ZİYADXAN BUDAQ

Ziyadxan budaq “üç yarpaq”-da

Vətəndə vətənsizə

Haqdan gəlib şölələnib çırağın,
Min tufana sinə gərib ocağın.
Gövdəsi var oturduğun budağın,
Öz kökünü baltalama yazıqsan.

Yol veribsən basılıbdır çəpərin,
El nə çəkir hələ yoxdur xəbərin.
Çağırıram, qoy oyansın təpərin,
Ev sənindir, gəl talama,yazıqsan.

Hər istəyin mətləbinə var, amma
Yad ocaqda bir hənirti arama.
Uydurduğun quramadır, qurama,
Çörü- çöpü yontalama,yazıqsan

Odlanıram, kor olmursan tüstümə,
Nə qazandın durmaq ilə qəsdimə?
Düşmənə bax, it qısqırdır üstümə,
Sən itini xaltalama, yazıqsan.

El sərvətdir dərk eləməz hər naşı,
Əldən getsə, fayda verməz göz yaşı.
Qayıt geri, ətəyindən tök daşı,
Yurdu qana çalxalama,yazıqsan.
Bakı şəhəri.

= = = =

Güllərə sarı

Hanı bəylik dövrüm,sultanlıq taxtım?
Dəyişib zamanım, pozulub vaxtım.
Dur mənə həmdəm ol,ay yatan baxtım,
Gedək hay- haraylı illərə sarı.

Bulandım, lilləndim, duyan olmadı,
Bir xoş kəlməni də qıyan olmadı.
Həmdəm tapılmadı, həyan olmadı,
Görək kim gətirdi göllərə sarı.

Camsız, piyaləsiz meyəm dünyada,
İnləyən kamanam, neyəm dünyada.
İndi bir kəsilən heyəm dünyada,
Qayıdaq çağlayan sellərə sarı.

Məni oğul kimi izləyən də var,
Hərdən qınaq edib söz deyən də var.
Çoxdandır yolumu gözləyən də var,
Bir az da üz tutaq ellərə sarı.

Ləngəri azalan dövranım sən ol,
Kölgətək sürünən karvanım sən ol,
Əlimdən tut gedək,sarvanım sən ol,
“Gəl”deyib çağıran əllərə sarı.

Həzin bayatıyam, qəmli”Şikəstə” ,
Bir ömür tapmışam laylalar üstə.
Gəl köklə ruhumu, dindir ahəstə,
Çək mənim səmtimi tellərə sarı.

Burda qərib ölsəm,el də tapılmaz,
Ağı söyləməyə dil də tapılmaz.
Çiçək səpən olmaz, gül də tapılmaz,
Qaz mənim qəbrimi güllərə sarı.
Bakı şəhəri.

= = = =

Qürub çağı

Elim- günüm, bir bax ömür sozalıb,
Qürbət elin rüzgarı tək bozarıb.
Axşam düşüb, qürub yeri qızarıb,
Gendə qalma,gəl seyrimə dal mənim.

Şirin olmaz yad ellərin şərbəti,
Həm həsrətdir,həm nisgildir sərvəti.
Ayır məndən bu xoşqılıq qürbəti,
Anam kimi köç yanımda qal mənim.

Ötüşdükcə ayım, ilim önümdən,
Baş açmadım öz səmtimdən, yönümdən.
Qoy yarıyım imanımdan,dinimdən,
Cəsədimi qucağına al mənim.

Aç qolunu meydanını gen elə,
Mehrini bol, ülfətini şen elə.
Qaytar mənə, məni bir də mən elə,
Qoy qalmasın ürəyimdə xal mənim.

Zilim bəmə,bəmim pəsə tuş gəlib,
Yol tükənib uğur nəsə tuş gəlib.
Deyən ömür son nəfəsə tuş gəlib,
Yalvarıram gəl laylamı çal mənim.

Arx quruyub,su kəsilib dəhnədən,
Heç bilmirəm nədən oldu,eh nədən…
Məndən sonra ürəkləri göynədən
Yoxluğumu, yaddaşlara sal mənim.
Bakı şəhəri.

Müəllif: Ziyadxan Budaq 

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ  WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

GÜLŞƏN MUSTAFA

gülşən mustafa “üç yarpaq” -da

HƏSRƏTİN ÖZÜNDƏN ETİBARLIDIR

Tutdun ələrimdən, basdın köksünə,
Sözlərin ilişib dilində qaldı.
Bu nə möcüzəydi ayrıldıq yenə,
Elə bil əllərim əlində qaldı.

Sonra hara getdim yolumda bitdin,
Sonra da kölgəmi əvəz eylədin,
Bilmirəm sən mənə yaxşılıq etdin,
Ya suçum var idi, qərəz eylədin.?

Bir azdan heç nəyə etmədin xətir,
Kim sənin könlünə biveclik saçıb?
Canım, əllərimdən doydunmu, nədir,
Ya əlim dözməyib əlindən qaçıb.

İndi sənsizliyim acı dad dadır,
Acı nisgilin də yaxa buraxmır.
Həsrətin özündən etibarlıdır,
O məni sənin tək tənha buraxmır.

= = = =

AYNABƏNDLƏR

Bu köhnə evlərin , aynabədlərin, 
Aynası nələrə gör şahid olub. 
Duysa da hışqırıq , haray , səslərin, 
Saxlayıb içində, ürəyi dolub.

Buxara bürünüb mürgü vuranda,
Balaca bir barmaq şəkillər çəkib.
Dözübdür küləkdə, yeldə, boranda,
Gah sevinc keçirib, gah qəhər çəkib.

Evin bir sirrini verməyib ələ,
Olmayıb beşiyi şeytan şərinin.
Nazlı bir gəlinin əlləri ilə, 
Silinib göz yaşı şüşələrinin.

Küçədə əsəndə soyuq küləklər,
Evin istisini saxlayıb hər an. 
Aranı qatanda zalım fələklər,
Onda eşq, məhəbbət salıbdır liman.

İşə bax, baş əyib kiçilməyibdi,
Məbədi olubdur zəhmətin, tərin.
Mərd, mətin insandan seçilməyibdi,
Xisləti, əməli aynabəndlərin.

= = = =

BİZİMLƏ “QAÇDI-TUTDU” OYNADI İLLƏR

Toppuş əllərimlə yumdum gözümü,
Gizləndin tapmadım, qaçdım tutmadın.
Mənim uduzduğum bu oyunlarda
Deyəsən heç zaman sən də udmadın.

İllər qaçdı bizdən “məni tut”-deyə,
İz bulub, yönünü tapan olmadı.
Yaxşı gizlənmişdik xəyalımızda,
Gəzdik xəyal kimi, tutan olmadı.

Sənin tellərini aparan yellər,
Mənim hörüyümə ağ iz salıbdı.
Küsmüş arzulara bükülmüş xəyal,
Bir də küc-bucaqda həsrət qalıbdı.

Müəllif: GÜLŞƏN MUSTAFA

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ  WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

VAQİF COŞĞUN

VAQİF COŞĞUN “ÜÇ YARPAQ” – DA

Sənsizlik…
(Ustad şairimiz Rüstəm Behrudiyə)

Heç nə görmür gözlərim,
Səndən başqa nə varsa…
Xəbər tutmaram hicran,
Bir gün Səni aparsa…
*****
Tükəndim, bitdim, İlahi!
Sənsiz ömür – ömür deyil…
Bu nə eşqdir düşdüm,mənə
Dəlilər də “dəli” deyir?!…
*****
Canımdan elədin məni,
Gülüm,bircə baxışla…
Qayıt,yerdən götür məni,
Bir az üstümdə ağla!!!…
*****
Heç nə görmür gözlərim,
Səndən başqa nə varsa…
Xəbər tutmaram hicran,
Bir gün Səni aparsa,
Bir gün Səni aparsa..

= = = =

Sən olacaqsan… 


Hələ də fikrimdən getmir xəyalın, 
Hələ də qəlbimdə nalə kimisən…
Gərək dəyməyəydim xətrinə sənin, 
Gərək qoymayaydım elə gedəsən…
*****
Bilirəm, sənintək sevə bilmədim,
Amma ki, tən tutdum güllərə səni…
Bir zaman mənimlə dil-dil ötərdin,
İndi də salmısan “dillərə” məni… 
*****
Ha çağırdım, yetmədin ki, dadıma…
Mən beləyəm, bal tuturam “duz” çıxır…
Elə sözlər qoşdular ki, adına
Baxıb gördüm, yalanı da “düz” çıxır…
*****
Mənə inanmadın, bu azmış kimi,
Elə dərd verdin ki, dərdim – “dərd” çəkir…
Unuda bilmədim mən “adam” kimi,
İlahi, bu dərd də “min ildi” çəkir!!!…
*****
Boşunamı qovduq illərimizi ?!
Heyif, bu sevdaya yana bilmədik…
Bu necə sevgidi, bir-birimizin
Qədrini bilirik ayrılanda biz?!… 
*****
Hər gün saçlarında gəzər yad əllər,
Yad nəfəs “öldürər” səni hər gecə…
Nə vaxtsa qəlbində qalan arzular,
Gözlərində yaşa dönər hər gecə…
***** 
Səni qınamağa güc yox canımda…
Bilmirdim ömrümə qəm olacaqsan…
Özümü “asacam” xəyallarından,
Hər gecə qatilim Sən olacaqsan…
***** 
Hələ də fikrimdən getmir xəyalın, 
Hələ də qəlbimdə nalə kimisən…
Gərək dəyməyəydim xətrinə sənin, 
Gərək qoymayaydım elə gedəsən…
Gərək qoymayaydım elə gedəsən…

= = = =

Əgər çağırsan…

Hanı, deyirdin ki, bitməz bu sevgin?
Nə oldu, bəs niyə çıxıb gedirsən?…
Taleyin – qədərin nə günahı var,
Sən mənim üstümə yıxıb gedirsən…
***** 
Hələ baxışlarda görünmür kədər,
Hələ ki, bilmirik tənhalıq nədir…
Kim bilir, bəlkə də bütün günahlar,
Elə vaxtsız gələn ayrılıqdadır?!…
*****
Bilirəm, gözümə görünəcəksən,
Sənsizlik hər dəfə üzəndə məni…
Sən də bu həsrətə bürünəcəksən,
Rüzgar yarpaq kimi əzəndə səni…
*****
Gəl axtarma məni yad nəfəslərdə,
Harda unutmusan, orda qalmışam…
Çağırsan, astaca döyülər qapın,
Baxıb görərsən ki, mən dayanmışam…
***** 
Hələ ki, həsrətin yuxuma gələr,
Hər gecə yaş olub düşər gözümdən…
Hər gözüm yaşında bir ulduz sönər, 
Bir sevda ağlayar bu Yer üzündə…
Bir sevda ağlayar bu Yer üzündə…

Müəllif: Vaqif Coshkun

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ  WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

SONA AMAL

sona amal “üç yarpaq”– da

ƏLLƏRİMDƏN TUTASAN

Həsrətin oduna yanıb alışsam,
Sən sussan, mən sənlə incik baxışsam,
Özüm öz bəxtimlə küsüb barışsam,
Kaş ki, əllərimdən gəlib tutasan.

Kədərin köksünə sinib yatarsam,
Həsrət dəryasına cumub batarsam,
Sənsiz günlərimə səni qatarsam, 
Kaş ki, əllərimdən gəlib tutasan.

Param-parça olub ömrün növrağı,
Çəkilib sinəmə həsrətin dağı,
Daha öləziyir eşqin çırağı,
Kaş ki, əllərimdən gəlib tutasan.

Sevinc perik düşüb, qəmdi həmdəmim,
Sıxa əllərimdən kaş vüsal dəmim, 
Üz-üzə, göz-gözə dursaq, nə qəmim? 
Kaş ki, əllərimdən gəlib tutasan.

Sənsizlik qəlbimi soğantək soyub,
Nə vaxtdır əlimi qoynumda qoyub,
Amalam, gözlərim həyatdan doyub,
Kaş ki, əllərindən gəlib tutasan. 
23. 03. 2019-cu il.

= = = =

GÖRÜNÜR

Göz yaşım donubdur baxışlarımda, 
Sənli xəyalıma duman bürünür.
Ömrümün dolaylı yoxuşlarında, 
Həsrət at səyirdir, hicran görünür.

Baxışlarım baxışında buzlaşır, 
Küskün düşən əzalarım duzlaşır,
Vüsal anım həsrətinlə üzləşir,
Səninlə aramda ümman görünür.

Qəmin qəm ötürür yenə qəlbimə,
Kədər yağmurutək çökür təbimə,
Bal, şəkər qatsam da, hər an ləbimə,
Acından su içən orman görünür.

Amalam, dağlardan ağırdır yüküm,
Çəkəmmir ürəyim ta eşqin gücün,
Yaralı qəlbimə, bil, məlhəm üçün,
Sevgin İlahidən dərman görünür. 
25. 03. 2019-cu il.

= = = =

NEYLƏRƏM

Kor tale ömrümü çəkibdi dara,
Möhtacam vəfalı dosta, dildara,
Qəlbim tuş gəlməsin şeytana,sara,
Bülbülü səslərəm, sarı neylərəm?!

Günəş şəfəqini yaya dağ, düzə,
Sevinc zinət vura hər məsum üzə,
Təbəssüm yaraşır bax gülərüzə,
Qəlbimi göynədən xarı neylərəm?!

Bilmirəm gecədi, açılıb səhər?
İstərəm, yol versin sevincə kədər,
Üzməsin qəlbimi daha dərdi-sər,
Amalam, ta ahu-zarı neylərəm?! 
30. 03. 2019-cu il.

Müəllif: SONA TEYMURBEYLİ

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ  WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

ZAUR USTAC -“ÜÇ YARPAQ”

ZAUR USTAC “ÜÇ YARPAQ” RUBRİKASINDA

MİN ŞÜKÜR

Bir yaqut gizlidi sədəf dalında,

Misli yox ölçülə sərraf dalında,

Min kəlmə şəlləyib əlif dalında,

Dildən  dilə  gəzdirənə min şükür…

*   *   *

Dədəm, babam nəğmə deyib, söz qoşub,

Kəsə gedib, doğru deyib, düz qoşub,

Məclis qurub, min  oxuyb, yüz qoşub,

Teldən telə gəzdirənə min şükür…

*   *   *

Ustac deyər, hardan gələr bilinməz,

Ha deyilə, yeri dolar bilinməz,

Gülər gözdən qəm süzülər bilinməz,

Eldən elə gəzdirənə min şükür…

20.10.2016. Bakı.

= = = =

NƏDƏNDİ

Yanağına qəmzə atan gülüşün,
Ürəyimə nizə atır nədəndi?!
Ədasıyla meh gətirən yerışin,
Ürəyimi közə atır nədəndi?! 

*      *      *

Sən gələndə yoxa çıxır dərd, ələm
Cismim dəftər olur, ruhumsa qələm,
Bir baxış atəşli gözümə məlhəm,
İynə tək dizimə batır nədəndi?! 

*      *      *

İstədim deyəm ki, olasan agah,
Mat qaldım, bu işə özüm də Billah,
Ustacın işləri Vallahi dəsgah,
Qan-tər içrə buza batır nədəndi?!

07.06.2011. Bakı.

= = = =

GÜLSÜN

Bir baxıb, baxmamaq olurmu, Gülüm?

Dil qəlbin oxusun, göz gözə gülsün…

Qaynayıb, axmamaq olurmu, Gülüm?

Sözlər gül qoxusun, göz gözə gülsün…

*      *      *

Al rəngli tər qönçə bəzək gül üzə,

Ruhun mehman ola, gəzək gül üzə,

Süz dolsun qədəhlər içək, gül üzə,

Üz üzə toxunsun, göz  gözə gülsün…

*      *      *

Ustacam, söyləməm, heç zaman yarın,

Çoxdan cəzbindəyəm, sənin tək yarın,

Əgər, inanmırsız bu qəlbi yarın,

Arzular qovuşsun, göz gözə gülsün…

22.05.2015. Bakı.

Müəllif: Zaur Ustac

© Zaur USTAC,2019. Bakı.
WWW.YAZARLAR.AZ və WWW.USTAC.AZ

TAPDIQ YOLÇU

TAPDIQ YOLÇU “ÜÇ YARPAQ” – DA

NƏYİM QALIB…

( …bu şeirim çox kövrək alındı… )

Nəyim ötdü – bilirsən,
Bilmirsən – nəyim qalıb?
On ilim, on beş ilim,
Bəlkə bir ayım qalıb?

Nə qədər istəyirsən,
Yenə çəkim nazını?
Çoxunu ki, çəkmişəm,
Çəkim qalan azını?

Həsrətindən saralıb,
Sinəmin yaşıl donu.
Qorxuram – birdən olar
Bu payız ömrün sonu…

Tərs əsir dərd küləyi,
Çatmır sənə sözlərim.
Getdiyin izi görmür,
Heydən düşür gözlərim.

Çöküb ömür divarım,
Gəl, bir gör nəyim qalıb?
Sənsiz ölüb getməyə,
Bəlkə bir ayım qalıb…

= = = =

VARMI XƏBƏRİN…

Gün görür, yer-göy baxır,
Dərd oduma, tüstümə.
Soyuq yağışlar yağır,
Həsrətimin üstünə.

Sabahlarım açılmır,
Ömrümün şər çağıdı.
Gün mənə gün ağlamır,
İl – düşmən, gün – yağıdı.

Sonudurmu səfərin,
Bir fərmanmı almışam?
…Görən, varmı xəbərin,
Ölmüşəm, ya qalmışam?..

= = = =

QƏLBİMİN SÜZGƏCİNDƏN…

Qəlbimin süzgəcindən,
Sevinc keçmir, dərd keçir.
Bir-iki gəlsə, nə dərdim,
Üçbir gəlir, dörd keçir.

Sayı itib sayımda,
Yol-yoldaşdı yanımda.
Günlü yazım, yayım da,
Qış tək soyuq, sərt keçir.

Tanrım açan hoqqadı,
Dərdnən məni yoxladır.
Yarıyolu haqladım,
Ömrüm keçir…
Mərd keçir…

Müəllif: TAPDIQ YOLCU

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ  WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

TƏVƏKKÜL GORUSLU

TƏVƏKKÜL GORUSLUDAN “ÜÇ YARPAQ”

XOŞBƏXT OLACAQ

Sehrkar çubuqdu qələmim mənim,
Yazdığım oxusan hüzur taparsan.
Qələmlə vəhdətdə əməlim mənim,
Sən məni misramda hazır taparsan!

Bir az qapalıyam, bir az ciddiyəm,
Qələmi götürsəm , qəlb qapım açıq.
Adıma uyğunam, düzlük həddiyəm,
Həssasam çoxundan, duysan azacıq.

Tanrıya min şükür vücudum gözəl,
Boy- buxun, yaraşıq, hamısı məndə.
Yazdığım fərqlidi, düşüncəm özəl,
Əl qoymam məkirə, fitnəyə, fəndə.

Qəlbimi yandırır elat həsrəti,
Aylardı, illərdi kğçdən yazıram!
Sınmayıb, gülümsər tutub surəti,
Mən heçdən yazmıram, içdən yazıram!

Dörd yanın kədərin, dərdin çəkməkdən,
Saçıma ələnib dağların qarı.
Səbr ilə hicranı qəlbə bükməkdən,
Canımı dağlayır ruhun qabarı!

Qələmim silahım, kağız səngərim,
Sətirlər, misralar güllə darağım.
Bəllidi təpərim, vardır ləngərim,
Bu dünya, bu bəşər alar sorağım!

Duyub sədasını türk oğlu türkün,
Səksənər, ayılar, karlar oyanar.
Düzəlməz olaylar paşama mümkün,
Bu dünya bir ayrı rəngə boyanar!

Mənim bu diyarım qiymətli inci,
Özgür sərhədlərlə şəfəq saçacaq!
Bax onda , Təvəkkül , duyub sevinci,
Bir şair ürəyi xoşbəxt olacaq!

11.07.2019.

= = = =

ƏN BÖYÜK DƏYƏR

Ay adam, bu dünya hamıya məskən,
Dünyanın yükünü çəkə bilməzsən!
Nə qədər olsan da gözdən tükçəkən,
Qılıyla gözünü tökə bilməzsən!

Açıb gözlərini ətrafa bir bax,
Dünya yerindədi, insandı yalan!
Hamıya açılmır gələn hər sabah,
Olmadı dünyayla əbədi qalan.

Artır səxavətin, “tit” de nəfsinə,
Qəlblərdə xeyirxah əməllə ucal.
Yaxından yaxındı bil nəfəsinə,
Hər addım qoyduğun yerdədi əcəl!

Sadiq ol sevginə, sevdiklərinə,
Bir heçsən onları itirsən əgər!
Şərik ol onların ÇƏKDİKLƏRİNƏ,
Sevgidi dünyada ən böyük dəyər!!!

10.07.2019.

= = = =

İNANMA

Səmimi olarsan, düzgün olarsan,
Haqqını yeyərlər, “yalan” deyərlər!
Xiffət eləyərsən, üzgün olarsan,
“Nəşədən xəyala dalan ” deyərlər!

Düşündüm Allahdan, salamdan yazdım,
Dedilər şairin ağlı qaçıbdı.
Bir az hiddətləndim, bir az da qızdım,
Dedilər keflənib, şərab içibdi!

Sevgidən yazsaydım, eşqdən yazsaydım,
Qazancım afərin, əhsən olardı.
Mey kimi könülə, ruha sızsaydım,
Vallahi, ünvanım “yeksən” olardı!

Odur ki, ay şair yurd fikri etmə,
Salam verənlərin salamın alma.
Qələmə sarılıb dərinə getmə,
Qarış cəmiyyətə, geridə qalma!

Onsuz da riyakar, saxta adamlar,
Sərvət topladıqca harınlayıblar.
Bu odun adamlar, taxta adamlar,
Ürəyi unudub, qarınlayıblar!

Xalqının şairi olmağın üçün,
Təvəkkül, sevincdən, şadlıqdan döşə!
Cəhalət odunda yandıqca için,
İnanma şansına insanlıq düşə!

09.07.2019

MÜƏLLİF: TƏVƏKKÜL GORUSLU MƏMMƏDOV

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ  WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

GƏRAY GÖYYURD

GƏRAY GÖYYURD “ÜÇ YARPAQ”

SƏNİ SEVDİM, ANA VƏTƏN

Göylərinlə dərinləşdim ,
Bulağınla duruldum .
Hər əmrinə hazır oldum ,
Saat kimi quruldum .
İlk eşqim o, son sevgim sən ,
Təzdən sənə vuruldum !
Səni sevdim, ana vətən !

Dağlarınla vüqrlandım ,
Dərdlərinlə qübarlandım ,
Eşqin heç zaman sönmədi ,
Sevginlə yandım, qorlandım ,
Səni sevdim, ana vətən !

Yaran mənim yaram oldu ,
Ürək parça -param oldu !
Yağı tapdağında qaldın ,
Ömür mənə haram oldu ,
Səni sevdim, ana vətən !

==============================================

BU VƏTƏNİ SEVMƏK

Bu vətəni sevmək 
insanlıqdı.
sevməmək 
nadanlıqdı .
Bu vətəni sevmək 
böyüklükdü.
sevməmək 
dönüklükdü.
Bu vətəni sevmək 
səadətdi.
sevməmək
xəyanətdi !
Bu vətəni sevmək 
imanandı 
sevməyən
onandı !

=======================================

AY ŞANLI ORDUM MƏNİM

Apardığın bu döyüş 
Vətən, yurd döyüşüdü .
Bu savaş, aslan savaşı ,
Bu döyüş qurd döyüşüdü !

Zəfər var, qələbə var 
Bu döyüşün sonunda .
Qəhrəmanlıq bu xalqın 
Canındadır, canında !

Vətən sənə güvənir ,
Millət sənə inanır .
Lələ Təpə üstündə 
Bayrağım dalğalanır .

Bu bayrağı sən çatdır 
Xankəndinə, Şuşaya !
Şücaətin, zəfərin 
Qoy səs salsın dünyaya !

Sənin ilə fəxr edir 
Millətim,yurdum mənim .
Hücuma keç, dayanma ,
Ay şanlı ordum mənim !

Müəllif:GERAY GOYYURD

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ  WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

QABİL DƏRDLİ

QABİL DƏRDLİ – “ÜÇ YARPAQ” – DA

ƏSGƏRƏ MƏKTUB

Salam, mənim əziz atam.
Burada axşamdır,
Axşamın xeyir.
Necəsən, ay ata?..
Mən yaxşıyam.
Böyümüşəm, deyir anam…
Bura çox istidir.
Səngər necə, sərindimi?
Soyuq olur torpaq, deyir anam,
Mən yerdə uzananda.
Bir də fırfıranın küləyində soyuq olur.
Çox durma qabağında, deyir anam…
Aralı dur, sən də fırfıradan,
Xəstələnərsən,
Gecikər gəlməyin…
Darıxıram çox…
Qorxmuram, yox,
Kişisən, axı, deyir mənə anam…
Ona demirəm, amma,
Gecələr qorxuram mən.
Bir də anamın gözləri qırmızı olanda.
Tez-tez qızarır anamın gözləri…
Televizorda çal-çağır olanda,
bizə toy dəvətnaməsi gətirəndə,
qonşumuz Əhmədgilə atasının dostları gələndə,
qazımız kəsiləndə…
Tez-tez kəsilir bizimki.
Əhmədgilin qazı kəsilmir heç.
Ata, gələndə sən mənə Əhmədin velosipedindən al,
zəngi də olsun.
Ataların çox olur pulu, deyir anam…
Anam mənə, ürəyim, deyir.
Mən də həmişə ürək şəkli çəkirəm.
Bir tərəfinə anam deyirəm, birinə atam.
Nədənsə sənin tərəfini çəkəndə həmişə əyri düşür ürək.
Yəqin, ona görə ki,
Sən yanımda deyilsən…
Tez gəl, ata,
sən gələndə ürəyin hər iki tərəfini düz çəkə biləcəyəm…
Bu məktubu da qoyacağam yastığımın altına.
Mən yatandan sonra poçtalyon gəlib götürür ordan, deyir anam…
Sağ ol, ata,
Tez gəl…
26.06.2019.

=========================================================

GƏLİN DEYƏK QARABAĞDAN

Bəsdir bunca of-ah etdik,
Gecələri sabah etdik.
Millət, biz bir günah etdik,
Qaranı seçmədik ağdan,
Gəlin deyək Qarabağdan.

Azar oldu, bezar oldu,
Hər nə oldu bazar oldu.
Elə hamı yazar oldu
Çal-çağrlı xoş növrağdan,
Gəlin deyək Qarabağdan.

Bəsdir könül xoş eylədik,
Arzuları boş eylədik.
30 ildir “toş” eylədik,
Qurtulmadıq bu tapdaqdan,
Gəlin deyək Qarabağdan.

Qərarımız olsun qəti,
Uca tutaq hürriyyəti.
Tək qoymayaq bu dövləti,
Kömək gəlsin hər bucaqdan,
Gəlin deyək Qarabağdan.

Xalq bir olsun, qardaş olsun,
Savaşdırsa, savaş olsun.
“Vətən” sözü ən baş olsun,
Tut əlindən, çək ayaqdan,
Gəlin deyək Qarabağdan.
25.06.2019

================================================

GETDİ

Tale səni alıb məndən apardı,
Ömrümün bəzəyi, sonası getdi.
Ruhum dincliyini səndə tapardı,
Qara gözün şirin röyası getdi.

İlin həm payızı, həm də yazı var
Baharın güllərə ehtiyacı var.
Dərdlər arasında şirin, acı var,
Dərdimin dərmanı, dəvası getdi.

Həsrət məni gör, nə hala gətirib,
Öz doğma elimdə olmuşam qərib.
Gülüstanı zimistana çevirib,
Gül, çiçək ətirli havası getdi.

Harda qaldı ilqara and içdiyin?
Əkdiyim məhəbbət, hicran biçdiyim.
Bilirsən nə çəkir qoyub getdiyin?
Sənsiz oldu, sənli dünyası getdi.

Sevən qəlbə həmdəm ola dilbəri,
Sevdasın itirən, olar sərsəri.
Dərdli Məcnun kimi gəzər çölləri,
Binəva aşiqin Leylası getdi.
03.07.2016 

Müəllif: QABİL NABİYEV DERDLİ

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ  WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

Təvəkkül Goruslu – Üç yarpaq…

TÜRK DEYƏCƏM

Tanrım şahid, qisasım var,
Səngərləri sök deyəcəm!
Nə qədər ki, nəfəsim var,
Türk deyəcəm, tək deyəcəm!

Güvənimiz dünümüzdə,
Tarix yazan ünümüzdə,
Dünya durub önümüzdə,
Türk deyəcəm, tək deyəcəm!

Oğuz, osman iki qolum,
Şərqə, qərbə çıxan yolum,
Yağı alıb sağım, solum,
Türk deyəcəm, tək deyəcəm!

Bayrağında şəhid qanım,
Yıldızında açan danım,
Hələki var canda canım,
Türk deyəcəm, pək deyəcəm!

13.06.2019.

===================================================

DÜZƏLMİR

Sağdan vuran, soldan vuran çoxalıb,
Nişan alıb kürək busan azalmır.
Vurhavurda ürək yazıq yuxalıb…
Adam olan düzəlmir ki, düzəlmir!

Həyasızın baxmaq olmur üzünə,
Nadürüstdür, min rəng qatır sözünə,
Tüpürsən də duyub , bilib gözünə,
Adam olan düzəlmir ki, düzəlmir!

Həşirinə bir söz söylə qulaq as,
Bülbül kimi ötsün sənə min avaz,
Löhməlikdə özün sanır bir qəvvas,
Adam olan düzəlmir ki, düzəlmir!

Kələkbazdı, yükün tutub haramdan,
Bərkə düşsə ayə deyər qurandan,
Dağda durar, bəhs eləyər arandan,
Adam olan düzəlmir ki, düzəlmir!

Marığında cığır güdər , yol güdər,
Əziyyətsiz para güdər, pul güdər,
Qeyrət naqis, mürvət saxta, yox hünər,
Adam olan düzəlmir ki, düzəlmir!

Xarabdırsa adam olan mayadan,
Əxlaqında zərrə olmaz həyadan,
Ruhu miskin, xərac istər dünyadan,
Adam olan düzəlmir ki, düzəlmir!

17.06.2019.

==============================================

TALE YAZAN…

Tale yazan taleyimə od ələ,
Nə yazısı, nə pozusu qalmasın!
Döy daşlara, ver küləyə, at selə,
Bu ürəyin bir sorusu qalmasın!

İllər ötdü, ömür yarı, yaş yarı,
Hardan gəldi, hara ötdü bilmədim.
İndi də ki, yaddaş yarı, huş yarı,
Niyə gəldi, niyə getdi bilmədim!

Cavan idim elə bildim yar gəlib,
Hardan bilim ləçək altda xar gəlib,
Əzəlindən nə yazmısan bilmirəm,
Mən dünyaya, dünya mənə xor gəlib!

Tale yazan ver əlini dost olaq,
İndən sonra dəyiş yazı- pozunu.
Yaz razıyam qazan olaq, dəst olaq,
Normal eylə, kişi, yağı duzunu!

Üzdə sevinc, üstümüzdə dam olsun,
İçdiyimiz vüsal adlı cam olsun,
Qələminin mürəkkəbin bol eylə,
Nə yazırsan, bütöv olsun, tam olsun!

18.06.2019.

Müəllif: TƏVƏKKÜL GORUSLU MƏMMƏDOV

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ  WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru