TƏVƏKKÜL GORUSLU

TƏVƏKKÜL GORUSLUDAN “ÜÇ YARPAQ”

XOŞBƏXT OLACAQ

Sehrkar çubuqdu qələmim mənim,
Yazdığım oxusan hüzur taparsan.
Qələmlə vəhdətdə əməlim mənim,
Sən məni misramda hazır taparsan!

Bir az qapalıyam, bir az ciddiyəm,
Qələmi götürsəm , qəlb qapım açıq.
Adıma uyğunam, düzlük həddiyəm,
Həssasam çoxundan, duysan azacıq.

Tanrıya min şükür vücudum gözəl,
Boy- buxun, yaraşıq, hamısı məndə.
Yazdığım fərqlidi, düşüncəm özəl,
Əl qoymam məkirə, fitnəyə, fəndə.

Qəlbimi yandırır elat həsrəti,
Aylardı, illərdi kğçdən yazıram!
Sınmayıb, gülümsər tutub surəti,
Mən heçdən yazmıram, içdən yazıram!

Dörd yanın kədərin, dərdin çəkməkdən,
Saçıma ələnib dağların qarı.
Səbr ilə hicranı qəlbə bükməkdən,
Canımı dağlayır ruhun qabarı!

Qələmim silahım, kağız səngərim,
Sətirlər, misralar güllə darağım.
Bəllidi təpərim, vardır ləngərim,
Bu dünya, bu bəşər alar sorağım!

Duyub sədasını türk oğlu türkün,
Səksənər, ayılar, karlar oyanar.
Düzəlməz olaylar paşama mümkün,
Bu dünya bir ayrı rəngə boyanar!

Mənim bu diyarım qiymətli inci,
Özgür sərhədlərlə şəfəq saçacaq!
Bax onda , Təvəkkül , duyub sevinci,
Bir şair ürəyi xoşbəxt olacaq!

11.07.2019.

= = = =

ƏN BÖYÜK DƏYƏR

Ay adam, bu dünya hamıya məskən,
Dünyanın yükünü çəkə bilməzsən!
Nə qədər olsan da gözdən tükçəkən,
Qılıyla gözünü tökə bilməzsən!

Açıb gözlərini ətrafa bir bax,
Dünya yerindədi, insandı yalan!
Hamıya açılmır gələn hər sabah,
Olmadı dünyayla əbədi qalan.

Artır səxavətin, “tit” de nəfsinə,
Qəlblərdə xeyirxah əməllə ucal.
Yaxından yaxındı bil nəfəsinə,
Hər addım qoyduğun yerdədi əcəl!

Sadiq ol sevginə, sevdiklərinə,
Bir heçsən onları itirsən əgər!
Şərik ol onların ÇƏKDİKLƏRİNƏ,
Sevgidi dünyada ən böyük dəyər!!!

10.07.2019.

= = = =

İNANMA

Səmimi olarsan, düzgün olarsan,
Haqqını yeyərlər, “yalan” deyərlər!
Xiffət eləyərsən, üzgün olarsan,
“Nəşədən xəyala dalan ” deyərlər!

Düşündüm Allahdan, salamdan yazdım,
Dedilər şairin ağlı qaçıbdı.
Bir az hiddətləndim, bir az da qızdım,
Dedilər keflənib, şərab içibdi!

Sevgidən yazsaydım, eşqdən yazsaydım,
Qazancım afərin, əhsən olardı.
Mey kimi könülə, ruha sızsaydım,
Vallahi, ünvanım “yeksən” olardı!

Odur ki, ay şair yurd fikri etmə,
Salam verənlərin salamın alma.
Qələmə sarılıb dərinə getmə,
Qarış cəmiyyətə, geridə qalma!

Onsuz da riyakar, saxta adamlar,
Sərvət topladıqca harınlayıblar.
Bu odun adamlar, taxta adamlar,
Ürəyi unudub, qarınlayıblar!

Xalqının şairi olmağın üçün,
Təvəkkül, sevincdən, şadlıqdan döşə!
Cəhalət odunda yandıqca için,
İnanma şansına insanlıq düşə!

09.07.2019

MÜƏLLİF: TƏVƏKKÜL GORUSLU MƏMMƏDOV

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ  WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

TƏVƏKKÜL GORUSLU – SEVGİ…

SEVGİ ODASI

Divarı bir ayrı ətrə bürünmüş,
Pəncərə bir ayrı nəfəs qoxuyur!
Bura bir məhəbbət gizli sürünmüş,
Pünhan sevgi deyir, vüsal toxuyur!

Elə bil sükuta bürünmüş zaman,
Burda vaxt dayanmış, saat lal olmuş!
Qəlbləri bürümüş nəşəli duman,
Bu oda sevdayla, eşq ilə dolmuş!

Divarının rəngi sevgi rəngində,
Şəlaləyə bənzər pərdəsi, tülü.
Busə, nəvazişlə necə zəngin də,
Sevda adasıdı eşqlə örtülü!

Bir ayrı dünyadı dünya içində,
Sakini ikicə nəfərdi onun.
Qəlblər ki, döyünür bir eşq köçündə,
Səfəri bir ayrı səfərdi onun!

Ünvanı pünhandı, qapısı pünhan,
Sakitcə örtülər, asta bağlanar.
Sevgidən güc alar burda bir cahan,
Bu oda hamıdan gizli saxlanar!

Təvəkkül Goruslu. 21.06.2019.

Müəllif: TƏVƏKKÜL GORUSLU MƏMMƏDOV

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ  WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

Təvəkkül Goruslu – Üç yarpaq…

TÜRK DEYƏCƏM

Tanrım şahid, qisasım var,
Səngərləri sök deyəcəm!
Nə qədər ki, nəfəsim var,
Türk deyəcəm, tək deyəcəm!

Güvənimiz dünümüzdə,
Tarix yazan ünümüzdə,
Dünya durub önümüzdə,
Türk deyəcəm, tək deyəcəm!

Oğuz, osman iki qolum,
Şərqə, qərbə çıxan yolum,
Yağı alıb sağım, solum,
Türk deyəcəm, tək deyəcəm!

Bayrağında şəhid qanım,
Yıldızında açan danım,
Hələki var canda canım,
Türk deyəcəm, pək deyəcəm!

13.06.2019.

===================================================

DÜZƏLMİR

Sağdan vuran, soldan vuran çoxalıb,
Nişan alıb kürək busan azalmır.
Vurhavurda ürək yazıq yuxalıb…
Adam olan düzəlmir ki, düzəlmir!

Həyasızın baxmaq olmur üzünə,
Nadürüstdür, min rəng qatır sözünə,
Tüpürsən də duyub , bilib gözünə,
Adam olan düzəlmir ki, düzəlmir!

Həşirinə bir söz söylə qulaq as,
Bülbül kimi ötsün sənə min avaz,
Löhməlikdə özün sanır bir qəvvas,
Adam olan düzəlmir ki, düzəlmir!

Kələkbazdı, yükün tutub haramdan,
Bərkə düşsə ayə deyər qurandan,
Dağda durar, bəhs eləyər arandan,
Adam olan düzəlmir ki, düzəlmir!

Marığında cığır güdər , yol güdər,
Əziyyətsiz para güdər, pul güdər,
Qeyrət naqis, mürvət saxta, yox hünər,
Adam olan düzəlmir ki, düzəlmir!

Xarabdırsa adam olan mayadan,
Əxlaqında zərrə olmaz həyadan,
Ruhu miskin, xərac istər dünyadan,
Adam olan düzəlmir ki, düzəlmir!

17.06.2019.

==============================================

TALE YAZAN…

Tale yazan taleyimə od ələ,
Nə yazısı, nə pozusu qalmasın!
Döy daşlara, ver küləyə, at selə,
Bu ürəyin bir sorusu qalmasın!

İllər ötdü, ömür yarı, yaş yarı,
Hardan gəldi, hara ötdü bilmədim.
İndi də ki, yaddaş yarı, huş yarı,
Niyə gəldi, niyə getdi bilmədim!

Cavan idim elə bildim yar gəlib,
Hardan bilim ləçək altda xar gəlib,
Əzəlindən nə yazmısan bilmirəm,
Mən dünyaya, dünya mənə xor gəlib!

Tale yazan ver əlini dost olaq,
İndən sonra dəyiş yazı- pozunu.
Yaz razıyam qazan olaq, dəst olaq,
Normal eylə, kişi, yağı duzunu!

Üzdə sevinc, üstümüzdə dam olsun,
İçdiyimiz vüsal adlı cam olsun,
Qələminin mürəkkəbin bol eylə,
Nə yazırsan, bütöv olsun, tam olsun!

18.06.2019.

Müəllif: TƏVƏKKÜL GORUSLU MƏMMƏDOV

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ  WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

Təvəkkül Goruslu – SEVGİM…

SEVGİMİN QƏDƏRİ

Sevgimin qədərin soruşdun məndən,
Dedim iki dünya, söylədin azdı.
“Olmusan ilahəm, olmuşam bəndən,
Ürək pıçıldadı, qələmim yazdı!

Sevginin qədərin ürəyimdən sor,
Tərəzi, mizanı onun əlində.
Nə çəkisin axtar, nə şiddətin sor,
Taparsan vahidin işıq selində.

Zamana uyğundu ölçü- biçisi,
Ancaq ki, dörd deyil, bircə fəsli var.
Nəyinə gərəkdi axı çəkisi,
Eşqdirsə ömürə bir fəsli- bahar!

Təvəkkül sevirsə demək tək deyil,
Eşqinin qədəri qədər olmasın!
Fələyin ətəyi bir ətək deyil,
Gətirib verdiyi kədər olmasın!

Sevginin qədəri ömrə bərabər,
Günləri, ayları həyat mislində.
Yaşayaq qədəri gülüm sərasər,
Sevgi qatarında, sevda fəslində!

11.06.2019.

Müəllif: TƏVƏKKÜL GORUSLU MƏMMƏDOV

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ  WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru