!

07.12.2019

<<< KƏMALƏ HACIQIZININ SÖZ DÜNYASI >>>

DÜNYAYA ARZU

Arzum budur, kaman olsun tar olsun ,

Sevgillilər bir biri ilə yar olsun,
Bu dünyada qüssə-kədər az olsun.
Tale qələmimiz xoş yazar olsun.

Ayrılıq sözünə çəkilsin qələm,
Dönsün Gülüstana el oba aləm.
Sevgi bağçasına açılsın qədəm.
Sevən sevdasına eşq sarar olsun.

Vüsal nəğməsiylə açılsın səhər.
Ətrafı bəzəyən gül-çiçək olsun.
Şirin arzularla qoy vursun ürək,
Könüllər sevinsin bəxtiyar olsun.
Xəzan baxçasında gül çiçək bitsin,
Bülbül cəh- cəh vursun,ürəkdən ötsün.
Odlu sevgisiylə oğlanlar, qızlar,
Könüllər versinlər,toy büsat olsun.

07. 12 2019.

Müəllif: KƏMALƏ HACIQIZI

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ  WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

Rasimə Könül

RASİMƏ KÖNÜLÜN SÖZ DÜNYASI

TƏKİ VƏTƏN VAR OLSUN!

Qalx ayağa,vətən oğlu,zamandı!
Bəsdir daha yurdun-yuvan talandı!
Ulu xalqım bu durumdan usandı!
Qov yağını vətənimdən, xar olsun!
Şəhid olsaq, təki vətən var olsun!

Yurdlarımı min hiyləylə aldılar.
Ellərimi yurddan qaçqın saldılar.
Xainliklə yuvamıza doldular.
Qov yağını vətənimdən ,xar olsun!
Təki anam Azərbaycan var olsum!.

Qorxu nədir bilməyib mərd babalar.
Qanlarını daşıyır qurd balalar.
Qalxıb vətən qisasını alarlar.
Qov yağını vətənimdən,xar olsun!
Təki Bütöv Azərbaycan var olsun!

Qafqazların vüqarını qaytaraq.
Elin gözəl növrağını qaytaraq.
Girov vətən torpağını qaytaraq!
Qov yağını vətənimdən,xar olsun!
Qazi olaq, təki vətən sağ olsun!

Qulaq asaq ruhumuzda fəryada.
Ana vətən qalmaz yağıya-yada.
Başı uca yaşamaqçün dünyada,
Qov yağını vətənimdən ,xar olsun!
Elim-obam-yurdum-yuvam var olsun!

Qorxu bilməz Mübarizə bənzəyək!
Fuad kimi doğru sözə bənzəyək!
Elə Nadir babamıza bənzəyək!
Qov yağını vətənimdən, xar olsun!
Təki Bütöv Azərbaycan var olsun!

Azad olsun Qarabağ şikəstəsi.
Eşidilsin Xarı Bülbül naləsi!
Oyatsın Şuşamı azanın səsi!
Qov yağını vətənimdən,xar olsun!
Təki anam Azərbaycan var olsun!

Yer, dünyaya göz açınca yurd olar.
Azərbaycan igidləri mərd olar.
Qorumasaq vətənsizlik dərd olar!!!
Qov yağını vətənimdən,xar olsun!
Təki azad Azərbaycan var olsun!

<<<< RASİMƏ KÖNÜLÜN SÖZ DÜNYASI >>>>

BİZİM SEVGİMİZ.

Sandım,unudaram sənli günləri …
Sandım,o günlərə dönmərəm daha .
Qəlbimi yaxsa da xatirələri …
Ürəyim yansa da dinmərəm daha …

Bilməzdim ,bu sevda hopub qəlbimə,
özümdən xəbərsiz yaşayacaqmış …
Bilməzdim,gözümdə çevrilib nəmə ,
Qəlbimə naxışlar toxuyacaqmış …

Bu sevda gül üstə səhər şəbnəmi ….
Bu sevda düzülüb kipriklərimə …
Bu sevda yaşadır ,həyatda məni ,
dönərək könlümdə nəğmələrimə …

Xoş arzular imiş,bizim sevgimiz ..
Kül altda qor imiş, bizim sevgimiz ..
Əbədi var imiş bizim sevgimiz …
Bir dünya dar imiş ,səninlə-mənə…

Ulduzumuz yenə barışacaqmı ?
Ruhumuz göylərdə qovuşacaqmı ?
Mələklər bu eşqdən danışacaqmı ?
Baxıb məhəbbətin əfsanəsinə …

<<<< RASİMƏ KÖNÜLÜN SÖZ DÜNYASI >>>>

ANA DEDİM

Ana dedim, uçan quşlar dayandı.
Laylasıyla gecəm nura boyandı.
Ay da gəlib pəncərəmə boylandı.
Sehirli bir sədası var ANANIN!

Ana dedim,tumarlandı tellərim.
Hənirləndi buza dönmüş əllərim.
Ana sözü bəzəyidir dillərin.
Qulağımda duası var ananın.

Ana dedim, dilə gəldi təbiət.
Küləklər də etdi mənimlə söhbət.
Bu üç hərfdə dünya boyda məhəbbət.
Tükənməyən sevdası var ananın!

Qəlbimizdə-ruhumuzda yaşayır.
Həyat elə analardan başlayır.
Xoşbəxt olan ana adı daşıyır.
Bir sehirli dünyası var ananın!

Söz çatammaz bəzəməyə adına.
Od çatammaz istisinə-oduna.
Hamımıza həyat verən qadına,
Dünya boyda sevdası var hamının!

<<<< RASİMƏ KÖNÜLÜN SÖZ DÜNYASI >>>>

SÖZ

Bircə hecası var,min-bir mənası.
Ağıl-düşüncədir sözün xanası.
Yersiz deyilərsə bircə dənəsi,
Ocaqsız-tüstüsüz yandırandı söz.

Söz var qaranlığa çıraq kimidir.
Söz var hikmətli bir kitab kimidir.
Söz var çağlayan bir bulaq kimidir.
Hicranı-həsrəti söndürəndi söz.

Ağıllı baxışlar gözüdür sözün.
Gözəli,doğrusu-düzüdür sözün.
Sevgi ləzzətidir-duzudur sözün.
Kədəri-sevincə döndərəndi söz.

Könül dediyini söz deyə bilsə,
Bütün dil-dodaqlar düz deyə bilsə,
Ağıl həqiqəti yaz, deyə bilsə,
Bütün mətləbləri qandırandı söz.

Nəfsi ədalətə kölgə salanlar.
Qalmasa danışan inan, yalanlar.
Olardı doşt-qardaş-doğma, insanlar.
Dünyanı cənnətə döndərərdi söz

<<<< RASİMƏ KÖNÜLÜN SÖZ DÜNYASI >>>>

NƏ SUALA ÇƏKİRSƏN?

Yenə məni nə suala çəkirsən,
Ruhumu cismimdə ağladan könül?
Çəkdiyimi gözlərimə köçürsən,
Nələri görərsən aynadan, könül!

Bu fani dünyanın uyma halına,
Uyma gərdişinə,cah-cəlalına,
Qalan deyil vəfalıya-zalıma,
Hamsı köç eyləyir dünyadan,könül!

O gördüyüm sıra-sıra dağları,
Gəzdiyim çiçəkli göy yaylaqları,
Suyundan içdiyim buz bulaqları,
İndi seyr edirəm röyadan,könül!

Yetim qalan bir obam var uzaqda.
İsti yuvam olub qışda-sazaqda,
Yadlar cövlan edən doğma oylaqda.
Xəyalım üşüyür şaxtadan,könül!

Bahar ayaq açır yenə dağlara,
Dağlar çiçəklənər,dönər gülzara.
Sinəmdə həsrətdən açılan yara,
Sağalar bir keçsəm oradan, könül!

Ruhumuz doğmaykən tək yaradana.
Nədən qənim olub insan-insana?
Qayıda xoş günlər,dönə zəmanə,
Ayrılıq köç edə aradan ,könül!

<<<< RASİMƏ KÖNÜLÜN SÖZ DÜNYASI >>>>

BİRLƏŞİN!

Ürəyi yara vətənim.
Çəkilir dara,vətənim!
Bu para-para vətənin,
Tökülür qanı,birləşin!

Pərən-pərən düşüb elim.
Gülüstanda solur gülüm!
El iğidim,el gözəlim,
Pirim-cavanım, birləşin!

Miaçum! Deyən yağılar,
Xanın kəndinə yığılar!
Qarabağ cihad çağırar!
Dərya-ümmanım,birləşin!

Xan Arazım aşar-daşar,
İki sahil qucaqlaşar!
Bütöv Azərbaycan yaşar!
Deyən insanım,birləşin!

Arazın o yan- bu yanı.
Tanı sərhəddini, tanı!
Yazmağa zəfər dastanı,
Dağım-aranım,birləşin!

Qarabağsız yoxdu vətən!
Şəhidlərə bayraq kəfən!
Vətən üçün candan keçən,
Südü halalım,birləşin!

<<<< RASİMƏ KÖNÜLÜN SÖZ DÜNYASI >>>>

BİRİ VARDI, BİRİ YOX.

Bir şirin nağıldı həyat.
Noğultək dağıldı həyat.
Körpədi,ahıldı həyat.
Biri vardı, biri yox…

Bu ömrü sevgi yaşadır
Sevgisiz ömür boşadır.
Sevinc-kədərlə qoşadır.
Biri vardı, biri yox.

Deməyək boşa yazılıb.
Taleydir,başa yazılıb.
Sirlər- sirdaşa yazılıb.
Biri vardı, biri yox.

Xəyallarımız yol gedər.
Beşikdən məzara qədər.
Arzu bitməz,ömür bitər…
Biri vardı, biri yox.

Müəllif: RASİMƏ KÖNÜL

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ  WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

Nurten Ergin – Söz

Nurten ERGİNİN söz dünyası

KADINIM

Ben yarimi sevdim ise kime ne
Bülbülü koydum kafese kime ne
Yürekte gül olup açsam kime ne
Be hey yeşil gözlü sürmeli yarim

Sen nar tanemsin nur tanemsin benim
Vücudu şehrimde genimsin benim
Bedenimde temiz tenimsin benim
Be hey yeşil gözlü sürmeli yarim

Canıma can katan ey güzel yarim
Yar yoluna feda hep ahu zarım
Hadi de çiçeğim bağımda varım
Be hey yeşil gözlü sürmeli yarim

Duvara hep senin resmin çizerim
Yüreğim adını üste yazarım
Kalbime kalbini hemen kazarım
Be hey yeşil gözlü sürmeli yarim

Coşkun dere gibi akıyor kanım
Ateş böceği gibi yanıyor canım
Sensiz hep kavrulmuş benim her yanım
Be hey yeşil gözlü sürmeli yarim

Nurten şarkı söyler tatlıdır sözü
Mısra mısra yazar şirindir özü
İsmini yazarken güleçtir yüzü
Be hey yeşil gözlü sürmeli yarim.
10.10.2018.

<<<<NURTEN ERGİNİN SÖZ DÜNYASI>>>>

SEN

Sen sigaranın dumanını tüttürürken uzaklarda
Dumanlı bir bulut yağmuru düşer yanağa
Közde demlenir hasret çayı kalır bardakta
Bir söz tınısı duymak istersin çamdan
Güneşe hasret kalmış gibi dalında yaprak
Batıp giderken kızıl bulutlara şafak
Yeryüzünde kalmaz hiç yeşeren yaprak
Bulut yağmura hasret olur bir zaman
Hiç açarmı yedi kat renginde güzün
Gökkuşağı kaplamışsa gönülde hüzün
Yere çöker dizlerin dermanı çığlık atar ardından sokaklar
Mutluluk türküsünü söylemez hiç dalgalar
Yol vermez mevsim olmuş çok yaman
Darmaduman olmuş gökteki yağmurlar
Umutları zedeler gece karanlık odada
Bir poyraz eser sensiz ruhumda
Gönül kaçağı olursan bir bahar.
10.5.2018.

<<<<NURTEN ERGİNİN SÖZ DÜNYASI>>>>

ON KASIM

Bu gün başka olur şiir dilleri
Okunur İstiklal marş şiirleri
Ayyıldızlı bayrak süsler evleri
Ataturk’tür bizim tek liderimiz

Aşk ve sevgi yüklü mavidir deniz
Mutlulukla dolsun yaşam sevgimiz
Çakır gözlerinde atar kalbimiz
Atatürk’tür bizim tek liderimiz

Sayesinde gördük birçok nimeti
Devrimleri bize onun hizmeti
Hediyesi oldu Cumhuriyeti
Atatürk’tür bizim tek liderimiz

Dokuzu beş geçe yumdu gözünü
Nutukla söyledi her bir sözünü
Nurten’in yürekten yaktı özünü
Atatürk’tür bizim tek liderimiz.
10.11.2019

<<<<NURTEN ERGİNİN SÖZ DÜNYASI>>>>

ANA SEVDADIR

Her evin bir güzel penceresi vardır
Her güzele bir de bir güzel yardır
Her gülün rakibi soyu da hardır
Aşkın nazarında ana sevdadır

Hiçbir koku anne kokusu olamaz
Annenin yerini kimse dolduramaz
Her acıya merhem gülü solamaz
Aşkın nazarında ana sevdadır

Hem gece gündüz istekli çalışır
Çocukları büyür ona alışır
Ev idaresinde her işe karışır
Aşkın nazarında ana sevdadır

Bin lira verirse evin direği
Ay sonuna kadar atar yüreği
Şükreder kırılsa belde küreği
Aşkın nazarında ana sevdadır

Kıymetini bilseler çocukları
Aç bırakmaz asla bilin onları
Nurten’in duası olsun sonları
Aşkın nazarında ana sevdadır.

28.11.2018.

Müəllif: NURTEN ERGİN

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ  WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

Sona Abbasəliqızı – Söz


MƏNİ XATIRLA
Hər bir misrasında duyğular daşır,
Xəyal qanadlanır, sərhədlər aşır.
Şöhrəti dünyanı gəzir, dolaşır,
Gedib uzaqlarda meni xatirla.

Bu “fərman yolu”nu varmı getməyən,
Bircə ömür varmı sona yetməyən,
Sənət dünyasında heç vaxt bitməyən,
Sonsuz maraqlarda meni xatırla.

Baxmaz nə toxuna, nə də acına,
Burda çətin kimsə gözdən qaçına.
Türfə gözəllərin qara saçına,
Dəyən daraqlarda meni xatirla.

Əsən söz mehiylə, ürəyim, oyan,
Bəsirət gözüylə cahana boylan.
Məcnun misralardan könlü doymayan,
Leyli maraqlarda məni xatırla.

Sənətkar ömrüdür bu sönməz ocaq,
Hikməti göylərə açıbdır qucaq.
Sənət zirvəsində daim duracaq,
Uca bayraqlarda meni xatırla.

<<<< SONA YUSİF – ABBASƏLİQIZI >>>>

ÜRƏYİMİN SEVGI İŞIĞI
Fikrim yenilməyən uca qaladı,
Sözüm dağ döşündə bitən laladı.
Hər gün misra-misra ocaq qaladı,
Menim ureyimin sevgi işığı.

Hikmət diyarında qurubdu bir taxt,
Hər sözün üzünə gülümsəyir baxt.
Əyri mətləbləri qınadı hər vaxt,
Mənim urəyimin sevgi işığı.

Sözünün rənginə güllər boyandı,
Yaddaşın yaddaşı sözlə oyandı.
Sənət ocağında həvəslə yandı,
Menim ureyimin sevgi isigi.

Axıdır sinəmdən söz dürlü-dürlü,
Duyğusu mehriban, ruhu qürurlu.
Nura qərq eləyib getdiyim yolu,
Mənim ureyimin sevgi işığı.

Əzan hikməti var bir ovuc səsdə,
“İncil”, “Tövrat”, “Zəbur” eyni həvəsdə.
Haqqın dərgahına gedən yol üstə,
Menim urəyimin sevgi işığı.

Ömrü qarlı oldu, gah da yağışlı,
Hər sözü-söhbəti min bir naxışlı.
Könül ovsunlayan, ürkək baxışlı,
Mənim urəyimin sevgi işığı.

Yüz yol xəyalları aşdı bərəni.
Gəzdi könül-könül hər mənzərəni.
Sevgiylə oxşadı dağı, dərəni,
Mənim ürəyimin sevgi işığı.

<<<< SONA YUSİF – ABBASƏLİQIZI >>>>

KÖVRƏK MİSRALARIM

Hökmünə “mərhəba” ulu nəqqaşın,
Yaddaşı olmuşdu özü yaddaşın.
Xətrinə dəymədi payızın, qışın,
Kövrək misralarım,kövrək sözlərim.

Safdı ilhamımın ilki, əzəli,
Duyğum heç görmədi payız xəzəli.
Sevgiylə oxşadı min bir gözəli,
Kövrək misralarım,kövrək sözlərim.

Kövrək bir dünyadır şair ürəyi,
Bahar ətirlidir arzu, diləyi.
Daim əziz tutdu halal çörəyi,
Kövrək misralarım,kövrək sözlərim.

Üzü haqqa sarı ürəyim qaçır,
Könüllərin şahı müşküllər açir..
Qelbime,ruhuma nur, işıq saçır,
Kövrək misralarım,kövrək sözlərim.

<<<< SONA YUSİF – ABBASƏLİQIZI >>>>

QƏLƏMİM ALTDA
Haqq başım üstündən baxır göz kimi,
Ümid ürək açır şirin söz kimi.
Misralar içimdə yanır köz kimi,
Varaqlar od tutur qələmim altda.

Bezib bu dünyanın ab-havasından,
Atıram özümü söz qayasından.
Səsimin, sözümün əlifbasından,
Varaqlar od tutur qələmim altda

Ağrı çöllərini adlayıb keçir,
Möhnətin dizini qatlayıb keçir,
Əcəlin bağrını odlayıb keçir,
Varaqlar od tutur qələmim altda

Sona,sinəmdəki duyğular kövrək,,
Açır yaxasını söz çiçək-çiçək.
Şam kimi sinəmdə alışır ürək,
Varaqlar od tutur qelemim altda.

<<<< SONA YUSİF – ABBASƏLİQIZI >>>>

GÖRMÜŞƏM
Seyrinə varmışam mən bu cahanın
Bağça da görmüşəm, bağ da görmüşəm.
Var olub hər yana düşübdü yolum,
Aran da görmüşəm, dağ da görmüşəm.

Taleyim şox çəkib dərdi,möhnəti,
Daim uca bildim mən həqiqəti.
Oyub gözlərimi yurdun həsrəti,
Köksümə çəkilən dağ da görmüşəm.

Hərdən baharımda qış keçib mənim,
Sinəmin üstündən xış keçib mənim.
Demirəm günlərim xoş keçib mənim,
Qara da görmüşəm, ağ da görmüşəm.

Əyrini düz görüb düzü əyənlər,
Halaldan dəm vurub haram yeyənlər,
Heyatda hemise ” mənəm ” deyənlər,
Öləndə beş arşın ağda görmüşəm.

Görünməz namərddə mərd nişanları,
Çaqqala yaraşmaz qurd nişanları.
Boğazdan yuxarı danışanları,
Həmişə, hər yerdə saxta görmüşəm.

<<<< SONA YUSİF – ABBASƏLİQIZI >>>>

MƏNİ SORUŞUN
Söz hikmət nurutək dolaşır qanda,
Anlasın məclis də, məclis quran da.
Ellər bağçasında məclis quranda,
Mənalı çağlardan məni soruşun.

Hikmətli kəlməsi nur, işıq saçan,
Sənət eşqi ilə yaşadı bir can.
Hər vaxt gəlişinə qolunu açan,
Doğma qucaqlardan məni soruşun.

Sözün yamacına könlünü sərdi,
Səbriylə ovutdu kədəri,dərdi.
Hər çiçək üzündən bir misra dərdi,
Güllü yaylaqlardan meni sorusun.

Adını əzizlə,xətrini istə,
Ürək baş qoyubdu el qəmi üstə.
“Kərəmi”, “Dübeyti”, “Dilqəmi” üstə,
Gəzən barmaqlardan məni soruşun.

Sona ,söz yaratdım tər güllər kimi,
Yazdım varaqlara mən bu ərkimi,
Öpəndə misramı təbərrik kimi,
Şirin dodaqlardan məni soruşun.

Müəllif: SONA YUSİF – ABBASƏLİQIZI

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ  WWW.USTAC.AZ

FARUK HABİBOĞLU

Faruk HabiboğlUnun söz dünyası

SUSSAM

Kapatsam gözlerimi, kapansam içime
Sussam, bir uzun sükuta dalsam
Kahveye, cigaraya edip veda
Yordamsız rüyalarımla başbaşa kalsam

Şiirler yazsam gönül sayfamda
Yalnız ben okusam, yalnız ben okusam
Kapkaranlık ıssız odamda
Hiç durmadan ağlasam, hiç durmadan ağlasam…

<<<<FARUK HABİBOĞLUNUN SÖZ DÜNYASI>>>>

BIRAKMA BENİ

Terketmesin sevdan beni
Gece ağır bir yalnızlık
Gece dilsiz bir cellat
Duvarlar çarpa çarpa sarıyor beni
Odamın bir köşesine büzülmüş masa
Titrek altmışlık lamba
İçimde keskin bir kalp ağrısı
Parmaklarımın arasında titreyen cigara
Bırakma beni.

<<<<FARUK HABİBOĞLUNUN SÖZ DÜNYASI>>>>

SIRR-I DERİN

Gönlümün ahvalini benden sorma ey zahit
Hallerimden razıyam; kendi yoluna var git

Gün olur, gece olur, hallenirem dem be dem
Çerağ-ı bu kalbime ancak Çalap’tır şahit

Ahval sırr-ı derindir, beyanat ne haddime
Ben kimem, ahval nedir, yek hakikat ol Vahit…

<<<<FARUK HABİBOĞLUNUN SÖZ DÜNYASI>>>>

ACABA

Yağmur yağıyor
Geceyi titretiyor rüzgâr
Hava soğuk mu soğuk
Ne yapıyor acaba
Kediler, köpekler
Köprü altında yatan çocuklar?

Müəllif: FARUK HABİBOĞLU

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ  WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

Aida Adıgözəl – Söz

Aida Adıgözəlin söz dünyası

Sənsizliyin rəsmi

Yadımdadır soyuq payız gecəsi ,
sən gedəndə köç edirdi durnalar.
Ta o gündən boylanıram yollara ,
görən çatıb , çatmayıbsa hardalar ?

Üzüm göyə … bircə ümid lələyi ,
durnalarsa uzun yolun hayında .
Mən onunçun göydən nöqtə kimiydim ,
onun fikri yolçuların sayında.

Dumanda çıxmışdım durna yoluna
onlar ümid çırağımı qırdılar.
İndi yenə soyuq payız səhəri …
mən gələndə köç edirdi durnalar.
30.11.2019

<<<<AİDA ADIGÖZƏLİN SÖZ DÜNYASI>>>>

Darıxan ruh

Küləyi danla , tənbeh et
əliuzunluq edir
saçımı qarışdırır.
Mehi biraz utandır
başıma dörd dolanır
yanaqlarımı öpür ,saçlarımı oxşayır.
Xəzri bağrına basır,
deyir hələ sənsənmiş
guya sənin yerinə mənim qoxumu alır.
Eşitdim tufan gəlir ,
guya qəlbindən əsir
mənimçün darıxırmış
guya lap peşman olub … yağışa danışırmış .
Qasırğa söyləyibmiş
tufan məni tapmasa
özü gəlib mənimçün bağrımda öləcəkmiş.
Yeri göyü dağıdıb
sonra susub qovuşub
qayıdıb gedəcəkmiş…
25.11. 2019

<<<<AİDA ADIGÖZƏLİN SÖZ DÜNYASI>>>>

Bakı eşqim

Yenə əziz Bakı , doğma divarlar
əlimdə sevinir metro kartı da .
Sanki darıxıbmış sevimli şəhər ,
ayağımı öpür eskolator da .

Vaqonlar qapısın taybatay açıb
üstümə atılır doğması təki.
Yenə sıralanır stansiyalar ,
hə … bu da Əhmədli , o doğma səki.

Bağrıma basıram köhnə dostlar tək ,
duz tək yalayıram tacı -taxtımı .
Hər daşı qaldırıb altına baxıb
orda axtarıram sınmış baxtımı.

Əlini sıxıram …dərdləşmək üçün
çəkilib gizlinə, köşə bucağa .
Köhnə sevgili tək nəfəs nəfəsə ,

mehribancasına , qucaq qucağa .
01.12.2019

Müəllif: AİDA ADIGÖZƏL

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ  WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

Zöhrə Qaraqızı – Söz

Zöhrə qaraqızının söz dünyası

ARZULAR

Yaxın gəl, qardaş, bacım,
Arzulardır əlacım.
Vətən mənim baş tacım,
Arzu- murada yetək.

Arzu ümid, diləkdir,
O döyünən ürəkdir.
Gələcəyə gərəkdir,
Arzu- murada yetək.

Qarabağ üzə ğülsün,
Xocalı dərdi silsin.
Şəhid qəbirlər bilsin,
Arzu- murada yetək.

Araz hey aşıb -daşsın,
Ümidlərə yol açsın.
Qəlblərə işıq saçsın,
Arzu- murada yetək.

Arzular qatar- qatar
Nə dincələr, nə yatar.
Səsi Göyçəyə çatar,
Arzu- murada yetək.

Sonalar göldə üzsün,
İgidlər eldə süzsün.
Zirvəyə bayraq düzsün,
Arzu- murada yetək.

Doğru yolu biz seçək,
Əhdimizə and içək.
Vətəncün candan keçək,
Arzu- murada yetək.

Arzular olub çin- çin,
Hər biri bir göyərçin.
Müqəddəs arzu seçin,
Arzu- murada yetək..
28.11.19.

<<<ZÖHRƏ QARAQIZININ SÖZ DÜNYASI>>>

EY İNSAN

Doğuldum, yaşadım, söyləyən insan,
Şərəfsiz yaşamaq yaşamaq deyil.
Qeyrətli adıyla tanınar insan,
Tək insan adını daşımaq deyil.

Ləyaqət insanın şöhrəti, şanı ,
Qürursuz yaşamaq ölümdən betər.
Qoru hörmətini, ucal, ey insan,
Şərəfli bir adın nəslinə yetər.

Əsli- nəcabəti olmayan kəslər,
Qeyrətin ayaqlar altına atar.
İnsanlıq gözləmə zatıqırıqdan,
Zatıqırıq olan mənliyin satar.

Alnıaçıq yaşa, başı uca gəz,
Öz təmiz adınla dolan hər zaman.
Varlığın qoy örnək olsun hər kəsə,
Yağiya, düşmənə vermə sən aman.

Sözündə bütöv ol, işində dürüst,
Namərdlə oturma, yaxınlıq etmə.
Hər yerdə özünün yerini tanı,
Dəyərsiz insanın yanında getmə.
25.11.19.

<<<ZÖHRƏ QARAQIZININ SÖZ DÜNYASI>>>

DƏNİZ

(” Xəzərin sahilində ” verlişinə
baxarkən yaranan təəssüratdan)

.
Nurunu günəşdən ,aydan alırsan,
Sən özün – özünə layla çalırsan.
Gələnlərin yoxdur, tənha qalırsan?
Həsrət nəğməsini oxuyan dəniz.

Gah şahə qalxırsan, gah lal olursan,
Bəzən qasırğayla yaman dolursan .
Qirçın ləpələrin saçın yolursan,
Ləpələrlə xalı toxuyan dəniz.

Yayda çox olardı sənin qonağın,
Elləri dolaşır, gəzir sorağın.
Gəlhagəlli olur , yanır çırağin
Öz dəniz ətriylə qoxuyan dəniz.
24.11.19.

Müəllif: ZÖHRƏ QARAQIZI

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ  WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

PÜSTƏ RƏVAN

PÜSTƏ (HÜSEYNOVA) RƏVANIN SÖZ DÜNYASI

ŞER YAZANDA

Fərəhli oluram mən,
Sevgi şeri yazanda,
Sevilib yaşayıram,
Sevgi şeri yazanda.

Məhəbbətlə doluram,
Qəmdən uzaq oluram,
Qanadlı quş oluram,
Sevgi şeri yazanda.

Məhəbbətlə oluram,
İçimdə duruluram,
Hər şeyi unuduram,
Sevgi şeri yazanda.

Şerim necə ucalır,
Cənnət olur bu dünyam,
Qaçıb yox olur kədər,
Sevgi şeri yazanda.

Dönüb Leyli oluram,
Eşqlə ilham alıram,
Sevinclərlə doluram,
Sevgi şeri yazanda.

<<<PÜSTƏ (HÜSEYNOVA) RƏVANIN SÖZ DÜNYASI>>>

QORXURAM

Nə danışsam, nə düşünsəm kədərdi,
Şübhələrim ürəyimdə hədərdi,
İnsan özü elə gəldi – gedərdi,
Çox sözüm var, danışmağa qorxuram.

Mən tək dərdli insanlar çox dünyada,
Eşidən yox bir – birlərin dünyada,
Çalış ki, qorx nadanlardan dünyada,
Çox sözüm var, danışmağa qorxuram.

Kədərimi tərpətməyin, qoy susum,
Danışın siz, bəlkə mən qulaq asım,
Yaxşı əməl olsun bağrıma basım,
Çox sözüm var, danışmağa qorxuram.

Yuva qurur kədər, qəlbimdə heyhat!
Ürəkdə susuram, susur bu həyat,
Ömür keçir hər an saatba saat,
Çox sözüm var, danışmağa qorxuram.

Açım ürək, nə söyləyim dünyada?!
Yenə tərsinədi hər şey dünyada,
Siz qalmayın hər nə desəz biganə,
Danışmağa dilim gəlmir qorxuram.

Səbrim yoxdur haqsızlıqdan danışım,
Püstəyəm, söz deməyə uca dağlar aşıram,
Arzulara bürünürəm qarışam,
Çox sözüm var, danışmağa qorxuram.

<<<PÜSTƏ (HÜSEYNOVA) RƏVANIN SÖZ DÜNYASI>>>

SƏNSİZ KİMƏM

Göz yaşlarım axır yanar od kimi,
Baxıram arxanca şirin ad kimi,
Boylanıram sənə bir imdad kimi,
Sənsiz kiməm?

Ömrümə gecikdin nələr düşündüm,
Sevincim olmadın necə umudum,
Qışqırıb çağırsan sinar qürurum,
Sənsiz kiməm?

Kaş arxaya dönüb gələ biləydin,
Mənim göz yaşımı silə biləydin,
Dərdimi ürəkdə belə biləydin,
Sənsiz kiməm?

Tərk edib gedəndən kədərim sönmür,
Bu zalım kədərin üzü də dönmür,
Kədərim, nifrətim torpağa gönmür,
Sənsiz kiməm?

Müəllif: PÜSTƏ (HÜSEYNOVA) RƏVAN

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ   WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

Damət Salmanoğlu

Damət Salmanoğlunun söz dünyası

Könlümə səpdilər islamın ətrin

Uca dərgahından aldım ilhamı,
Ruhuma səpildi islamın ətri.
Quranı oxudum izninlə ALLAH,
Mənə qüvvət verdi onun hər sətri.

Onunla öyrəndim haqq ədaləti,
Qəlbimə islamın günəşi doğdu.
Öyrəndim saflığı səmimiyyəti,
Ayələr məndəki nifrəti boğdu.

Hidayət yoluna yol aldım, şükür
Dinim islam dini, əvəzi yoxdur.
Sadiq ol ey insan, taparsan xeyir,
Bu dinin səninçün səfası çoxdur!

<<< Damət Salmanoğlunun söz dünyası >>>

“BİZİM DOST İTİRƏN VAXTIMIZ DEYİL”

Ey məndən inciyib, küsən dostlarım,
Salamı sarsıdıb, üzən dostlarım,
Uzaqdan uzağa gəzən dostlarım,
Uymayın şeytana, olmayın zayıl…
“Bizim dost itirən vaxtımız deyil.”

İllərdir sınandıq, biz gələ gələ,
Qoymadıq dosluğa bir xələl gələ,
Ayırmaz bizləri min nakəs gələ
Bir xain sözündən gözləmə xeyir…
“Bizim dost itirən vaxtımız deyil.”

Cəsarət,qüvvəti dostluqdan alaq,
Dosluqdan əl çatmaz bir qala quraq,
Hər çətin işlərə bir zərbə vuraq,
Ayrılıq dostluğun qamətin əyir…
“Bizim dost itirən vaxtımız deyil.”

Saxlamaq olmur ki, ömür qatarın,
Yaş üstə yaş gəlir qocalır canın,
Birdə görəcəksən yoxdur zamanın,
Bəlkə də, sözlərim xətrinə dəyir…
“Bizim dost itirən vaxtımız deyil.”

<<< Damət Salmanoğlunun söz dünyası >>>

Ürək
Bu gün yenə ağrıyırdı ürəyim
Sordum dostum bu nə ağrı, nə təlaş.
Söz vermişdin dözəcəksən hər yükə,
Dayağınam, arxayın ol, gəz, dolaş.

Yorulsan da… Hələ sənin nə yaşın,
Yol yoldaşım sızıltını kəs daha.
Çox acının biz belini bükmüşük,
Yenə dözək, ümid artsın sabaha.

Verdiyin sözlərə naxələf çıxma,
Canını dişinə sıx yenə dayan.
Ağrını közərdib, sinəmi sıxma,
Ana sevgisi tək ol mənə həyan.

Gəl ağlatma bizi sevən kəsləri,
Büdrətmə laylana möhtac bu canı.
Əvvəlki tək ,təmiz duyğular ilə,
Sev ay ürək bu dünyanı, cahanı.

Saçlarıma sıgalı çək yenidən,
Nə olsun ki, həyat ona səpib dən.
Altmış yaşım tamam olduğu gündən,
Gözünü qorxudan nədir ay ürək?

Yol yoldaşı, iş yoldaşı olmuşuq,
Sirdaş olduq, söhbətimiz alındı.
Sənsiz ömür yetim qalan uşaq tək,
Başı açıq, ayaqları yalındı.

Sadiq oldun, yorulmadan döyündün,
Çox dözmüsən, əvvəlki tək döz, hələ
Gəl yenə dostlaşaq, yol gedək ürək,
Səninlə birlikdə gələn illərə!

<<< Damət Salmanoğlunun söz dünyası >>>

Ruhum sənsiz darıxa bilər

Gedirsən ruhumu özünlə apar,
Yoxsa, ruhum sənsiz darıxa bilər.
Yarımcan bir ömür nəyimə gərək,
Ayrılıq anında yıxıla bilər.

Dözmərəm bircə gün intizarına,
Kədərlə yerini dəyişər vüsal.
Dənizin dərdini bir yana atıb,
Bizim sevdamıza ağlayar qumsal.

Gözümün önündən getməz xəyalın,
Gündüzüm ağlayar,gecəm ağlayar.
Dəyərin itirər dünya gözümdə,
Yoxluğun ah çəkər, sinə dağlayar.

Qanadı qlrılmış bir quş olaram,
Qıyma şikəst olsun ülvi sevgimiz.
Sənə yaxın ikən sənsiz olaram,
Birlikdə ucadır bizim eşqimiz.

MÜəllif: Damət Salmanoğlu

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ   WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

Qafqaz Quruçaylı

Qafqaz QuruçaylININ SÖZ DÜNYASI

ANLAMADIN Kİ…

Kölgəntək arxanca hey qaçdım sənin,
Üz tutub adına əl açdım sənin.
O ülvi sevginə möhtacdım sənin,
Nələr çəkdiyimi anlamadın ki…

Verdiyin zülümdən doymadın belə,
Can nədi,sevgindən qıymadın belə.
Bir şair qəlbiylə oynadın belə,
Nələr çəkdiyimi anlamadın ki…

Mənə dəyərlisən incidən,gülüm,
Sevmədim mən səni incidəm,gülüm.
Ey mənim ruhumu incidən gülüm,
Nələr çəkdiyimi anlamadın ki…

Sevgini şairdən uzaq eylədin,
Nə bir,harayıma qulaq eylədin.
Gözümün yaşını bulaq eylədin,
Nələr çəkdiyimi anlamadın ki…

Saldın hər addımda məni çətinə,
Qürurla baxırdım məhəbbətinə.
Sığınmaq istədim mərhəmətinə,
Nələr çəkdiyimi anlamadın ki…

Gözüm sevdi,dilə tutdu gözünü,
Yaş oynadı,gilə tutdu gözünü.
Gözəlliyin,elə tutdu gözünü,
Nələr çəkdiyimi anlamadın ki…

<<<QAFQAZ QURUÇAYLININ SÖZ DÜNYASI>>>

DÜNYA…

Bir dəfə salmadın yadına məni,
Ac qoydun çox şeyin dadına məni.
Saldın atəşinə,oduna məni,
Sonra da qızındın közümə,dünya…

Sevinci gözümdə ana döndərdin,
Ömrümü,günümü qana döndərdin.
Həmişə üzünü yana döndərdin,
Bağladın qapını üzümə,dünya…

Gəzirsən həm zəhər,həm qənd əlində,
Hər keçid,hər oymaq,hər bənd əlində.
Məni axtarırsan kəmənd əlində,
Çoxdandır düşmüsən izimə,dünya…

Gördüyün əməllər başdan betərdi,
Qurun var,alışmır yaşdan betərdi.
Sürtülmüş sifətin daşdan betərdi,
Bəsdir,kül üfürmə gözümə,dünya…

Gecdir,tay oduna yanma yazığın,
Yediyin qan etdin,danma yazığın.
Yükünü çox çəkdim amma,yazığın,
Gəlmədi əyilən dizimə,dünya…

<<<QAFQAZ QURUÇAYLININ SÖZ DÜNYASI>>>

DƏRDİMİ…

Tanrı məhəbbətin hörüb qəlbimə,
Sevinc də,kədər də verib qəlbimə.
Bir gözəl istərəm,girib qəlbimə,
Ala sevgisiylə,ala dərdimi…

Sevərdim həyatı,gülsəydi üzüm,
Yox olur taqətim,tükənir dözüm.
Gücüm də çatmayır tək-tənha özüm,
Gətirə bilmirəm yola dərdimi…

Toxunub taleyim daşa,bilirəm,
Nədir bu gələnlər başa,bilirəm.
Nə keçib,nədə ki aşa bilirəm,
Qarşıma sədd çəkən,qala dərdimi…

Ağlayan ürəyə,nə gözə baxır,
Durub canavartək göz-gözə baxır.
Nə bir rəhmə gəlir,nə sözə baxır,
Anlıya bilmirəm bala,dərdimi…

Nə ölür,nədə ki batır içimdə,
Hələ də qol-qanad atır içimdə,
Qara günlərimdi,yatır içimdə,
Bənzədirəm qara xala dərdimi…

Günlər bir-birindən bəd gəldi,Allah
Ürəyim möhnətdən kövrəldi,Allah.
Tutub yaxasından bir əldi,Allah,
Hələ çəkir sağa,sola dərdimi…

<<<QAFQAZ QURUÇAYLININ SÖZ DÜNYASI>>>

OLMADIM..

Yaradan əyrini,düzü yaratdı,
Dağı,dərələri,düzü yaratdı.
Haqq, məni dünyaya özü yaratdı,
Var oldum dünyada, yalan olmadım.

Elə ki,boy atdım mən də göründüm,
Bu dünyanın əzabına büründüm.
İlan təki qabıq qoydum süründüm,
Ancaq ki zəhərli ilan olmadım.

Heç, bahar gəlmədi qışımın üstə,
Gəldi bəduğurlar işimin üstə.
Kəsdilər dilimi dişimin üstə,
Sınıb,dağılsam da,talan olmadım.

Qol atdım böyüdüm özüm kölgəli,
Özümə açdığım izim kölgəli.
Olmadı kimsədən gözüm kölgəli,
Nədə,söz altında qalan olmadım.

Qılıncın çıxaran indi qından çox,
Hər addım başında atam,bundan çox.
Dünyanın eşşəyi adamından çox,
Şükür ki kiməsə palan olmadım.

Sözlərimlə dilə gətdim lal daşı,
İnsan olmaz qayaların sal daşı.
Unutmayıb yaxşı dostu,yoldaşı,
Heç,vaxt nəzərimdən salan olmadım.

Qafqazam,çox çəkdim sənsiz ar, Vətən,
Qərib dünyam gəldi mənə dar ,Vətən.
Bilirəm ki bir günahım var, Vətən,
Mən,sənin layiqli balan olmadım.

Müəllif: QAFQAZ QURUÇAYLI

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ  WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru