RAHİM ÜÇOĞLANLI

DOSTUM

(Gözəl insan, çox istedadlı şair, əziz dostum doktor Əjdər Əlizadə)

Dost gəlişi bayram olar deyərlər…
Gəlişin bayramdı bil mənə Dostum.
Səni gördüm qəlbim elə şad oldu,
Gülüstan göründü çöl mənə Dostum.

Nur yağırdı mələkxislət üzündən,
Çağlayırdı həyat eşqi gözündən..
Doymadım heç söhbətindən sözündən,
Baldan şirin gəldi dil mənə Dostum.

Gün olsun ki biz Ağdamda görüşkək,
Əhval tutaq dost qardaşı soruşaq.
Rahim dönüb oldu bir yetim uşaq,
Ayrılıb verəndə əl mənə Dostum…

Müəllif: Rahim Ucoglanli

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ  WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

Nigar Sultanlı – Fotolar

Nigar Sultanlı seminar iştirakçıları ilə bir arada

QEYD:

Bu gün (20.07.2019) Nigar Sultanlının rəhbərliyi altında “Şəxsiyyətin psixoloji profili” adlı seminar baş tutub.

Mənbə: NİGAR SULTANLI

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ  WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

SONA ABBASƏLİQIZI

SONA ABBASƏLİQIZI “ÜÇ YARPAQ” – DA

DEYİL…

Ürəyimdə türlü-türlü yara var,
Təbibsiz,loğmansız sağalan deyil.
Nə qədər ki,ayrılıq var,ara var,
Üzüm gülən,kefim çağ olan deyil.

Yurduma uzandı xəyanət əli,
İtirdim obanı,itirdim eli.
Namərdin,nakəsin işi,əməli,
Əzəldən qaradır ağ olan deyil.

Fələyin dərd yükü qəddimi əydi,
Naşının söz oxu sinəmə dəydi.

Bağçada meyvələr vədəsiz dəydi,
Ovsanadan çıxdı, yığılan deyil.

Yadımdan çıxmayır el-oba dərdi,
Tale bəxş eləyib,mənə bu dərdi.
Bağ saldım barını özgələr dərdi,
İnnən belə canım sağ olan deyil…

= = = =

KİMƏ DEYİM…


Namərd tənəsini mərd yeyir daha,
Ağacı içindən qurd yeyir, daha,
Mənim ürəyimi dərd yeyir, daha,
Mən dərdimi kimə deyim, ILAHI?!.

Qəm-qüssə içimdə bitir elə bil,
Varlığım əriyir itir elə bil.
Bəxtim gündən-günə yatır elə bil,
Mən dərdimi kimə deyim, ILAHI?.

Bu dəli gərdişdə ağıllı çaşır,
Dərd tüğyan eyləyir, çay kimi daşır.
Gündəlik qayğılar başımdan aşır,
Mən dərdimi kimə deyim, ILAHI?

Zaman bizi ələyində ələdi,
Yurdumuzu qızıl qana bələdi.
Vallah, tələ kürən quran tələdi,
Mən dərdimi kimə deyim, ILAHI?

Dərd bilənlər dərdə baxmır, neyleyim,
Namerd dunya mərdə baxmır, neyleyim.
Göy deyənə Yer də baxmır, neyleyim,
Mən dərdimi kimə deyim, ILAHI?

Nadanlar əlində qalıbdı söz də,
Yenə duz deyənlər qalıbdır düzdə.
Daha abır, heya qalmayıb üzdə,
Mən dərdimi kimə deyim, ILAHİ?

= = = =

MƏNİ DİNDİRMƏYİN

Hayıf daha haram, halal bilinmir,
Eşq yolunda hicran, vüsal bilinmir,
Ta dünyada dilliylə lal bilinmir,
Gəlib məni dindirməyin, siz Allah.

Namərd yatır indi mərdin içində,
İtib-batdım itin-qurdun içində.
Boğuluram mən bu dərdin içində,
Gəlib məni dindirməyin, siz Allah.

Bu enişin, bu yoxuşun düzü yox,
Gecələrin ümidli gündüzü yox.
Bəxtimin də məni görən gözü yox,
Gəlib məni dindirməyin, siz Allah.

Eşidən yox ürəyimin naləsin,
Yadlar dərir gülşənimin laləsin.
Verməyincə yağıların bəlasın,
Gəlib məni dindirməyin, siz Allah.

Müəllif:SONA İSMAYILOVA

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ  WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

MƏMMƏD QƏDİR

SEVGİ ŞAİRİNDƏN SEVGİ ŞEİRLƏRİ

Eyləməmiş

Heç nə görmürəmmiş, Ayüzlüm, demə,
İşığın gözümü kor eyləməmiş.
Necə basılırdım ən zəif qəmə,
Sevgin ürəyimə zor eyləməmiş.

Mənə işarə ver, kiminəm, bilim,
Onsuz hünərim yox, qisməti silim,
Mən də bayquş idim, işıq sevgilim,
Ömrümü, günümü nur eyləməmiş.

İndi səndən çıxır Günəşim, Ayım,
İşıq aqibətim, mənim nur payım,
İzn ver, sevgində cənnət yaşayım,
Həsrətin həyatı gor eyləməmiş!

Gorda sevinməyə bir az iman ver,
Min ili neylirəm, sevgili an ver,
İlahi, külümü sovur, zaman ver,
Sevəm ocaqlarım qor eyləməmiş.

Məmməd, necə sındı qürurun, şaxın,
Səni qıran sənə səndən də yaxın,
Lütf elə sevginə doyunca baxım,
Ayüzlüm, gözlərim tor eyləməmiş!

= = = =

Sevgindən ötrü

Məni sevgin ilə sən yaratmısan,
Ayüzlüm, ölürəm sevgindən ötrü.
Hərəyə bircə can verib Yaradan,
Canımı bölürəm sevgindən ötrü.

Canıma yiyə çıx, bu əl, bu ətək,
Könlüm iftarında bal dolu pətək,
Köhnə ürəyimi tozlu güzgü tək,
Hər səhər silirəm sevgindən ötrü.

Sildikcə gözümü bağlar önündə,
Dərdinlə öyünnəm dağlar önündə,
Ağıllı canımla ağlar günümdə,
Dəli tək gülürəm sevgindən ötrü.

Çəkib qartal kimi qıyya, çapıram,
Nura süvar olub Aya çapıram,
Rəhminə sığınıb qaya çapıram,
Dağları dəlirəm sevgindən ötrü.

Məmməd, mələk düşüb bəxtinə, toxun,
Eşqi zikr elə yat, çin çıxsın yuxun,
Gündüzdən hürküm yox, gecədən qorxum, 
Ayüzlüm, gəlirəm sevgindən ötrü.

= = = =

Möhtac

Ayüzlüm, bilmirəm necə anladım,
Yer göyə möhtacdı, mən sənə möhtac.
Ruhu ki, göydəndi doğmanın, yadın,
Sevdalı bir başa hər sinə möhtac.

Nəyi nəsə olan nəsə anlamır,
Dodağı daş olan busə anlamır,
Müdrik Xocaları kimsə anlamır,
Dünya şəyirdlərin dərsinə möhtac.

Ay canım, qınama bu qədər məni,
Yeyib bitirdi ki, dərd-kədər məni,
Nəğməsi qırılan dərk edər məni,
Könlümün qopuzu bir simə möhtac.

Şeir iynəsiylə Məmməd nur qazır,
Sevən sevgisində gora da hazır,
Sevgi tarixini dəlilər yazır,
Dünya mənim kimi sərsəmə möhtac…

Müəllif: MEMMED QEDİR

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ  WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

Naibə Nəva Qafanlı

QAFAN HƏSRƏTİM

Nə tarixə sığar, nə də kitaba,
Mənim Qafan dərdim, Qafan həsrətim.
Bircə an unuda bilmirəm Allah,
Könlümü dağıdır tufan həsrətim.
Mənim Qafan dərdim, Qafan həsrətim.

Gah zildə ağlaram, gah da ki pəsdə,
Dərd kədər canımı salıbdı xəstə.
Qafan söyləyəcəm mən son nəfəsdə,
Görən sağalarmı bu can həsrətim,
Mənim Qafan dərdim, Qafan həsrətim.

Əzabdan dağ boyda qalalar tikir,
Tikdiyi qalanı yenidən sökür,
Görün məni necə sınağa çəkir,
Bu sultan həsrətim, bu xan həsrətim.
Mənim Qafan dərdim, Qafan həsrətim.

Müəllif: Nayibe Qafanlı

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ  WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

MƏMMƏD MƏRZİLİ

MƏMMƏD MƏRZİLİ “ÜÇ YARPAQ” – DA

AY QƏDİR…

Yanıqlı-yanıqlı vurub zəngulə,
Verdi təravəti “Sona bülbül”ə.
Atdı qarmaqdakı balığı gölə,
Vətənin nisgilli sənətkar oğlu.

Sellər aparanda nakam Saranı,
Gəzdi Xançobanı, bəxti qaranı.
Əritdi səsiylə qarı, boranı,
Daş qəlbi, xalqımın fədakar oğlu.

“Neçün gəlməz” -deyib haray çəkəndə,
Sanki nur çilədi bərəyə, bəndə.
Elin dar günündə qalmadı gendə,
Ağdamsız, Ağdamın yadigar oğlu.

= = = =

APARDI MƏNİ…

Yediyim baldirqan kölnümdən keçdi,
Lülparla su içmək yadıma düşdü.
Gəlib xatirələr yenə diresdi,
Uzaq keçmişimə apardı məni.

Topallı yamacdan kəkotu yığar,
Sıldırım qayanın başına çıxar…
Çəhlimin üstünə gətirən cığır,
Dumanda azmaqdan qurtardı məni.

Çınqıllı selavda qantəpər nə çox,
Dərədə əvəlik qalxardı şux-şux.
Qaynayan bulağın gözlərinə bax,
Axtaran ”Dörbənd”də tapardı məni.

= = = =

MƏRDLİK RƏMZİ
(Hacı Əkbərin anadan olması münasibətiylə)

Hacı Əkbər -vətən üçün,
Candan keçən vətəndaş,
sədaqətli yoldaş,
qeyrətli qardaş,
şəhid atası,birlik rəmzidi.

Hacı Əkbər -Şagirdləri min-min,
nəvələri çempion,
idman müəllimi,
Sadə bir insan,
mərdlik rəmzidi,

Hacı Əkbər -millətin sevən kişi,
düşməni əzən kişi,
Yurd həsrətli,
haqqın carçısı,
Ağdamın bir parçası
vətən pərvərlik rəmzidi.

Müəllif: Memmed Merzili

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ  WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

XALİQ SƏFƏVİ – ALİM

AD GÜNÜNÜZ MÜBARƏK!!!

Bu gün ( 20 July 1971 ) h. ü. fəlsəfə doktoru, dosent, tədqiqatçı alım, şair, Səfəvi soyunun Atabəyi, Mürşidi-Kamili Xaliq Səfəvinin doğum günüdür. Ad gününüz mübarək, Xaliq müəllim! Bu gözəl gündə Sizə Uca yaradandan can sağlığı, bütün işlərinizdə müvəffəqiyyətlər arzu edirik. Uğurlarınız bol olsun… Elminiz kamil, yolunuz açıq olsun…

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ  WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

ABBAS İLHAM

SEVƏNLƏRİN MƏSKƏNİ

Xəzərin sahilində 
Bir gözəl söyüd vardı…
Uzun qıvrım saçları
Yeri qucaqlayardı.

”Sevənlərin məskəni”,-
Deyərdilər adına.
Uzun illər ötsə də 
Tez-tez düşər yadıma…

Yağış yağası olsa,
Bizə çətir tutardı.
Hava qəmli olanda
Özü də ağlayardı…

Deyərdin:-ayrı düşsək,
Bu söyüdün yanında
Səni gözləyəcəyəm –
Hətta yetmiş yaşında.

Qırılmazdı ümidim
Hər gələndə Vətənə-
O söyüdün altında
Bəlkə rast gələm sənə.

Çox oldu belə anlar…
Sayı – hesabı itdi.
O ”Sevgi məskəni”nin
Sən demə, ömrü bitdi…

Bir vaxt gəldiyim zaman,
Səntək görmədim onu…
Kimlərin əli qıydı? –
Səntək itirdim onu…

Xəzərin sahilində,
Bir gözəl söyüd vardı…
Uzun qıvrım saçları
Yeri qucaqlayardı…

Avqust, 2016

Müəllif: ABBAS İLHAM

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ  WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

NAİBƏ YUSUBLU

tanınmış şairə naibə yusublunun dünyaya baxışı

HƏYAT…

Həyat çəpik çalır öz ahənginə,
Fikirlər oynayır söz ahənginə,
Uyuruq yalanın yüz ahənginə
İmandan xəbərsiz, dindən xəbərsiz.

Nəfsimiz süfrədə keçdikcə başa,
Ürək sinəmizdə çevrilir daşa,
Qənim kəsilirik qohum-qardaşa
Zamandan xəbərsiz, gündən xəbərsiz.

Hər ağac kölgəsin çəkib dibinə,
Altında görünmür nə köç, nə binə,
Əlimiz uzanır xalqın cibinə
Milyondan xəbərsiz, mindən xəbərsiz.

Torpağı əkəni nadan sayırıq,
Haqqı istəyəndə yoldan cayırıq,
Bilmirik hansı növ alaq, çayırıq
Şeytandan xəbərsiz, cindən xəbərsiz.

Kaş qara qayğılar düşə düyünə,
Quruyan Kür, Araz sellə öyünə,
Naibənin qəlbi bir yol döyünə
Yalandan xəbərsiz, kindən xəbərsiz.

= = = =

NƏDƏN…

Nədən oğrun-oğrun izimdə itib,
Kədər salxım-salxım gözümdə bitib?
Nəşənin, sevincin sonumu yetib?
Ya dərdlər, ələmlər yetirib məni?

Dərdlər qoca, dünya xoca dünyadı,
Sinəm körük, dilim baca, dünyadı,
Haqqa nəhslər bu gün uca, dünyadı,
Dilə bəxtikəmlər gətirib məni.

Fələyin işinə heyranam özüm,
Nədən mürgüləyir, yumulur gözüm?
Sızlayır kül altda qaralan közüm:
-Tanrı yanmaq üçün bitirib məni.

Görün kimlər dağda-düzdə boy verdi?
Artdı dərdlərimiz, söz də hoy verdi.
Naibə, qurbanlıq neçə soy verdi
Ağılar mülkünə ötürüb məni?
16.07.2017

= = = =

GÜNLƏR…

Günlər ayı qovur, aylar illəri,
Özümdən ilbəil uzaqlaşıram…
Aqillik ömrünə çatsa da yaşım,
Bilmirəm, nə üçün uşaqlaşıram?

Güllü don gəzirəm geyinmək üçün,
Gülüşüm səbirsiz deyinmək üçün,
Ağ-qara dünyada öyünmək üçün,
Bəzən uşaq kimi şıltaqlaşıram.

Ayları əlimə yığıb qaçıram,
İllərin dalınca quştək uçuram,
Ömür boğçasını gizli açıram,
Körpə xəyalımla cırmaqlaşıram.

Uzaqdan əl edir mənə gəncliyim,
Sürüşür əlimdən körpə dincliyim,
Yapışır yaxamdan kür nadincliyim,
Sıxılıb bir küncə bucaqlaşıram.

Ağardır dişini dörd qara divar,
Xəyal köhləninə olmuşam süvar,
Gözləyir qapıda əbədi çapar,
Bax onda əcəllə qucaqlaşıram.
17.07.2017

Müəllif: NAİBE YUSUBLU

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ  WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru