NAZİM YAQUBOĞLU

Nazim YaquboĞLUNDAN BİR ŞEİR

QORQUD ƏMANƏTİ

Tarixi bilinməz Ulu Xalqımın ,
Yenilməyən gücü , qüvvətidir saz .
Minlərlə mədəni sərvət içində ,
Xalqımın ən böyük sərvətidir saz .
****
Sehri hüdudsuzdur , mənası dərin ,
O candan əzizdir , həm baldan şirin .
Dədə Ələsgərin , Dədə Şəmşirin ,
Sonsuz əzəməti , qüdrətidir saz .
****
Yetmiş iki dildə düşün , qan deyir ,
Döyüşə girəndə qana – qan deyir .
Sevən aşiqlərə alış , yan deyir ,
Sevilən qızların ismətidir saz .
****
Qorqud babamızın əmanətidir ,
Xalqımın müqəddəs , saf niyyətdir .
Leylinin , Məcnunun ülviyyətidir ,
Tomrisin , Babəkin qeyrətidir saz .
****
” Ruhani ” , ” Gəraylı ” , ” Dilqəmidir ” , bil ,
Xəstə könüllərin məlhəmidir , bil !
Qəribin sevimli Sənəmidir , bil ,
Babam Koroğlunun şöhrətidir saz .
****
Tarın , kamançanın doğma qardaşı ,
Aşıq Ədalətin könül sirdaşı ,
Qərib qocaların axan göz yaşı ,
Nakam cavanların həsrətidir saz .
****
Ağsaqqal öyüdü , ata qayğısı ,
Qardaş ləyaqəti , ana laylası ,
Nazim , ruhumuzun qeyrət qalası ,
Xalqın keçmişınə hörmətidir saz .

Müəllif:NAZİM YAQUBOĞLU

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ   WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

NAZİM YAQUBOĞLU

qarabağ şeirlərdə

AZƏRBAYCAN – QARABAĞSIZ ŞİKƏSTDİR 

Azərbaycan – Qarabağsız yaralı ,
Azərbaycan – Qarabağsız şikəstdir .
Xocalıdan , Kəlbəcərdən aralı ,
Bunca dözdüm , daha yetər , əbəsdir ,
Azərbaycan – Qarabağsız şikəstdir .
****
Ruhumuza yaraşıqdir , bəzəkdir ,
Oddan , Sudan daha artıq gərəkdir .
Biz bir caniq , o sinədə ürəkdir ,
Qəlbi candan ayrı salan nakəsdir ,
Azərbaycan – Qarabağsız şikəstdir .
****
Yerdən Marsa ” İpək yolu ” çəksək də ,
Min ” göydələn ” körpü , saray tiksək də ,
Tərəqqidə Avropanı keçsək də ,
Qarabağsız həyat bizə qəfəsdir ,
Azərbaycan – Qarabağsız şikəstdir .
****
Həm xanəndə , həm aşıqdir Qarabağ ,
Həm Günəşdir , həm işıqdır Qarabağ ,
Ana yurda yaraşıqdır Qarabağ ,
Millətimə candır , qandır , nəfəsdir ,
Azərbaycan – Qarabağsız şikəstdir .
****
Gör Şuşasız nə virandır bu Vətən ,
Xankəndisiz bir zindandir bu Vətən .
Qarabağsız yarimcandır bu Vətən ,
Ruhsuz , başsız qaldığımız ta bəsdir ,
Azərbaycan – Qarabağsız şikəstdir .
****
Saakyan Şuşada fərman verir ,
Xocalının yaraları qan verir .
Azərbaycan Qarabağsız can verir ,
Bu zülmdür , bu sistemdir , bu qəsddir ,
Azərbaycan – Qarabağsız şikəstdir .
****
Yaquboğlu , bir gün ola , görəsən ,
O cənnətdə azad , rahat öləsən .
Bu arzuya qovuşmağın deyəsən ,
Boş xülyadir , xam xəyaldır , həvəsdir ,
On səkkiz il səbr elədik ta bəsdir ,
Azərbaycan – Qarabağsız şikəstdir .

12 . 02 . 2010 .

<<<<qARABAĞ ŞEİRLƏRDə>>>>

QARABAĞ

Ölüb torpağına qarışmamışam ,
Yanında qaradır üzüm , Qarabağ .
Səni əsir edib yağıya , yada ,
Didərgin olmuşam özüm , Qarabağ .
****
Səndən ayrilanı batmısam yaşa , 
Qürbətdə ömür də olurmuş qısa .
Sənə efirlərdən baxmaqdandisa ,
Kaş ki , kor olaydı gözüm , Qarabağ .
****
Sənsən damarımda dövr edən qanım ,
Varlığım , həyatım , ürəyim , canım .
Sənsən adım , sanım , şərəfim , şanım , 
Söhbətim , Qarabağ , sözüm , Qarabağ .
****
Torpağın dərmandır könül ağrıma ,
Öpüm çınqılını , başım bağrıma .
Geniş çöllərinə , dar cığırina ,
Düşmür neçə ildir izim , Qarabağ .
****
Sənsiz bir arzum da yetməyib başa ,
Ümidim , niyyətim toxunub daşa .
Ölüm mənimkidir , təki sən yaşa ,
Sənə qurban olsun Nazim , Qarabağ .

Müəllif: NAZİM YAQUBOGLU

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ   WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

Nazim Yaquboğlu

AD GÜNÜNÜZ MÜBARƏK!!!

Bu gün ( 9 August 1980 ) tanınmış şair Nazim Yaquboğlunun doğum günüdür. Ad gününüz mübarək, Nazim müəllim!!! Sizə Uca Yaradandan uzun ömür, can sağlığı və bütün işlərinizdə müvəffəqiyyətlər arzu edirik!!! Uğurlarınız bol olsun!!!

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ   WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

ƏFŞAN YUSİFQIZI

Əfşan Yusifqızı “üç yarpaq” – da

Nəyimə gərəksən sən indən belə,
Gəldiyin yol ilə qayıt get, adam,
Qayıt, bir də geri boylanma belə,
Artıq sənin üçün ögeyəm, yadam.
.
Nəyimə gərəksən sən indən belə,
Sən ki, bir sevdanı ağlar qoymusan,
Məlhəm əvəzinə çəkib üst-üstə,
Dağımın üstünə dağlar qoymusan.
.
Nəyimə gərəksən sən indən belə,
Qəlbimdən sən adda daş asılıbdı,
Gözümə əbədi kədərin hopub,
Kipriyim ucunda yaş asılıbdı. 
.
Nəyimə gərəksən sən indən belə,
Sən mənim qədrimi bilə bilmədin,
Yetimtək boynunu bükən sevgimin,
Üzündən nisgili silə bilmədin.
.
Nəyimə gərəksən sən indən belə,
Daha gözlərimdən çəkil uzağa,
Biz ki, əvvəlindən “biz” olanmmadıq,
Nə sən Yusif oldun, nə mən Züleyxa.

= = = =

NEYLƏYIM?
Gecə keçib yarıdan,
Yatammıram neyləyim.
Mən özümü özümdə,
Tapammıram neyləyim.
Xəyalından doymaqçün,
Eşq dadını duymaqçün
Hicrana son qoymaqçün ,
Çatammıram neyləyim.
Inciyib acı sözdən,
Çəkilmirsən bu gözdən
Indi anla bu üzdən,
Mən səni sənsizliyə
Qatammiıram neyləyim,
Səni bu candan, ruhdan,
Atammıram neyləyim…

= = = =

NƏDƏN?
Gizli bir eşq yaşadım, aləmə car oldu nədən?
Elə qəm-qüssə yedim, ürək bezar oldu, nədən?
.
Nə günah eyləmişəm, fəsli-bahar içrə bilim-
Xəzan oldu gülşənim, de, gülüm xar oldu, nədən?
.
Çox ümid bəsləmiş idim güləcək gül bənizim.
Bəs sonda mükafatım dərdi-azar oldu nədən?
.
Mən ki, əflakidə cövlan eləyən bir günəşəm,
Mənə, küskünlərin həp gündüzü tar oldu, nədən?
.
Bir dəfə güldü mənim gül üzümə, fəsli-bahar,
Bircə yol taleyimə güllər açar oldu, nədən?
.
Soldu ol gül bənizim, qönçə üzüm getdi hədər 
Baği-baxçam yenə viranə diyar oldu, nədən?
.
Eşq ruzigarına saldıqda nəzər yandı canım,
Mənim canıma qənim bu ruzigar oldu, nədən?
.
Həsrətin eylədiyin bülbülə bax, gör nə çəkir,
Əfşan da, gül kimi bir xarə şikar oldu, nədən?

Müəllif: ƏFŞAN YUSİFQIZI

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ   WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

NAZİM YAQUBOĞLU

NAZİM YAQUBOĞLU “ÜÇ YARPAQ”- DA

NƏSİMİ
****
“Ənəlhəq”söylədi,”Haqq mənəm ” dedi , 
Dinin keşiyində durdu Nəsimi .
Dönməz vüqarıyla , cəsarətiylə 
Həyata möhrünü vurdu Nəsimi . 
****
Qorxmadı , qorxunun daşını atdı ,
Mənsur Hüseyninin yolunu tutdu .
Ucaldı , ən uca məqama çatdı ,
Taxtını göylərdə qurdu Nəsimi .
****
Cəsarət olubdur dövləti , varı ,
Pozmadı heç zaman əhdi , ilqarı .
Candan artıq sevdi doğma diyarı ,
Vətəni , Milləti , Yurdu Nəsimi .
****
Fitrətdən yaranıb , açılmaz sirdi ,
Əvəz olunmazdı , təkcədi , birdi ,
Sınanmış ocaqdı , müqəddəs pirdi ,
Əbədi sönməyən nurdu Nəsimi .
****
Zəkası siğmadı bizim cahana ,
Böyük dəyər verdi kamil insana .
Yaşadı , yaratdı hey yana – yana ,
Alovdu , atəşdi , qordu Nəsimi .
****
Soyuldu , amma ki , ” Ağrımaz ” dedi ,
Şəhid olsam belə , ağrım az dedi .
Nə zalım sultana , şaha baş əydi ,
Nə də öz əhdini qırdı Nəsimi . 
****
Dindən qaynaqlandı ilki , əzəli ,
Çaldı ürəyini Təbriz gözəli .
Ellərin dilində əzbər qəzəli ,
Rastdı , Çahargahdı , Şurdu Nəsimi .

12 . 03 . 2019 – CU İL .

= = = =

KİMİ 
****
Qəm üstündə köklənmişəm ,
Ədalətin sazı kimi .
Bəxtim qara bürunubdur ,
Alnimdakı yazı kimi .
****
Başım üstə şimşək çaxır ,
Gözlərimdən qan – yaş axır .
Zaman mənə ögey baxır ,
Ədalətsiz qazı kimi .
****
Dəniz kimi ləpələndim ,
Quma dönüb gah ələndim .
Qürbət elə səpələndim ,
Səhraların tozu kimi . 
****
Dövran birin başa çəkir ,
Birisini dişə çəkir .
Niyə məni şişə çəkir ,
Körpə , əmlik quzu kimi ?
****
Nazim gizli çəkir dərdi ,
Əzablara sinə gərdi .
Əhdim birdi , sözüm birdi ,
Ərənlərin sözü kimi .

= = = =

YAN KECİR 
****
( Elə indi öz əhvalıma uyğun yazmışam . Sıgalsız – tumarsız . Nöqsanlara görə üzr istəyirəm ).
****
Düzü deyə – deyə düzdə qalmışam ,
Övlad da , qohum da , yar da yan keçir .
Əvvəl görüşümə tələsən gözəl 
İndi qarşılaşsaq , harda , yan keçir .
****
Düşkünə dönmüşəm bu cavan yaşda ,
Ögeylik görürəm doğma baxışda .
Darına durduğum dost da , tanış da ,
Görürlər qalmışam darda , yan keçir .
****
Çox ümid bağladım dosta , yoldaşa ,
Həyatda bir arzum , yetmədi başa .
Dönmüşəm yaralı bir qızilquşa ,
Bülbül də , qartal da , sar da yan keçir .
****
Nə dost yada salır , nə qardaş məni ,
Elə bil tanımır o sirdaş məni .
Tək qoyub zalımla bu savaş məni ,
Xətir də , hörmət də , var da yan keçir .
****
Nazim , heç özümə gələ bilmirəm ,
Ürəkdən sevinib gülə bilmirəm , 
Ölmək istəsəm də , ölə bilmirəm ,
Əzrail unudub , gor da yan keçir .

31. 07. 2019.

Müəllif: NAZİM YAQUBOGLU

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ   WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

NAİBƏ YUSUBLU

qardaş şeiri

(Sənsizliyin altıncı ili… İllər durna qatarı kimi uzaqlaşdıqca mən sənə yaxınlaşıram…)

QARDAŞ!

Gecə keçir səhər olur,
Ərməğanım qəhər olur,
Həyat acı zəhər olur,
geri dön.

Qəribsəyən tər güllərə,
Boynubükük bülbüllərə,
Yetimləşən könüllərə
geri dön.

Lal suların axarıyla, 
Yurdumuzun baharıyla, 
Uçan durna qatarıyla
geri dön.

Buludların harayında,
Arzuların sarayında,
Sənsiz ilin hər ayında
geri dön.

Torpağın hər qarışında,
Şimşəklərin yarışında,
Ayla günün baxışında
geri dön,
geri dön.

Müəllif: NAİBE YUSUBLU

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ   WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

İNTİQAM YAŞAR

Ədəbi aləmdə kövrək addımlarını atan gənc yazarımız İntiqm Yaşar ölkəmizin sərhədlərindən kənarda da özünü – sözünü kifayət qədər tanıtdırmağı bacarıb. Beləki, bu yaxınlarda gənc şair Qırğız Respublikası Yazıçılar Birliyinin “ALTIN KALEM” yəni bizim bildiyimiz anoloji “QIZIL QƏLƏM” mükafatına layiq görülüb. Bu münasibətlə İntiqm müəllimi təbrik edir, yeni-yeni yaradıcılıq uğurları arzu edirik.

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ   WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

ENVER YELKEN

allahım…

Ahlım , keçmişvahda tahılı galıf ,
Könlümün gettiği yolu bilmırem ,
Gehed oluf bahdım çahılı galıf ,
Bülbülü bilmirem , gülü bilmirem.

Eşgin mabedinde bir gözel gödüm ,
Vahdadeh deyesen bele bi ködüm ,
Eteğine tüştüm üzümü sürdüm ,
Danışıh olduğu dili bilmirem.

Leyla , deyen seher yeline ,
Savruluf detmişem necef çölüne ,
Hüseyinin dodağına , diline ,
Fıratı bilmirem , seli bilmirem.

Ezizim o çölde men gurutikenem ,
Gavrulmuşam eşgide eşgi narı çekenem ,
Köz olup üreğim harı çekenem ,
Ataşı bilmirem , külü bilmirem.

Eşgin ile dağlamışam döşümü ,
Gadere tafşırmışam işimi ,
Nezreledim sene gerip başımı ,
Hiçran vurgunuyam , geli bilmirem.

Müəllif: ENVER YELKEN

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ  WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

NAİBƏ YUSUBLU

tanınmış şairə naibə yusublunun dünyaya baxışı

HƏYAT…

Həyat çəpik çalır öz ahənginə,
Fikirlər oynayır söz ahənginə,
Uyuruq yalanın yüz ahənginə
İmandan xəbərsiz, dindən xəbərsiz.

Nəfsimiz süfrədə keçdikcə başa,
Ürək sinəmizdə çevrilir daşa,
Qənim kəsilirik qohum-qardaşa
Zamandan xəbərsiz, gündən xəbərsiz.

Hər ağac kölgəsin çəkib dibinə,
Altında görünmür nə köç, nə binə,
Əlimiz uzanır xalqın cibinə
Milyondan xəbərsiz, mindən xəbərsiz.

Torpağı əkəni nadan sayırıq,
Haqqı istəyəndə yoldan cayırıq,
Bilmirik hansı növ alaq, çayırıq
Şeytandan xəbərsiz, cindən xəbərsiz.

Kaş qara qayğılar düşə düyünə,
Quruyan Kür, Araz sellə öyünə,
Naibənin qəlbi bir yol döyünə
Yalandan xəbərsiz, kindən xəbərsiz.

= = = =

NƏDƏN…

Nədən oğrun-oğrun izimdə itib,
Kədər salxım-salxım gözümdə bitib?
Nəşənin, sevincin sonumu yetib?
Ya dərdlər, ələmlər yetirib məni?

Dərdlər qoca, dünya xoca dünyadı,
Sinəm körük, dilim baca, dünyadı,
Haqqa nəhslər bu gün uca, dünyadı,
Dilə bəxtikəmlər gətirib məni.

Fələyin işinə heyranam özüm,
Nədən mürgüləyir, yumulur gözüm?
Sızlayır kül altda qaralan közüm:
-Tanrı yanmaq üçün bitirib məni.

Görün kimlər dağda-düzdə boy verdi?
Artdı dərdlərimiz, söz də hoy verdi.
Naibə, qurbanlıq neçə soy verdi
Ağılar mülkünə ötürüb məni?
16.07.2017

= = = =

GÜNLƏR…

Günlər ayı qovur, aylar illəri,
Özümdən ilbəil uzaqlaşıram…
Aqillik ömrünə çatsa da yaşım,
Bilmirəm, nə üçün uşaqlaşıram?

Güllü don gəzirəm geyinmək üçün,
Gülüşüm səbirsiz deyinmək üçün,
Ağ-qara dünyada öyünmək üçün,
Bəzən uşaq kimi şıltaqlaşıram.

Ayları əlimə yığıb qaçıram,
İllərin dalınca quştək uçuram,
Ömür boğçasını gizli açıram,
Körpə xəyalımla cırmaqlaşıram.

Uzaqdan əl edir mənə gəncliyim,
Sürüşür əlimdən körpə dincliyim,
Yapışır yaxamdan kür nadincliyim,
Sıxılıb bir küncə bucaqlaşıram.

Ağardır dişini dörd qara divar,
Xəyal köhləninə olmuşam süvar,
Gözləyir qapıda əbədi çapar,
Bax onda əcəllə qucaqlaşıram.
17.07.2017

Müəllif: NAİBE YUSUBLU

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ  WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

TAPDIQ YOLÇU

TAPDIQ YOLÇU “ÜÇ YARPAQ” – DA

NƏYİM QALIB…

( …bu şeirim çox kövrək alındı… )

Nəyim ötdü – bilirsən,
Bilmirsən – nəyim qalıb?
On ilim, on beş ilim,
Bəlkə bir ayım qalıb?

Nə qədər istəyirsən,
Yenə çəkim nazını?
Çoxunu ki, çəkmişəm,
Çəkim qalan azını?

Həsrətindən saralıb,
Sinəmin yaşıl donu.
Qorxuram – birdən olar
Bu payız ömrün sonu…

Tərs əsir dərd küləyi,
Çatmır sənə sözlərim.
Getdiyin izi görmür,
Heydən düşür gözlərim.

Çöküb ömür divarım,
Gəl, bir gör nəyim qalıb?
Sənsiz ölüb getməyə,
Bəlkə bir ayım qalıb…

= = = =

VARMI XƏBƏRİN…

Gün görür, yer-göy baxır,
Dərd oduma, tüstümə.
Soyuq yağışlar yağır,
Həsrətimin üstünə.

Sabahlarım açılmır,
Ömrümün şər çağıdı.
Gün mənə gün ağlamır,
İl – düşmən, gün – yağıdı.

Sonudurmu səfərin,
Bir fərmanmı almışam?
…Görən, varmı xəbərin,
Ölmüşəm, ya qalmışam?..

= = = =

QƏLBİMİN SÜZGƏCİNDƏN…

Qəlbimin süzgəcindən,
Sevinc keçmir, dərd keçir.
Bir-iki gəlsə, nə dərdim,
Üçbir gəlir, dörd keçir.

Sayı itib sayımda,
Yol-yoldaşdı yanımda.
Günlü yazım, yayım da,
Qış tək soyuq, sərt keçir.

Tanrım açan hoqqadı,
Dərdnən məni yoxladır.
Yarıyolu haqladım,
Ömrüm keçir…
Mərd keçir…

Müəllif: TAPDIQ YOLCU

USTAC.AZ

WWW.YAZARLAR.AZ  VƏ  WWW.USTAC.AZ

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru